Dodatno pojasnilo v zvezi z začasno zaustavitvijo vplačil in izplačil za sklade KD Skladi, d. o. o., ki so v postopku pripojitve

Vlagatelje zato vljudno prosimo, da to upoštevajo pri izvedbi svojih odločitev. Ena izmed možnosti, ki jih lahko predlagamo, je, da vlagatelji s prenosom počakajo ali se odločijo za prenos sredstev v podsklad, ki ne sodeluje v postopku pripojitve.

Podskladi KD Krovnega sklada, ki sodelujejo v pripojitvi:
–    KD Galileo, fleksibilna struktura naložb,
–    KD Novi trgi, delniški,
–    KD Surovine in energija, delniški,
–    KD Severna Amerika, delniški,
–    KD Nova energija, delniški,
–    KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški,
–    KD Finance, delniški.

Ponovno pa obveščamo, da bodo v obdobju od 7. 1. 2013 do vključno 14. 1. 2013 vsa vplačila in izplačila iz teh podskladov zaustavljena. Več o tem v obvestilu.

Več o preoblikovanju skladov in spremembi pravil poslovanja

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 80 24 in preko elektronskega naslova kd-skladi@kd-group.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Obvestilo o spremembi pri plačevanju z direktnimi obremenitvami

Obveščamo vas, da bomo družbe za upravljanje zaradi sprememb, kako banke obravnavajo ta vplačila (po pravilih SEPA), od 1.  januarja 2013 morale spremeniti način poslovanja z direktnimi vplačili. V zvezi s tem veljajo splošni pogoji bank.

Glede vaših vplačil ne bo sprememb, saj bomo še naprej izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa. Zato vam ni treba narediti ničesar. Razlika je edino v tem, da odslej vse spremembe oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev urejate z družbo KD Skladi oziroma na naših vpisnih mestih in ne več pri vaši banki. Enako se lahko za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov direktnih obremenitev ali drugih vprašanj v zvezi z izvršitvijo posamezne direktne obremenitve obrnete na naše finančne svetovalce (ga. Katja Bogataj, g. Ernes Suljić in g. Marko Mikuletič) na brezplačno telefonsko številko 080 80  24, na naš elektronski naslov kds-prodaja@ kd-group.si ali po pošti na KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana (Sektor prodaje).

Posebno obvestilo za vlagatelje, ki imajo dan vplačevanja 8. v mesecu.