Mesečno poročilo KD Krovnega sklada – september 2013

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za september 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – september 2013

September se je na kapitalskih trgih izkazal za enega boljših mesecev v letu 2013. Delniški trgi so skoraj po vsem svetu, z izjemo balkanske regije, mesec zaključili v zelenih številkah tako v evrih kot v dolarjih. Mesec pa je bil pozitiven tudi za obvezniške naložbe. 

Glavni katalizator rasti tako pri obveznicah kot pri delnicah je bila objava Ameriške centralne banke (FED). Odhajajoči šef FED Ben Bernanke je na tiskovni konferenci po zasedanju od 17. do 18. septembra objavil, da kljub izboljševanju stanja ameriškega gospodarstva in trga dela v septembru še ne bo pričel z zniževanjem nakupov obveznic na prostem trgu. FED je od lanskega septembra na odprtem trgu kupoval za okoli 85 milijard dolarjev državnih obveznic na mesec z namenom zniževanja obrestnih mer in spodbujanja gospodarstva. Prav tako že več mesecev napoveduje, da bo do sredine 2014 zaključil s QE3, če bo gospodarstvo raslo skladno s pričakovanji. Ravno postopno umikanje bo po njihovih navedbah izboljšalo stanje v ekonomiji (postopna gospodarska rast, polna zaposlenost in inflacija okoli 2 %). Z izboljšanjem makroekonomskih kazalnikov so kapitalski trgi pričakovali zniževanje nakupov že v septembru, ob zavezi po ohranjanju nizkih referenčnih obrestnih mer. Tovrstno pričakovanje se je odrazilo na nižanju vrednosti predvsem bolj tveganih naložb (delnice, delnice trgov v razvoju in obveznice trgov v razvoju) v preteklem mesecu, v septembru pa so le-te pridobile na vrednosti. Zahtevana donosnost za ameriški dolg pa se je znižala z okoli 3 % (najvišjih vrednosti v letu 2013) na okoli 2,5 %.

Makroekonomski podatki so bili v septembru pretežno pozitivni tako v ZDA kot v Evropi in Aziji, prav tako je bilo iz središča pozornosti umaknjeno tveganje vojaškega posredovanja v Siriji.

Politične napetosti v ZDA in Evropi so poskrbele, da kapitalski trgi septembra niso zaključili z rekordno visokimi donosi.

Konec septembra je potekel rok za prvi dogovor med demokrati in republikanci v ZDA, ki bi preprečil delno zaustavitev določenih vladnih funkcij in prisilni neplačani dopust za okoli 800.000 zaposlenih v državnih ustanovah. V oktobru pa morata politični opciji sprejeti še dogovor o dvigu zgornje meje zadolževanja, ki bo predvidoma dosežena 17. oktobra. Po avgustu se je nadaljevala negotovost tudi na političnem parketu v Italiji, kjer je Silvio Berlusconi zagrozil, da bo v primeru njegove izločitve iz parlamenta le-tega zapustila tudi celotna stranka in tako ogrozila stabilnost vlade premiera Lette, ter izvedbo reformnih ukrepov za krepitev gospodarstva.

Boljši makroekonomski podatki in zamik upočasnitve nakupov v ZDA pa so se najbolj odrazili na trgih v razvoju. Indeks trgov BRIC je v enem mesecu v evrih pridobil 5,4 %. Najbolje sta se odrezali Brazilija in Rusija, ki sta v evrih pridobili več kot 7 % vrednosti, zaostajala pa je Kitajska z zgolj 0,3-odstotnim porastom delniškega indeksa v evrih.

Balkanski delniški trgi so se v septembru odrezali slabše od globalnih kapitalskih trgov. V Sloveniji je bilo v ospredju stanje v bančnem sektorju z napovedjo postopne likvidacije dveh manjših bank, Probanke in Factor banke, ter nov osnutek proračuna, na katerega bo vlada vezala zaupnico, stroka pa je do njega zelo zadržana. K vzdušju politične krize so prispevale tudi govorice o kandidatih za predsednika Pozitivne Slovenije, vse navedeno pa se je negativno odrazilo tako na delniških trgih kot zahtevanem donosu obveznic. Med ostalimi regijskimi trgi sta se najbolje odrezala bolgarski in srbski delniški trg, kjer je lokalni delniški indeks v septembru porasel za okoli 2,7 % oziroma za okoli 0,97 %.

