Ob naši 20-letnici podarimo 20 EUR

KD Skladi vam ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. junija 2014 po enem letu varčevanja podarijo dodatno vplačilo v višini 20 evrov.

Pred kratkim so KD Skladi ponudili novo možnost varčevanja: pakete skladov, ki naenkrat omogočajo varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada. S samo enim vplačilom preko direktne obremenitve SEPA se vaš denar razporedi med 3 ali 4 sklade, ki so jih upravitelji sestavili tako, da omogočajo uresničitev varčevalnih ciljev za različne namene. Varčujete lahko za dodatek k pokojnini, zbirate sredstva za otrokov lažji skok v samostojno življenje ali prihranite sredstva za uresničitev svojih načrtov. Varčevanje v paketu skladov je zelo ugodno, saj ga lahko pričnete že s 30 evri mesečno oziroma le z 1 evrom na dan, poleg tega ste oproščeni plačila vstopnih stroškov (in po petih letih tudi izstopnih stroškov*).

Prednosti paketov skladov:
• zelo ugoden način varčevanja v skladih;
brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov*;
• varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 € na dan = 30 € mesečno;
• privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete;
• vplačevanje z direktno obremenitvijo – mesečni obrok se avtomatsko izvede z vašega računa.

Prednosti postopnega varčevanja:
• varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) zgodovinsko gledano na dolgi rok prinaša višjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti);
• sprotno plemenitenje sredstev, ki jih obročno vplačujete;
• manjše tveganje vstopa na trg vrednostnih papirjev v napačnem trenutku;
• z rednimi mesečnimi vplačili izkoristite metodo povprečnega stroška.

Ekskluzivna ugodnost ob naši 20-letnici!
Ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. junija 2014 KD Skladi po enem letu varčevanja podarimo dodatno vplačilo v višini 20 evrov.

Več o paketih skladov …

Vabljeni v poslovalnice KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice) …

* Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa preko direktne obremenitve SEPA. Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Pakete skladov je mogoče skleniti na sedežu družbe KD Skladi, prek spletne poslovalnice KD Skladi.net ali v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice d. d.), ki so navedene na spletni strani www.kd-skladi.si.

** Vlagatelji, ki bodo do 30. 6. 2014 sklenili enega izmed paketov skladov in vanj do najkasneje 31. 8. 2015 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno vplačilo v paket skladov v višini 20 EUR. Znesek bo nakazan najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12. obrok. Vsak vlagatelj je upravičen le do enega dodatnega oziroma 13. obroka ali vplačila, četudi sklene več paketov skladov. Akcije se izključujejo. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo zneska v gotovini.

Mesečno poročilo KD Krovnega sklada – december 2013

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za december 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – december 2013

Leto 2013 je bilo za kapitalske trge zelo uspešno. Če merimo v evrih, so glavni delniški trgi razvitih gospodarstev močno zrasli, pri čemer je ameriški S&P lani pridobil 24 %, japonski Nikkei 23 %, evropski Eurostoxx pa slabih 18 %. Trgi v razvoju so razočarali, tako da je globalni indeks trgov v razvoju izgubil 9 %. To je posledica predvsem slabše makroekonomske slike držav v razvoju, kjer je gospodarska rast med letom razočarala, pa tudi posledica strahu, povezanega z vplivom zmanjševanja odkupov dolžniških vrednostnih papirjev v ZDA na države v razvoju, zlasti tiste s plačilnobilančnimi in proračunskimi primanjkljaji.

Glavni dogodek v decembru je bila odločitev ameriške centralne banke, da začne zmanjševati odkup dolžniških vrednostnih papirjev. Iz FED so sporočili, da bodo zaradi boljših makropodatkov, zlasti s trga dela, pa tudi nizkih inflacijskih pričakovanj v prvem koraku znižali odkupe za 10 milijard ameriških dolarjev. Podatki iz Evrope so bili tudi v decembru dobri in kažejo okrevanje evropskega gospodarstva.

Letos pričakujemo nadaljevanje svetovnega gospodarskega okrevanja in na splošno okolje, ugodno za delniške naložbe. Med razvitimi državami je v letu 2014 posebej zanimiva Evropa, ki po našem mnenju lahko nadoknadi del zaostanka v donosnosti v primerjavi z ameriškim trgom. Makroekonomsko je ameriško gospodarstvo od vseh razvitih gospodarstev najbolj robustno, a so tudi vrednotenja dokaj visoka. Več možnosti za pozitivna presenečenja glede dobičkonosnosti podjetij tako vidimo v Evropi, ki v zadnjih mesecih kaže močne znake okrevanja in bo naslednje leto izšla iz recesije.

