KD Skladi so zdaj Generali Investments

Prva slovenska družba za upravljanje KD Skladi je postala del Skupine Generali Investments in se preimenovala v družbo Generali Investments. Dodatno so se preimenovali tudi posamezni skladi, vlagatelji pa lahko investirajo tudi na globalnih trgih. Največja prednost te spremembe je povečana moč družbe, saj lahko vlagateljem ponudi še več možnosti in individualnih rešitev.

 

Prva slovenska družba za upravljanje KD Skladi je leta 2019 postala del Skupine Generali in se preimenovala v Generali Investments d.o.o. Po več desetletjih samostojne poti, ki so jo odlikovali številni uspehi na področju upravljanja premoženja, je tako družba KD Skladi postala del ene izmed najbolj uveljavljenih in priznanih mednarodnih finančnih skupin. Tako lahko vlagateljem nudi še več možnosti globalnega investiranja. Kljub spremembi ostajata cilj in poslanstvo družbe enaka: zagotoviti vlagateljem kar najboljše storitve upravljanja premoženja.

Zakaj so KD Skladi postali Generali Investments?

Družba KD Skladi se lahko pohvali z več kot četrt stoletja uspehov in rasti na slovenskem trgu. V tem času je je družba uspešno oblikovala nove produkte in s tem gradila dobre in zaupanja vredne odnose z vlagatelji. S spremembo v lastniški strukturi se je tradiciji, inovacijam in izkušnjam dodala še ena, zelo pomembna komponenta. To je moč. 

Skupina Generali, ki je ena največjih mednarodnih zavarovalnih skupin in hkrati tudi eden največjih upravljavcev premoženja v Evropi, tudi nekdanji družbi KD Skladi (sedaj Generali Investments) odpira vrata za nadaljnjo lokalno, predvsem pa mednarodno rast. To pomeni tudi večjo ponudbo produktov in storitev. Za vlagatelje družbe KD Skladi pa se ni nič spremenilo. Več o Skupini Generali in o družbi Generali Investments d.o.o. si lahko preberete na domači strani generali-investments.si. 

Generali Investments

Produkti v sklopu KD Skladov

Produkti v sklopu KD Krovnega sklada, ki ga je upravljala družba KD Skladi, so se preimenovali in nadgradili z novostmi in praksami, ki jih še dodatno plemenitijo bogate izkušnje Skupine Generali. Pri tem je najpomembnejša informacija za zveste vlagatelje, da ta sprememba na njih in njihove investicije nima vpliva. Investicijski kuponi skladov, so se zgolj preimenovali. 

V praksi to za vlagatelje pomeni, da podsklade KD Krovnega sklada najdejo pod drugim imenom podsklada Generali Krovnega sklada. Tako se na primer mešani fleksibilni KD sklad Galileo zdaj imenuje Generali Galileo.

Poleg imena pa se je spremenila tudi strategija družbe. Pod okriljem Skupine Generali, ki velja za mednarodnega finančnega velikana, lahko Generali Investments vlagateljem nudi boljše uporabniške izkušnje, individualno prilagojene storitve in strokovno finančno svetovanje. Ti produkti se bodo na podlagi upravljavčevega znanja, izkušenj in razmer na trgu prilagajali, da lahko družba vlagateljem ponudi kar najboljše in individualno prilagojene rešitve.

V sklopu Generali Krovnega sklada je tako na voljo 15 podskladov, ki omogočajo vlagateljem kar največ različnih možnosti za plemenitenje svojega premoženja. Preverite možnosti, ki so vam na voljo!

Skladi Generali Krovnega sklada

KD Skladi tečajnica

Tudi tečajnica KD Skladov je dobila novo ime in postala tečajnica Generali Investments. Spremenila se je tudi podoba, hkrati pa je še preprostejša za uporabo. Tako lahko spremljate vrednost enote premoženja (VEP) v evrih za več let in sprejemate kar najboljše odločitve. Dodatno tečajnica beleži tudi donosnost paketov skladov, ki jih ponuja Generali Investments in različne naložbe. 

Tečajnica Generali Investments

Kar največji napredek v primerjavi s tečajnico KD Skladov je možnost spremljanja stanja posameznih skladov v mobilni aplikaciji. V njej lahko kadarkoli pristopite h Generali Krovnemu skladu, preverite stanje svojih naložb, spremljate novosti na trgu in seveda spremljate tečajnico.  

Mobilna aplikacija Generali Investments

Prisluhnite strokovnjakom

Če ste v preteklosti že vlagali v KD Sklade in se še lovite s spremembami, naj vas ne skrbi. S preimenovanjem družbe KD Skladi ter vključitvijo v Skupino Generali se je že tako izkušena in inovativna ekipa okrepila za več tisoč sodelavcev, ki veljajo za najbolj priznane in največkrat nagrajene strokovnjake na področju vlaganja. Ti venomer spremljajo spremembe na trgu in bdijo nad vašimi investiranimi prihranki.

Posluh za želje vlagateljev je bil DNK KD skladov in preimenovanje v Generali Investments tega ni spremenilo. Vsakemu obstoječemu ali potencialnemu vlagatelju se svetovalci posvetijo individualno in iščejo kar najboljše možnosti zanj. Preverite, kako vam lahko naši finančni svetovalci pomagajo plemenititi vaše prihranke.