Znaki okrevanja evropskega gospodarstva in nadaljevanje nakupov obveznic s strani Ameriške centralne  banke je kljub politični krizi v Italiji vodilo v povprečen porast cen evropskih obveznic. Donosnost do dospetja nemške 10-letne obveznice se je po porastu rahlo prek 2 % v začetku septembra znižala pod nivo 1,8 % ob koncu meseca.

Ekskluzivna ugodnost za člane AS Kluba ugodnosti: v oktobru vplačila KD Skladi brez vstopnih stroškov

Pri enkratnih vplačilih v podsklade KD Krovnega sklada, ki ga upravlja družba KD Skladi, boste od 1. do 31. oktobra 2013 oproščeni plačila vstopnih stroškov.

Spoznajte zgodbe sveta http://www.kd-skladi.si/14-zgodb/

Vlagateljem, članom AS Kluba ugodnosti, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada KD Krovnega sklada (oziroma do preoblikovanja v podsklad KD Krovnega sklada k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma so postali vlagatelji podsklada KD Dividendni, delniški, kot delničarji investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., ob preoblikovanju v vzajemni sklad in so družbi za upravljanje posredovali vse potrebne podatke), in katerih pristopna izjava je pravilno in popolno izpolnjena, njihova enkratna vplačila v podsklad pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada v času od 1. 10. 2013 po 0:01 uri pa do 1. 11. 2013 do vključno 0:01 ure zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.kd-skladi.si. Navedena ugodnost velja tudi za prenos sredstev vlagateljev iz podsklada KD MM, sklad denarnega trga – EUR, v okviru pristopnih izjav tipa VI (prenose, pri katerih se sicer zaračunajo vstopni stroški). Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave PV, OV, VP ali PAK), ki ostanejo nespremenjeni. Popusti se ne seštevajo, upošteva se samo ugodnejši za vlagatelja. 

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Mesečno poročilo KD Krovnega sklada – avgust 2013

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za avgust 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – avgust 2013

Boljši makroekonomski podatki in tudi podatki s trga dela v ZDA so ponovno obudili »strahove«, da naj bi Ameriška centralna banka resno razmišljala o opustitvi ohlapne monetarne politike. Na trgih v razvoju so bile v ospredju države z visokimi primanjkljaji v trgovinski bilanci in nizkimi deviznimi rezervami, zaradi česar so se pod udarom znašle njihove domače valute. Konec meseca so se po domnevni uporabi kemičnega orožja okrepile govorice o morebitnem vojaškem posredovanju ZDA v Siriji. Skupek navedenih dejavnikov je povzročil, da so domala vsi svetovni delniški trgi mesec končali v rdečih številkah.

Zaradi razcveta nekonvencionalnega črpanja surove nafte in plina, ujetega v skrilavcu (shell oil and gas), ZDA postajajo vedno bolj energetsko neodvisne, kar se je pričelo odražati pri krčenju uvoza teh strateško pomembnih energentov. Ravno manjši uvoz nafte in večji izvoz ameriških podjetij sta glavna razloga za krčenje trgovinskega primanjkljaja ZDA, ki je hitrejši od pričakovanega, zaradi česar so nekatere investicijske banke dvignile napovedi gospodarske rasti za drugo polovico letošnjega leta. Če k temu prištejemo še nadaljevanje okrevanja trga dela (nižanje brezposelnosti) in pozitivne poslovne rezultate ameriških podjetij, ne preseneča, da se ponovno pojavljajo namigovanja o prenehanju izvajanja ohlapne monetarne politike s strani ameriške centralne banke. Le-ta sedaj še vedno mesečno odkupuje za 85 milijard ameriških dolarjev državnih obveznic in na ta način zadržuje njihove donosnosti na nizkih ravneh, s čemer kapitalskim trgom zagotavlja »poceni« denar, ki je nato iskal višji donos v drugih oblikah naložb. Posledično so se na ta »ugibanja« z rastjo odzvali pribitki na obvezniške naložbe, denar pa se je pričel umikati tudi z delniških trgov, kar se je odrazilo v padcu tečajev. K padcu delniških tečajev je konec meseca prispevala tudi novica o morebitnem vojaškem posredovanju ZDA v Siriji zaradi domnevne uporabe kemičnega orožja. V tem primeru bi se ponovno razplamtele strasti na Bližnjem Vzhodu, predvsem na relaciji med Zahodom in Iranom, kar bi lahko vodilo do skokovite rasti cene surove nafte.

