Vodnik po naložbenih razredih za začetnike

 

 

Vlaganje in investiranje je lahko za začetnike zastrašujoča možnost, saj je na izbiro ogromno različnih sredstev oziroma naložbenih razredov, ki jih lahko posameznik doda v svoj portfelj. Posamezni naložbeni razredi se medsebojno razlikujejo po stopnji naložbenega tveganja. Pojem »naložbeno tveganje« predstavlja tveganje vlagatelja, da ta v času varčevanja ustvari drugačno donosnost izbrane naložbe od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna (torej, da vlagatelj ustvari izgubo kapitala). Naložbeno tveganje tako opredeljuje določeni razred sredstev na podlagi njihove relativne tveganosti, pri čemer je denar najbolj stabilen in najmanj tvegan naložbeni razred, medtem, ko so alternativne naložbe pogosto najbolj spremenljive in prinašajo najvišje tveganje.

Vzajemni skladi in tudi indeksni skladi s katerimi se trguje na borzi (t. i. ETF), in ki odražajo trg, so pogosto najboljša pot za novega vlagatelja. Višje tvegani naložbeni razred kot so delnice, imajo višje donose v primerjavi z manj tveganim naložbenim razredom – obveznicami. Investicijski strokovnjaki vedno priporočajo diverzifikacijo portfelja med različnimi naložbenimi razredi, saj si lahko vlagatelj le na ta način optimizira zanj sprejemljivo tveganje.

Za lažje razumevanje lestvice naložbenega tveganja, vam bom predstavila glavne razrede sredstev.

Gotovina na banki

Gotovina pri banki je najpreprostejše, najbolj razumljivo naložbeno sredstvo – in najvarnejše, saj vlagateljem ne daje le natančnega znanja o obrestih, ki jih bodo zaslužili, ampak tudi jamči, da bodo svoj kapital dobili nazaj. Po drugi strani pa obresti, zaslužene z denarjem, ki je hranjen na varčevalnem računu, le redko premagajo inflacijo. Depoziti so manj likvidni instrumenti, vendar običajno zagotavljajo višje obrestne mere kot tiste na varčevalnih računih. Vendar pa je denar, ki je vezan kot depozit, »zaklenjen« za določeno časovno obdobje in so tudi možne kazni za predčasni dvig.

Obveznice

Stopnička višje na lestvici tveganja pripada obveznici, ki je dolžniški instrument, s katerim se izdajatelj (dolžnik) zavezuje imetniku (upniku) izplačevati kupone (obresti) in ob dospetju tudi glavnico (posojilo). Obrestne mere obveznic so določene glede na osnovno obrestno mero, ki jo določajo centralne banke. Zaradi tega se z njimi močno trguje v obdobjih kvantitativnega sproščanja ali ko centralne banke zvišajo obrestne mere. Prek trajanja lahko ugotovimo, kako bo sprememba splošnih obrestnih mer vplivala na tečaj obveznice. Če vlagatelj pričakuje višje obrestne mere v prihodnosti, potem naj kupi obveznice s krajšim trajanjem, in obratno.

Vzajemni sklad

Vzajemni sklad je vrsta naložbe, kjer je združeno premoženje večjega števila vlagateljev. Tako pri nas kot v tujini so vzajemni skladi čedalje bolj razširjena oblika varčevanja v vrednostnih papirjih. Vzajemni skladi niso nujno pasivni, saj jih upravljajo upravitelji skladov, ki razdelijo združene naložbe v delnice, obveznice in druge vrednostne papirje v okviru investicijskih ciljev in politike, ki jih sklad vnaprej opredeli in so zapisane v prospektu in izvlečku prospekta. Premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake enote premoženja, vlagatelj pa pridobi investicijski kupon, ki se glasi na ustrezno število enot premoženja. Z vplačilom vrednosti investicijskega kupona postane kupec lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada. Celo razmeroma majhna naložba v sklad lahko zagotavlja izpostavljenost tudi do 100 različnih delnic v portfelju določenega sklada.

 EFT skladi

Skladi, s katerimi se trguje na borzi (ali t. i. ETF), so postali zelo priljubljeni od njihove uvedbe sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. ETF-i so podobni vzajemnim skladom, vendar je razlika, da se z njimi trguje ves dan na borzi. Vlaganje v ETF-e je zaradi razpršitve sredstev manj tvegano kot vlaganje v posamezne delnice, še vedno pa velja za nekoliko bolj izpostavljeno kot vlaganje v vzajemne sklade. Ker trgovanje z ETF-ji poteka na borzi, potrebujete za vlaganje trgovalni račun, kar predstavlja dodaten strošek. Upoštevati je treba tako fiksen strošek vodenja trgovalnega računa kot tudi plačila oziroma provizije za posamezne transakcije.

Delnice

Delnica je članski množični vrednostni papir, ki predstavlja gospodarsko solastnino v delniški družbi in zato daje delničarju določene pravice, katerih minimalni obseg določa v Sloveniji Zakon o gospodarskih družbah. So eden najbolj razširjenih in najpogosteje uporabljenih finančnih instrumentov, s katerimi trgujejo neprofesionalni vlagatelji, zato jih najdemo v večini portfeljev in so eden od najpogostejših naložbenih razredov, poleg denarja in obveznic.

Nepremičnine, hedge skladi, kriptovalute

Obstaja pa tudi vrsta alternativnih naložbenih razredov kot so nepremičnine, hedge skladi, ki v svojem načinu delovanja uporabljajo finančni instrument, ki deluje kot zavarovanje v primeru padca oziroma rasti borznega trga. Surovine, izvedeni finančni instrumenti ter skladi zasebnega kapitala, kriptovalute.

Poznavanje različnih naložb je bistvenega pomena – kot tudi izogibanje naložbam, ki jih popolnoma ne razumete. Zanesite se na zanesljiva priporočila izkušenih vlagateljev, medtem ko zavrzite “vroče nasvete” iz nezaupljivih virov. Ko se posvetujete s strokovnjaki, se obrnite na neodvisne finančne svetovalce. Predvsem pa diverzificirajte oziroma razpršite vaše premoženje med različne naložbene razrede in tako oblikujte sebi primeren portfelj.

