Za vsakim dežjem posije sonce ali po vsakem padcu sledi rast

 

 

Padci vrednosti na borzah so se že zgodili, dogajajo se zdaj in zagotovo se bodo ponovno. Pri tem se je pomembno le spomniti, da za vsakim padcem pride odboj.

Različne raziskave kažejo, da vlagatelji v času višje volatilnosti trgov bolj podlegajo pritisku in prehitro ali nespametno sprejemajo naložbene odločitve. To je tudi največja grožnja donosom. Ne zaradi samih nihanj vrednosti portfelja, ampak zaradi tega, ker izredni odkloni od pozitivnih do negativnih novic in spremljajočih skokov in padcev cen povzroči, da vlagatelji emocionalno podležejo pritisku trga. Kaj to pomeni? Zagrabi jih panika, dvomijo o sprejetih odločitvah in razmišljajo o prodaji.

Osredotočenost na dolgoročne cilje naj bi investitorjem vlivala prepotrebno samozavest za spopadanje s povečano volatilnostjo. Žal se vse prepogosto zgodi, da marsikateri vlagatelj z izstopom s kapitalskega trga ob povečani volatilnosti »prekrši« eno osnovnih nepisanih finančnih pravil: ne prodajaj nizko. V času povečane volatilnosti na trgih adrenalina gotovo ne manjka, vendar dolgoročnih vlagateljev ne bi smelo preveč skrbeti, predvsem pa ni najbolj drzno prodajati naložb v takih okoliščinah. Zakaj ne? Ker obstaja velika verjetnost, da čeprav se s »pravočasno« prodajo naložb vlagatelji izognejo izgubam, bodo, na drugi strani najverjetneje zamudili tudi odboj navzgor. Ta je lahko hiter, nepričakovan in močan.

Volatilnost na trgu je normalna, kot je tudi normalen neprijeten občutek ob znižanju vrednosti portfelja. Analiza ameriškega JPM Morgana je pokazala, da je petodstotni nihaj navzdol vrednosti ameriškega indeksa S & P 500 normalen pojav. Povprečno se zgodi vsake tri mesece. Tudi popravek vrednosti za deset odstotkov ni nekaj, kar bi dolgoročne vlagatelje posebej presenečalo, povprečno se zgodi vsako leto dni. Zvišana volatilnost predstavlja novo realnost trgov. Temu ustrezno je treba prilagoditi tako način investiranja kot tudi psihološko dojemanje tveganja.

Zakaj je dolgoročni horizont pomemben? Rezultati mnogih raziskav so potrdili, da strategija dolgoročnega vlaganja brez prepogostih sprememb portfelja prinesejo bistveno boljše rezultate. Ena takšnih študij o tem, koliko so investitorji zadnjih 10 let zaslužili in koliko bi zaslužili, če bi portfelj v tem času pustili nedotaknjen. Rezultati so bili presenetljivi in kažejo, da je povprečen vlagatelj v tem času zaslužil le 50 % tistega, kar bi zaslužil, če bi naložbenega (delniškega) portfelja ne bi spreminjal. Zato je bistveno, da v težkih časih ohranite svojo pozicijo. Zaželeno je imeti svoj načrt pri investiranju in kar je najpomembneje, treba se ga je držati. Pri tem mora vsak posameznik seveda dobro poznati sebe in svoja pričakovanja in predvsem – svoj odnos do tveganja. Vlagatelj mora, če želi investirati uspešno na dolgi rok, psihološko povsem nevtralno prenesti tako večje vzpone kot tudi večje padce, če se zgodijo kratkoročno.

 

Kako se soočiti s popravki na trgih in povečano volatilnostjo?

 

 

Večini vlagateljev se ob popravkih na kapitalskih trgih zgodi, da začnejo dvomiti o svojih naložbah in začne jih skrbeti za vložene prihranke. Naravni odziv na ta strah je lahko zmanjšanje oziroma odprodaja delniških naložb, z namenom, da bi preprečili nadaljnje izgube in pomirili strahove. Vendar če pogledamo dolgoročnejše, mogoče to ni najboljša izbira in rešitev. Žal se v praksi prepogosto zgodi, da marsikateri vlagatelji z izstopom s kapitalskega trga ob povečani nihajnosti ne upošteva enega od osnovnih nenapisanih finančnih pravil, ki pravi »ne prodajaj poceni«.