Trgi v razvoju so v decembru padli za 3,6 %. Od trgov BRIK sta zrasla indijski in ruski trg, medtem ko sta brazilski in kitajski padla za 6,2 % oziroma 4,9 %. Na Kitajskem smo bili, po poletnih mesecih, znova priča zaostritvi likvidnostih razmer v bančnem sistemu, zaradi česar so skočile medbančne obrestne mere. Izpostaviti moramo še poslabšanje političnih razmer v Turčiji, kjer je v visokih političnih krogih izbruhnil korupcijski škandal. Posledično je turški premier Erdogan zamenjal 10 ministrov vlade, do občinskih volitev konec marca pa lahko pričakujemo povečano politično negotovost. Naša napoved za trge v razvoju, za razliko od večine analitikov, ni tako negativna, saj verjamemo, da bo globalna gospodarska rast pozitivno vplivala tudi na ta gospodarstva in omogočila rast dobičkonosnosti teh podjetij, ki je zadnjih nekaj let stagnirala. Res je, da bo glavno gonilo rasti prišlo iz razvitih gospodarstev, kar bo pozitivno vplivalo predvsem na izvozno naravne države, zato bo treba izbrati selektiven pristop.

Pozitiven trend, ki se je v preteklih mesecih razvil na balkanskih trgih, se je nadaljeval tudi decembra. V Sloveniji so bili objavljeni rezultati stresnih testov, ki so končno razkrili velikost luknje v bančnem sistemu. Končna številka je bila sicer na zgornjem razponu naših ocen, pozitivno pa je, da se je negotovost, povezana s tem, končno zmanjšala. V Romuniji se je nadaljeval proces uspešnih javnih ponudb delnic na borzi. Decembra je Fonudul Proprietata prodal 15 % romunskega operaterja plinskega omrežja Transgaz. Kupci so bili predvsem tuji in lokalni institucionalni vlagatelji. Tudi za leto 2014 je naš pogled na regionalne trge pozitiven, kot glavna pozitivna dejavnika pa lahko izpostavimo napovedane privatizacije in s tem povezan povečan interes tujih institucionalnih vlagateljev.

 Pregled po trgih (v evrih)

*pozitivna vrednost pomeni rast evra.

Odločitev ameriške centralne banke o začetku zniževanja nakupov obveznic na sekundarnem trgu je vplivala tudi na zahtevane donosnosti evropskih obveznic, saj se je donosnost do dospetja 10-letne nemške državne obveznice zvišala za dobrih 20 bazičnih točk na 1,9 odstotka konec leta. Na drugi strani je bil december izjemno dober mesec za obveznice Republike Slovenije. Dolgo pričakovana objava rezultatov obremenitvenih sektorjev je pokazala, da strošek za sanacijo bank ni tako ekstremno visok, kot je trg pričakoval. Zahtevana donosnost 10-letne slovenske obveznice se je namreč zmanjšala za 60 bazičnih točk na 4,9 odstotka konec meseca. Pozitiven ton z obvezniškega trga je konvergenca med obrestnimi merami severa in juga Evrope.

Objavljeni novi portfelji skladov

Portfelji so bili spremenjeni v skladu z našimi pričakovanji na kapitalskih trgih ob upoštevanju parametrov tveganja ter korelacij med skladi. V vseh portfeljih lahko vidimo premik v prid delnicam (zmanjšana utež KD Bond) ter uravnoteženost med trgi v razvoju in razvitimi trgi; med slednjimi dajemo prednost evropskim delnicam.


Oglejte si nove portfelje skladov

Mesečno poročilo KD Krovnega sklada – november 2013

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za november 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – november 2013

Novembra so kapitalske trge zaznamovale novice iz dveh najpomembnejših centralnih bank, ameriške FED in evropske ECB. Prihodnje leto bo vajeti ameriške monetarne politike prvič v zgodovini prevzela ženska, Janet Yellen, ki naj bi nadaljevala »nekonvencionalne« prijeme. V Evropi je guverner ECB, Mario Draghi, trge presenetil z znižanjem temeljne obrestne mere. Odmevne novice so prišle tudi s Kitajske, kjer se je novembra odvijal eden najpomembnejših političnih kongresov.

