Dodatno pojasnilo v zvezi z začasno zaustavitvijo vplačil in izplačil za sklade KD Skladi, d. o. o., ki so v postopku pripojitve

Če vlagatelj želi prenos sredstev v podsklade, ki sodelujejo v pripojitvi, in takšno zahtevo za izplačilo poda v obdobju od 2. 1. 2013 do vključno 14. 1. 2013, zaradi samega postopka prenosa pride do vplačila v izbrani sklad v obdobju, ko skladno z ZISDU-2 zaradi izvedbe pripojitve ne smemo sprejemati vplačil in jih moramo vrniti. Zaradi tega takšne zahteve za izplačilo niso pravilne, saj jih ni mogoče izvršiti.

Vlagatelje zato vljudno prosimo, da to upoštevajo pri izvedbi svojih odločitev. Ena izmed možnosti, ki jih lahko predlagamo, je, da vlagatelji s prenosom počakajo ali se odločijo za prenos sredstev v podsklad, ki ne sodeluje v postopku pripojitve.

Podskladi KD Krovnega sklada, ki sodelujejo v pripojitvi:
–    KD Galileo, fleksibilna struktura naložb,
–    KD Novi trgi, delniški,
–    KD Surovine in energija, delniški,
–    KD Severna Amerika, delniški,
–    KD Nova energija, delniški,
–    KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški,
–    KD Finance, delniški.

Ponovno pa obveščamo, da bodo v obdobju od 7. 1. 2013 do vključno 14. 1. 2013 vsa vplačila in izplačila iz teh podskladov zaustavljena. Več o tem v obvestilu.

Več o preoblikovanju skladov in spremembi pravil poslovanja

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 80 24 in preko elektronskega naslova kd-skladi@kd-group.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.