Obdaja nas množica informacij, svet in z njim trgi pa se hitro spreminja. Za dobre odločitve so zato potrebni strokovnost svetovalcev in poznavanje vlagateljev. Pomagali vam bomo izbrati prave naložbe na podlagi vaših želja, ciljev in zmožnosti.

Spoznajmo se.

V Generali Investments spremljamo dogajanja na globalnih trgih. Vaše naložbe upravljamo optimalno in na podlagi začrtanih ciljev. Spoznajte sebe in svoj vlagateljski profil, ki je odvisen tudi od vaše sposobnosti tvegati.

Ste previdni ali pogumni?
Izdelajte svoj vlagateljski profil.

 

1. Koliko časa imate?

Znanstveniki napovedujejo, da bomo ljudje že kmalu v povprečju živeli 120 let in več. Futuristi dodajajo, da bo človek zaradi napredka v tehnologiji morda dobil celo možnost za večno mladost. A pri naložbah besedi »kratkoročno« in »dolgoročno« danes še ohranjata svoj pomen.

Kdaj bi radi uresničili svoje današnje finančne cilje?

V 5 letih

V 5 do 10 letih

V več kot 10 letih

 

Povlecite drsnik zgoraj in izberite želeni odgovor.

Privarčevani denar boste rabili v relativno kratkem obdobju, zato lahko del naložbe izpostavite manjšemu tveganju, ki obeta zmerno rast vrednosti premoženja, preostali del naložbe pa usmerimo v tiste sklade, ki so nihanjem na trgih vrednostnih papirjev najmanj izpostavljeni.

V takem obdobju varčevanja lahko svoje premoženje izpostavite tudi bolj tveganim naložbam, katerih vrednost lahko v krajšem časovnem obdobju tudi zaniha. V zameno za prevzeto tveganje boste v času stabilnosti na trgih vrednostnih papirjev praviloma prejemali višje donose.

To je že razmeroma dolgo obdobje varčevanja, ki nam v zameno za nadpovprečne pričakovane donose dovoli, da lahko vaše premoženje usmerimo tudi v bolj tvegane naložbe. To pa hkrati pomeni večjo izpostavljenost nihanju vrednosti premoženja v času varčevanja.

Nadaljujte

2. Kakšen je vaš življenjski slog?

Z višjo kakovostjo bivanja, razvojem in vse hitrejšim tempom sodobnega sveta se spreminjajo potrebe in življenjski slog. V preteklosti je človek slavil prehod s konja na »jeklene konjičke«. Danes se avtomobil že vozi sam.

Ocenite svoj finančni položaj. Ugotovite, čemu že danes posvetiti pozornost za bolj kakovosten jutri.

  • Finančno sem odvisen od staršev, skrbnikov
  • Sem neodvisen, skrbim le zase
  • Vzdržujem družinske člane
  • Potomci so že samostojni
  • Črpam privarčevana sredstva

Izberite eno od zgornjih možnosti.

Zaradi napredka v medicini in tehnologiji se življenjska doba daljša. Doživeli boste višjo starost od tistih, rojenih pred vami. Zgodaj začnite varčevati in čas bo na vaši strani. Že z nižjimi zneski v daljšem obdobju lahko dosežete visoko oplemenitenje premoženja.

Sprejmete lahko tudi bolj tvegane naložbe in uresničite najbolj goreče želje. Zdaj je pravi čas, da si zagotovite lepšo prihodnost z varčevanjem, prilagojenim vašim ciljem.

To je odgovorno obdobje vašega življenja. Vsak korak delate z mislijo na jutri, v dobrobit potomcev. Pri izbiri naložb bomo to upoštevali in vam ponudili prave posebej za vas.

Zdaj je skrajni čas, da si zagotovite varno starost. Vaši prihranki ne smejo biti izpostavljeni nihanjem vrednosti. Vaše naložbe bodo prilagojene tako, da si boste mirneje zagotovili dodatno pokojninsko rento.

Žanjete trud, ki ste ga sejali v preteklih desetletjih? Čeprav že imate nepremičnine in druge naložbe, mora biti premoženje varno razpršeno, da bi čim bolje ohranili njegovo vrednost in življenjski standard.

Nadaljujte

3. Kako boste ustvarjali dohodke jutri?

Ne samo v avtomobilizmu, tudi na drugih področjih človekovega delovanja tehnologija dohiteva in prehiteva človeka. Futuristi zato opozarjajo: potreben je premislek, koliko časa bomo z delom, ki ga opravljamo danes, sploh še lahko služili.

Koliko sredstev lahko namenite varčevanju za prihajajoči čas?

Od 30 do 400 EUR na mesec

Različno visoke zneske v različnih obdobjih

Imam večji enkratni znesek, ki ga želim plemenititi

 

Povlecite drsnik zgoraj in izberite želeni odgovor.

Priporočamo redno mesečno varčevanje v enem izmed varčevalnih načrtov Generali Investments. Prednost varčevalnih načrtov z mesečnim vplačevanjem je, da dosežemo večjo razpršenost, ki jo nudijo globalni trgi, uravnoteženost, s tem pa optimalen, tveganju prilagojen donos in dolgoročnejšo stabilnost. Hkrati je to najcenejša oblika varčevanja, kjer se vstopni stroški ne zaračunavajo. Z rednimi mesečnimi vplačili izkoristite metodo povprečnega stroška - kadar trgi padajo, se za isti znesek kupi več enot, kadar trgi rastejo, raste vrednost celotnega premoženja.

Znotraj Generali Krovnega sklada upravljamo 16 podskladov in s tem zagotavljamo širok nabor naložbenih možnosti, med katerimi lahko neomejeno prehajate in prilagajate svoje naložbe razmeram na kapitalskih trgih. Z našimi svetovalci vam bomo pomagali poiskati optimalno naložbeno alokacijo, prilagojeno vašim ciljem.

Višji je znesek, ki ga lahko enkratno investirate v sklade, bolj pomembno je sodelovanje s finančnimi svetovalci. Z njimi boste poiskali optimalni portfelj naših skladov, prilagojen vašim finančnim ciljem. Priporočamo vam, da skupaj s svetovalci razpršite svoja sredstva, določite strategijo in redno spremljate svoje naložbe.

Nadaljujte

4. Odločajte se načrtno,
spite mirno

Ob odločitvi za naložbo je pomembna komponenta ciljani donos, ki si ga želite doseči. Pri tem zgodovinski donosi niso zagotovilo za prihodnost, so pa ilustracija, s katero si lahko ustvarimo jasnejšo podobo. Čustev ne moremo izključiti, ampak ko gre za finančne odločitve, je prav, da jih znamo brzdati in damo glavno besedo treznim odločitvam. Dobro načrtovanje in jasno postavljeni cilji nam bodo pomagali plemenititi denar, ne da bi se življenje zaradi naložb spremenilo v stres.

Kolikšen povprečni letni donos pričakujete?

  • Do 2 %
  • Do 5 %
  • 8 % ali več

Izberite eno od zgornjih možnosti.

Naložbe ne želite izpostaviti tveganju, želite le ohranjati vrednost naložbe oz. pričakujete manjšo stopnjo donosnosti naložbe. Varnost naložbe vam je zelo pomembna. Tudi, če se bo vaš ciljni donos s časom spremenil, ste z vzajemnimi skladi na pravi poti. Skladi omogočajo visoko stopnjo fleksibilnosti in naložbenih možnosti, zato za prilagoditev portfelja dejanskim pričakovanjem nikoli ni prepozno.

S svojo naložbo želite biti deležni zmerne rasti – v zameno za pričakovani ciljni donos ste pripravljeni svoja sredstva izpostaviti tudi že malo bolj tveganim naložbam. Tudi, če se bo vaš ciljni donos s časom spremenil, ste z vzajemnimi skladi na pravi poti. Skladi omogočajo visoko stopnjo fleksibilnosti in
naložbenih možnosti, zato za prilagoditev portfelja dejanskim pričakovanjem nikoli ni prepozno.

Pri naložbi pričakujete višje donose in ste zato pripravljeni svoja sredstva usmeriti tudi v bolj tvegane naložbe oziroma vas morebitne vmesne korekcije finančnega trga ne skrbijo. Tudi, če se bo vaš ciljni donos s časom spremenil, ste z vzajemnimi skladi na pravi poti. Skladi omogočajo visoko stopnjo fleksibilnosti in naložbenih možnosti, zato za prilagoditev portfelja dejanskim pričakovanjem nikoli ni prepozno.

Nadaljujte

5. Presodite, koliko lahko tvegate

Varčevanje v skladih je dolgoročno in izpostavljeno določeni stopnji tveganja ter nihanju tečajev na globalnih trgih. Vsak vlagatelj mora prepoznati svojo toleranco tveganja. Ta vključuje vlagateljevo »subjektivno« nagnjenost k tveganju in tudi njegovo »objektivno« sposobnost prevzeti tveganje. Za trenutek se ustavite. Razmislite.

Kakšen padec vrednosti premoženja v obdobju enega leta ste pripravljeni sprejeti?

Do 10%

Do 30%

Nad 30%

Zaključite

Izdelajte vaš vlagateljski profil

"*" indicates required fields