Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 8. 7. 2019. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 7. 6. 2019 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada ter druge informacije o podskladu KD MM, sklad denarnega trga – EUR.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

 

Strnjena izjava uprave in nadzornega sveta o tveganjih družbe KD Skladi

 

Strnjeno izjavo upravljalnega organa si lahko ogledate tukaj.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

KD Skladi ponovno najboljša slovenska družba za upravljanje z najboljšim upravljavcem premoženja

 

V devetletni zgodovini podeljevanja nagrad, s strani revije Moje finance, je naziv najboljšega upravljavca premoženja šestkrat pripadel upravitelju iz družbe KD Skladi, letos že četrto leto zapored. Štirje upravitelji ekipe upraviteljev KD Skladi, najboljše družbe za upravljanje, pa so bili uvrščeni med top 10 upravljavcev premoženja v Sloveniji: Primož Cencelj, najboljši upravljavec premoženja 2018, je zasedel 2. mesto, Aleš Lokar, najboljši upravljavec premoženja 2017, je zasedel 3. mesto, David Zorman, najboljši upravljavec leta 2010, je zasedel 5. mesto in Sašo Šmigić je zasedel 9. mesto. KD Skladi smo bili ponovno prepoznani kot najboljša družba za upravljanje v petletnem obdobju. Nagrajeni smo bili tudi s sedmimi kipci Zvezdonos – ki jih prejmejo skladi z najboljšo oceno, petimi zvezdicami, in so pokazatelj odličnosti upravljanja premoženja.

Nagrade in podeljene zvezdice skladom za tri- in petletno obdobje predstavljajo najvišjo prepoznavnost v industriji vzajemnih skladov in so odraz največje odličnosti upravljanja skladov.

 

Letos so zmagovalni vzajemni skladi z najboljšo oceno, pet zvezdic, postali:

Za triletno obdobje:

KD Bond, obvezniški – EUR

KD Rastko, evropski delniški sklad

KD Vzhodna Evropa, delniški

Za petletno obdobje:

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

KD Rastko, evropski delniški sklad

KD Vzhodna Evropa, delniški

KD Bond, obvezniški – EUR

 

Foto: Jure Makovec

 

Luka Flere, CFA, je direktor naložbenega sektorja družbe KD Skladi in upravitelj premoženja sklada KD Vzhodna Evropa. Ob prejemu naziva najboljšega upravljavca premoženja po izboru revije Moje Finance in nagrade, ki mu jo je izročil dr. Andrej Bertoncelj, Minister za finance, je povedal: »Ta nagrada je še ena potrditev, da delamo dobro. Upravljanje premoženja je skupinsko delo. Smo vrhunsko uigrana ekipa, ki si vedno prizadeva delati premišljeno, v korist našim vlagateljev. Naša ključna prednost je prav skupen potencial celotne ekipe«.

 

Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi je povedal: »Ponosni smo, da delamo v taki ekipi, kjer je zmagovalna miselnost ena od temeljnih vrednot. Z rezultati dokazujemo, da smo zmagovalci. Naši uspehi so plod dela in zagnanosti vseh zaposlenih«.

 

 

 

 

Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta

 

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da so člani nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o., na konstitutivni seji dne 18. 2. 2019 za predsednika nadzornega sveta družbe izvolili Josefa Beneša, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Aljošo Tomaža. Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

 

Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

 

Edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., družba Adriatic Slovenica d. d., je z dnem 13. 2. 2019 za člane nadzornega sveta družbe s štiriletnim mandatom imenovala Gregorja Pilgrama, Josefa Beneša, Jureta Kvaternika in Aljošo Tomaža.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

 

Dne 13. 2. 2019 je imetnik posrednega kvalificiranega deleža v družbi KD Skladi, d. o. o., postala družba Generali CEE Holding B.V., Nizozemska.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na podsklad KD Tehnologija, delniški

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 17. 12. 2018. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 16. 11. 2018 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na podsklad KD Tehnologija, delniški, in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in druge informacije o podskladu KD Tehnologija, delniški.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP in o sklenitvi aneksa k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

 

 

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 27. 5. 2018, do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 16. 4. 2018 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava