Novi finančni cilji ob vstopu v leto 2024

Vstopili smo v leto 2024. Mnogi se odločajo za opuščanje slabih navad, spet drugi si zapišemo novoletne zaobljube, ki se jih želimo držati, in dvigujejo kvaliteto življenja. To pa je v današnjih časih povezano tudi z denarjem. Če sodite med tiste, ki si postavijo nove cilje ob vstopu v novo leto, potem je vsekakor spodbudno, da ste se odločili plemenititi svoj denar ali preveriti, kako bi lahko to počeli še uspešneje.

 

 

Za prvi korak pri uspešnem vlaganju je zelo pomembno, da razumemo kaj je naložbeni portfelj in kako ga sestaviti?

Naložbeni portfelj je lahko sestavljen iz tujih valut, delnic, borznih indeksov, ETF skladov, vzajemnih skladov, obveznic ali drugih finančnih instrumentov. Vsak lahko izbere in zgradi svoj naložbeni portfelj. Na splošno je bistvo naložbenega portfelja delitev ali razdelitev naložb – to se imenuje razpršenost portfelja za zmanjšanje tveganja naših naložb. Namen naložbenega portfelja je doseči določene cilje glede donosnosti in tveganja.

Naložbeni portfelj ima v svetu financ več pomembnih vlog. Z raznolikimi naložbami zmanjšamo izpostavljenost eni sami naložbi ali sektorju, kar pripomore k zmanjšanju tveganja. S pravilno izbiro naložb in dolgoročnim načrtovanjem lahko dosežemo želeno donosnost in povečamo vrednost našega premoženja.

Sestavljanje naložbenega portfelja zahteva temeljito raziskavo, načrtovanje in upoštevanje posameznikovih finančnih ciljev, časovnega okvira in tveganja. Predstavljamo nekaj korakov, ki vam lahko pomagajo pri sestavljanju naložbenega portfelja.

Pri sestavljanju naložbenega portfelja je pomembno upoštevati časovni okvir vaših ciljev. Če imate daljši časovni okvir, lahko razmislite o bolj tveganih naložbah, ki imajo potencial za večjo rast vašega premoženja. Če pa imate krajši časovni okvir, je morda bolj smiselno izbrati manj tvegane naložbe.

Preden začnete sestavljati naložbeni portfelj, si morate jasno določiti, kaj želite doseči. Ali želite varčevati za upokojitev, financirati otrokovo izobraževanje ali doseči določeno donosnost v določenem časovnem obdobju? Določite svoje cilje in se osredotočite na načrtovanje naložb.

Vsaka naložba nosi določeno stopnjo tveganja. Pomembno je, da razumete svojo toleranco do tveganja in se odločite, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti. Mlajši vlagatelji običajno lahko prevzamejo večje tveganje, medtem ko se starejši vlagatelji običajno bolj osredotočajo na ohranjanje kapitala.

Razpršitev je ključnega pomena pri sestavljanju naložbenega portfelja. Razdelite svoj denar med različne vrste naložb, različne sektorje in različne regije. Na ta način boste zmanjšali tveganje, saj ne boste odvisni od ene same naložbe.

Treba je torej razmišljati dolgoročno, kajti vlaganja v težkih, izzivov polnih časih, so se v večini primerov na obdobje pet let in več izkazala kot nadpovprečno uspešna.

Naložbeni portfelj ni statičen, ampak se spreminja skozi čas. Redno pregledujte svoje naložbe, ocenite njihovo uspešnost in jih po potrebi prilagajajte. Spremljajte gospodarske razmere in spremembe na trgu ter prilagodite svoj portfelj, da ohranite ravnotežje med tveganjem in donosnostjo.

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.