 

 

Pogled na borzno dogajanje v preteklem letu

Na borzah se vse vrti okoli enega vprašanja, in sicer kako daleč bo šla ameriška centralna banka z zviševanjem obrestne mere? Vsakič, ko so borze v zadnjih nekaj mesecih pričakovale, da je konec zaostrovanja denarne politike, so sprožile cenovni ognjemet. In vsakokrat se je upanje izkazalo za prezgodnje. Predsednik Feda ima eno jasno in prednostno nalogo, to je zajezitev inflacije. In ta cilj še ni dosežen. Stopnja inflacije je še vedno krepko nad ciljem dveh odstotkov, ki ga je določila ameriška centralna banka.

Kako stabilno je ameriško gospodarstvo?
Višji kot so stroški financiranja za podjetja in gospodinjstva, večje je tveganje, da bo ameriško gospodarstvo zdrsnilo v recesijo. Do zdaj se je gospodarstvo izkazalo za izjemno stabilno. Američani upravičujejo svoj sloves potrošniškega naroda – maloprodaja se je namreč lani močno povečala. Številna gospodinjstva še vedno živijo od finančne blazine. Številna podjetja nerada odpuščajo zaposlene, potem ko jim je občutno pomanjkanje osebja v prejšnjem letu otežilo poslovanje. Večja odpuščanja na trgu dela se kažejo predvsem v tehnološkem sektorju.

Dogajanje v evropskem gospodarskem prostoru
Tudi evropsko gospodarstvo se spopada z velikimi pretresi – posledice koronske pandemije se še vedno čutijo, pomanjkanje delovne sile in ozka grla v ponudbi, ruska invazija v Ukrajino, energetska kriza in galopirajoča inflacija. Nemčija nima več »neomejeno poceni energije«, po drugi strani so se sesuli tudi svetovni prodajni trgi. Zato številni ekonomisti napovedujejo Nemčiji gospodarski upad.

Kitajsko gospodarstvo v upadanju
Prenehanje politike »zero covid« bi moralo spodbuditi kitajsko gospodarstvo. Na to računajo tudi vlagatelji. Borzno leto je bilo po vsem svetu precej slabo, še posebej depresivno pa je bilo na Kitajskem. Možno je, da so padci cen tudi posledica pretiravanja in panične prodaje. Posledice »zero covid« politike postajajo vse bolj očitne. Številne tovarne so bile zaprte. Kako slabo je trenutno kitajsko gospodarstvo, kaže tudi inflacija. Medtem ko visoko zvišanje cen pesti potrošnike v ZDA in Evropi, zaradi česar centralne banke dvigujejo obrestne mere, se na Kitajskem ta problem trenutno ne pozna, saj so se potrošniške cene oktobra zvišale za 2,1 odstotka, cene proizvajalcev pa so dejansko padle. Po posojilih skoraj ni povpraševanja.
Na Kitajskem pa obstajajo dodatna tveganja, nepremičninska kriza tli že več kot eno leto. Razen tega pa predvsem tehnološkim podjetjem grozi nadaljnja intervencija politike. Seveda pa številni vlagatelji gojijo velike upe k hitrejšemu okrevanju kitajskega gospodarstva in s tem ponovnega vzpona delnic letos.

In kaj preostane vlagateljem v teh nestabilnih svetovnih gospodarskih razmerah?
Kljub težkim razmeram ne gre podcenjevati priložnosti, ki nam jih nudijo naložbe v delnice. Ob nekoliko višjih obrestnih merah je varčevanje na bančnem računu še zmeraj nezanimivo, prav zaradi višje inflacije. Ključno vlogo pri izbiri delnic namesto depozita pa ima še vedno moč dobička. Odlična izbira za povprečnega vlagatelja je naložba v globalni delniški sklad, s katerim bo njegovo premoženje, ob nižji stopnji tveganja maksimalno razpršeno. Dolgoročnost vlagateljevega portfelja pa ima pomembno vlogo pri doseganju pozitivnih donosov. In kdaj je pravi trenutek za vstop na delniške trge? Zdaj. Pa srečno!

Finančni pregled ob koncu leta – nov začetek

Pregled dolga in načrt odplačevanja
Oglejte si dolgove, vključno s tistimi iz kreditnih kartic in posojil. Najprej začnite odplačevati tiste z najvišjimi obrestnimi merami. Obresti se sčasoma povečajo, zato je vsak evro, ki ga plačate zelo pomemben. Samo s to spremembo bi lahko prihranili na tisoče evrov.

Preglejte in avtomatizirajte svoje prihranke
Ključno je, da pripravite načrt, ki se ga nato držite. Med oblikovanjem proračuna in varčevanjem je razlika. Prvi samo načrtuje, kako boste porabili denar, drugi pa ta denar položi na račun, ki je za stroške nedosegljiv. Velikokrat se zgodi, da čez leto hitro pozabimo svoje cilje in načrte in denar nato porabimo za kaj nepotrebnega. Najboljši način, da ostanemo na svoji začrtani poti, je avtomatizirano varčevanje. Torej, lahko si preračunamo, koliko denarja moramo mesečno privarčevati, da bi čez leto oziroma več let prišli do našega cilja, nato pa sklenemo mesečno varčevanje prek trajnika. S tem bomo vsak mesec avtomatsko dali na stran načrtovan znesek, kar nam bo pomagalo ostati na poti do zastavljenega cilja.

Načrtujte prihodnje stroške
Če pričakujete enega ali več večjih stroškov v prihodnjem letu, je dobro, da si ustvarite načrt za varčevanje, saj tako vaš proračun ne bo preveč trpel. To lahko vključuje počitnice, nakupe avtomobila ali druge večje stroške, za katere veste in jih lahko načrtujete.