Namesto, da smo zaradi nestabilnosti trgov zaskrbljeni, je bolje, da smo nanjo pripravljeni. Dobro razpršen portfelj, usklajen z osebno nagnjenostjo k tveganju vlagatelja, in tudi osredotočenost na dolgoročne cilje, nam bo kot vlagatelju vlival potrebno samozavest s povečano volatilnostjo in zmanjšal možnost, da bomo v času popravkov na kapitalskih trgih odreagirali prehitro.
Imejte naložbe, ki vam ustrezajo glede na vašo stopnjo tveganja

Če vas povečana volatilnost na trgu preveč obremenjuje, stopnja tveganja vašega portfelja mogoče ni primerna za vas. Če ste naklonjeni korekcijam oziroma nihanjem navzdol, potem ni smiselno imeti večjega dela vaše naložbe razporejenega v delnice ali delniške sklade tudi, če imate na voljo še dovolj časa oziroma varčujete za dosego dolgoročnih finančnih ciljev in si teoretično lahko privoščite višje tvegan delniški portfelj. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da nam preveč konservativna strategija morda ne omogoča take potencialne rasti, ki jo potrebujemo, a doseganje zastavljenih ciljev. Smiselno je torej, da poskrbimo za primerno mešanico naložb, predvsem v smislu razporeditve naložb med različne naložbene razrede. S tovrstno razpršitvijo namreč dosežemo nižjo nihajnost portfelja, saj se v različnih obdobjih trga različne naložbe odzivajo različno. Najslabše pa je, da se ob popravkih na trgu iz strahu pred izgubami v celoti umikamo iz visoko tveganih naložb v nizko tvegane naložbe. Veliko težje je namreč prenesti naložbe na varno, ko pa jih pravočasno vrniti na kapitalske trge. Vlagatelji, ki sredstva umaknejo v varne naložbe namreč slej, ko prej iščejo novo priložnost za vstop nazaj na delniške trge, vprašanje pa je ali bodo s prodajo in ponovnim nakupom ustvarili višjo donosnost, kot če umika v varne naložbe ne bi bilo. Takšni vlagatelji, običajno prodajajo, ko je že prepozno, še bolj pozno pa se vračajo na trge. Po teoriji se prehajanje za dolgoročne vlagatelje niti ne splača.

Vsekakor pa so popravki na trgih lahko priložnost za pregled vaših naložb, če so v skladu z vašo naložbeno strategijo in razmislek o spremembi sestave vašega portfelja. Predvsem v smislu izpostavljenosti določenim trgom ali naložbenim razredom, glede na profil vlagatelja. Dejavniki, ki vplivajo na sestavo vaše naložbe, se namreč sčasoma spreminjajo, zato je priporočljivo občasno preveriti, ali je naložba še vedno ustrezna in ali dosega vaša pričakovanja.

Vlagajte postopno in bodite dosledni

Postopno mesečno varčevanje je najboljši način, da izkoristimo nihanja trgov v svojo korist. Namesto, da poskušamo ugibati, kdaj je najprimernejši trenutek za vstop na trg, je bolje, da naredimo naložbeni varčevalni načrt in se ga dosledno držimo, ne glede na trenutno dogajanje na trgih. Če skozi daljše časovno obdobje vlagamo redno mesečno oziroma v enakih periodah, enake zneske, se izognemo nevarnosti napačnega vstopa na kapitalski trg. Hkrati pa z nakupi tudi v času, ko so tečaji nizki, znižamo povprečno nabavno ceno enoti in s tem hitreje začnemo ustvarjati donose, ko se trgi obrnejo navzgor. Zelo pomembno je, da se v obdobju nestanovitnih razmer znamo upreti skušnjavi, da bi z mesečnim varčevanje oziroma vlaganjem prenehali.

Za dolgoročnega vlagatelja je najboljše, da se drži svoje strategije investiranja in ohrani dolgoročni pregled, ker nihanja na trgih pridejo in minejo. Strah pred vlaganjem ali investiranjem ima smisel samo na kratek rok, ker vmesni kratkoročni popravki in korekcije ne zasenčijo dolgoročne rasti trga.

 

 

Nizke obrestne mere in inflacija. Kje lahko varčujem?

 

 

Vzajemni skladi so dober in priročen način varčevanja za izkušene vlagatelje in tiste, ki to šele začenjajo. Ker so vzajemni skladi združeno premoženje večjega števila vlagateljev, lahko v njih varčujejo tako vlagatelji z večjimi vložki kot tudi tisti z manjšimi. Namesto, da se moram odločiti, katero delnico ali obveznico bom kupil in koliko bom imel s tem stroška, lahko svoj denar predam upravljavcu vzajemnega sklada, ki ga prevzame in odloči katero delnico oz. obveznico v izbranem podskladu bo s tem kupil. Skupaj s finančnim svetovalcem pa določimo ustrezno stopnjo tveganja oziroma alokacijo.

Kakšne koristi nam prinese varčevanje v vzajemnih skladih?

1. Diverzifikacija ali razpršitev
Ko kupim točke vzajemnega sklada, pridobim takojšnje lastništvo nad desetinami posameznih delnic ali obveznic. Vzajemni sklad z razpršitvijo naložb razdeli denar, tako da ”vseh jajc ne nosim v eni košari”, saj vlagam v različne naložbene razrede, regije in panoge. S tem se mi zmanjša tudi volatilnost/nihanje naložb.

2. Nižji stroški
Večina nas nima dovolj sredstev ali časa za nakup več deset posameznih delnic. Nakup lastnih delnic in obveznic me bo najverjetneje stalo več, potreben bo stalni nadzor in vzelo mi bo veliko časa. Ker vzajemni skladi upravljajo velike količine denarja v imenu tisočih posameznih vlagateljev, lahko le-ti izkoristijo velikost poslovanja ter s tem zmanjšajo transakcijske stroške.

3. Nizka minimalna naložba
Številni nimamo takšne vsote denarja, da bi kupili eno ali več deset želenih delnic. Vzajemni sklad pa mi omogoča, da lahko začnem že s 30 evri in s tem poskrbim tudi za razpršitev.

4. Strokovno upravljanje
Upravitelji vzajemnih skladov in analitiki se vsako jutro zbudijo z enim ciljem – raziskati, analizirati in preučiti trenutne in potencialne naložbe vzajemnega sklada. Osebni finančni svetovalec pa mi pomaga, da iz ponujenih vzajemnih skladov izberem sebi najprimernejše naložbe.

5. Preglednost
Delnice in obveznice, v katere vzajemni sklad vlaga, so javno dostopne, zato lahko vidim, kaj počne naš upravljavec sklada. Dober finančni svetovalec pa mora vse te podatke pokazati, predstaviti in razložiti.

6. Likvidnost
Ker je denar razpršen po več delnicah in obveznicah, lahko točke vzajemnih skladov kadarkoli prodam, za izpolnitev svoje finančne potrebe. Denar pride na bančni račun najkasneje v sedmih delovnih dneh. To je veliko hitreje kot prodaja nekaterih drugih nelikvidnih naložbenih sredstev, na primer nepremičnin.

Vzajemni sklad lahko ponudi preprost in učinkovit način za vlaganje v vaše življenjske cilje – bodisi za upokojitev, izobraževanje, nakup stanovanja ali če želite, da se vaše premoženje zgolj plemeniti.

 

 

So ženske boljši upravljavci denarja kot moški?

 

 

Dolgo časa je veljalo prepričanje, da je finance najbolje prepustiti moškim. A če pogledamo številke, lahko kaj hitro ugotovimo, da to morda ni bila najboljša ideja. Obstajajo raziskave, ki so preučile, kako profesionalne vlagateljice upravljajo svoje portfelje in v kolikšni meri je njihova strategija v povprečju drugačna – in včasih boljša – od moških. Kaj hitro lahko ugotovimo, da svet financ ni več samo domena moških in prav tako lahko vidimo, da vizionarske ženske, kot je recimo ameriška vlagateljica in ustanoviteljica Cathie Wood, pretresajo trge. Tudi pri nas imamo kar nekaj izjemnih podjetnic in upraviteljic. Vedno bolj v ospredje prihajajo inovativne ženske, ki s svojimi idejami in sodobnimi, vključujočimi pristopi k vodenju pretresajo tudi podjetniško krajino.

Ženske so manj samozavestne glede denarja kot moški

V preteklosti so bile finance prepuščene moškim in časi, ko je ženska morala imeti dovoljenje svojega moža, da je lahko šla v banko, niso tako oddaljeni, kar je pustilo močen pečat in bo potreboval svoj čas, da izgine. Študija ameriške investicijske banke Merrill Lynch je pokazala, da se 68 odstotkov moških počuti sposobnih upravljati svoj portfelj, v primerjavi z 52 odstotka žensk. Morda so moški preveč samozavestni. Raziskave so pokazale, da na področjih povezanih z upravljanjem denarja, ne glede na to, ali gre za finančne odločitve za varčevanje za upokojitev, ali za oceno, da imajo naložbeno znanje, ali za sprejemanje naložbenih odločitev, so se ženske nenehno počutile manj samozavestno kot moški. Po drugi strani pa je lahko pretirana samozavest moških tudi velika pomanjkljivost, ki lahko povzroči večjo škodo, kot nestanovitnost trga ali občasne razprodaje na delniških trgih.

Ženske so bolj konservativne kot moški

Če povečate sredstva na svojem varčevalnem računu ali če povečate svoj portfelj, na borzi ne boste obogateli. Kot kaže zgodovina, nam delnice in delniške naložbe ponujajo najboljši potencial rasti. Kljub temu raziskave kažejo, da ženske običajno vlagajo manj denarja v delnice in delniške naložbe kot moški. Po raziskavah največjega ameriškega upravljavca premoženja na svetu, družbe Black Rock, imajo ženske 68 odstotkov svojega portfelja v gotovini oziroma v denarnih ekvivalentih, v primerjavi z 59 odstotkov moških. Čeprav se to morda zdi varnejše in preprečuje velike padce na borzi, pri ameriškem multinacionalnem podjetju za finančne storitve Wells Fargo menijo, da ženske v svojem portfelju morda ne prevzemajo dovolj tveganja, da bi dosegle dobro ravnovesje med tveganjem in donosom. Medtem ko lahko zdrav portfelj z dostojnim številom delnic ali delniških naložb letno ustvari povprečno 7 odstotkov, lahko portfelj z obveznicami ustvari le približno polovico tega donosa.