Politična nestabilnost ne pesti zgolj Slovenije. Zelo vroče je bilo pretekli mesec tudi pri naših zahodnih sosedih, Italijanih. Silvio Berlusconi je zagrozil, da mu bo v primeru njegove izključitve iz parlamenta sledila tudi celotna njegova stranka. Razplet te sage se pričakuje v septembru. Dvig donosnosti obveznic zaradi domnevnega prenehanja kupovanja obveznic s strani Ameriške centralne banke in grožnja morebitnega vojaškega posredovanja v Siriji sta dodatna razloga, da je evropski delniški indeks MSCI Europe avgusta izgubil nekaj manj kot odstotek.

Namigovanja, da naj bi Ameriška centralna banka prenehala z ohlapno monetarno politiko, so vplivala tudi na dogajanja na kapitalskih trgih držav v razvoju. Veliko »poceni« denarja iz Amerike naj bi višji donos iskalo ravno na teh trgih. Pod največjim pritiskom so se znašli lokalni obvezniški trgi, kjer predvsem tuji investitorji nadaljujejo z unovčevanjem preteklih dobičkov. Zaradi umika tujega kapitala so bile najbolj na udaru države z visokim primanjkljajem na tekočem delu trgovinske bilance in nizkimi deviznimi rezervami, kjer centralne banke niso bile sposobne ubraniti svojih deviznih tečajev. Indijska rupija je tako samo v avgustu izgubila 9 odstotkov v primerjavi z ameriškim dolarjem. Sledi ji turška lira s 5-odstotnim padcem in južnoafriški rand, ki je avgusta v primerjavi z dolarjem izgubil 4 odstotke vrednosti.

Negativni dejavniki, ki so zaznamovali dogajanje na tujih kapitalskih trgih, niso imeli posebnega učinka na balkanske delniške trge, ki so v preteklem mesecu pridobili dober odstotek. Najbolje se je odrezal romunski delniški trg, kjer je lokalni delniški indeks avgusta zrasel za slabih 7 odstotkov. Slabe 4 odstotke je pridobil srbski delniški indeks, medtem ko sta slovenski in hrvaški borzni indeks mesec zaključila rahlo v minusu.

Prvi znaki okrevanja evropskega gospodarstva na eni strani in pričakovanja o znižanju kupovanja obveznic s strani Ameriške centralne banke so vodili v prodajne pritiske na obvezniškem trgu v Evropi. Donosnost do dospetja nemške 10-letne obveznice se je v avgustu zvišala za 19 bazičnih točk na 1,86  odstotka konec meseca.

Nagradna igra za bralce revije Ciciban in Cicido

Družba KD Skladi je za prvi šolski dan pripravila nagradno igro Uresničujte svoje sanje z majhnimi koraki. Vsi bralci revije Pogled, priloge revije Ciciban in Cicido, ki bodo do 31. oktobra 2013 poslali izpolnjen odrezek, bodo sodelovali v nagradnem žrebanju za glavno nagrado enoletno popotnico za življenje (12 mesečnih zneskov v višini 30 €) in preostalih 49 privlačnih nagrad.

Uresničujte svoje sanje z majhnimi koraki!

Otroci, s svinčnikom potujte skozi zavozlanko do cilja in narišite ali napišite, kaj si vi in preostali družinski člani želijo, ter sodelujte v nagradni igri. Odrezek pošljite po pošti na KD Skladi, sektor Prodaje, Dunajska 63, 1000 Ljubljana.