Preglejte napredek pri finančnih ciljih
Vsako leto si večina ljudi zastavi finančne cilje. Ko pregledate napredek pri svojih ciljih, je lažje ostati motiviran in predan njihovemu doseganju. Kot prvo, preglejte vsak cilj, ki ste ga zapisali, da vidite, kako daleč ste z njimi. Če se vam zdi, da zaostajate za kakšnim ciljem, poskrbite, da pripravite akcijski načrt, ki vas bo vrnil na pravo pot. Pri postavljanju finančnih ciljev se prepričajte, da so cilji, ki ste si jih zastavili na začetku, realni. Stremite k ciljem, ki so zahtevni, a še vedno razumni.

Investicijski pregled
Naložba pomeni, da svoj denar vlagate v nekaj, kar sčasoma raste in se vam povrne. Na splošno se vlaganje izvaja z varčevanjem, razen pri naložbah, kjer je rast takojšnja, vendar zajamčena. Ko ljudje hodijo v službo in opravljajo svoje delo, da bi bili za to plačani, je to naložba: svoj čas in trud vložijo v nekaj, kar pričakujejo prihodnji donos, tj. plačilo, ki ga lahko nato uporabijo za plačilo mesečnih stroškov, nakup stvari ali vlaganje. Dobro je, da ob koncu leta pregledate svoje naložbe, da ugotovite, kje stojite glede na ciljev, ki ste si jih zastavili.

Načrtovanje proračuna
Proračun je načrt, kako boste porabili svoj denar za vsak mesec. Sestavljen je iz prihodkov, odhodkov in tudi tega, koliko vam ostane za varčevanje. Če spremljate, koliko denarja odide in pride vsak mesec, dobite zelo jasno sliko o tem, kaj smo finančno sposobni na letni ravni.
Konec leta s seboj prinaša veliko občutkov in čustev, prinaša pa tudi priložnosti za premislek in iskanje načinov za izboljšanje naših strategij za naprej.
Želim vam zdravo, srečno in uspešno novo leto.

Kako vlagati in kam vložiti svoj denar, ko na trgu vlada medved

 

 

Ko na trgih vlada medved, govorimo o padajočem trendu vrednostnih papirjev oziroma je obdobje, ko cene vrednostnih papirjev v glavnem padajo. Medvedji trend je običajno opredeljen kot padec delniškega trga za 20 odstotkov ali več od zadnjega doseženega vrha. Medvedje trge je težko predvideti ali obvladati. Začne se kot rutinski padec trga, nato prehod v korekcijo, ki mu lahko sledi t. i. »lov« na ugodne cene, za katerega se kmalu izkaže, da je bil preuranjen.

Do trenutka, ko je medvedji trend neizogibno očiten, so se vrednosti delnic že pocenile, zaradi česar se tisti, ki niso že v osnovi primerno oblikovali svoje portfelje glede na sprejemanje tveganja sprašujejo, ali je to smiselno storiti, ali pa bi takšna odločitev le povečala stroške neuspešnih poskusov nadvladati trg.

Prva stvar, ki jo na medvedjem trgu morate storiti, je zagotoviti, da je vaš portfelj ustrezno razpršen med različnimi razredi sredstev (delnice, obveznice in denar), ne le med sektorji borznega trga. Diverzifikacija oziroma razpršenost zmanjšuje nestanovitnost, ki se na medvedjih trgih povečuje, kar lahko portfelje vlagateljev izpostavi motečim nihanjem. Druga stvar, ki vam lahko zmanjša tveganja na medvedjem trgu med delniškimi naložbami je povečana izpostavljenost do defenzivnega sektorja široke potrošnje, komunalnih storitev in farmacije. Po blagu in storitvah, ki jih ponujajo ti sektorji je običajno povpraševanje, ne glede na gospodarske ali tržne razmere. Prav tako ti sektorji ustvarijo veliko denarja, kar podpira relativno visoke dividendne donose. V teh sektorjih je veliko podjetij z veliko kapitalizacijo in močnimi bilancami stanja, katerih delnice se na medvedjih trgih običajno bolje odražajo kot delnice z majhno kapitalizacijo ali visoko rastoče delnice, recimo tehnološke.

Razprodaja in medvedji trg

Ker se delnice po definiciji medvedjega trga še naprej znižujejo, zakaj se vlagatelji ne bi povsem izognil razprodajam? Medvedji trgi pogosto med vlagatelji povzročijo panično prodajo naložb. V veliko primerih se vlagatelji odločijo za neracionalno prodajo delniških naložb v korist gotovine ali kratkoročnih državnih obveznic. Težava pa je v tem, da je le malo vlagateljev takšnih, ki bodo s taktiziranjem uspešno obvladali trg. Številni vlagatelji, ki med recesijo prodajo svoje naložbe, bodo zamudili ostre nepričakovane dvige rasti na trgih, ki običajno zaznamujejo konec medvedjega trga, kar pa znatno zniža njihove dolgoročne donose. Ker bodo zamudili preobrat na trgu, bodo nekateri verjetno še naprej obstali na t. i. »varni strani« nizko donosnih naložb in tako dlje časa ostali premalo izpostavljeni delniškim naložbam. Medtem ko se bo izstop iz delniških naložb med medvedjim trgom pogosto zdel kot preudarna poteza, v resnici pomeni izjemno tvegano odločitev ter stavo na vaše lastne sposobnosti časovnega taktiziranja na trgu ter je stava proti dolgi zgodovini delniškega trga, ki kaže na dejstvo, da trg v celoti povrne svoje vmesne izgube dosežene v času medvedjega trenda.

Samo za primer. Prihod pandemije COVID-19 je povzročil kratek, a silovit medvedji trg, ki je dosegel dno 23. marca 2020, ko je ameriški indeks S&P 500 v petih tednih padel za skoraj 34 odstotkov. Le-ta je do 18. avgusta 2020 ponovno dosegel svojo najvišjo vrednost. Ali ste se takrat odločili za prodajo delniških naložb v zameno za denar ali obveznice? In če, kdaj ste se ponovno odločili, da se vrnete nazaj v delniške naložbe? Časovno taktiziranje v večini primerov krade donos.

