Leto 2023 se počasi izteka

Letošnje leto je bilo na finančnih trgih zelo nihajno, nepredvidljivo in s kar nekaj zanimivimi dogodki. Ukvarjali smo se z inflacijo, obrestnimi merami, geopolitičnimi napetostmi, … Toda izzivi vedno prinesejo tudi številne nove priložnosti in teh letos ni manjkalo, še posebej na področju vlaganja.

 

 

Vprašanja, ki se nam v takih časih porajajo: Kako bomo živeli v prihodnosti? Bomo zmogli izpeljati naše življenjske načrte? Veliko je odvisno od nas samih. Nekatere želje lahko uresničite, če si boste le zastavili dober finančni načrt. Zdaj je pravi čas, da začnete ustvarjati svojo finančno rezervo. Da bi uresničili cilje, moramo biti potrpežljivi in vztrajni ter se držati svoje zastavljene strategije. Pomembno je, da se pri naložbah ne prepustimo čustvom in da se načrtovanja lotimo preudarno in disciplinirano. Da boste lahko več privarčevali, se naučite upravljati in ravnati z denarjem odgovorno.

Poznamo najrazličnejše oblike varčevanja, zato izberite tisto, ki bo za vas najbolj primerna. Varčevanje v vzajemnih skladih je prava izbira za uresničitev želja in dosego finančnih ciljev za varno prihodnosti. Ena od najuspešnejših strategij je zagotovo načrtno investiranje. Načrtno investiranje v vzajemnih skladih predstavlja odlično naložbeno priložnost in alternativo oziroma dopolnitev ostalim oblikam varčevanja, saj omogoča posredno varčevanje v vrednostnih papirjih, predvsem delnicah in obveznicah, ki na dolgi rok prinašajo višjo pričakovano donosnost kot na primer varčevanje v depozitih. Z rednim mesečnim vplačevanjem v vzajemnih skladih lahko že z majhnimi zneski dosežemo zastavljene cilje. Vlaganje v vzajemne sklade je dinamičen proces, zato je najučinkovitejša strategija redno in dolgoročno varčevanje.

Za vzajemne sklade je vedno pravi čas. Veliko večino ljudi skrbi nihanje na kapitalskih trgih, ampak vlaganje v vzajemne sklade je v primeru dolgoročnega varčevanja relativno varna oblika varčevanja. Nihanja na kapitalskih trgih so namreč povsem normalen pojav. Pomembno je, da ohranjamo fokus na zastavljenih finančnih ciljih in da v času krize nadaljujemo varčevanje in si tako zagotovimo finančno stabilnost tudi v prihodnosti. Kriza je tudi priložnost, saj v obdobju korekcij na kapitalskih trgih kupujemo enote premoženja sklada po nižjih vrednostih.

Sestavni del vsakega finančnega portfelja posameznika bi morali biti vzajemni skladi, saj predstavljajo enostavno in transparentno obliko varčevanja. Skrb za naložbo in spremljanje gibanj na kapitalskih trgih namreč prepuščamo visoko usposobljenim finančnim strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami. Cilj varčevanja v vzajemnih skladih je predvsem zasledovanje dolgoročne rasti investiranih sredstev. Zaradi svoje razpršenosti med različne naložbe nudijo tudi dovolj veliko varnosti in zaščito pred izgubo premoženja. Vplačana sredstva niso vezana in so nam, po potrebi, vedno na voljo. Vlaga lahko praktično kdor koli, od tistih, ki so se prvič zaposlili, do tistih, ki že razmišljajo o upokojitvi. Za vlaganje v sklade niso potrebni visoki vložki, zato je ta oblika varčevanja primerna za vse, ki se zavedajo, kako zelo pomembna je finančna rezerva za prihodnost.

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.