Janet Yellen bo 31. januarja 2014 zamenjala Bena Bernankeja na mestu predsednika Ameriške centralne banke (FED) in tako postala prva ženska v zgodovini na čelu te ustanove. Kot goreča zagovornica ohlapne monetarne politike (QE) bo kljub spremembi v samem vrhu FED po pričakovanjih nadaljevala politiko Bena Bernankeja, zaradi česar so nekoliko potihnila ugibanja o upočasnitvi nakupov državnih obveznic na trgu (QE tapering). Posledično ameriški delniški indeksi dosegajo rekordne vrednosti. 29. novembra je tako delniški indeks S&P 500 presegel mejo 1800 točk, isti dan pa je prav tako nov mejnik v zgodovini postavil indeks Dow Jones, saj je njegova vrednost presegla mejo 16 tisočakov.

Najpomembnejša novica preteklega meseca je zagotovo nepričakovano znižanje referenčne obrestne mere Evropske centralne banke. Na začetku meseca se je tako referenčna obrestna mera znižala za 25 bazičnih točk in po novem znaša rekordno nizkih 0,25 odstotka. Nizanje obrestne mere naj bi bila predvsem posledica deflacijskega pritiska in počasnega gospodarskega okrevanja v evroobmočju. S to potezo se je povečala verjetnost nekonvencionalnih ukrepov, med katere spadata negativna obrestna mera ter »tiskanje denarja« po vzoru ZDA in Japonske, ki bi jih uporabili pri nadaljnjem upadanju inflacije in ekonomske aktivnosti.

Če smo prejšnji mesec globalne delniške trge v razvoju označili za zvezde meseca, jim lahko v novembru označimo za grde račke. Delnice južnoameriških podjetij so novembra izgubile dobre 4 odstotke, za 3,7 odstotka so zdrsnile vzhodnoevropske delnice in za 2,5 odstotka indijske delnice. Na drugi strani so po objavi povzetka zasedanja komunistične partije kitajske delnice novembra poskočile za slabih 5 odstotkov. Na začetku novembra je potekalo eno najpomembnejših zasedanj politične, ekonomske in vojaške elite, na katerem je skoraj 300 udeležencev odločalo o strateških vprašanjih. Najpomembnejše teme so vključevale prestrukturiranje podjetij v državni lasti, postopno odpravo monopolov, spremembe nepremičninske zakonodaje, spremembe pri registraciji prebivalstva in s tem povezanih pravic, omogočanje bolj transparentnega zadolževanja na ravni provinc prek obvezniškega trga in morebitna opustitev politike enega otroka. Prvotna objava za javnost je postregla s precej skopimi informacijami, kar si je trg razlagal, da si lahko od vsega tega hrupa obetamo veliko, pričakovane reforme pa so ponovno prestavljene v prihodnost. Kitajski delniški trg je zaradi tega od začetka do sredine meseca (objava) izgubil 3 odstotke, kar ni ušlo kitajskim voditeljem, ki so kmalu spregledali »motnjo v komunikaciji« in jo v naslednjih dneh tudi hitro odpravili. Državni PR-stroj je zainteresirani javnosti podrobneje predstavil glavne usmeritve, dogovorjene na tem srečanju, vlagatelji pa so v drugi polovici meseca to pozdravili z več kot 7-odstotno rastjo delniških tečajev, tako da je kitajski delniški indeks konec meseca končal skoraj 5 odstotkov višje v primerjavi z oktobrom.

Na Balkanu se je nadaljeval pozitivni trend preteklih mesecev, tako da je širši delniški indeks Dow Jones Balkan ex Greece and Turkey novembra pridobil dobra 2 odstotka vrednosti. Čeprav so vsi lokalni delniški trgi mesec končali v zelenih številkah, je zagotovo k več kot 4-odstotni rasti indeksa največ prispevala Romunija, in sicer z uspešno privatizacijo energetske družbe Romagaz, katere delniški tečaj se je od (začetne) prodajne cene do konca meseca povišal za več kot 18 odstotkov.

