Borzni padci so sestavni del vlaganja na kapitalske trge

Komentarji borznih dogodkov se v časih borznih padcev izjemno povečajo. Seveda je pogledov na borzne dogodke približno toliko, kot je investitorjev. Vsak si jih lahko razlaga po svoje. Vlagatelj, ki si bo o borznih padcih ustvaril ustrezno sliko, se bo iz njih morda naučil kaj koristnega in se izognil kakšni napaki v prihodnosti.

 

 

Občasnim večjim kratkoročnim borznim padcem se noben investitor na tem svetu ne more izogniti. Kdor meni, da se lahko, živi v nevarni iluziji. Investitor, ki ima dolgoročen naložbeni horizont, se lahko lažje izogne škodljivemu ravnanju (čezmernim nakupom delniških naložb pod vtisom evforije in prekomernim prodajam v primeru panike). Delniške naložbe niso kratkoročna naložba, kar vam bo potrdil vsak verodostojen finančni svetovalec. Korekcije na delniških in drugih trgih so nekaj povsem normalnega in nas slej kot prej lahko doletijo. Na njih je smiselno gledati kot na obdobje možnosti novih nakupov na borzi.

Vlagatelj se lahko na korekcijo pripravi tako, da se vpraša, ali je res investitor na dolgi rok. Za dolgoročnega vlagatelja morajo biti pomembni lastni naložbeni cilji in dobra naložbena strategija, ki temelji na dobro razpršenem portfelju, ki vključuje mešanico naložbenih razredov (delnice, obveznice, denar, nepremičnine, plemenite kovine ter ostalo), in s tem uravnoteži tudi nihajnost vseh svojih naložb.

Razmere na borzah so in bodo vedno negotove, kar je tudi edini razlog, da je pričakovana donosnost delniških naložb višja od donosnosti obvezniških naložb ali bančnih depozitov. Večje nihanje je pravzaprav povezano z večjim naložbenim tveganjem, večje tveganje pa z višjo pričakovano donosnostjo. Za dolgoročne vlagatelje so bistveno pomembnejša letna kot pa dnevna ali tedenska nihanja tečajev.

Pomembno je tudi, da vseskozi ohranite celovit pogled na svoje premoženje. V primeru, da imate v delnicah četrtino svojega premoženja, tečaji pa padejo za 15 odstotkov, potem te padce ocenjujte skozi celotno premoženje. 15-odstotni padec v tem primeru pomeni zmanjšanje vašega premoženja za slabe štiri odstotke. Je to res razlog za veliko zaskrbljenost in paničen odziv? Če da, potem ste napako storili že v samem izhodišču, saj ste prevzeli preveč tveganja. Izpostavljenost delnicam postopno znižajte na takšen nivo, da boste lahko spali mirnejše.

Delniške naložbe kupujte zato, ker na dolgi rok prinašajo višjo pričakovano donosnost od varnih naložb, varne naložbe pa zato, da imate vedno blazino, na katero se lahko naslonite v časih borznih padcev ali osebnih finančnih težav. Ne gre za vprašanje “ali – ali”, temveč za vprašanje “koliko česa”. Odgovor na to vprašanje pa ne bi smel biti odvisen od dnevnih borznih dogodkov, temveč od vašega osebnega finančnega profila (finančnih razmer in ciljev ter psihološke tolerance naložbenega tveganja), ki se ne spreminja dramatično iz dneva v dan. Potrebno je biti dosleden pri svoji dolgoročni naložbeni strategiji in ne smete dovoliti, da bi čustva, kot sta strah in pohlep, spremenila vaše ravnanje.

Vlagatelj se lahko na korekcijo pripravi tudi tako, da si naložbe začasno preusmeri v varnejše naložbe, kot so državne obveznice ali sklad denarnega trga. Ob korekciji pa je treba izkoristiti nižje cene in sredstva preusmeriti v tiste trge, ki so poceni, V takšnih primerih je dobro počasi povečevati svojo izpostavljenost do teh trgov, recimo z mesečnimi vplačili v sklade ali pa postopnimi nakupi posameznih bolj tveganih skladov.

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.