Obvestilo o ustanovitvi sklada zasebnega kapitala

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je bil dne 20. 12. 2019 v sodni register vpisan sklad zasebnega kapitala Generali Growth SIS d.o.o. k.d.

 

Generali Growth SIS d.o.o. k.d. je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments d.o.o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte nasvet@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava