Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov – skladov zasebnega kapitala

Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 10. 10. 2019, s katero je bilo družbi Generali Investments d.o.o. izdano dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov – skladov zasebnega kapitala.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments d.o.o.
Uprava