Prenos upravljanja in pripojitev Ilirika Krovnega sklada