Varčevanje v primerjavi z vlaganjem: Kaj morajo vedeti mladi vlagatelji

Razumevanje razlike med varčevanjem in vlaganjem oziroma investiranjem, je bistveno za zagotavljanje finančne varnosti in svetle prihodnosti. Čeprav se izraza včasih uporabljata za enak pomen, je pomembno vedeti, da sta zelo različna. Tako varčevanje kot vlaganje oziroma investiranje sta ključna elementa osebnih financ in čimprejšnja odločitev zanju je odličen način, da si zagotovite dolgoročno finančno stabilnost. Predstavila bomo kaj je varčevanje, kaj je vlaganje ter prednosti in slabosti vsakega, da bo v pomoč bolje razumeti oba koncepta.

 

 

Varčevanje pomeni da denar, ki ga prejemamo, del teh sredstev, varno hranimo na način, da nam je na voljo, ko ga potrebujemo. Tak način varčevanja ima majhno tveganje izgube nominalne vrednosti. Do privarčevanega denarja lahko kadarkoli dostopamo in največkrat varčujemo v bančnih depozitih, na varčevalnih bančnih računih ali v gotovini. Varčujete lahko iz različnih razlogov, kot je nakup novega pripomočka, odhod na počitnice ali pa imate varčevalni račun za nujne primere oziroma za nepričakovane stroške.

Investiranje na drugi strani pomeni nakup sredstev, kot so na primer delnice, vzajemni skladi, nepremičnine, zlato, umetnine ter drugo, z namenom povečanja vrednosti premoženja v prihodnosti in s seboj prinaša tudi daljši časovni horizont vlaganja, kot je recimo investiranje za namen šolanja otrok ali za namen pokojnine. Investiranje s seboj prinaša tudi določeno tveganje, a seveda tudi potencial za višje donose.

Če opredelimo tudi časovni vidik, je varčevanje predvsem odličen način za doseganje kratkoročnih finančnih ciljev in pripravo na nepričakovane situacije, kot so popravilo avtomobila ali računi za zdravstvene storitve. Z rednim dajanjem denarja na stran lahko ustvarite rezervo, ki vam bo pomagala prebroditi težke čase. Prihranki so na splošno nizko tvegani, kar pomeni, da je vaš denar varen, vendar pa so tudi prejete obrestne mere nizke. Za kratkoročno obdobje se šteje čas približno enega leta ali manj. Varčevanje ima številne prednosti, kot so zagotavljanje finančne varnosti za nepričakovane dogodke, likvidnost za prihodnje nakupe in drugi kratkoročni cilji. Treba pa je upoštevati tudi nekatere pomanjkljivosti, kot je izguba potencialnih višjih donosov iz bolj tveganih naložb ter izguba kupne moči prihrankov zaradi obdobij naraščajoče inflacije. Čeprav je varčevanje ključni del vsakega finančnega načrta je bistveno, da ga kombinirate z drugimi oblikami naložb, kot so vlaganja v vzajemne sklade, pokojninske sklade ali v naložbe na borzi (delnice), da dosežete uravnotežen pristop k finančnemu načrtovanju.

Investiranje oziroma vlaganje je način, kako sčasoma povečati svoj denar, tako da ga vložite v različne finančne instrumente, kot so delnice, obveznice in vzajemni skladi. V nasprotju z varčevanjem vlaganje vključuje prevzemanje določenega tveganja, vendar vam naložbe dajejo možnost, da dolgoročno zaslužite višje donose. Investiranje oziroma vlaganje je način za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev, kot je varčevanje za fakulteto, predplačilo za hišo ali upokojitev. Ker vlaganje vključuje prevzemanje določenega tveganja je bistveno, da izberete naložbe, ki so v skladu z vašimi cilji, toleranco do tveganja in izbranim časovnim horizontom. Na splošno velja, da dlje kot lahko vlagate, več tveganja lahko prevzamete, saj imate več časa, da preživite vzpone in padce (nihanja) na borzi.

Recimo, da želite vlagati v podjetje, kot je Apple. Z nakupom njegovih delnic ste lastnik majhnega deleža podjetja in lahko izkoristite njegovo rast in dobiček. Če bo Apple deloval dobro, se lahko vrednost njegovih delnic sčasoma poveča, kar vam bo omogočilo, da jih prodate z dobičkom. Ena pomembna stvar, ki si je treba zapomniti, je, da vlaganje ni zagotovilo in vedno obstaja tveganje izgube denarja. Na primer, če bi Apple bankrotiral, bi bila vaša naložba skoraj brez vrednosti. Zato je bistvenega pomena, da razpršite svoj portfelj z vlaganjem v različna podjetja in panoge z razlogom, da zmanjšate tveganje. Ena izmed bolj razširjenih in vlagateljem prijaznih oblik investiranja je investiranje v vzajemnih skladih. Gre za zelo enostavno in pregledno obliko vlaganja, ki vlagatelju omogoča prihranek časa in energije. Vlagatelju ni treba storiti nič drugega, kot preudarno izbrati ustrezen vzajemni sklad, izpolniti in izročiti pristopno izjavo k pravilom upravljanja vzajemnega sklada ter na račun vzajemnega sklada nakazati denarna sredstva. Za vse drugo poskrbi vzajemni sklad oziroma njegov upravitelj. Vlagatelju tudi ni treba odpirati trgovalnega računa pri borznoposredniški hiši. Z naložbo v vzajemni sklad prihranite del časa, ki bi ga porabili pri neposrednem investiranju v vrednostne papirje. Izbiro vrednostnih papirjev in pripadajoče aktivnosti pa prepustite izbrani družbi, ki upravlja vzajemni sklad.

Varčevanje je običajno bolj smiselno od investiranja, če boste privarčevani denar potrebovali v roku manj kot 5 let. V preostalih primerih predstavlja denar na bančnem računu oziroma v nogavici izgubljeno priložnost za donose, ki bi jih lahko iztržili z investiranjem v za vas najbolj primerne naložbe.  Pri tem je bistvenega pomena, da izberemo pravo kombinacijo naložb glede na svoje cilje, življenjsko obdobje, nagnjenost k tveganju in finančno stanje.

 

 

O avtorju: Katja Bogataj Kopriva

Strokovna finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami v industriji vzajemnih skladov. V družbi Generali Investments (prej KD Skladi) je že od leta 2006. Njen vsakdanji izziv sta zadovoljstvo strank družbe ter uspešno plemenitenje njihovih portfeljev.