Nakupovanje po ugodnih cenah

Zgodovinsko gledano so po vsakem medvedjem trgu ponovno sledile višje cene delniških naložb, kar z vidika preteklosti medvedji trg predstavlja možnosti za poceni nakupe delnic in delniških skladov. Tukaj se izkaže kot uspešna metoda, metoda povprečnega stroška. Torej z vztrajanjem s periodičnim povečevanjem naložb, ki je dokazano najboljši pristop v času medvedjega trga. Strategija vam omogoča, da kupujete delniške naložbe po nižjih cenah.

Medvedji trg res ni najbolj naklonjen prestrašenim vlagateljem, niti ni čas za prevzemanje prevelikega tveganja, torej, preveliki izpostavljenosti delniškim naložbam. Prav tako ni čas za tvegano odločitev o prodaji vseh vaših delniških naložb. Primerna odločitev v času medvedjega trga je diverzifikacija oziroma razpršenost vašega portfelja in ko gre za izbiro delniških naložb, da dajete prednost naložbam z močnimi, dobro kapitaliziranimi bilancami stanja pred visokoletečimi naložbami, kar znotraj vašega portfelja znižuje tveganje in se lahko obrestuje, četudi smo znotraj medvedjega trga.

 

 

Kako se spopadati z volatilnostjo?

Zakaj volatilnost boli?
Na splošno lahko v sebi prepoznamo dva glavna čustvena odziva na tržna gibanja: navdušenje, ko trg raste in panika, ko pade. Vemo, da bolečino ob izgubi doživljamo dvakrat bolj kot veselje ob pridobitvi. Zato stiska, ki jo čutimo ob misli na izgubo pomeni, da smo samo ljudje.
Da, morda je neprijetno, vendar je vse to povesem običajno. In sposobnost, da to sprejmete in se uprete prenagljenim čustvenim reakcijam, je tisto, ki vas bo držalo na pravi poti pri vaših naložbenih ciljih.
Vendar pa najboljši vlagatelji niti ne slavijo niti ne sočustvujejo preveč ali predolgo. Namesto tega razumejo, da je volatilnost cena, ki jo plačujejo za dolgoročno večjo donosnost delniških naložb v primerjavi z denarjem. Če imate takšen dolgoročni pogled v mislih med vlaganjem in volatilnost sprejmete kot pričakovano in normalno, lahko začnete iskati načine, kako jo izkoristiti.
Kot pravi Warren Buffet: “Bodite pogumni, ko so vsi drugi prestrašeni”. Če trdno stojite za svojimi naložbami in cilji, vam padci dajo priložnost, da zgrabite ugodno ponudbo, zato se ne prestrašite, raje kupujte.

Diverzifikacija
Ustrezna razpršenost vašega portfelja z vrsto sredstev je osnovno načelo dolgoročnega vlaganja. Če se okolje spremeni, bo prepozno, da bi začeli spreminjati, zato ga vnaprej ustrezno razpršite.
Vzajemni skladi so najlažji način za doseganje diverzifikacije in razporeditve sredstev brez poglobljenega poznavanja posamičnih naložb. Z vlaganjem v vzajemne sklade, ki vlagajo v različne vrste naložb, kot so delnice, obveznice, denar, lahko porazdelite svoja tveganja.

Ne sledite črednemu nagonu
Lažje reči kot narediti, toda če se lahko uprete splošnemu razpoloženju vlagateljev in namesto, da slepo sledite čredi, bodite bolj svobodomiselni pri svojih naložbenih odločitvah. To ne pomeni, da se čreda vedno zmoti, toda slepo sledenje, ne da bi imeli svoje dobre razloge za nakup ali prodajo, je nesmiselno. Če ste dovolj disciplinirani, da ne dovolite, da bi evforija ali neupravičen pesimizem zameglili vašo presojo, vam bo to v dobro korist.
Edini način, da vas ne zanese, je, da pri vlaganju razumete, zakaj, kaj in kdaj. Zakaj oziroma za kakšen namen vlagate. Kaj je produkt, v katerega vlagate, v skladu z vašim ciljem in nagnjenostjo k tveganju? Kdaj boste sredstva potrebovali?
Priporočljivo je tudi, da se posvetujete s svojim finančnim svetovalcem, saj vam lahko pomaga in vas vodi skozi volatilna obdobja delniškega trga. Pomaga vam ostati osredotočen na dolgoročne cilje in zmanjšati stres ob nihanjih na trgih.

So alternativne naložbe že izpodrinile tradicionalne?

Kako hitro se bomo otresli tradicionalnih naložb, pa je seveda odvisno od vsakega posameznika. Od tega, v kaj verjamemo, na kaj smo navajeni, morda celo navezani in kaj nam je prineslo želene rezultate v preteklosti.

Depoziti ostajajo še vedno varen pristan večine Slovencev, ki se oklepajo tradicionalnih naložb. In še vedno pogosto slišimo, da so boljše vsaj minimalne obresti kot nobene. Kaj pa inflacija? Ste morda pomislili, kako vpliva na vaše naložbe? Če ste, potem vam je zagotovo lahko jasno, da depoziti niso več naložba. Depozit je lahko le trenutno parkirišče za vaš denar. Možnosti za donose boste morali iskati drugje.

Živimo v času, ko v medijih odmevajo novice o vojni, visoki inflaciji, borznih pretresih, paniki na delniških trgih in govorice o prihajajoči recesiji. Vse to se dogaja na globalni ravni, tečaji vrednostnih papirjev pa posledično nihajo. Sprašujete se, kaj torej lahko zdaj storite, da si zagotovite varnost oziroma kam investirati?

Če ste kot alternativno naložbo pred kratkim izbrali naložbo v delniške trge in vas je sedaj strah, da bi izgubili ves svoj denar, naj vas potolažim. Kot prvo, recesije so povsem običajne. Borza deluje tako kot človeški utrip, včasih gre hitreje in višje, včasih pa počasneje in nižje. Tako kot človeški utrip po maratonu se mora tudi delniški trg občasno spočiti in počasi okrevati, vmes globoko vdihniti, da bo spet pripravljen na vrhunsko izvedbo.

Odločitev za naložbo ali ponovno vlaganje ne sme biti odvisna od dobrega tečaja ali časovnega taktiziranja, ampak veliko bolj od časovnega horizonta, osebnih ciljev in pripravljenosti k tveganju.

