Menjalna razmerja ob pripojitvah podskladov KD Krovnega sklada

Z dnem 14. 1. 2013 so se investicijski kuponi podskladov KD Severna Amerika, delniški, KD Finance, delniški, KD Nova energija, delniški, in KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, razveljavili in v naslednjem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov, h katerim so se pripojili:  

Z dnem 14. 1. 2013 so se investicijski kuponi podskladov KD Severna Amerika, delniški, KD Finance, delniški, KD Nova energija, delniški, in KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, razveljavili in v naslednjem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov, h katerim so se pripojili: