Oddaja napovedi za kapitalske dobičke do 28. 2. 2013

Družba KD Skladi je vlagateljem v e-Davke posredovala podatke za davčne namene. Fizične osebe, ki so v letu 2012 opravile izplačilo iz podskladov KD Krovnega sklada ali vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, morajo do 28. 2. 2013 oddati napoved za kapitalske dobičke. KD Skladi, d. o. o., je tudi letos vsem tem vlagateljem omogočila »predizpolnjeno« […]

Družba KD Skladi je vlagateljem v e-Davke posredovala podatke za davčne namene.

Fizične osebe, ki so v letu 2012 opravile izplačilo iz podskladov KD Krovnega sklada ali vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, morajo do 28. 2. 2013 oddati napoved za kapitalske dobičke.

KD Skladi, d. o. o., je tudi letos vsem tem vlagateljem omogočila »predizpolnjeno« napoved v sistemu e-Davki. Davčni zavezanci z digitalnim potrdilom (osebnim certifikatom) oziroma njihove pooblaščene osebe imajo možnost vpogleda v lastne podatke in oddaje predizpolnjenih napovedi s podatki, ki so posredovani na DURS.

V tem tednu bo družba vlagateljem poslala tudi pisno Obvestilo z informativnimi podatki za izpolnjevanje popisnega lista vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona.


POMEMBNO:
Tisti vlagatelji, ki so v preteklem letu opravili več kot deset obdavčljivih odsvojitev vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov, morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki.

Napoved morajo oddati vlagatelji ne glede na to, ali so ustvarili dobiček ali izgubo. Napovedi ni treba oddati le vlagateljem, ki so odsvojili investicijske kupone podsklada KD Dividendni, delniški (prej vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni), ki izvirajo iz t.i. certifikatskih delnic – ti vlagatelji bodo prejeli le obvestilo.

Obrazec napovedi z obrazložitvijo je dostopen na spletni strani DURSa.

Podrobneje o davčnem režimu KD Krovnega sklada.

Vlagatelji naj se v zvezi s svojim davčnim statusom obrnejo na svojo davčno izpostavo oziroma davčnega strokovnjaka.