Obvezniški trgi v Evropi po močnem upadu donosnosti v oktobru novembra niso doživeli večjih pretresov. Nižanje referenčne obrestne mere je pripomoglo k ugodnemu gibanju obveznic obrobne Evrope. Ob koncu novembra je donosnost na 10-letno italijansko obveznico upadla na najnižje ravni po maju letos, v španiji je ta kljub povišanju zahtevane donosnosti ob koncu meseca zaradi dviga pričakovanja glede ratinga bonitetne agencije S&P in na podlagi izboljšanja makroekonomskih podatkov upadla na okrog 4,1 odstotka. V Sloveniji je bilo mogoče zaslediti nadaljevanje trenda upadanja zahtevane donosnosti iz oktobra, zahtevana donosnost na slovensko državno obveznico z zapadlostjo 2024 se je tako ob koncu novembra znižala na raven okoli 5,6 odstotka.

Mesečno poročilo KD Krovnega sklada – oktober 2013

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo investicijskih skladov za oktober 2013 (14 podskladov KD Krovnega sklada). Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar – oktober 2013

Oktobra se je na kapitalskih trgih nadaljeval trend rasti iz septembra, ki ga ni mogla ustaviti niti blokada javnih oziroma državnih storitev v ZDA, potem ko se politiki niso uspeli dogovoriti o dvigu limita zadolževanja. Zvezda meseca so bili trgi v razvoju, ki so okrevali po poletnem upadu. FED je prestavila zmanjšanje tiskanja denarja v leto 2014 in zaradi tega so se v večjem številu tudi na obvezniške trge vrnili vlagatelji. To je prineslo rast evropskih obvezniških trgov in pocenilo zadolževanje držav. Močneje se je okrepil tudi evro v primerjavi z dolarjem.

Blokada ameriških javnih institucij oziroma omejitev proračunskih izdatkov je najprej na trge prinesla nekoliko negotovosti, a vlagateljev ni prestrašila, saj skoraj nihče ni verjel v bankrot ZDA, zato so se trgi hitro otresli strahu in ob podpori dobrih rezultatov poslovanja iz tretjega kvartala nadaljevali rast iz septembra. Ameriški delniški indeks S&P se je tako povišal za 3,7 %, kar je eden boljših rezultatov v letu 2013. Podporo je imel predvsem v sektorju tehnoloških in industrijskih delnic, malenkost pa so razočarale delnice sektorja potrošnje, pri katerih je bil opazen negativen vpliv trgov v razvoju oziroma predvsem padca vrednosti valut trgov v razvoju, ki je posledično podražil izdelke globalnih podjetij na teh trgih v primerjavi z lokalnimi podjetji.

Podobna zgodba se je nadaljevala tudi v Evropi, ki je bila sicer oktobra donosnejša od ZDA, a so podjetja, ki so močneje prisotna na trgih v razvoju, nekoliko razočarala. Vlagatelje je ponovno razveselil industrijski sektor, saj investicije po nekaj letih znova oživljajo, prvič po letu 2007 pa tudi ameriški vlagatelji kupujejo več evropskih delnic, kot jih prodajo, zato lahko tudi v prihodnje pričakujemo, da bodo evropske delnice donosnejše od ameriških. Mesec je minil tudi v znamenju večanja pričakovanj za Evropo, saj makroekonomski podatki kažejo nadaljnje okrevanje gospodarstev, spodbudno pa je, da se pozitivni trendi nadaljujejo tudi v največjih obrobnih državah (španija, Italija), saj je denimo španija po dolgem času znova dosegla pozitivno gospodarsko rast, pribitki na obveznice obeh držav pa upadajo, kar ceni zadolževanje in zmanjšuje pritisk na javne finance.

Zvezdniki globalnih trgov v oktobru so bili nedvomno trgi v razvoju, ki se jim je vrednost povečala za 4,13 %. Nadaljeval se je trend okrevanja iz septembra, saj so vlagatelji ugotovili, da je bila poletna panika pretirana oziroma odveč. Gospodarska rast se upočasnjuje oziroma makroekonomska neravnovesja ostajajo, kljub temu je bil odziv močno pretiran, s tem pa so vrednotenja delniških trgov padla na ravni iz leta 2009. Ukrepi indijske centralne banke in napovedi plenarnega zasedanja kitajske komunistične partije na začetku novembra ter v zvezi s tem napovedane velike reforme so po eni strani pomirile vlagatelje, po drugi strani pa znova zbudile domišljijo in s tem željo bo dodatnih dobičkih, ki bi jih ti ukrepi lahko prinesli.