V teh negotovih časih mnogi bežijo tja, kjer se jim zdi varno. Za mnoge je to naložba v zlato, za večino Slovencev pa ostaja najprivlačnejša naložba v nepremičnine. Predvsem gre tu za neke vrste varnosti v času krize oziroma varnost za starost, in ne gre toliko za naložbo, ki bi prinašala donose. Ljudje mislijo, da so bolj varni, če imajo v rokah nekaj oprijemljivega. Z nepremičninami je veliko težje doseči donos kot pri naložbah na kapitalskih trgih, kjer trg in čas delata zate. Pri nepremičninah pa je veliko več tveganih dejavnikov, ki omejujejo donosnost naložbe. Sem spadajo najrazličnejši stroški, ki so povezani z nepremičnino, izbira ustrezne lokacije, iskanje primernega najemnika, ni garancije za rast premoženja in konec koncev, če potrebujemo denar, je nepremičnino včasih veliko težje unovčiti, kot si mislimo. In če potrebujemo denar ob nepravem času, smo lahko razočarani, če bomo prisiljeni prodajati pod nabavno ceno.

Skratka, ob prevetritvi naložbenih možnosti, spoznamo, da je dokaj preprosto zgraditi svoje premoženje na kapitalskih trgih. Pravilna izbira naložb, z ustrezno razpršenostjo, nam bo zagotovila optimalno razmerje med varnostjo in donosnostjo. Vzajemni skladi so pri tem odlična izbira, kajti z njimi sprejemamo manjšo mero tveganja kot pri neposrednih naložbah v posamezno delnico. Denar pa imamo na razpolago prav v vsakem trenutku. Vzponi in padci delnic na finančnih trgih pa so povsem običajni. Zgodovina nam kaže, da so tudi recesije del borznih trgov, dobro pa jih prenesejo tisti vlagatelji, ki ostanejo mirni in investirani. Kljub temu pa je smiselno letno pregledati posamezne naložbe v portfelju, če se še ujemajo z vašo naložbeno strategijo in vašimi cilji.

Naložbene priložnosti, kot so zlato, kriptovalute, nepremičnine, delnice, vzajemni skladi, so le primeri, kam lahko vložite dodatni denar. To, da pa denar umaknete iz delniških trgov v času krize in stavite vse na eno karto, pa ni pametna odločitev. Ne glede na to, če smo v recesiji ali ne, je pomembno, da imate široko razpršen portfelj, ki vam omogoča mirno spanje tudi v času viharjev. In za vsako recesijo se lahko veselimo ponovnega borznega maratona.

 

Kako in kdaj začnemo varčevati za otrokovo prihodnost?

Načrtovanje večjih stroškov
Tistim, ki tega nimajo urejenega načrtovanja večjih stroškov, je kasneje težko načrtovati večje stroške. Eden od najpomembnejših varčevalnih ciljev za starše je zagotovo izobrazba njihovih otrok. Čeprav redni študij v Sloveniji sicer velja za brezplačnega, še zdaleč ni tako. Vsi stroški, ki jih študij potegne za sabo, namreč močno obremenijo denarnice staršev oziroma celoten družinski proračun. Pomisliti morate na najemnino za študentsko stanovanje ali sobo v študentskem domu, vpisnino, mesečno vozovnico za vlak ali avtobus, prehrana, tekoče stroške in žepnino. Stroški se še bistveno povečajo, če se talentirani in ambiciozni študent odloči za študij v tujini. Kot starš ste postavljeni pred dejstvo, da morate sami poskrbeti za šolanje svojega otroka, da bo lahko študiral, kar si bo želel in da bo dosegel zastavljene cilje, kar se tiče študija in same izobrazbe. Žal so danes štipendije precej redke, zato otroci namreč brez finančne pomoči staršev ne bodo mogli študirati. Seveda ni smiselno pričakovati, da bi študij v prihodnosti stal manj kot danes. Še več, realno lahko pričakujemo, da bo vedno dražji in vse kaže na to, da bodo v prihodnje študirali le tisti, ki si bodo to lahko privoščili.

Začnite takoj ob otrokovem rojstvu
Starši bi morali čim prej začeti finančno načrtovati za svoje otroke, saj tako dobijo veliko časa, da privarčujejo ciljni znesek z manjšimi vložki. Recimo, če starši začnejo vlagati v izobraževanje svojega otroka takoj po rojstvu, časovni horizont deluje v njihovo korist. Pridobijo približno od 17 do 18 let, preden se otrok odpravi na študij, zato lahko starši vlagajo v bolj tvegane naložbe. To pomeni, da so v tem primeru dobra izbira delniški vzajemni skladi z višjim pričakovanim donosom in daljšo priporočeno dobo varčevanja.

Ko je časovno obdobje krajše, se lahko starši odločijo za uravnotežene sklade, saj nimajo veliko prostora za tveganje. Ko je otrok star 10 let, naj starši vlagajo v srednje tvegane vzajemne sklade, kjer je tveganje manjše. Posledično so tudi pričakovani donosi nižji in v kombinaciji s krajšim horizontom varčevanja tudi potencialni privarčevani znesek.

Varčevati lahko začnete že z 30 eurov na mesec
V skladih lahko varčujete tudi z manjšimi zneski, postopno mesečno varčevanje vsekakor ne bo tako zelo obremenilo vašega proračuna, kot če bi morali vsa sredstva zbrati naenkrat. Z rednimi mesečnimi vplačili se zmanjša tudi tveganje, da bi na trg prišli v napačnem trenutku, ker enkrat vstopate na trg v času rasti in drugič v času padanja in tako lovite povprečje gibanja tečajev. Prednost varčevanja v skladih je tudi takojšnja dostopnost do vaših prihrankov, kar je pomembno v primeru, če se zgodi, kaj nepredvidenega in boste sredstva potrebovali prej, kot ste načrtovali.

