Mesečno poročilo KD Krovnega sklada – december 2013

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za december 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji. Naložbeni komentar – december 2013 Leto 2013 je bilo za kapitalske trge zelo uspešno. Če merimo v evrih, so glavni delniški […]

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za december 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – december 2013

Leto 2013 je bilo za kapitalske trge zelo uspešno. Če merimo v evrih, so glavni delniški trgi razvitih gospodarstev močno zrasli, pri čemer je ameriški S&P lani pridobil 24 %, japonski Nikkei 23 %, evropski Eurostoxx pa slabih 18 %. Trgi v razvoju so razočarali, tako da je globalni indeks trgov v razvoju izgubil 9 %. To je posledica predvsem slabše makroekonomske slike držav v razvoju, kjer je gospodarska rast med letom razočarala, pa tudi posledica strahu, povezanega z vplivom zmanjševanja odkupov dolžniških vrednostnih papirjev v ZDA na države v razvoju, zlasti tiste s plačilnobilančnimi in proračunskimi primanjkljaji.

Glavni dogodek v decembru je bila odločitev ameriške centralne banke, da začne zmanjševati odkup dolžniških vrednostnih papirjev. Iz FED so sporočili, da bodo zaradi boljših makropodatkov, zlasti s trga dela, pa tudi nizkih inflacijskih pričakovanj v prvem koraku znižali odkupe za 10 milijard ameriških dolarjev. Podatki iz Evrope so bili tudi v decembru dobri in kažejo okrevanje evropskega gospodarstva.

Letos pričakujemo nadaljevanje svetovnega gospodarskega okrevanja in na splošno okolje, ugodno za delniške naložbe. Med razvitimi državami je v letu 2014 posebej zanimiva Evropa, ki po našem mnenju lahko nadoknadi del zaostanka v donosnosti v primerjavi z ameriškim trgom. Makroekonomsko je ameriško gospodarstvo od vseh razvitih gospodarstev najbolj robustno, a so tudi vrednotenja dokaj visoka. Več možnosti za pozitivna presenečenja glede dobičkonosnosti podjetij tako vidimo v Evropi, ki v zadnjih mesecih kaže močne znake okrevanja in bo naslednje leto izšla iz recesije.

Trgi v razvoju so v decembru padli za 3,6 %. Od trgov BRIK sta zrasla indijski in ruski trg, medtem ko sta brazilski in kitajski padla za 6,2 % oziroma 4,9 %. Na Kitajskem smo bili, po poletnih mesecih, znova priča zaostritvi likvidnostih razmer v bančnem sistemu, zaradi česar so skočile medbančne obrestne mere. Izpostaviti moramo še poslabšanje političnih razmer v Turčiji, kjer je v visokih političnih krogih izbruhnil korupcijski škandal. Posledično je turški premier Erdogan zamenjal 10 ministrov vlade, do občinskih volitev konec marca pa lahko pričakujemo povečano politično negotovost. Naša napoved za trge v razvoju, za razliko od večine analitikov, ni tako negativna, saj verjamemo, da bo globalna gospodarska rast pozitivno vplivala tudi na ta gospodarstva in omogočila rast dobičkonosnosti teh podjetij, ki je zadnjih nekaj let stagnirala. Res je, da bo glavno gonilo rasti prišlo iz razvitih gospodarstev, kar bo pozitivno vplivalo predvsem na izvozno naravne države, zato bo treba izbrati selektiven pristop.

Pozitiven trend, ki se je v preteklih mesecih razvil na balkanskih trgih, se je nadaljeval tudi decembra. V Sloveniji so bili objavljeni rezultati stresnih testov, ki so končno razkrili velikost luknje v bančnem sistemu. Končna številka je bila sicer na zgornjem razponu naših ocen, pozitivno pa je, da se je negotovost, povezana s tem, končno zmanjšala. V Romuniji se je nadaljeval proces uspešnih javnih ponudb delnic na borzi. Decembra je Fonudul Proprietata prodal 15 % romunskega operaterja plinskega omrežja Transgaz. Kupci so bili predvsem tuji in lokalni institucionalni vlagatelji. Tudi za leto 2014 je naš pogled na regionalne trge pozitiven, kot glavna pozitivna dejavnika pa lahko izpostavimo napovedane privatizacije in s tem povezan povečan interes tujih institucionalnih vlagateljev.

 Pregled po trgih (v evrih)

*pozitivna vrednost pomeni rast evra.

Odločitev ameriške centralne banke o začetku zniževanja nakupov obveznic na sekundarnem trgu je vplivala tudi na zahtevane donosnosti evropskih obveznic, saj se je donosnost do dospetja 10-letne nemške državne obveznice zvišala za dobrih 20 bazičnih točk na 1,9 odstotka konec leta. Na drugi strani je bil december izjemno dober mesec za obveznice Republike Slovenije. Dolgo pričakovana objava rezultatov obremenitvenih sektorjev je pokazala, da strošek za sanacijo bank ni tako ekstremno visok, kot je trg pričakoval. Zahtevana donosnost 10-letne slovenske obveznice se je namreč zmanjšala za 60 bazičnih točk na 4,9 odstotka konec meseca. Pozitiven ton z obvezniškega trga je konvergenca med obrestnimi merami severa in juga Evrope.