Podobno kot globalno so se pozitivni trendi nadaljevali tudi lokalno, čeprav je bila regija Balkana v oktobru najmanj donosna regija. Vzroke lahko iščemo predvsem v pričakovanju nekaterih večjih primarnih izdaj delnic oziroma privatizacij in s tem povezanega zbiranja denarja za njihov nakup. Dodatno težavo predstavljajo seveda javnofinančne težave držav v regiji (Slovenija, Hrvaška, Srbija itd.) in počasno reševanje gospodarskih težav. Do konca leta lahko pričakujemo bolj pozitivne trende, saj so rezultati podjetij iz regije razmeroma spodbudni (še zlasti romunskih), za nami je uspešna prodaja romunskega plinskega velikana Romgaza, pa tudi privatizacija v Sloveniji teče hitreje od pričakovanj (Helios je prodan, izbran je svetovalec za Telekom Slovenije, končuje se izbor svetovalca za Aerodrom Ljubljana, Cinkarno, Žito).

Obvezniški trgi v Evropi so se odzvali pozitivno na napoved FED, da za zdaj še ne bo zmanjševala likvidnosti na trgu. Vse skupaj so podpirali dobri makroekonomski podatki, tako da so zahtevane donosnosti ponovno močneje upadle, nemške desetletne obveznice so se spustile pod 1,7 % in francoske pod 2,2 %.

Evro je oktobra nekoliko pridobil v primerjavi z dolarjem, še zlasti je bil ta trend izrazit konec meseca. Vzroke verjetno lahko iščemo v močnejšem prilivu globalnih vlagateljev v evropske obvezniške in delniške naložbe.

Vse=mogoče!

Na natečaj se je prijavilo kar 333 nadobudnih sanjalcev – inovatorjev, umetnikov, filantropov, športnikov in drugih ustvarjalcev. V trenutku prijave so sanjali tako osebne, kot tudi sanje z dobrodelno, družbeno koristno in poslovno vsebino. Od prijavljenih 333 sanjalcev jih želi kar tretjina vstopiti v poslovni svet, več kot 40 sanjalcev si želi lastnega stanovanja ali hiške, 29 sanjalcev pa želi postati naslednji veliki svetovni popotnik …

6 najbolj prepričljivih sanj je …

S pomočjo strokovne žirije, ki so jo sestavljali Matjaž Gantar, Aljaž Pegan, Nina šušnjara, Elvis Halilović, Staš Stankovič, katarina Mala in Kristina Kočet, nam je uspelo izbrati 6 najbolj prepričljivih sanj – sanj, katerih uresničitve si lahko želimo vsi.

V obdobju finalnega glasovanja ste tako lahko spoznali zgodbe šestih izjemnih posameznikov:

Maja Ritonja v polnem zagonu postavlja izobraževalno-turistično slovansko naselbino, ekipa Zderi.se soustvarja portal za lajšanje vsakodnevnega stresa in vzpostavljanje družinske harmonije, ekipa Mladinski ceh skrbi za kreativno mladinsko udejstvovanje pri razreševanju lokalnih problemov, Matic Golob načrtuje kolesarsko popotovanje, kjer bo kilometre pretvarjal v dobrodelne evre, Ahmet Begič pa z vzgajanjem čebel skrbi za prihodnost slovenstva in človeštva.

Naš veliki zmagovalec je Jernej

Srca Slovencev je prepričal in osvojil naš najmlajši sanjalec. Po dveh napetih tednih glasovanja je moč svojih sanj dokazal 13-letni Jernej Slivnik. Njegove sanje – da bi se na monoskiju uvrstil na paraolimpijske igre 2018 v Južni Koreji – je podprlo kar 5.886 glasovalcev. S svojimi glasovi ste tako Jerneju prinesli zmago na sanjskem natečaju Vse=mogoče! in mu olajšali pot k uresničevanju sanj!

Jernejevo zgodbo si lahko ogledate na www.vsejemogoce.si, kjer ga bomo spremljali na njegovi poti proti paraolimpijskim igram v Južni Koreji. Vse=mogoče!

Vsake sanje imajo svoj namen. In svojo pot.

Spoznajte tri pakete skladov, s katerimi si lahko tudi vi ´zgradite´sredstva za izpolnitev svojih sanj!

In kateri paket skladov je najbolj popularna izbira med 333 natečajniki?

