Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je dne 3. 1. 2020 prišlo do združitve zavarovalnic Generali zavarovalnica d. d. in Adriatic Slovenica d. d. na način, da se je Adriatic Slovenica d. d. pripojila k zavarovalnici Generali d. d.

Na podlagi navedene združitve je Generali zavarovalnica d. d. postala imetnik 100 % poslovnega deleža v družbi Generali Investments d. o. o. in s tem postala neposredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d. o. o., Adriatic Slovenica d. d. pa je prenehala biti imetnik neposrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d. o. o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava