Ob naši 20-letnici podarimo 20 EUR

KD Skladi vam ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. junija 2014 po enem letu varčevanja podarijo dodatno vplačilo v višini 20 evrov. Pred kratkim so KD Skladi ponudili novo možnost varčevanja: pakete skladov, ki naenkrat omogočajo varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada. S samo enim vplačilom preko direktne obremenitve SEPA se vaš […]

KD Skladi vam ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. junija 2014 po enem letu varčevanja podarijo dodatno vplačilo v višini 20 evrov.

Pred kratkim so KD Skladi ponudili novo možnost varčevanja: pakete skladov, ki naenkrat omogočajo varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada. S samo enim vplačilom preko direktne obremenitve SEPA se vaš denar razporedi med 3 ali 4 sklade, ki so jih upravitelji sestavili tako, da omogočajo uresničitev varčevalnih ciljev za različne namene. Varčujete lahko za dodatek k pokojnini, zbirate sredstva za otrokov lažji skok v samostojno življenje ali prihranite sredstva za uresničitev svojih načrtov. Varčevanje v paketu skladov je zelo ugodno, saj ga lahko pričnete že s 30 evri mesečno oziroma le z 1 evrom na dan, poleg tega ste oproščeni plačila vstopnih stroškov (in po petih letih tudi izstopnih stroškov*).

Prednosti paketov skladov:
• zelo ugoden način varčevanja v skladih;
brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov*;
• varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 € na dan = 30 € mesečno;
• privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete;
• vplačevanje z direktno obremenitvijo – mesečni obrok se avtomatsko izvede z vašega računa.

Prednosti postopnega varčevanja:
• varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) zgodovinsko gledano na dolgi rok prinaša višjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti);
• sprotno plemenitenje sredstev, ki jih obročno vplačujete;
• manjše tveganje vstopa na trg vrednostnih papirjev v napačnem trenutku;
• z rednimi mesečnimi vplačili izkoristite metodo povprečnega stroška.

Ekskluzivna ugodnost ob naši 20-letnici!
Ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. junija 2014 KD Skladi po enem letu varčevanja podarimo dodatno vplačilo v višini 20 evrov.

Več o paketih skladov …

Vabljeni v poslovalnice KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice) …

* Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa preko direktne obremenitve SEPA. Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Pakete skladov je mogoče skleniti na sedežu družbe KD Skladi, prek spletne poslovalnice KD Skladi.net ali v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice d. d.), ki so navedene na spletni strani www.kd-skladi.si.

** Vlagatelji, ki bodo do 30. 6. 2014 sklenili enega izmed paketov skladov in vanj do najkasneje 31. 8. 2015 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno vplačilo v paket skladov v višini 20 EUR. Znesek bo nakazan najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12. obrok. Vsak vlagatelj je upravičen le do enega dodatnega oziroma 13. obroka ali vplačila, četudi sklene več paketov skladov. Akcije se izključujejo. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo zneska v gotovini.