Žrebanje bo 11. novembra 2013 na sedežu družbe KD Skladi, nagrajenci pa bodo objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si. in obveščeni po pošti ali elektronski pošti.


Pravila in pogoji nagradne igre

Članom Petrol kluba podarjamo 30 EUR


Prednosti paketov skladov:
•    zelo ugoden način varčevanja
•    brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov**
•    varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 € na dan = 30 € mesečno
•    privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete

EKSKLUZIVNA UGODNOST: Članom Petrol kluba za 150 točk ob sklenitvi katerega koli paketa skladov KD Skladi po enem letu varčevanja podarimo obrok v višini 30 evrov!*

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 9. 2013 do 31. 10. 2013.

Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 1. 9. 2013 do 15. 11. 2013.

Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba
na sedežu družbe KD Skladi ali v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice d. d.).

INFORMACIJE:
T: 080 80 24E: nasvet@kd-skladi.si;   I: http://www.kd-skladi.si/3-zbirke-zgodb/


    
*Vlagatelji, ki bodo s predložitvijo potrdila Petrol kluba do 15. 11. 2013 sklenili enega izmed paketov skladov in vanj do najkasneje 31. 1. 2015 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodaten obrok v paket skladov v višini 30 EUR. Znesek bo nakazan najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12. obrok. Vsak vlagatelj je upravičen le do enega dodatnega oziroma 13. obroka ali vplačila, četudi sklene več paketov skladov. Akcije se izključujejo. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo obroka v gotovini.
**  Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %.
Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Strankam AS podarjamo 20 EUR

KD Skladi smo iz 14 dobrih zgodb (skladov) oblikovali 3 nove zbirke zgodb. Zbirka zgodb je paket skladov z varčevalnim načrtom. Vsak načrt je ustvarjen za svoj namen:

• za dodatek k pokojnini,
• da omogočite otroku lažji skok v samostojno življenje,
• da se podate na pot uresničevanja svojih sanj.

Prednosti postopnega varčevanja:
• varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) zgodovinsko gledano na dolgi rok prinaša višjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti);
• sprotno plemenitenje sredstev, ki jih obročno vplačujete;
• manjše tveganje vstopa na trg vrednostnih papirjev v napačnem trenutku;
• z rednimi mesečnimi vplačili izkoristite metodo povprečnega stroška.

Prednosti paketov skladov:
• zelo ugoden način varčevanja v skladih;
• brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov*;
• varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 € na dan= 30 € mesečno;
• privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete;
• vplačevanje z direktno bremenitvijo – mesečni obrok se avtomatsko izvede z vašega računa.

Ekskluzivna ugodnost zvestim strankam AS!
Ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. junija 2014 KD Skladi po enem letu varčevanja podarimo dodatno vplačilo v višini 20 evrov.

Dodatno darilo: simpatična majica KD Skladi

Več o paketih skladov …

Vabljeni v poslovalnice KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice) …

* Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa preko direktne
obremenitve SEPA. Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Pakete skladov je mogoče
skleniti na sedežu družbe KD Skladi, prek spletne poslovalnice KD Skladi.net ali v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice d. d.), ki
so navedene na spletni strani www.kd-skladi.si.
** Vlagatelji, ki so stranke (zavarovanci) Adriatic Slovenice d. d. in ki bodo prejeli bon za 20 EUR ter bodo do 30. 6. 2014 sklenili enega izmed paketov
skladov v poslovalnici Finančne točke (Adriatic Slovenica d. d.) in vanj do najkasneje 31. 8. 2015 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali,
bodo prejeli dodatno vplačilo v paket skladov v višini 20 EUR. Znesek bo nakazan najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12.
obrok. Vsak vlagatelj je upravičen le do enega dodatnega oziroma 13. obroka ali vplačila, četudi sklene več paketov skladov. Akcije se izključujejo. Vplačilo na
investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo zneska v gotovini.