1. Moje sanje – 163 sanjalcev

2. Popotnica za življenje – 126 sanjalcev

3. Sitiurana jesen – 44 sanjalcev

Nagrajenci nagradne igre “Zaupaj nam svoje sanje in jih s popotnico za življenje spremeni v potovanje”

V nagradni igri »Zaupaj nam svoje sanje in jih s popotnico za življenje spremeni v potovanje«, ki je potekala s pomočjo samostojne zgibanke priložene paketom učbenikov Mladinske knjige od 1. avgusta 2013 do vključno 31. oktobra 2013, so vsi, ki so poslali na sedež družbe KD Skladi izponjen odrezek, sodelovali v žrebanju za enoletno popotnico za življenje in še preostalih 49 privlačnih nagrad.

Žrebanje je potekalo v ponedeljek, 11. 11. 2013.

1.- 3. nagrado, enoletna popotnica za življenje – 12 mesečnih zneskov v višini 30 € ali nakazilo na TRR v znesku 360 €, prejmejo:
Svite Terlep, Cerknica
Tadej Hacin, Ljubljana
Klavdija Vrbač, šentjanž

Nagrajenci preostalih 47. nagrad so:
4. – 10. nagrada: otroška majica KD Skladi
Janez Simonič, šmartno ob Paki
Aneli Rozoski – Zlatič, Piran
Jon Terlep, Cerknica
Anže švegl, Maribor
Ruben Komac, Ljubljana
Neja Petkovšek, škofljica
Tinkara Grdadolnik, Horjul

11. – 35. nagrada: barvice z blokom KD Skladi
Julija Atelšek, Polzela
Eva Benko, Čemšenik
Jasna Lah, Markovci
Natalija Križnik, Laze v Tuhinju
Jona Obrovnik, Trbovlje
Jakob Grdadolnik, Horjul
Tatjana in Matej Lokovšek, Ljubljana
Laura Zorko, Destrnik
Saša šikaleska, Maribor
Aneja Horvat, Rogašovci
Alja Kastelic, Novo mesto
Tamara Gojković, Novo mesto
Ada Hacin, Ljubljana
Kristjan Žužek, Laško
Lejla Žilavec, Pesnica
Jasmina Mazej, Podgorje pri Slovenj Gradcu
Rok Janota, Sečovlje
Monika Jarh, šmartno v Slovenj Gradcu
Tian Prelog, Veržej
Urška Verdnik, Makole
Lea Klenovšek, Loka pri Zidanem mostu
Ana Kožuh šantej, Sevnica
Alis Kamenšek, Limbuš
Miran Melanšek, Vransko
Tinkara Tkalec, Domžale

36. – 50. nagrada: medvedek KD Skladi
Tamara Rutnik, Mežica
Sara Jarh, šmartno v Slovenj Gradcu
Gaj Zupanc, Kamnik
Jurij Martinčič, Studenec
Mojca Verdnik, Makole
Melany Filipa Dell, Zgornja Kungota
Nina Potočnik, Jelšane
Eldin Bilalić, Koper
Arnel Haskić, Pobegi sv. Anton
Tjaša Bratušek, Cirkulance
dominika stropnik, Nova Cerkev
Nives Artič, Rogatec
Mai štiglic, Miklavž
Neža Mazej, Podgorje pri Slovenj Gradcu
Ajdin Bilalić, Koper

Nagrajencem se zahvaljujemo za sodelovanje v nagradni igri in jim iskreno čestitamo za nagrade.

Več o nagradni igri

Nagrajenci nagradne igre “Uresničujte svoje sanje z majhnimi koraki”

V nagradni igri »Uresničujte svoje sanje z majhnimi koraki«, ki je potekala v reviji Pogled, prilogi revij Ciciban in Cicido, od 1. septembra 2013 do vključno 31. oktobra 2013 so vsi, ki so poslali na sedež družbe KD Skladi izponjen odrezek, sodelovali v žrebanju za enoletno popotnico za življenje in še preostalih 49 privlačnih nagrad.

Žrebanje je potekalo v ponedeljek, 11. 11. 2013.

1. nagrado, enoletna popotnica za življenje – 12 mesečnih zneskov v višini 30 € ali nakazilo na TRR v znesku 360 €, prejme: Benjamin Čorović, Kranj.