Ženske so manj impulzivne kot moški

Glede na študijo družbe Wells Fargo ženske trgujejo za 27 odstotkov manj pogosto kot moški, kar pomeni, da se manj odzivajo na nestanovitnost trga. To je razvidno tudi iz povprečnega števila prijav v njihov naložbeni portfelj: 3-krat na teden za ženske in 5-krat na teden za moške. Leta 1975 ustanovljena družba za upravljanje Vanguard prav tako podpira to teorijo in ugotavlja, da so ženske trgovale 40 odstotkov manj pogosto kot moški. Gre za trend, o katerem poročajo že od zgodnjih 90. let. Kot nekateri morda veste, lahko pretirano trgovanje povzroči izgube: zmanjša neto donos moških za 2,65 odstotka na leto, v primerjavi s samo 1,725 odstotka pri ženskah.

Ženske lahko dosežejo boljšo donosnost naložbe kot moški

Ko že govorimo o donosih, in ker ženske nimajo zaupanja v svoje naložbene sposobnosti, podatki kažejo, da to ni upravičeno. Pri ameriški multinacionalni korporaciji za finančne storitve Fidelity so poročali, da so ženske z letnim donosom portfelja v povprečju presegle moške za 0,4 odstotka. Čeprav se to morda zdi majhna razlika, se le-ta sčasoma spremeni: vloženih 10.000 EUR, z 10-odstotnim letnim donosom, po 30 letih znaša 175.000 EUR. Medtem ko enak znesek z 10,4-odstotnim letnim donosom znaša 194.500 EUR. Ta trend ženskih portfeljev je opazen že od zgodnjih 90. let. Študija, ki jo je izvedla Univerza v Kaliforniji, je prišla do še bolj ekstremnega zaključka in pokazala, da so bili portfelji žensk celo za 1 odstotek boljši od moških. Toda zakaj ti vrhunski donosi? Zato, ker je večja verjetnost, da bodo moški bolj tvegali in špekulirali ter stavili na tako imenovane delnice v slogu loterije, med tem, ko bodo ženske raje sprejele pristop “zmagati na dirki počasi in enakomerno” in bodo vlagale v sklade in ne v specifične delniške naložbe. To je pomenilo, da so imele ženske na splošno bolj raznolike portfelje in so zato običajno doživele manjše izgube. Prav tako ženske bolj gledajo v prihodnost in imajo večjo diverzifikacijo naložb, medtem ko imajo moški do svojega upravljanja bolj odnos, ki temelji na igri na srečo.

So ženske boljši vlagatelji (upravitelji) kot moški?

Kar zadeva njihove osebne naložbe, se zdi, da nižja samozavest ženske vodi v manj tvegane odločitve. Tudi zaradi nižjega dohodka, ki je v povprečju manjši od moških kolegov, ženske vlagajo manjše vsote denarja. Vendar pa se to nadomesti z dejstvom, da so ženske bolj potrpežljive in previdne, manj pogosto trgujejo in tako za svoje račune na splošno dosegajo boljšo donosnost naložbe, saj delajo manj napak. Tudi v profesionalnem svetu so skladi, ki jih vodijo in upravljajo ženske, boljši od skladov, ki jih vodijo in upravljajo moški, saj prav raznolikost vodi do bolj kakovostnega odločanja. Ugotovljeno je tudi bilo, da počasi izginja odpor do tveganja v njihovih osebnih financah. Na koncu empirični dokazi dajejo jasno sliko: portfelji skladov, ki jih upravljajo ženske, za precejšen znesek presegajo portfelje skladov, ki jih upravljajo moški, zlasti če jih projiciramo v prihodnost. Torej lahko zaključim, da ženske postajajo boljši upravljavci denarja kot moški.

 

 

Ne nosite vseh jajc v eni košari

 

 

Kaj morate vedeti pred investiranjem?

Seveda se morate pred investiranjem seznaniti z možnostmi, ki jih ponuja kapitalski trg. Izbrati in določiti je treba: kombinacijo tistih vrednostnih papirjev, ki ustrezajo vašim mejam varnosti in donosnosti, časovni okvir, v katerem želite doseči želene rezultate, strukturo naložb, razpršitev sredstev na različne trge (globalno) in izdelano morate imeti nakupno in prodajno strategijo (mesečno, enkratno).

Pri sestavljanju alokacije sredstev je pomembno, da ne kupujete le naložb, ki spadajo v vaš rang sprejemanja tveganja. Kot investitor imate veliko možnosti investiranja v različne vrednostne papirje. Za vsak naložbeni profil pravzaprav pridejo v poštev vse naložbene oblike. Seveda pa je pomembno, da so nakupi v ustreznih medsebojnih razmerjih. Alokacija sredstev je uravnotežena sestava mešanice različnih vrst naložb z različnimi stopnjami tveganosti v razmerju, ki je priporočljiva za vlagatelja. V primeru, da bo šlo na nekem trgu kaj narobe, to še ne pomeni, da bo tako na vseh ostalih. Tako se vam sredstva zmanjšajo le na tistem delu, kjer so se tečaji znižali. S tem bistveno razpršite naložbe, hkrati pa preložite tveganje na več različnih naložb. Alokacija sredstev pomeni, da so sredstva razpršena med naložbe, ki so geografsko razpršene, imajo različno volatilnostjo, sprejemljivo za vlagatelja, različne rizičnosti; od obveznic, delnic (na domačem in tujih trgih), trgov v razvoju.

Pomembno je kako sredstva razporedite

Kar nekaj raziskav, opravljenih v zadnjih desetletjih, dokazuje, da na dolgoročno uspešnost vlaganja najbolj vpliva t. i. strateška alokacija premoženja. Seveda se strateška alokacija premoženja med posamezniki lahko pomembno razlikuje, saj je njena sestava odvisna od več dejavnikov. Poleg finančnega stanja, finančnih ciljev in starosti vlagatelja so pomembni tudi odnos posameznika do tveganja, povezanega s finančnimi instrumenti, in njegova pričakovanja glede donosnosti. Tako si mlajši vlagatelj zaradi zakonitosti na kapitalskih trgih lahko »privošči« bolj tvegane in posledično bolj donosne naložbe, starejši vlagatelj pa bo zaradi drugačnih ciljev in odnosa do tveganja večji delež finančnega premoženja vlagal v varnejše naložbe z nižjo pričakovano donosnostjo.

Kaj je taktična alokacija premoženja?

Znano je, da se situacija na kapitalskih trgih neprestano spreminja in te spremembe je smiselno do določene mere upoštevati pri dolgoročnem investiranju. Z uporabo t. i. taktične alokacij¬e premoženja se ciljni deleži posameznih naložbenih razredov nekoliko prilagodijo, skladno s pričakovanji na kapitalskih trgih. Tako je smiselno v obdobju naraščajočih obrestnih mer denimo delež obveznic nekoliko znižati, v časih višje pričakovane inflacije pa povečevati delež delniških naložb. Taktična alokacija premoženja je nekoliko pomembnejša v obdobjih, ko gre za večje spremembe cen finančnih instrumentov, kar se po navadi zgodi v kriznih letih in obdobjih visoke gospodarske rasti. Ker je popolnoma nemogoče napovedati idealen trenutek za nakupe in prodaje finančnih instrumentov, je pomembno, da se vlagatelj dolgoročno drži strateške/taktične alokacije premoženja, da je torej discipliniran pri dolgoročnem vlaganju premoženja in se v čim bolj skuša izogniti čustvenim naložbenim odločitvam, ki se po navadi izkažejo za napačne.

 

 

Bi radi začeli investirati, pa ne veste kako?

Kaj sploh je naložbeni razred?

Naložbeni razred je skupina naložb, ki imajo podobne značilnosti in za katere veljajo enaki zakoni in predpisi. Naložbe s fiksnim donosom, obveznice, delnice, nepremičnine in alternativne naložbe so pogosti primeri naložbenih razredov. Med različnimi naložbenimi razredi je običajno zelo majhna korelacija, v nekaterih primerih pa tudi negativna. Za vsakega od naložbenih razredov je značilna določena stopnja tveganja, eni so bolj drugi pa manj tvegani. Za vse pa je značilno, da njihova cena niha. Med seboj se tako razlikujejo po tem, koliko je vlagatelj pripravljen tvegati in kakšen donos pričakuje od svojega vložka.

Zakaj so naložbeni razredi uporabni?

Finančni svetovalci se osredotočajo na razporeditev med naložbenimi razredi kot način za pomoč vlagateljem pri diverzifikaciji njihovih portfeljev, da bi dosegli optimalni donos glede na tveganje, ki se mu želi vlagatelj izpostaviti. Vlaganje v več različnih naložbenih razredov zagotavlja določeno mero raznolikosti pri izbiri naložb in zagotavlja zmanjševanje tveganja. Pričakuje se, da bo vsak naložbeni razred odražal različne značilnosti tveganja in donosnosti naložbe ter da se naložbe v različnih naložbenih razredih različno odzivajo na novice – to pomeni, da bo določena novica imela pozitiven vpliv na delnice, na obveznice pa negativen.

Torej naložbene razrede lahko razumemo tudi kot široko paleto izbora varčevalnih možnosti, ki vlagatelju omogočajo, da pri investicijah upošteva osebne želje, potrebe in zmožnosti. Vsak razred ponuja prednosti in posledice, ki jih mora vlagatelj razumeti, ko se odloča za določeno varčevalno strategijo. Zato smo tu mi in naša ekipa finančnih svetovalcev, ki vam bo znala pomagati pri razumevanju in oblikovanju varčevanja, ki bo usklajeno z vašimi pričakovanji.

Naj vas negotovost ne ovira pred (rednim mesečnim) investiranjem

Trenutna inflacija in dinamično dogajanje na kapitalskih trgih predstavljata vsaj dva razloga, zakaj je pomembno, da vlagatelj spozna in pozna osnovne zakonitosti delovanja globalnega gospodarstva. Zgodovina nas uči, da ekonomski cikli tvorijo temelj delovanja globalnega gospodarstva. Gospodarske krize so bile in bodo sestavni del ekonomskega sistema, ki gre pa zgodovinsko gledano, v smeri razvoja in napredka. Ob tem velike nadzorne institucije z regulativami in različnimi orodji skrbijo, da delovanje sistema poteka čim bolj nemoteno in uravnoteženo. Kdaj pa ob teh ciklih pride tudi do ekonomskih anomalij in stranskih učinkov določenih izvedenih ukrepov, kot se dogaja zdaj v obliki povečane inflacije.

Kako lahko svoje premoženje zavarujemo pred višjo inflacijo in izgubo vrednosti?

Vlagatelji se lahko pred višjo inflacijo in izgubo vrednosti premoženja zavarujejo z alokacijo dela svojega premoženja v različne naložbene razrede, ki inflaciji učinkovito kljubujejo. Eden od njih so zagotovo delnice svetovnih podjetij, ki s svojimi modeli poslovanja uspešnejše prenašajo del cenovnega pritiska prodajnih cen na končne potrošnike. Med privlačnejše naložbene sektorje trenutno sodijo tehnološke delnice in delnice e-trgovine ter dela od doma z nadpovprečno rastjo poslovanja v zadnjih dveh letih COVID-19 pandemije. Zadnja dogajanja na trgu energentov pa so v ospredje spet potisnila panoge energije. Izven tehnološkega in energetskega sektorja ostajajo privlačne delnice farmacevtskih podjetij in podjetij široke potrošnje. Te so privlačne zaradi nižjih vrednotenj ter drugačne dinamike razvoja panoge. Ključno pri vsemu pa je, da vlagatelj sestavi sebi primerni razpršeni portfelj, ki vključuje več različnih panog, saj le tako lahko uspešno obvladuje dve pomembni tveganji, inflacijo in tržno tveganje.

Sledite svoji strategiji

Želela bi poudariti, da se lahko vsak privarčevani znesek primerno dolgoročno oplemeniti. Ob tem seveda vsak posameznik na svoj način pristopa k upravljanju svojega denarja. Na investiranje ali na varčevanje moramo gledati iz širšega vidika vsakega posameznika, kjer sta odločilna časovni horizont in dobro postavljena strategija, torej izbira primernih naložbenih razredov in razpršenost. Splošno pravilo določa, da daljši časovni horizont omogoča sprejetje večjega naložbenega tveganja, pomeni pa tudi manjšo občutljivost na dnevna, tedenska in mesečna nihanja izbranih naložb, kar torej znižuje tveganje portfelja. Preden določimo, koliko in kje bomo investirali ali varčevali je pomembno, da določimo svoje finančne cilje. Ker je dogajanje na trgih in volatilnost oziroma nihajnost delniških tečajev skoraj nemogoče natančno predvideti, je smiselno slediti zastavljeni strategiji, in sicer tako v času rasti kot v času popravkov ne glede na to, ali investiraš z enkratnimi zneski ali redno mesečno.

Odgovorite si na vprašanje, zakaj varčujete

Preden določimo, koliko, kje in kako dolgo bomo varčevali, je pomembno, da določimo svoje finančne cilje. To pomeni, da si odgovorimo na preprosto vprašanje, zakaj varčujemo oziroma kakšen je namen varčevanja. Vsak finančni načrt bi moral temeljiti na konceptih, kot so časovni horizont naložbe, načrtovanje tveganja, razpršenost naložb in davčno načrtovanje. Ko gre za denarne zadeve, mora vsakdo imeti svojo osnovno idejo o tem, kako naj denar, ki ga investira ali varčuje, deluje v smeri prihodnjih ciljev. To pomeni poznavanje in razumevanje temeljnih konceptov finančnega načrtovanja. Ko se odločamo o možnih načinih investiranja ali varčevanja, se vedno vprašamo, kje in na kakšen način bomo presežna denarna sredstva plemenitili oziroma katere finančne instrumente bomo izbrali, da bodo naši finančni cilji uresničeni in da bomo imeli tudi miren spanec. Kar nekaj raziskav, ki so bile narejene v zadnjih desetletjih, dokazuje, da na dolgoročno uspešnost vlaganja in varčevanja najbolj vpliva t. i. strateška alokacija premoženja. Gre za odločitev, kako finančno premoženje razporedimo med različne naložbene razrede, kot so delnice ali obveznice. Izbira ustrezne razporeditve sredstev je odvisna od dveh ključnih dejavnikov: koliko časa boste vlagali in plemenitili vložena sredstva in koliko tveganja si lahko privoščite. Alokacijo sredstev si je zato primerneje razlagati kot orodje, ki določa razmerje (angl. Trade-off) med donosnostjo in tveganjem posameznega portfelja. Pri vlaganju v vrednostne papirje ali v vzajemne sklade velja osnovno pravilo, da gre za dolgoročno naložbo, ki naj ne bi bila krajša od petih let. Primerno obdobje je vsaj 10 let in več. Tako je priporočljivo, da se vlagatelj osredotoči na dolgoročne cilje, ne glede na trenutno negotovost, ki tudi ne sme biti razlog, da se za investiranje ali za varčevanje ne bi odločili. Tako lahko zaključim – investirajte in varčujte modro ter preudarno in investicija naj bo takšna, da vam po skrbni analizi obeta varnost glavnice in za vas primeren donos.