Nagradna igra v paketih učbenikov Mladinske knjige

Družba KD Skladi je ob paketih učbenikov Mladinske knjige pripravila prisrčno nagradno igro »Zaupaj nam svoje sanje in jih s popotnico za življenje spremeni v potovanje.«

Nagradna igra je objavljena na samostojni zgibanki, priloženi paketom učbenikov Mladinske knjige. Vsi prejemniki paketov, ki bodo do 31. oktobra 2013 poslali svoje sanje, skupaj s celotnim izpolnjenim nagradnim kuponom, bodo sodelovali v nagradnem žrebanju za 50 nagrad:
1. – 3. nagrada: enoletna popotnica za življenje – 12 mesečnih zneskov v višini 30 evrov ali nakazilo na TRR v znesku 360 evrov;
4. – 10. nagrada: otroška majica KD Skladi;
11.- 35. nagrada: barvice z blokom KD Skladi;
36.- 50. nagrada: medvedek KD Skladi.

Otroci, poiščite zgibanko, nanjo narišite, napišite ali prilepite fotografijo svojih sanj, skupaj s starši izpolnite nagradni kupon, ga odtrgajte in samo oddajte v poštni nabiralnik, poštnina je že plačana.

Uresničujte svoje sanje z majhnimi koraki!

Žrebanje bo 11. novembra 2013 na sedežu družbe KD Skladi v Ljubljani, nagrajenci pa bodo objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si najkasneje dne 15. 11. 2013.  

Lepo vabljeni k sodelovanju!

KD Skladi, d. o. o.

Pravila in pogoji nagradne igre

Mesečno poročilo KD Krovnega sklada – julij 2013

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za julij 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – julij 2013

Po korekciji v juniju, ki jo je v veliki meri zakrivil prvi mož ameriške centralne banke Ben Bernanke, je vroči julij prinesel tudi vroče tečaje. Korekcije je bilo hitro konec, tečaji na razvitih trgih pa so dosegli nove najvišje nivoje v svoji zgodovini. Bernanke je namreč nekoliko omilil svoje izjave in napovedal, da odkupovanje dolžniških vrednostnih papirjev ostaja nespremenjeno.

Fokus investitorjev se je tako usmeril predvsem na poslovanje podjetij. Z objavami polletnih rezultatov so najprej začela ameriška podjetja. Tudi tokrat so večinoma presegala pričakovanja analitikov. Do konca julija je namreč kar 66 odstotkov podjetij, ki sestavljajo borzni indeks S&P 500, preseglo pričakovanja analitikov. Trenutno je objavilo rezultate dobrih 60 odstotkov vseh podjetij. Najboljši trije sektorji v zadnjem četrtletju so bili zdravstvo, informacijska tehnologija in finance. V omenjenih sektorjih je namreč več kot 70 odstotkov vseh podjetij preseglo pričakovanja. Vsi ti odlični rezultati so se poznali tudi na cenah delnic. Ameriški borzni indeks S&P 500 je namreč v juliju pridobil kar tri odstotke. Poleg rezultatov so pozitiven sentiment gradili tudi makroekonomski podatki. ZDA ostajajo na poti okrevanja, brezposelnost se znižuje, tudi obeti ostajajo optimistični.

Tudi v Evropi se kažejo prvi znaki okrevanja. Zaupanje potrošnikov raste, izboljšuje se razpoloženje v nabavnih oddelkih evropskih družb, krepi se tudi proizvodnja. Pereč problem seveda ostaja visoka brezposelnost v nekaterih evropskih državah, vendar tudi ta ne kaže poslabšanja. Poleg brezposelnosti se veliko vprašanj še vedno pojavlja glede bančne unije. Le-ta bi namreč korenito spremenila potek reševanja dolžniških kriz v posameznih državah. Obenem pa bi omogočila večjo stabilnost znotraj evropskega območja. Vsi ti pozitivni makroekonomski kazalniki so se odrazili tudi v cenah delnic. MSCI Europe je mesec zaključil kar pet odstotkov višje, kot ga je začel.

pregled po trgih (v evrih)Japonski trg je zadnji mesec preživel precej volatilno. Najprej je zabeležil rast v višini dobrih šest odstotkov, nato pa tudi padec v podobni višini. Investitorji od japonske politike še vedno pričakujejo preporod njihovega gospodarska, za kar pa bo potrebno precej stimulativnih ukrepov. S tem, ko je trenutni premier Abe dobil tudi zgornji dom parlamenta, pa so se vrata za pozitivno nadaljevanje zgodbe, na široko odprla.
 