Nagrajenci preostalih 49. nagrad so:
2. – 10. nagrada: otroška majica KD Skladi
Julija Češnovar, škocjan
Julia Kristovič, Markovci
Gašper Povh, Kapele
Ema šinkovec, Maribor
Tadej Nedeljko, Cerkvenjak
Larisa Klavžar, Artiče
Mark Vovčko, Senovo
Miha šket, Maribor
Lara Stramšak, Loče

11. – 35. nagrada: barvice z blokom KD Skladi
Maja Tramšek, Slovenska Bistrica
Lina Otrin, Domžale
Ema Pavše, Ravne na Koroškem
Iris Kandžič, Grahovo
Andraž  Humek, Dobova
Izak Mulec, Sp. Duplek
Dominika Kolar, Ceršak
Reneja Jeras, Kamnik
Tia Pikš Fajdiga, Trbovlje

Nagrajencem se zahvaljujemo za sodelovanje v nagradni igri in jim iskreno čestitamo za nagrade.

Več o nagradni igri

Akcija KD Skladov brez vstopnih stroškov podaljšana do konca leta 2013*

KD Skladi so podaljšali akcijo brez vstopnih stroškov, ki velja za obstoječe in nove člane AS Kluba ugodnosti. Pri enkratnih vplačilih v podsklade KD Krovnega sklada, ki ga upravlja družba KD Skladi, boste do 31. decembra 2013 oproščeni plačila vstopnih stroškov.* Hkrati boste lahko izkoriščali prednosti AS Kluba ugodnosti.
Članstvo v AS Klubu ugodnosti  je brezplačno in brez obveznosti. Več http://www.as-klub.si/
Spoznajte zgodbe sveta http://www.kd-skladi.si/14-zgodb/

 

Vlagateljem, članom AS Kluba ugodnosti, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada KD Krovnega sklada (oziroma do preoblikovanja v podsklad KD Krovnega sklada k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma so postali vlagatelji podsklada KD Dividendni, delniški, kot delničarji investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., ob preoblikovanju v vzajemni sklad in so družbi za upravljanje posredovali vse potrebne podatke), in katerih pristopna izjava je pravilno in popolno izpolnjena, njihova enkratna vplačila v podsklad pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada v času od 1. 10. 2013 po 0:01 uri pa do 1. 1. 2014 do vključno 0:01 ure zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.kd-skladi.si. Navedena ugodnost velja tudi za prenose sredstev vlagateljev iz podsklada KD MM, sklad denarnega trga – EUR, v okviru pristopnih izjav tipa VI (prenose, pri katerih se sicer zaračunajo vstopni stroški). Popust ne velja za vstopne stroške pri kakršnihkoli vplačilih v varčevalne načrte (vsa vplačila na pristopne izjave PV, OV, VP, PAK ali KOM), ki ostanejo nespremenjeni. Popusti se ne seštevajo, upošteva se samo ugodnejši za vlagatelja. 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški – EUR, KD MM, sklad denarnega trga – EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Dividendni, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nagrajenci 1. dela nagradnega natečaja Vse=mogoče

2. do 100. nagrado prejmejo:

2. nagrada: vikend paket v Budimpešti za eno osebo – podarja Kompas, d. d.
Ajda Stina Turek, Domžale

3. nagrada: 1x sezonska smučarska vozovnica za Roglo (od ponedeljka do petka) – podarja Unior d. d. Program Turizem
Gabriela Stefanov, Ljubljana

4. nagrada: 1x družinske počitnice na Rogli (vikend najem bungalowa in smučarske karte za družino, max 4 osebe) – podarja Unior d. d. Program Turizem
Zorica Planinšek, Kranj

5. nagrada: 3-dnevne počitnice na gradu Mokrice za dve osebi – podarja Kompas, d. d.
Nina Mikša, Velenje

6. – 10. nagrada: 40 € kot vplačilo v paket skladov ali izbrani podsklad KD Krovnega sklada ali kot nakazilo na transakcijski račun – podarja KD Skladi, d. o. o.
Eva Jevšnik, Radlje ob Dravi
Miha Kordiš, škofja Loka
Snežana Grabljevec, škofljica
Miha Grudnik, Nazarje
Danaja Oblak, Žabnica

