Obvestilo o podaljšanju mandata predsedniku uprave Generali Investments d.o.o.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je nadzorni svet Generali Investments d.o.o. dne 20. 3. 2020 Luko Podlogarja imenoval za predsednika uprave za nov štiriletni mandat, ki prične teči 28. 7. 2020.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Tags: , ,