Objavljeni novi portfelji skladov

Upraviteljska ekipa KD Skladov je kot novost pred kratkim razvila tri portfelje skladov: PREVIDEN, URAVNOTEŽENI in DINAMIČEN. Izdelani so na podlagi pričakovanj glede prihodnjih gibanj donosov na kapitalskih trgih ob upoštevanju parametrov tveganja in korelacij med skladi. Portfelje osvežujejo vsake tri mesece. Pripravili so že drugo spremembo portfeljev, naslednja bo objavljena marca 2014.

Portfelji so bili spremenjeni v skladu z našimi pričakovanji na kapitalskih trgih ob upoštevanju parametrov tveganja ter korelacij med skladi. V vseh portfeljih lahko vidimo premik v prid delnicam (zmanjšana utež KD Bond) ter uravnoteženost med trgi v razvoju in razvitimi trgi; med slednjimi dajemo prednost evropskim delnicam.


Oglejte si nove portfelje skladov