Obdaja nas množica informacij, svet in z njim trgi pa se hitro spreminja. Za dobre odločitve so zato potrebni strokovnost svetovalcev in poznavanje vlagateljev. Pomagali vam bomo izbrati prave naložbe na podlagi vaših želja, ciljev in zmožnosti.

Spoznajmo se.

Spoznajmo se.

V Generali Investments spremljamo dogajanja na globalnih trgih. Vaše naložbe upravljamo optimalno in na podlagi začrtanih ciljev. Spoznajte sebe in svoj vlagateljski profil, ki je odvisen tudi od vaše sposobnosti tvegati.

Ste previdni ali pogumni?
Izdelajte svoj vlagateljski profil.

 

1. Koliko časa imate?

Znanstveniki napovedujejo, da bomo ljudje že kmalu v povprečju živeli 120 let in več. Futuristi dodajajo, da bo človek zaradi napredka v tehnologiji morda dobil celo možnost za večno mladost. A pri naložbah besedi »kratkoročno« in »dolgoročno« danes še ohranjata svoj pomen.

Kdaj bi radi uresničili svoje današnje finančne cilje?

V enem letu

V 1 do 5 letih

V 5 do 10 letih

V več kot 10 letih

 

Povlecite drsnik zgoraj in izberite želeni odgovor.

Privarčevani denar boste rabili v manj kot enem letu, zato vaše premoženje v obdobju varčevanja ne sme izgubiti vrednosti. Vaše naložbe usmerimo v tiste sklade, ki so nihanjem na trgih vrednostnih papirjev najmanj izpostavljeni, kot je Generali MM.

Do privarčevanih sredstev se vam ne mudi tako zelo, zato imate priložnost, da že sprejmete manjše tveganje, ki obeta zmerno rast vrednosti premoženja.

V takem obdobju varčevanja lahko svoje premoženje izpostavite tudi bolj tveganim naložbam, katerih vrednost lahko v krajšem časovnem obdobju tudi zaniha. V zameno za prevzeto tveganje boste v času stabilnosti na trgih vrednostnih papirjev praviloma prejemali višje donose.

To je že razmeroma dolgo obdobje varčevanja, ki nam v zameno za nadpovprečne pričakovane donose dovoli, da lahko vaše premoženje usmerimo tudi v bolj tvegane naložbe. To pa hkrati pomeni večjo izpostavljenost nihanju vrednosti premoženja v času varčevanja.

Nadaljujte

2. Kakšen je vaš življenjski slog?

Z višjo kakovostjo bivanja, razvojem in vse hitrejšim tempom sodobnega sveta se spreminjajo potrebe in življenjski slog. V preteklosti je človek slavil prehod s konja na »jeklene konjičke«. Danes se avtomobil že vozi sam.

Ocenite svoj finančni položaj. Ugotovite, čemu že danes posvetiti pozornost za bolj kakovosten jutri.

  • Finančno sem odvisen od staršev, skrbnikov
  • Sem neodvisen, skrbim le zase
  • Vzdržujem družinske člane
  • Potomci so že samostojni
  • Črpam privarčevana sredstva

Izberite eno od zgornjih možnosti.

Zaradi napredka v medicini in tehnologiji se življenjska doba daljša. Doživeli boste višjo starost od tistih, rojenih pred vami. Zgodaj začnite varčevati in čas bo na vaši strani. Že z nižjimi zneski v daljšem obdobju lahko dosežete visoko oplemenitenje premoženja.

Sprejmete lahko tudi bolj tvegane naložbe in uresničite najbolj goreče želje. Zdaj je pravi čas, da si zagotovite lepšo prihodnost z varčevanjem, prilagojenim vašim ciljem.

To je odgovorno obdobje vašega življenja. Vsak korak delate z mislijo na jutri, v dobrobit potomcev. Pri izbiri naložb bomo to upoštevali in vam ponudili prave posebej za vas.

Zdaj je skrajni čas, da si zagotovite varno starost. Vaši prihranki ne smejo biti izpostavljeni nihanjem vrednosti. Vaše naložbe bodo prilagojene tako, da si boste mirneje zagotovili dodatno pokojninsko rento.

Žanjete trud, ki ste ga sejali v preteklih desetletjih? Čeprav že imate nepremičnine in druge naložbe, mora biti premoženje varno razpršeno, da bi čim bolje ohranili njegovo vrednost in življenjski standard.

Nadaljujte

3. Kako boste ustvarjali dohodke jutri?

Ne samo v avtomobilizmu, tudi na drugih področjih človekovega delovanja tehnologija dohiteva in prehiteva človeka. Futuristi zato opozarjajo: potreben je premislek, koliko časa bomo z delom, ki ga opravljamo danes, sploh še lahko služili.

