FINANČNI WEBINAR Zmagovalna strategija za kapitalske trge v 2024

Oglejte si POSNETEK webinarja

Plemenitite svoje prihranke z investiranjem v podsklade Generali Krovnega sklada.
Investirate lahko med kar 15 podskladi, in sicer med delniškimi, obvezniškimi, denarnimi ali mešanimi podskladi. Preverite možnosti!

Plemenitite svoje prihranke z investiranjem v 11 podskladov Generali Krovnega sklada, ki v svoji naložbeni politiki uporabljajo pristope ESG integracije in s tem spodbujajo okoljske in družbene značilnosti.

Skupaj lahko s spodbujanjem trajnostnih vidikov poslovanja izdajateljev finančnih instrumentov, v katerih imajo podskladi naložena svoja sredstva, prispevamo svoj delež v vsesplošni težnji po bolj trajnostnem razvoju našega okolja in družbe.

Navedeni podskladi se uvrščajo med t.i. finančene produkte iz 8.člena Uredbe SFDR (Uredbe (EU) 2019/2088 Evrpskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev, ki določa pravila o preglednosti vključevanja tveganj glede trajnostnosti in upoštevanja škodljivih vplivov v postopke pri udeležencih na finančnem trgu in finančnih svetovalcih ter pravila o zagotovaljanju informacij o trajnostnih vplivih finančnih produktov)

Naložbene politike podskladov iz 8. člena Uredbe SFDR se nanašajo na spremembo strategije z uporabo pristopa ESG integracije, kot je predstavljena v dokumentu Informacije o trajnostnosti, ki je objavljena na spletni strani družbe za upravljanje.

Investiranje v vzajemne sklade je najboljša rešitev za vse, ki želite plemenititi svoje prihranke. Denar na vašem varčevalnem računu namreč zaradi inflacije z leti izgublja svojo vrednost, v skladih pa se vaša naložba lahko tudi veča.

Potrpežljivi vlagatelji, ki boste svoj denar v skladih hranili več let, se boste veselili dobrih donosov, hkrati pa boste z vlaganjem v  upravljane sklade prihranili dragocen čas, saj bodo za vaš vložek odgovorni izkušeni strokovnjaki.

Za donosnost skladov poskrbijo upravljavci skladov, ki razpršijo vaše naložbe v vrednostne papirje podjetij po celem svetu, jih nato dnevno spremljajo in se na podlagi razpoložljivih informacij odločajo, kako kar najbolje razporediti sredstva, da bodo skladi čim bolj donosni. Pri tem je pomembno, da zasledujejo cilje sklada in upoštevajo določene omejitve, kot npr. v katere obveznice, države ali podjetja lahko vlagajo.

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.

Bodite deležni uspeha največjih svetovnih podjetij

Prvo načelo plemenitenja denarja je razpršenost. To pomeni, da ne stavite vse na eno žogo, ampak svoje prihranke porazdelite med več naložbenimi možnostmi, kot so delnice, nepremičnine, plemenite kovine, alternativne naložbe, … A ker je izbira posameznih investicijskih možnosti lahko zahtevna in potencialno tvegana, je najboljša rešitev investiranje v vzajemne sklade.

Vzajemni skladi že po svoji naravi ponujajo kar največjo mero razpršenosti, saj uporabljajo skupek premoženja več vlagateljev za nakup vrednostih papirjev več podjetij. Tako ne vlagate v vrednostne papirje samo enega podjetja, ki lahko nemudoma izgubijo vrednost zaradi internega škandala ali razmer na trgu, ampak je vsak vaš vložek razdeljen med številna večja podjetja, kot sta Apple in Amazon. S tem zmanjšate tveganje, hkrati pa ste deležni dobička, ki ga vsakodnevno ustvarjajo ta podjetja.

Izberite pravi sklad zase

V sklopu Generali Krovnega sklada vlagateljem ponujamo veliko možnosti, ki se prilagajajo njihovim željam in potrebam. Ker so vsi podskladi zajeti v Generali Krovnem skladu, lahko vlagatelji brezplačno in brez morebitnih sprotnih davčnih obveznosti prehajajo med njimi in tako kar najbolje optimizirajo svojo naložbo. Pri tem lahko izbirajo med podskladi z raznovrstno naložbeno politiko, njihovo donosnost pa lahko kadarkoli preverijo v tečajnici.

Brezplačna orodja za predstavitev skladov

Če se prvič srečujete z upravljanimi skladi in morda še ne veste, katera vrsta naložbe vam najbolj ustreza, si lahko pri izbiri svojega podsklada pomagate z brezplačnimi orodji, ki jih ponuja družba Generali Investment.

Orodja,

ki vam bodo bolje predstavila varčevanja v skladih

Investicijski kalkulator

Preverite, kako donosno je varčevanje v skladih.

Tip vlagatelja

Preverite, kakšen tip vlagatelja ste.

Primerjava skladov

Izberite vsaj dva podsklada in ju med seboj primerjajte.

Pogosta vprašanja

 • Kaj je investicijski sklad?

  Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje premoženje vlagateljev in nalaganje v različne vrste naložb v izključno korist vlagateljev.

 • Kaj so vzajemni skladi?

  Vzajemni sklad je skupek premoženja malih (individualnih) vlagateljev, katerega cilj je vlaganje v vrednostne papirje podjetij. Sklad upravlja družba za upravljanje skladno z naložbeno politiko tega sklada in tako poskrbi za razpršenost naložb.

 • Kaj je krovni sklad?

  Krovni sklad je vzajemni sklad, ki ga sestavlja več podskladov in tako omogoča vlagateljem preprosto in brezplačno prehajanje med različnimi podskladi.

 • Kako investirati v sklade?

  V sklade Generali Investments Krovnega sklada investirate tako, da najprej izberete sklad ali paket skladov, v formular vnesete svoje podatke, nato pa naročite in izpolnite pristopno izjavo ter opravite identifikacijo vlagatelja.

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.