Varčevalni načrti za boljšo prihodnost

Živimo v času, ko moramo sami prevzeti odgovornost zase in razmisliti, kaj pričakujemo od življenja. Za dobro pokojnino, moramo začeti z varčevanjem že v mladosti, prav tako pa potrebujemo lastni privarčevani kapital za hišo, potovanje ali, da uresničimo svoje sanje. Če želimo, da bo naša naložba donosna, je prav, da spoznamo možnosti, ki nam jih nudijo kapitalski trgi.

 

 

Večina vlagateljev ne prihaja iz finančne stroke in mnogi nimajo ne znanja in volje ter časa, da bi se poglabljali v naložbe denarja. Vsi pa imamo radi korist in občutek, da smo iz našega dohodka nekaj privarčevali, oziroma še bolje, da smo privarčevani denar tudi bolj ali manj donosno oplemenitili.

Če želite postati uspešen in zadovoljen varčevalec, potrebujete torej dober varčevalni  načrt.

Imejte varčevalni načrt

Ustrezen varčevalni načrt, ki nas bo pripeljal do zastavljenih ciljev, si lahko ustvarimo z varčevanjem v vzajemnih skladih, ki nam nudijo maksimalno razpršenost premoženja.

Vzajemni skladi so odlična oblika postopnega varčevanja za več let, prilagojena različnim profilom vlagateljev. In kar je najpomembnejše – varčevanje v vzajemnih skladih je v primerjavi z neposrednim nalaganjem v vrednostne papirje zelo preprosto, cenejše in dostopno vsem, ne glede na izkušnje, starost, izobrazbo itd.

Varčevalni načrt je dokaj preprosto nastaviti, izberemo primerne sklade in določimo mesečni znesek, ki ga bomo redno investirali v vzajemne sklade. Odvisno od gibanja cen, varčevalec kupuje različne deleže v skladih. Če se cene posameznih investicijskih skladov zvišajo, bo dobil za svoj znesek manj enot premoženja in če se znižajo, več enot premoženja. Skozi leta varčevanja se bo tako oblikoval povprečni tečaj. Z mesečnim varčevanjem torej zmanjšamo tveganje napačnega vstopa na kapitalske trge.

Varčevalni načrt v vzajemnih skladih je zelo prilagodljiv in pregleden. Mesečne zneske lahko kadarkoli zvišate ali znižate. Možne so tudi časovne prekinitve. Prav tako si lahko v vsakem trenutku izplačate del ali celoto privarčevanega zneska. Torej, pri varčevalnem načrtu tudi ni časovne vezave.

Na ta način je možno tudi z varčevalnim načrtom dosegati nadpovprečne donose. Z majhnimi mesečnimi zneski, se skozi leta oblikuje lepo premoženje.

Pravilno razumevanje tveganja v vzajemnih skladih

Čeprav so padci tečajev pozitivni za varčevalce v  varčevalnih paketih (ker kupujejo dobre naložbe po ugodnih cenah), je vseeno potrebno pravilno razumeti tveganje, ki ga prinašajo naložbe v vzajemne sklade. Le tako bo lahko varčevalec mirno spal tudi, ko bodo razmere na trgih zelo volatilne.

Zelo pomembno pri naložbah v investicijske sklade je, da varčevalni načrt že ob sklenitvi vključuje daljši časovni horizont, torej se načrtuje za več let in če je mogoče, da se ga ohrani do konca načrtovanega obdobja.  Krajše kot je izbrano obdobje, v katerem nameravate investirati, večji bo vpliv kratkoročnih tržnih nihanj na naložbo in manjša možnost, da bi izkoristili prednosti dolgoročnih tržnih trendov. Da bo vaša varčevalna pot uspešna, je torej zelo pomembno, da začnete s sistematičnim nalaganjem v košarico izbranih skladov dovolj zgodaj, saj bo le tako čas vaš zaveznik, naložba pa ustrezno oplemenitena.

Tudi izbira skladov mora ustrezati lastnim naložbenim ciljem in lastnim nagnjenjem k tveganju

Pri sestavi ustreznega varčevalnega načrta vam svetujem, da se oglasite pri finančnem svetovalcu, s katerim boste sodelovali pri razvoju lastne naložbene strategije. Tudi, če že imate sredstva v skladih, vam jih svetovalec pomaga optimizirati, glede na razmere na trgu, vaše želje in cilje. Le s takšnim individualnim pristopom in portfeljem, ki bo popolnoma prilagojen le vam, boste uspešno prešli skozi vsako krizo.

 

 

 

O avtorju: Lidija Selič

Strokovna finančna svetovalka z bogatimi izkušnjami na področju borznega posredovanja in svetovanja. Od leta 2017 je zaposlena v družbi Generali Investments (prej KD Skladi). Dobre odnose z vlagatelji gradi na medsebojnem zaupanju, ki je ključnega pomena za uspešno sodelovanje in izbiro ustrezne strategije, ki bo vlagatelja vodila do zastavljenega cilja.