Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada za podsklada Generali MM, sklad denarnega trga – EUR, in Generali Vitalnost, delniški

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje podskladov Generali Krovnega sklada Generali MM, sklad denarnega trga - EUR, in Generali Vitalnost, delniški, da je dne 30. 10. 2020 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in dovoljenje za objavo prospekta Generali Krovnega sklada.

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 7. 12. 2020. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.generali-investments.si bosta od 6. 11. 2020 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja Generali Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

Generali Investments d.o.o.
Uprava