Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada za podsklad Generali Dividendni, delniški, z novim imenom Generali Globalni, delniški

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje podsklada Generali Krovnega sklada Generali Dividendni, delniški, z novim imenom Generali Globalni, delniški, da je dne 1. 4. 2021 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in dovoljenje za objavo prospekta Generali Krovnega sklada.

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 8. 5. 2021. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.generali-investments.si bosta od 7. 4. 2021 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja Generali Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

Generali Investments d.o.o.
Uprava