Pozabite na strah pred padci tečajev

 

 

Strah pred sesutjem borznih trgov

Na vprašanje, kdaj bo prišlo do borznih padcev oziroma krize, vam na žalost ne more nihče odgovoriti. Imajo pa mediji zelo velik vpliv na vlagatelje, ki običajno veliko bolj odreagirajo na negativne novice in ko se dogajanje na borzi zaplete, prehitro panično odreagirajo ali se zaradi strahu pred morebitnimi izgubami iz borznih trgov odstranijo.

Dolgoročne naložbe ščitijo pred izgubami

Proti paničnemu strahu pred izgubami, naj vas potolaži pogled v zgodovino enega izmed najpomembnejših indeksov na svetu – ameriški indeks S&P 500. Vpliv posameznih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti in smo jih takrat dojemali kot drastične, na dolgi rok počasi zbledijo in indeks je v bistvu večino obdobja v rasti. Vlagateljem, ki vlagajo na daljši rok, ni potrebno storiti ničesar, razen, da imajo v času nihajnosti dovolj potrpljenja. Ne spremljajte tečajev vsak dan in ne dovolite, da vas premetava delniška burja. Dovolj potrpljenja pa lahko imajo le tisti, ki imajo tudi dovolj časa.

Če želite vlagati v delnice, se morate odpovedati naloženemu denarju vsaj za pet let, priporočljivo pa je seveda veliko dlje, 10 let in več. V preteklosti je bilo zelo malo verjetno, da bi v daljšem časovnem obdobju na delniških trgih utrpeli izgubo. Zato je predvsem za mlade vlagatelje zelo primerno varčevanje na delniških trgih. Kdor nima dovolj časa na razpolago, je bolje, da se iz delniških naložb umakne.

Brez delnic ne gre

Investitorji se zaradi strahu pred izgubami močno nagibajo k varnim naložbam. Ta miselnost pa vlagatelje običajno ustavi na poti do uspešne naložbe.
Še nikoli prej ni bilo pomembneje kot danes, da vlagamo v delnice. Inflacija počasi razvrednoti kupno moč denarja na varčevalnih računih, ki v današnjih časih ne prinašajo več omembe vrednih obresti in tako ustvarjajo zanesljivo izgubo. Vlagatelji, ki ne želijo nič tvegati, morajo razumeti, da v trenutni fazi nizkih obresti, brez sprejemanja tveganj, ne morejo pričakovati niti ohranitve vrednosti denarja.

Kdor bo želel varčevati ali plemenititi svoje prihranke, so naložbe v delnice prvovrstnih podjetij neizbežne. Nič hudega, če se na delnice ne spoznate. Predlagam, da ugotovite kakšen tip vlagatelja ste, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti in izberete temu primeren vzajemni sklad, kjer boste maksimalno razpršili tveganje.

Torej, vlagateljev, ki imajo na razpolago čas, ne bi smelo biti strah pred nihanji borznih tečajev, ki so sestavni del delovanja na borznih trgih. Nasprotno. Za dolgoročnega vlagatelja, so padci tečajev lahko dobra priložnost za ugodne nakupe.

Naj vas še potolažim, da bodo statistično gledano, delniški tečaji tudi v prihodnosti na dolgi rok vedno rasli. Zato razmišljajte dolgoročno, naj vas ne vodijo čustva, saj boste le tako lahko v času krize, sproščeno zrli v prihodnost.

 

 

Investiranje ali le preprosta matematika?

Tisti, ki se, se boste mogoče spomnili tudi obrestno obrestnega računa. Anekdota pravi, da je Albert Einstein, ko so ga nekoč vprašali, kaj je največji izum človeštva, odgovoril: »Obrestno obrestni račun.« Ne glede na to, ali je anekdota resnična ali ne, ni dvoma, da je v resnici ta preprost izračun dejavnik, ki lahko pomembno vpliva na naše osebne finance.

