FINANČNI WEBINAR Investicijski polčas 2024 in kaj nas čaka v drugi polovici leta na kapitalskih trgih

Oglejte si POSNETEK webinarja

Varčevalni načrt – Moj izbor – je prava izbira, če želite:

Dolgoročno plemenititi svoje premoženje in tekom varčevanja prilagajati strukturo podskladov glede na vaš vlagateljski profil.

Prednosti varčevanja v Mojem izboru

Znesek določite sami

Najmanjši mesečni znesek je 30 €, najvišji pa 400 €.

Manjše
tveganje

Z mesečnimi vplačili zmanjšujete tveganje, da bi vstopili na kapitalski trg v napačnem trenutku.

Začasna
zamrznitev ali prekinitev

Mesečna vplačila lahko kadarkoli začasno zamrznete, prekinete ali pa povečate oz. zmanjšate višino vplačila.

V več skladih hkrati 

Za večjo razpršenost vašega portfelja in dolgoročno stabilnost se z vsakim vplačilom denar razprši med izbrane podsklade.

Enostavna
vplačila

Vplačila se izvedejo avtomatsko, prek direktne bremenitve SEPA in s tem nimate skrbi.

Fleksibilnost

Vlagatelj sam izbere poljubno število in delež podskladov v varčevalnem načrtu in ju kadarkoli prilagaja svojim ciljem ter razmeram na trgu.

Dostopen
znesek

Privarčevano lahko kadarkoli (v celoti ali delno) dvignete.

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.

Najnižji mesečni znesek varčevanja:30 EUR
Način vplačevanja:Vplačila se izvedejo avtomatsko preko direktne bremenitve SEPA
Vstopni stroški:Se obračunajo po lestvici vstopnih stroškov
Izstopni stroški:Ni stroškov
  • Povprečno obdobje varčevanja:
  • 5 let ali več

Dostopen
znesek

Manjše
tveganje

Fleksibilnost

Začasna
zamrznitev

Sestavite Moj izbor po korakih

2

Vlagateljski profil

Priporočljivo je, da vlagatelj izbere strukturo podskladov, ki ustrezajo njegovemu vlagateljskemu profilu.

Vlagatelj mora pri identifikaciji svojega profila upoštevati svojo subjektivno nagnjenost k tveganju in hkrati tudi svojo objektivno sposobnost za prevzem tveganja.

Preverite, kakšen tip vlagatelja ste

Umirjeni profil

Uravnoteženi profil

Dinamični profil

Moj izbor za umirjeni profil
Priporočena sestava je od 0 do 40 odstotkov delniških podskladov in od 60 do 100 odstotkov denarnih in obvezniških podskladov.

Moj izbor za uravnoteženi profil
Priporočena sestava je od 30 do 70 odstotkov delniških podskladov in od 30 do 70 odstotkov denarnih in obvezniških podskladov.

Moj izbor za dinamični profil
Priporočena sestava je od 60 do 100 odstotkov delniških podskladov in od 0 do 40 odstotkov denarnih in obvezniških podskladov.

Svojo kombinacijo podskladov Mojega izbora izberete sami. Priporočamo vam, da pri tem upoštevate, kakšen tip vlagatelja ste in kakšno tveganje ste pripravljeni prevzeti.

3

Primeri strukture Mojega izbora

Prikaz deleža podskladov določene vrste in stopnje tveganja* po naložbenih profilih.

Umirjeni profili

Kakšen padec vrednosti premoženja v obdobju enega leta ste pripravljeni sprejeti?
10 %

50 %

Generali Bond

30 %

Generali Galileo

10 %

Generali MM

10 %

Generali Corporate Bonds

Uravnoteženi profili

Kakšen padec vrednosti premoženja v obdobju enega leta ste pripravljeni sprejeti?
Do 30 %

40 %

Generali Bond

25 %

Generali Prvi izbor

10 %

Generali MM

10 %

Generali Amerika

10 %

Generali Rastko Evropa

5 %

Generali Novi trgi

Dinamični profili

Kakšen padec vrednosti premoženja v obdobju enega leta ste pripravljeni sprejeti?
Nad 30 %

35 %

Generali Amerika

25 %

Generali Rastko Evropa

20 %

Generali Bond

10 %

Generali Novi trgi

5 %

Generali Tehnologija

5 %

Generali Indija - Kitajska

* Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom naložbe v podsklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih petih letih.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganja in donosa ostala nespremenjena, saj se lahko kategorizacija podsklada sčasoma spremeni. Nižja kategorija na lestvici ne pomeni naložbe brez tveganj.

Paket skladov Moj izbor omogoča varčevanje z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa prek direktne bremenitve SEPA v pod-sklade Generali Krovnega sklada. Vsakokratno vplačilo se razdeli po poljubnem deležu na poljubno število podskladov po izboru vlagatelja, pri čemer mora biti delež v posameznem podskladu zaokrožen na celo število. Vstopni stroški se zaračunajo po lestvici vstopnih stroškov, ki velja za enkratna vplačila. Izstopni stroški se ne obračunajo.

Več informacij najdete na spletni strani www.generali-investments.si. Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja Generali Krovni sklad s 15 podskladi.

Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.generali-investments.si. Pretekla donosnost naložbe v podsklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega podsklada je v veliki meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot v preteklosti. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v podsklad. Tečajnica je objavljena v časniku Delo. Do 100 odstotkov sredstev podskladov Generali Bond in Generali MM je lahko naloženih v obveznice oz. instrumente denarnega trga enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo. Najmanj 90 odstotkov sredstev podsklada Generali Prvi izbor je naloženih v enote drugih skladov.

Prikaži več
Prikaži manj

** Donosi niso zagotovljeni in so lahko višji ali nižji od ocenjenih.

4

Spreminjanje in prilagajanje vaših ciljev

Tekom varčevanja lahko sestavo podskladov in deleže kadarkoli spreminjate in prilagajate svojim ciljem, željam ali razmeram na trgu.

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.