11. – 20. nagrada: knjižna nagrada iz hiše dobrih zgodb – podarja Mladinska knjiga Založba d. d.
Teja Britovšek, Ljubljana
Alja Viryent, Ljubljana
Tina Grmek, Maribor
Lana Lagudin, Ljubljana
Anamarija Mišmaš, Zagradec
Anja Baloh Grubelnik, Ljubljana
špela Češnovar Kunej Lenič, Cerklje ob Krki
Andreja Hari, Puconci
Hana Repše, Maribor
Boris Gleščič, Maribor

21. – 30. nagrada: majica KD Skladi – podarja KD Skladi, d. o. o.
Darinka Urbančič, Pohorje
Anja Prusnik, škofljica
Eva Mercina, Sežana
Darja Lipnik, Rogaška Slatina
Ivanka Plazovnik, Podvelka
Društvo mladinski ceh, Ljubljana
Željko L., Rogaška Slatina
Dolores in Nina, štore
Ahmet Begič, Muta
špela šraj, Limbuš

31. – 40. nagrada: brisača KD Skladi – podarja KD Skladi, d. o. o.
štefan Fidler, Rogaška Slatina
Martina Javornik, Sp. Idrija
Anita Grbič, Ljubljana
Marija Verhovnik, Slovenj Gradec
Milica Bobnarič, Maribor
Petra Krejan, Grosuplje
Zdenko Vastl, Podvelka
Svetlana Stafanovič, Ljubljana
Edita Avdič, Prestranek
Jožek špilak, Murska Sobota

41. – 70. nagrada: medvedek KD Skladi – podarja KD Skladi, d. o. o.
Hanen Alya Elouissi, Ljubljana
Danica Bele, Rogatec
Društvo vesele nogice, Laško
Zoran Dugar, Beltinci
Andraž Gavez, Ljubljana
Matic Golob, Kamnik
Barbara šavron, Bistrica ob Sotli
Andreja Mrak, Velenje
Ksenija Fister, Murska Sobota
Nina Hribernik, Slovenske Konjice
Simon Gros, Slovenj Gradec
Mojca Verbec, Ljubljana
Lara Kuhar, Črnomelj
Nina Gros, Dravograd
Vlasta šimec, Trbovlje
Zdenka Korošec, Slovenske Konjice
Nika Bratkovič, Novo mesto
Jaka Jančič, Loče
Gregor Humar, Nova Gorica
Eva Luna Prusnik, škofljica
Anja Ožir, Braslovče
Novial d.o.o., Domžale
Žiga Novak, Ljubljana
Viktorija Kante, Branik
Edis Hodžič, Ljubljana
Maja Rotonja, Destrnik
Panta Rei, Kranj
Slavica Zbičajnik, Slovenj Gradec
Kristian Koželj, Celje
Teja Klun, Koper

71. – 100. nagrada: barvice z blokom KD Skladi – podarja KD Skladi, d. o. o.
Romana Dermota, Ljubljana
Adis Jakupović, Ljubljana
Nina Vonča, Log pri Brezovici
Tina Erman, Podnart
Tamara Crnic, Izola
Martina Mrak, šempeter pri Gorici
Igor Lipušček, Ljubljana
Ana Peskar, Log pri Brezovici
Jure in Vanja Rainer, Radeče
Irena Gregorin, Ig
Andreja Kolenc, Maribor
Iva Hari, Murska Sobota
Tanja Pekošak, Celje
Almir Fatić, Ljubljana
Simona Žugman, Ljubljana
Mateja š. Dimic, Ljubljana
Karakuma Samai, Velika Loka
Blaž Povše, Ljubljana
Anita šerjak Koci, Ljubljana
Andrej Sukič, Rogašovci
Društvo varnega zavetja, Ljutomer
Kaja Zavrl, Ljubljana
Maruša Jug, Ljubljana
Teja Fidler Makoter, Laporje
Monika Krvina, Polhov Gradec
Jernej Slivnik, Hrušica
Darko Hribar, Kočevje
Dejan Grosar, Bohinjska Bistrica
Mateja Mohorič, Ljubljana
Mario Čižić, Sladki Vrh
Tina Božjak, Ljubljana
Maja Vodan, Kranj 

Nagrajencem se zahvaljujemo za sodelovanje v nagradnem natečaju in jim iskreno čestitamo za nagrade.

Kdo od šestih finalistov, objavljenih na www.vsejemogoce.si, prejme glavno nagrado, 10.000 evrov, pa bo znano po glasovanju ljudstva 4. novembra 2013.