Trgi v razvoju oziroma štiri najpomembnejše države, ki sestavljajo borzni indeks BRIK, so še vedno pod vplivom slabših makroekonomskih kazalnikov, demonstracij in tudi politične nestabilnosti. To se kaže tako na obvezniških, kot tudi delniških trgih, ki so v juliju ponovno zabeležili padec. Ta je bil sicer minimalen, indeks MSCI BRIC je izgubil 0,8 odstotka. Vsaka od štirih držav ima svoje težave. Kitajska s celotnim prestrukturiranjem države in posledično nižjo gospodarsko rastjo, Indija z negativno trgovinsko bilanco in posledično valuto, Rusija z nižjo gospodarsko rastjo in politično nestabilnostjo, Brazilija pa z upočasnjevanjem izvoza. Vse te težave se seveda dnevno odražajo tudi v cenah delnic. Ne glede na vse, pa je veliko negativnega sentimenta že prisotnega v cenah delnic, kar daje podlago za omejeno pot navzdol.

Hrvaška je s prvim julijem vstopila v EU, kar ji bo omogočilo precej možnosti za izboljšanje življenja. V zadnjem obdobju pa so oživeli balkanski trgi, s Slovenijo na čelu. Napovedana privatizacija je slovenski kapitalski trg ponovno naredila nekoliko bolj privlačen. Vse to se je odrazilo v tečajih, borzni indeks SBITOP je juliju pridobil slabe tri odstotke.

Ohladitev pričakovanj po zniževanju nestandardnih ukrepov s strani FED in izrazito bolj sproščena napoved Evropske centralne banke (ECB) sta pomirila obvezniške trge. Iboxx Europe je po dveh mesecih zaporednega upada spet beležil rast v višini 0,7 odstotka. Pomembno je poudariti tudi spremembo komunikacije ECB, ki po novem objavlja tudi svojo dolgoročno strategijo politike obrestnih mer. Le-te pa naj bi ostale nizke še dolgo časa. Tako še vedno opazujemo normalizacijo na evrskih obvezniških trgih. Pridobile so tako nemške kot tudi španske državne obveznice. Zahtevana donosnost nemške 10-letne obveznice se je znižala za šest bazičnih točk na 1,67 odstotka konec meseca. španska pa se je znižala za 11 bazičnih točk na 4,65 odstotka.

Mesečno poročilo za junij 2013

Družba KD Skladi je objavila na svoji spletni strani redno mesečno poročilo investicijskih skladov za junij 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.


Naložbeni komentar – junij 2013

Junija smo bili na svetovnih delniških trgih priča korekciji, potem ko je večina indeksov razvitih trgov maja dosegla rekordne vrednosti. Novica, ki je junija najbolj vplivala na dogajanje na svetovnih trgih, je napoved guvernerja ameriške centralne banke o možnosti zmanjšanja obsega odkupovanja dolžniških vrednostnih papirjev, ki je bila sredi meseca povod za padec cen praktično vseh vrst naložb.

V ZDA so bile vse oči uprte v centralno banko in govor guvernerja po koncu zasedanja odbora za monetarno politiko. Guverner je nakazal možnost zmanjšanja obsega odkupovanja dolžniških vrednostnih papirjev, a hkrati poudaril postopnost tega procesa in odvisnost od gospodarskega okrevanja ameriškega gospodarstva. Kljub temu so se špekulacije analitikov o začetku tega procesa jeseni letos še okrepile. Sicer ameriško gospodarstvo ostaja na poti postopnega okrevanja, tako da v drugi polovici leta pričakujemo višje stopnje gospodarske rasti. Trg dela še vedno kaže znake okrevanja, zelo pomembno pa je tudi, da zaupanje ameriških potrošnikov ostaja na visoki ravni po tem, ko je maja doseglo šestletni vrh.