Citat Albert Einstein Obrestno obrestni račun

Osmo čudo sveta – obrestno obrestni račun

Namreč ravno obrestno obrestni račun nam lepo prikaže, kako delujejo investicije in zakaj je smiselno naše premoženje vlagati v vzajemne sklade. Ta račun je matematični dokaz, da naša sredstva na dolgi rok eksponentno rastejo oziroma pridobivajo na vrednosti. Učinek obrestno obrestnega računa poenostavljeno razloži izjava Benjamina Franklina: “Denar zasluži denar. In denar, ki ga zasluži denar, zasluži denar.«. Ravno zato je toliko pomembno, da svoje prihranke znamo pravilno investirati in pri dolgoročnem varčevanju izkoristimo učinek obrestno obrestnega računa.

 

Oglejte si izsek iz našega webinarja in odkrijte moč obrestno obrestnega računa.

Vse več ljudi posega po naložbah, ki niso depoziti

 

 

Trenutno smo v obdobju, ko vedno več ljudi posega po naložbah, ki niso depoziti. Gre za proces, ki je posledica dogajanja na bančnem trgu. Tako kot korekcije na borzi, ki kažejo na to, da je trg zdrav in le uravnava nastala nesorazmerja, je enako tudi v širšem segmentu finančnega sveta. Situacija, ki smo ji priča danes bo poskrbela za drugačno razporeditev prihrankov ljudi. Če smo prej prisegali le na bančne vezave, bomo sedaj priča razporeditvi sredstev z namenom prejemanja višje donosnosti, z več tveganja. Večina ljudi meni, da nimajo znanja, potrebnega za uspešno investiranje. To naj vas ne ustavi, saj obstaja veliko strokovnjakov, ki vam lahko pomagajo. Za končni uspeh sta najbolj ključni disciplina in potrpežljivost.

Medvedji trend traja veliko manj časa, kot traja bikov trend

Kot zanimivost je leta 2020 Paul D. Kaplan za Morningstar.com analiziral 150 let borznih padcev v ZDA. V povprečju do korekcije pride enkrat letno, povprečni padec pa znaša 13,5 odstotkov. Do kriz oz. medvedjih trendov, kot lahko poimenujemo daljše obdobje padanja tečajev za vsaj 20-odstotkov, pride v povprečju enkrat na 8 do 9 let. V zadnjih 70 letih pa smo na ameriškem trgu doživeli 14 medvedjih trendov. Povprečno trajanje, torej od začetka padanja tečajev do začetka rasti, pa je bilo okoli enega leta. Zelo zanimivo je dejstvo, da medvedji trend traja veliko manj časa, kot traja bikov trend.

80-odstotkov korekcij predstavlja dobro nakupno priložnost

Obdobje padcev je za vlagatelje najpomembnejše psihološko obdobje, v katerem morajo zdržati pritisk. V tem obdobju se zgodi največ paničnih prodaj. Ljudje se bojimo, da se bodo padci nadaljevali kot spirala in bodo le še hujši. Odziv je popolnoma normalen. Takšen odziv pa ni primeren za delniške trge, saj gre pri padcih navadno za kratkoročne dogodke, če te primerjamo z obdobji rasti. V povprečju le ena od petih korekcij doseže raven, kjer lahko trdimo, da se nahajamo znotraj medvedjega trenda. Povedano z drugimi besedami, 80-odstotkov korekcij predstavlja dobro nakupno priložnost. In v kolikor se za umik odločite že po padcih, ste na dobri poti, da zamudite rast. V povprečju smo na ameriških borzah korekcijo doživeli skoraj enkrat letno, medvedji trend pa kot opisano zgoraj, enkrat na dobrih 8 let. Korekcije so obvezen del lastništva delnic. Skoraj vsak vlagatelj, ki je na delniškem trgu prisoten vsaj 10 let, bo v vmesnem času utrpel najmanj enkratni padec.

Ne reagirajte čustveno, bodite potrpežljivi in disciplinirani

Eden od glavnih razlogov, zakaj vlagatelji ne dosegajo podobnih stopenj rasti, gre iskati v čustvenih odzivih. S paničnimi prodajami in dilemami o ponovnem vstopu se soočajo celo profesionalni upravljavci premoženja, saj ni lahko spremljati padcev in čakati na obrat trenda. Zakonitosti trgov bodo vedno iste, gibanje nepredvidljivo, končni uspeh pa bo skoraj vedno odvisen le od vaših odločitev. Na dolgi rok uspeh ni vprašljiv, odvisen pa je le od vaše potrpežljivosti in discipline. Tokrat ne bomo navajali citat od Warrena Buffetta, kdaj je smiselno kupovati in kdaj prodajati delnice, ampak citat glede samih trgov: “Delniški trg je naprava za prenos denarja od nepotrpežljivih ljudi do potrpežljivih”.