KD Skladi na konferenci o poslovni etiki: delujemo strokovno in družbeno odgovorno

Na Poslovni šoli Bled je 22. marca potekala konferenca o poslovni etiki v Sloveniji z naslovom Zdaj je pravi čas, ki so se je udeležila številna ugledna imena iz politike in gospodarstva (Borut Pahor, Lojze Peterle, dr. Marko Kranjec, prof. dr. Danica Purg, prof. dr. Jože Damijan …) in spregovorili o pomenu na etiki slonečega pristopa pri soočanju z današnjimi izzivi.

Zadnja ekonomska in finančna kriza je odprla številna vprašanja o tem, v kolikšni meri v tržnem gospodarstvu sploh obstaja poslovna etika, saj vsa družbena odgovornost podjetij temelji na osebni etiki ter vrednotah voditeljev in zaposlenih, kljub pravnim okvirom, ki jih mora vsaka panoga spoštovati. Prof. Danica Purg je na okrogli mizi omenila, da se morajo podjetja obnašati kot posamezniki: moralno in odgovorno.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi Primož Cencelj, upravitelj KD Skladov in nosilec naziva CFA, ki je mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko v finančni industriji. Imetnika tega naziva sta v naši družbi še dva in tudi sicer se standardi za finančne strokovnjake na področju upravljanja skladov v Sloveniji zvišujejo. V družbi KD Skladi pri upravljanju premoženja upoštevamo tudi druge profesionalne in etične standarde, ki so definirani v internih pravilnikih; vlaganje v sklade je zakonsko zelo strogo urejeno, saj nad družbami za upravljanje bdita Agencija za trg vrednostnih papirjev in banka skrbnica. Pri naših storitvah težimo k profesionalnosti, etičnosti, kakovosti in inovativnosti, zaposleni se timsko trudimo za zadovoljstvo vlagateljev in ohranjanje zaupanja, kar dokazujejo številne nagrade strokovne javnosti in potrošnikov. Kot je predsednik Pahor poudaril, bistvo etike je občutek do drugih, tako poslovno kot zasebno.

Konferenco sta organizirala Svetovni forum za poslovno etiko in gibanje Fokus 2031. Slavnostni govornik je bil njegova svetost Sri Sri Ravi Shankar, soustanovitelj Svetovnega foruma za poslovno etiko, ustanovitelj Mednarodnega združenja za človekove vrednote in ustanovitelj mednarodne Art of Living fundacije, ki je poudaril, da je cilj poslovanja vsake družbe zadovoljstvo in miren spanec tako lastnikov, zaposlenih kot strank. Konferenca je nadaljevanje vsakoletnega Mednarodnega simpozija o poslovni etiki, ki poteka v Evropskem parlamentu in na katerem se zberejo vodilne svetovne osebnosti iz gospodarstva in politike, akademiki, predstavniki civilne družbe in verskih organizacij. Na njem razpravljajo o nujnosti krepitve človekovih vrednot in uvajanja poslovne etike.

Video posnetki in vtisi s konference