Mesečno poročilo KD Skladi januar 2013

Družba KD Skladi je objavila na svoji spletni strani redno mesečno poročilo investicijskih skladov za januar 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji. Naložbeni komentar – januar 2013 Januar je minil v znamenju nadaljevanja pozitivnega razpoloženja na globalnih trgih, saj so podatki iz največjih […]

Družba KD Skladi je objavila na svoji spletni strani redno mesečno poročilo investicijskih skladov za januar 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – januar 2013

Januar je minil v znamenju nadaljevanja pozitivnega razpoloženja na globalnih trgih, saj so podatki iz največjih svetovnih gospodarstev kazali, da se svetovna ekonomija krepi navkljub občasnim pretresom, ki vedno znova prestrašijo vlagatelje.

Globalni delniški trgi so v preteklem mesecu pridobili 1,5 % vrednosti. Po uspešnem dogovoru o nadaljevanju davčnih olajšav za večji del ameriškega prebivalstva in podatkih s Kitajske, kjer so se puščice ekonomske rasti znova obrnile navzgor, so globalni delniški trgi odreagirali pozitivno. Tečaji v ZDA so zrasli za slabih 1,9 %, trgi v Evropi celo za slaba 2,7 %, najslabše pa so jo odnesli razvijajoči se trgi, kjer je bila rast »zgolj« 1,2 %, predvsem kot posledica težav Brazilije. Najboljši trg pa je bil zopet Balkan skupaj s Slovenijo, saj je ta regija v januarju prinesla izdatnih 6,5 %.

V ZDA je bilo dogajanje na trgu predvsem v začetku meseca pogojeno s uspešnim dogovorom glede nadaljevanja davčnih olajšav ameriškemu prebivalstvu. Sredi meseca pa je dogajanje postalo povsem odvisno od sezone objav rezultatov, saj so ameriška podjetja začela z objavami za zadnji kvartal 2012 in s tem letnih rezultatov 2012. Kar je še pomembneje, pa so napovedala svoja pričakovanja za leto 2013. Vlagatelji so tako dobili vpogled v krvno sliko največjih svetovnih podjetij in s tem vpogled v stanje svetovnega gospodarstva. Sezona objav sicer še ni končana, je pa že opazen vzorec relativno dobrih objav in zelo previdnih napovedi za 2013, ki so nekoliko razočarale vlagatelje, saj si le-ti očitno želijo drznejših načrtov. Največ pozitivnih novic je prišlo iz obeh sektorjev potrošnje (ožje in širše), predvsem po zaslugi potrošnika v ZDA in na trgih v razvoju. Kot največje razočaranje lahko označimo predvsem sektor informacijske tehnologije, saj so napovedi za 2013 previdnejše, kot je bil rezultat leta 2012. Dodatno pa je bilo tudi konec leta vidno ohlajanje kupcev ter nekoliko manjše zanimanje za najnovejše izdelke, predvsem na področju pametnih telefonov in interneta.

Evropa je v odsotnosti negativnih novic nadaljevala z močnim okrevanjem delniških trgov. Evropski politiki kažejo moč in željo spopada z močno recesijo oziroma veliko brezposelnostjo v južnem delu Evrope (Grčija, španija, Portugalska, deloma tudi Italija), zaradi česar se zaupanje vlagateljev vrača. Prav tako prve objave poslovanja podjetij za leto 2012 in napovedi za 2013 kažejo, da tudi največja evropska podjetja gradijo svoj optimizem na potrošniku, predvsem na tistem s trgov v razvoju.

Japonska vlada oziroma centralna banka je v januarju spremenila svojo monetarno politiko in napovedala, da si je sedaj zastavila kot cilj 2-odstotno inflacijo. V praksi to pomeni tiskanje jenov, zato je bil rezultat rast tečajev na borzah in močan padec jena v primerjavi z ostalimi svetovnimi valutami.

Trgi v razvoju so januarja beležili solidno rast, žal pa so po rasti zaostali za ostalimi trgi. Najboljši trg je bila tokrat Rusija s skoraj 6-odstotno rastjo, tudi Kitajska ni dosti zaostajala z rastjo v višini slabih 4 %. Najslabši trg znotraj držav BRIK je bila Brazilija, kjer imajo največja podjetja iz indeksov težave z lokalno politiko, saj želi brazilska vlada z zamrznitvijo cen znižati inflacijo. Državne intervencije pa nikoli dobro ne vplivajo na rezultate poslovanja, kar je prestrašilo vlagatelje. Negativno je končala tudi Turčija, ki je bila zvezda leta 2012, januarja pa je pridelala 1,5 % minusa.

Pregled po trgihRast na globalnih trgih je tudi v januarju privabila dodatne vlagatelje v regijo Jugovzhodne Evrope oziroma Balkana, ki so nadaljevali z nakupi delnic iz regije, kar je ob relativno majhni likvidnosti prineslo nadpovprečno rast. Ob nadaljnji rasti oziroma optimizmu na globalnih trgih lahko pričakujemo povečanje zanimanja za regijo, kar bo prineslo nadaljnjo nadpovprečno rast na tem območju, očitno pa tudi slovenske težave s politično stabilnostjo pretirano ne odvračajo tujih vlagateljev.

Obvezniški trgi so po dolgem obdobju rasti znova doživeli korekcijo, in sicer je referenčni indeks upadel za 0,7 %. Tako se je zahtevana donosnost 10-letne referenčne nemške obveznice zvišala kar za dobrih 35 bazičnih točk na 1,68 % konec meseca.