Koliko sredstev lahko namenite varčevanju za prihajajoči čas?

Od 30 do 400 EUR na mesec

Različno visoke zneske v različnih obdobjih

Imam večji enkratni znesek, ki ga želim plemenititi

 

Povlecite drsnik zgoraj in izberite želeni odgovor.

Priporočamo redno mesečno varčevanje v enem izmed varčevalnih načrtov Generali Investments. Prednost varčevalnih načrtov z mesečnim vplačevanjem je, da dosežemo večjo razpršenost, ki jo nudijo globalni trgi, uravnoteženost, s tem pa optimalen, tveganju prilagojen donos in dolgoročnejšo stabilnost. Hkrati je to najcenejša oblika varčevanja, kjer se vstopni stroški ne zaračunavajo. Z rednimi mesečnimi vplačili izkoristite metodo povprečnega stroška - kadar trgi padajo, se za isti znesek kupi več enot, kadar trgi rastejo, raste vrednost celotnega premoženja.

Znotraj Generali Krovnega sklada upravljamo 16 podskladov in s tem zagotavljamo širok nabor naložbenih možnosti, med katerimi lahko neomejeno prehajate in prilagajate svoje naložbe razmeram na kapitalskih trgih. Z našimi svetovalci vam bomo pomagali poiskati optimalno naložbeno alokacijo, prilagojeno vašim ciljem.

Višji je znesek, ki ga lahko enkratno investirate v sklade, bolj pomembno je sodelovanje s finančnimi svetovalci. Z njimi boste poiskali optimalni portfelj naših skladov, prilagojen vašim finančnim ciljem. Priporočamo vam, da skupaj s svetovalci razpršite svoja sredstva, določite strategijo in redno spremljate svoje naložbe.

Nadaljujte

4. Ali spremljate
dogajanje na finančnih trgih?

Milijone in milijarde podatkov, zbranih v podatkovnih bazah, analitiki danes pretvarjajo v zemljevide obnašanja ljudi in prodajne strategije. Teh podatkov posameznik ne more več obvladati. Sodelovanje z vrhunskimi svetovalci, ki imajo na voljo tudi najsodobnejšo tehnologijo, je zato še toliko pomembnejše.

Kako dobro razumete finančne trge?

  • Finance odlično poznam
  • Finance mi niso tuje
  • Na finance se ne spoznam

Izberite eno od zgornjih možnosti.

Na dogodke okrog nas se moramo odzivati izjemno hitro. Zato je ključno, kako upravitelji premoženja razumejo in pravočasno obdelajo informacije, ki prihajajo s kapitalskih trgov, in kako hitro rezultate teh prejetih informacij vključijo v svoje odločitve o nakupih ali prodajah določenih kapitalskih naložb. Pri tem smo v Generali Investments v samem vrhu.

Tudi ko veste, kaj želite z varčevanjem doseči, koliko želite tvegati in kako visoko tveganje si še lahko privoščite, je dobro ohraniti aktivnosti in hitro odzivnost na aktualna dogajanja na kapitalskih trgih. Finančni svetovalci Generali Investments so vam na voljo prav zato, da vam pomagajo razumeti še tisto, o čemer še niste povsem prepričani.

Ne spustite se v tvegane naložbe samo zato, ker se vam zdi, da obetajo višji zaslužek. Pretekli donosi niso pokazatelj prihodnjih donosov. Pri presoji se posvetujte s svetovalci Generali Investments. Kakovost njihovega dela se kaže tudi v nagradah, ki jih prejemajo za svoje strokovno delo. V osemletni zgodovini podeljevanja nagrad Mojih financ smo Generali Investments, prej KD Skladi, kar petkrat imeli najboljšega upravitelja skladov.

Nadaljujte

5. Presodite, koliko lahko tvegate

Varčevanje v skladih je dolgoročno in izpostavljeno določeni stopnji tveganja ter nihanju tečajev na globalnih trgih. Vsak vlagatelj mora prepoznati svojo toleranco tveganja. Ta vključuje vlagateljevo »subjektivno« nagnjenost k tveganju in tudi njegovo »objektivno« sposobnost prevzeti tveganje. Za trenutek se ustavite. Razmislite.

Kakšen padec vrednosti premoženja v obdobju enega leta ste pripravljeni sprejeti?

Do 10%

Do 30%

Nad 30%

Zaključite

Izdelajte vaš vlagateljski profil

Ime *

Priimek *

E-naslov *

* Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 80 24.

Profil s tem elektronskim naslovom je že izdelan!