V Evropi je ECB na zasedanju v juniju pustila obrestno mero nespremenjeno, evropsko gospodarstvo pa kaže prve znake okrevanja. Kazalniki, ki napovedujejo, kaj se bo dogajalo v gospodarstvu, kot so ankete menedžerjev v predelovalnih dejavnostih, se zadnja dva meseca izboljšujejo, popravlja pa se tudi zaupanje potrošnikov, ki zadnjih šest mesecev raste. V Evropi pogrešamo predvsem več ambicioznosti in napredka pri uveljavljanju bančne unije, ki bi lahko precej pripomogla k zagonu gospodarstva.

Japonski trg je mesec zaključil praktično nespremenjeno. V začetku meseca je vlada objavila nov program strukturnih reform, ki je razočaral, saj so analitiki pričakovali bolj korenite reforme. Prihodnji mesec so na Japonskem volitve za zgornji dom parlamenta. V primeru zmage stranke premierja Abeja lahko pričakujemo nadaljevanje stimulativne gospodarske politike.

Močno na udaru so bili trgi v razvoju, ki so kot skupina junija izgubili dobrih 9 odstotkov. Kot glavne razloge za močan padec lahko izpostavimo predvsem nadaljevanje negativnih novic, povezanih z upočasnjevanjem gospodarske rasti razvijajočih se držav, vpliv napovedi ameriške centralne banke in povečanje politične negotovosti v določenih državah (Turčija, Brazilija) zaradi obsežnih demonstracij. Na Kitajskem smo tako videli nadaljevanje revizij gospodarske rasti, tudi vodilni vladni predstavniki pa so začeli javno komunicirati nižjo ciljno gospodarsko rast, ki je se sedaj približno na ravni sedmih odstotkov. Poleg tega so na medbančnem trgu zaradi likvidnostnega šoka močno zrasle obrestne mere, po katerih si banke med seboj posojajo denar. Sledila je intervencija centralne banke, ki je umirila razmere. Razvijajoči se trgi so bili v preteklosti ena od naložbenih skupin, ki je močno občutila pozitivne posledice visoke globalne likvidnosti zaradi ohlapnih denarnih politik. To se je odrazilo v padajoči ceni zadolževanja teh držav. Ob napovedi postopnega zmanjševanja odkupovanja dolžniških vrednostnih papirjev v ZDA so bile tako najbolj na udaru države z visokimi plačilnobilančnimi primanjkljaji, saj so najbolj odvisne od zunanjega financiranja.

Balkanski trgi so junija padli, a vendarle nekoliko manj kot ostali svetovni indeksi. Pričakovanja investitorjev v regiji so povezana predvsem z napovedanimi privatizacijami, ki bi lahko pozitivno vplivale na delniške trge. Tudi zaradi teh pričakovanj se je junija dobro odrezal slovenski trg, ki je zrasel za 0,7 odstotka.

Potencialen ukrep znižanja kupovanja ameriških obveznic pa je imel izjemno močan vpliv na obvezniške trge. Tako smo bili priča pravi razprodaji ameriških obveznic. Ta trend smo lahko opazili tudi pri obveznicah držav varnega zavetja. Zahtevana donosnost nemške 10-letne obveznice se je v juniju povečala za 23 bazičnih točk na 1,73 odstotka konec meseca. Glede na izjemno negativen mesec na obvezniških trgih pa je treba izpostaviti, da se je gibanje zahtevanih donosov tako »varnih« kot robnih evropskih držav praktično izenačilo, kar govori v prid postopni normalizaciji. Slovenske obveznice so še vedno v primežu pričakovanj glede rešitve bančnega vprašanja in posledično zunaj radarja mednarodnih investitorjev.

Rezultati nagradnega žrebanja

Z veseljem vas obveščamo, da smo izžrebali nagrajenko nagradne igre, ki je potekala 15. junija 2013 na zaključnem šahovskem turnirju v Mariboru.

Srečna dobitnica darilnega bona trgovine Hervis v višini 40 EUR je gospa Simona Krajnc.
Nagrajenki iskreno čestitamo in ji želimo prijeten nakup.

Darilni bon bo poslan po pošti.

KD Skladi, d. o. o.