S privarčevanim denarjem otrokom lahko omogočimo boljše šolanje, dostop do zdravstvenih storitev in nasploh več priložnosti za uspeh v življenju. Olajšamo jim lahko marsikatero življenjsko situacijo in jim pomagamo na poti do njihove finančne osamosvojitve.Da bi mladim približali finančne vsebine ter tako povečali njihovo razumevanje in zanimanje za upravljanje z osebnimi financami smo na Instagramu ustvarili profil »Levji delež«. Z informacijami, komentarji in objektivnimi nasveti lahko mladi razvijajo svoje finančne sposobnosti in samozavest ter se med drugim tudi podučijo, kako pomembno je varčevanje, kjer in tudi kdaj začeti varčevati.

Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

 

S&P 500 za kratko padel pod mejo 3500 točk
Inflacija merjeno z indeksom CPI se je septembra v ZDA še tretji mesec zapored nekoliko znižala – cene so bile v primerjavi z lanskim septembru višje za 8,2 %, julijski vrh inflacije je bil pri 9,1 %. Na prvi pogled vzpodbuden trend, a slika je izkrivljena zaradi cen energentov, ki so bile septembra nižje kot na vrhuncu poletja. Manj razlogov za zadovoljstvo dajejo številke o jedrni inflaciji, ki v merjenju ne zajema cen goriva in hrane. Jedrna inflacija je bila namreč septembra v ZDA pri 6,6 % najvišja po letu 1982. Prvi odziv na finančnih trgih je bil glede na podatke, ki so bili objavljeni v četrtek prejšnji teden, pričakovan. Cene delnic in obveznic so padle, indeks S&P celo pod vrednost 3500 točk, kar je bila nova najnižja vrednost v letošnjem letu. A še v istem dnevu je sledil nenadejan zasuk, kjer se je pokazalo, kako trgovalni algoritmi, ki predstavljajo že med 60% in 75% celotnega trgovanja na borzah, še povečujejo nihajnost v času nepredvidljivih razmer na trgu. Razpon med najvišjo in najnižjo vrednostjo, ki so jo v četrtek dosegli glavni indeksi je bil več kot 5 %, za tehnološki Nasdaq je to bil celo četrti največji dnevni preobrat v zgodovini. oba ameriška indeksa sta dan sklenila več kot 2 % v zelenem. V petek je znova prevladovala rdeča barva, glavni ameriški indeksi so se na tedenski ravni nekoliko pocenili.

Ameriške banke odprle sezono objav četrtletnih rezultatov
Iz prejšnjega tedna vseeno lahko povlečemo nekaj pozitivnih iztočnic. Glede na še eno precej negativno presenečenje v merjenju inflacije, je bil padec na borzah bolj zmeren, kot bi morda pričakovali, velike amplitude v dnevnem trgovanju ter izmenjevanje izrazite rasti in padcev tečajev v kratkih časovnih obdobjih pa pogosto zaznamujejo poznejša obdobja medvedjega trenda. Tudi začetek sezone objav četrtletnih rezultatov podjetij je minil brez večjih pretresov – tradicionalno so prve poročale ameriške banke, ki so zaradi višjih obrestnih mer občutno povečale obrestne prihodke, znižali pa so se prihodki iz naslova investicijskega bančništva. Povečanje rezervacij za kreditne izgube, kaže na to, da banke v naslednjih četrtletjih pričakujejo več slabih posojil, a zavoljo strogih regulatornih ukrepov po finančni krizi leta 2008 je kapitalska ustreznost večine sistemsko pomembnih bank dobra, zato se šokov v slogu Lehman Brothers leta 2008 ne pričakuje.

Kriza na trgu britanskih državnih obveznic se je umirila
Bolje od ameriških so se v preteklem tednu odrezale evropske delnice, ki so navkljub namigu guvernerke ECB Lagardove, da bo obrestne mere verjetno potrebno višati tudi prihodnje leto, nekoliko pridobile. Pozitivno so presenetili najnovejši podatki o industrijski proizvodnji v evro območju, ki je avgusta tako na mesečni, kot na letni ravni rasla, podatki pa se med posameznimi državami članicami močno razlikujejo.
Britanska premierka Liz Truss je 38 dni po imenovanju razrešila finančnega ministra Kwartenga. Odločitev je bila sprejeta v luči pretresov na finančnih trgih, ki so sledili objavi načrta o znižanju davkov. Načrt bi državo stal okrog 45 milijard funtov letno in po mnenju vlagateljev močno ogrozil britanske javne finance. Zaradi tega je sledila velika razprodaja državnih obveznic in strmoglavljenje vrednosti funta. Britanska centralna banka je nato intervenirala s programom odkupovanja državnih obveznic, vlada pa je sporni načrt umaknila. Situacija na trgih se je umirila, vseeno pa je Kwarteng kot glavni odgovorni za spodleteli program napako plačal s svojim položajem. Nov finančni minister, Jeremy Hunt je v svojih uvodnih nagovorih kot prioriteto izpostavil ekonomsko stabilnost, nova davčna reforma bo bistveno bolj konzervativna.

Nominalne donosnosti obveznic postajajo privlačnejše
Zahtevana donosnost na 10 letno ameriško državno obveznico je po objavi podatkov o inflaciji prvič po letu 2008 zrasla nad 4 %. Rastejo tudi zahtevane donosnosti evropskih državnih obveznic – na 10 letno slovensko znaša 3,35 %. Nominalni donosi obveznic torej po dolgih letih zelo nizkih, pogosto celo negativnih obrestnih mer postajajo privlačnejši. Ali je nakup obveznic dobra naložba, bo v veliki meri odvisno od gibanja inflacije. če se le ta ne bo znižala, bo realna donosnost državnih obveznic (upoštevajoč inflacijo) ostala negativna in s tem manj privlačna za vlagatelje.

NASVET ZA VLAGATELJE
Nasvet ostaja že nekaj časa nespremenjen. Smo v obdobju velike negotovosti v svetovnem gospodarstvu, ko se razmere slabšajo. Zgodovina nas uči, da se privlačnost investiranja zaradi tega povečuje, a le malo vlagateljev ima moč, da zdrži to upadanje tečajev, a žal jih večina tudi zgreši točko odboja in se zopet vrnejo na trge, ko so tečaji že precej višje. Zato ostaja v veljavi osnovno priporočilo, da postopoma dodajamo naložbe v mešane ali kombinacijo obvezniških in globalno razpršenih skladov kot so Generali Bond, Generali Galileo, Generali Globalni in Generali Prvi izbor. Razlogi so enostavni in razpršitev je ključni dejavnik uspešnega dolgoročnega investiranja. Centralne banke ostajajo najpomembnejši igralec kapitalskih trgov. Denarna politika se zaostruje in upanja na hitro nižanje obrestnih mer v 2023 skoraj ni več. Glavna ekonomska politika je boj proti inflaciji, recesija pa je nujno zlo, ki ga moramo sprejeti. To in energetska draginja krepko znižujeta zaupanje potrošnikov. Na prihranke krepko vpliva visoka inflacija. Močna upočasnitev gospodarske rasti je tu in zdrs v stagflacijo najverjetnejši scenarij. Zgodovinski podatki kažejo, da od glavnih naložbenih kategorij v razmerah stagflacije najbolje kaže delnicam, slabše nepremičninam, najslabše pa obveznicam in na koncu denarju oz. depozitom. A ker centralne banke in hitro se spreminjajoče ekonomske politike ostajajo nepredvidljive je potreba po uravnoteženem portfelju velika. Obveznice postajajo privlačnejša naložba in denar v Generali MM zopet ponuja pozitiven donos, a razkorak med nominalnimi obrestmi in inflacijo ostaja velik zato obveznice zaenkrat ne nudijo zaščite, zgolj začasno pribežališče. Portfelju lahko dodamo začimbe kot so Generali Vitalnost, ker demografski trendi ostajajo močni in predvsem panoga zdravstva nudi ugodna vrednotenja. Zanimive ostajajo tudi delnice s področja energije in materialov, ki ponujajo odgovor na stagflacijo in kjer so vrednotenja ugodna, a privlačnost v očeh vlagateljev se je zaradi strahu pred recesijo kljub dobrim rezultatom zmanjšala. Regionalno smo močno naklonjeni ameriškemu trgu, precej manj pa Evropi ali trgom v razvoju. Tehnološke delnice imajo veliko utež v ameriških indeksih, zato so tu mogoči hitri in večji premiki, a dejstvo ostaja, da je upočasnjevanje gospodarske aktivnosti v ZDA bistveno manjše ter da je ekonomski položaj ameriškega gospodarstva in podjetij precej boljši od evropskih ali iz trgov v razvoju.

Tri stvari, ki jih lahko naredite, da postanete uspešen vlagatelj

 

 

Ponovno se vračamo v preteklost, ko je vse to že bilo doživeto in preživeto. Ponovno je v ospredju določeno psihološko stanje na delniškem trgu. Ste prav v takšnih obdobjih pripravljeni postati boljši vlagatelj? Če razmišljate v tej smeri, vam bom predstavila 3 korake, kaj lahko storite, da izboljšate svojo naložbeno pot do želenega finančnega cilja.

Ne glede na katerikoli letni čas je prav vsak trenutek primeren trenutek, da izboljšate svoje finance. Vlaganje skupaj s toleranco do tveganja je del celovitega in uspešnega finančnega načrta. Ko razmišljate o svojem naložbenem načrtu, lahko storite naslednje 3 stvari, da postanete boljši vlagatelj.

Prva stvar, ki jo morate narediti na poti k uspešnemu doseganju začrtanega finančnega cilja je, da razmislite in določite svojo toleranco do tveganja. Prav vaša toleranca do tveganja je eden od ključnih gradnikov uspeha vaše naložbe. Toleranca glede tveganja je odvisna od vaše sposobnosti za spopadanje s potencialnim padcem vrednosti vaših naložb. Če ne upoštevate svoje tolerance do tveganja torej, koliko vmesnega nihanja svoje naložbe ste še pripravljeni sprejeti, boste enostavno sprejemali slabe naložbene odločitve. In to se dogaja velikemu številu vlagateljev. Da se temu izognete, naj bi posameznik sprejemal le toliko tveganja, kolikor si ga lahko privošči. Ne zgolj na podlagi svojega odnosa do tveganja, temveč glede na naravo svojih ciljev in finančnih razmer.

Kaj je donos?
Poenostavljeno donos pomeni dobiček ali izgubo, ki jo ustvari naš denar v času, ko smo mu dali določeno funkcijo, smo jo »zaposlili«. Donosnost se običajno izrazi kot odstotek investiranega premoženja oziroma kapitala. Vprašanje: kako bi se počutili, če bi ravnokar izvedeli, da je vrednost vaše investicije v mesecu dni padla iz 20.000 EUR na 10.000 EUR? Če bi bila vaša prva misel, kako se iz investicije umakniti, potem visoka raven tveganja pri investiranju ni primerna za vas.

Vaša toleranca do tveganja je sestavljena iz dveh delov
Iz finančnega – to je tveganje, ki si ga lahko privoščite v denarnem smislu. Vprašanje, ki si ga morate zastaviti je, ali si lahko privoščite vmesno izgubo denarja, ki ga vlagate? Vedno namreč obstaja možnost, da se bo lahko vaša investirana vrednost v določenem vmesnem obdobju zmanjšala. Ugotovite torej, koliko vmesne nerealizirane izgube si lahko privoščite. Vlagajte in investirajte le s tistim delom sredstev, kjer si lahko privoščite vmesne izgube in katerega lahko za nekaj časa pogrešate ter od tega dela likvidnostno niste odvisni.

Iz čustvenega – tudi če si lahko privoščite vmesno nerealizirano izgubo vloženega denarja je pomembno vprašanje ali ste se čustveno sposobni s tem soočiti? Ali razumete svoje čustvene reakcije kot posledico dogajanj na trgih? Ali boste obsesivno spremljali in preverjali, kaj se z naložbo dnevno ali tedensko dogaja? Bo vaša zaskrbljenost zaradi trgov obremenila vas in vaše odnose? Tudi tisti z visoko toleranco do čustvenega tveganja lahko pretiravajo v nasprotni smeri, do preveč prestrašenih, in se tega morajo zavedati ter ukrepati, preden jih to spravi v težave.

Analizirajte torej svojo toleranco do tveganja in ugotovite svoje meje. Ko boste bolje razumeli sebe, boste lahko oblikovali svoj naložbeni portfelj na način, ki vam bo koristil in vam pomagal prevzeti za vas sprejemljivo raven tveganja, da boste lažje dosegli svoje finančne cilje, ne glede na to, ali vlagate v sklade, lastniške vrednostne papirje (delnice), v nepremičnine, v obveznice ter drugo.

Drugo pomembno vprašanje, na katerega morate odgovoriti pa je, zakaj vlagate? Pomembno je razumeti svoje motive, saj različni finančni cilji zahtevajo različne pristope k vlaganju – še posebej, če je vaš časovni okvir za določene cilje krajši ali daljši od časovnega okvira za druge cilje. Določite torej, kaj želite s svojim denarjem doseči, hkrati bodite realni glede tega, kako vam lahko vlaganje pri tem pomaga. Ko boste razumeli lastne motive, boste lahko sprejemali boljše naložbene odločitve.

In še tretje – ali razumete, v kaj vlagate? Eden od svetovno najbolj prepoznavnih vlagateljev Warren Buffett je vedno zagovarjal, da vlagatelji svojega denarja naj ne vlagajo v naložbe, ki jih ne razumejo. Preden investirate v nekaj se prepričajte da razumete, kako to deluje. Začeti z delnicami in obveznicami ter vzajemnimi skladi je smiselno, ker je tovrstne naložbe dokaj enostavno razumeti. Ni potrebe biti strokovnjak, vendar morate imeti splošno predstavo o tem, kako vaša naložba deluje in o dejavnikih, ki vplivajo na izbrano naložbo. In ne pozabite: lahko imate več finančnih ciljev. Vaš naložbeni portfelj bo zato oblikovan tako, da bo odražal vaše različne cilje in njihove časovne okvire.

Torej, vlaganje in investiranje je lahko odličen način za povečanje vašega premoženja. Vendar je nekaj, o čemer morate razmisliti. Razmislite, kaj s plemenitenjem svojega premoženja želite doseči in ugotovite, kakšen je vaš naložbeni slog (konservativen, uravnotežen ali dinamičen). Vedeti morate, kaj vam ustreza, saj določena razporeditev sredstev ni primerna za vse. Vzemite si torej čas, da spoznate sebe in svoje naložbe, kar bo pozitivno prispevalo na poti plemenitenja vašega premoženja.

 

Zdaj je odličen trenutek za nakup delniških naložb

Dober naložbeni nasvet je tak, ki je razumljiv, preprost in primeren tako za dobre kot tudi za slabe čase. Vprašanje, ki si ga posebej v časih negotovosti, zastavlja vsak vlagatelj je kako razporediti svoje premoženje in kam naložiti denarna sredstva? Bistvo naložbene razporeditve je poiskati takšno kombinacijo med različnimi naložbenimi možnostmi, ki bo za vlagatelja najprimernejša v danem položaju. Temu pravimo, da investiramo skladno z naložbenim profilom. Naložbeni cilji, daljši časovni horizont, nagnjenost k tveganju in sposobnost prevzeti tveganje so ključni dejavniki, ki jih je treba pri tem upoštevati.

Naložbena razporeditev je predvsem odvisna od tega, katere cilje želimo doseči. Ali varčujemo za dolgoročne cilje, kot so nakup nepremičnine, šolanje otrok, ali za pokojnino? Ali za kratkoročne cilje, kot so nakup avtomobila ali kakšno hišno popravilo, denimo?

Časovni horizont je obdobje, za katero ocenimo, da prihrankov za načrtovane tekoče ali enkratne izdatke ne potrebujemo. Če je to obdobje razmeroma kratko, je primeren bolj konservativen portfelj. Ko pa govorimo o daljšem časovnem horizontu, pa je portfelj lahko bolj agresiven in skoraj mora vključevati delniške naložbe.

Naslednja pomembna komponenta pri naložbenem nasvetu je tveganje. Pri določitvi sposobnosti prevzemanja tveganja upoštevamo celotno premoženje, višino in varnost dohodkov, starost, zdravje … Vsakdo od nas ima namreč drugačno čustveno reakcijo na nenadne spremembe vrednosti portfelja. Nekateri vlagatelji ob močnih nihajih na borzah ponoči ne morejo spati, za takšne so delnice kljub denimo dolgoročnim naložbenim ciljem primerne zgolj v manjši meri. Pri takšnih vlagateljih bi se lahko ob previsoki izpostavljenosti delnicam zgodilo, da bi ob večjih korekcijah na borzi postali prestrašeni in v paniki prodali delnice ravno v najslabšem trenutku. Po drugi strani pa imamo avanturiste, ki so popolnoma neprizadeti in z lahkoto prenesejo pretrese na borzah. Pri primerni naložbeni strukturi moramo imeti v mislih predvsem pravilno razmerje med delniškimi, obvezniškimi in denarnimi naložbami. Poleg tega pri posameznih naložbah ne smemo pozabiti na razpršitev premoženja v različne države, regije ali panoge.

Ljudje smo čustvena bitja. Tako početje je sicer zelo zaželeno v vsakdanjem življenju, a je to na borzah lahko pogubno. Vlagatelji, ki odločitve sprejemajo na podlagi čustev, bodo namreč skoraj zagotovo imeli dolgoročno podpovprečno donosnost. Če pa imamo vlagatelji premoženje naloženo skladno s finančnim profilom, potem bomo veliko lažje krmarili skozi obdobja pretirane evforije kot strahu. Običajno je najbolje, da po obdobju visoke rasti tečajev na borzi del delniških naložb pretvorimo v manj tvegane naložbe in obratno po visokih borznih padcih.

Čeprav se nam morda ne zdi samoumevno, delniški trg že kmalu po začetku recesije doseže dno in z rastjo tečajev, ki sledi v preostanku recesije, že nakazuje na bolj svetlo gospodarsko prihodnost. Recesija je torej v splošnem odličen trenutek za nakup delniških naložb.