Varčevanje v primerjavi z vlaganjem: Kaj morajo vedeti mladi vlagatelji

 

 

Varčevanje pomeni da denar, ki ga prejemamo, del teh sredstev, varno hranimo na način, da nam je na voljo, ko ga potrebujemo. Tak način varčevanja ima majhno tveganje izgube nominalne vrednosti. Do privarčevanega denarja lahko kadarkoli dostopamo in največkrat varčujemo v bančnih depozitih, na varčevalnih bančnih računih ali v gotovini. Varčujete lahko iz različnih razlogov, kot je nakup novega pripomočka, odhod na počitnice ali pa imate varčevalni račun za nujne primere oziroma za nepričakovane stroške.

Investiranje na drugi strani pomeni nakup sredstev, kot so na primer delnice, vzajemni skladi, nepremičnine, zlato, umetnine ter drugo, z namenom povečanja vrednosti premoženja v prihodnosti in s seboj prinaša tudi daljši časovni horizont vlaganja, kot je recimo investiranje za namen šolanja otrok ali za namen pokojnine. Investiranje s seboj prinaša tudi določeno tveganje, a seveda tudi potencial za višje donose.

Če opredelimo tudi časovni vidik, je varčevanje predvsem odličen način za doseganje kratkoročnih finančnih ciljev in pripravo na nepričakovane situacije, kot so popravilo avtomobila ali računi za zdravstvene storitve. Z rednim dajanjem denarja na stran lahko ustvarite rezervo, ki vam bo pomagala prebroditi težke čase. Prihranki so na splošno nizko tvegani, kar pomeni, da je vaš denar varen, vendar pa so tudi prejete obrestne mere nizke. Za kratkoročno obdobje se šteje čas približno enega leta ali manj. Varčevanje ima številne prednosti, kot so zagotavljanje finančne varnosti za nepričakovane dogodke, likvidnost za prihodnje nakupe in drugi kratkoročni cilji. Treba pa je upoštevati tudi nekatere pomanjkljivosti, kot je izguba potencialnih višjih donosov iz bolj tveganih naložb ter izguba kupne moči prihrankov zaradi obdobij naraščajoče inflacije. Čeprav je varčevanje ključni del vsakega finančnega načrta je bistveno, da ga kombinirate z drugimi oblikami naložb, kot so vlaganja v vzajemne sklade, pokojninske sklade ali v naložbe na borzi (delnice), da dosežete uravnotežen pristop k finančnemu načrtovanju.

Investiranje oziroma vlaganje je način, kako sčasoma povečati svoj denar, tako da ga vložite v različne finančne instrumente, kot so delnice, obveznice in vzajemni skladi. V nasprotju z varčevanjem vlaganje vključuje prevzemanje določenega tveganja, vendar vam naložbe dajejo možnost, da dolgoročno zaslužite višje donose. Investiranje oziroma vlaganje je način za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev, kot je varčevanje za fakulteto, predplačilo za hišo ali upokojitev. Ker vlaganje vključuje prevzemanje določenega tveganja je bistveno, da izberete naložbe, ki so v skladu z vašimi cilji, toleranco do tveganja in izbranim časovnim horizontom. Na splošno velja, da dlje kot lahko vlagate, več tveganja lahko prevzamete, saj imate več časa, da preživite vzpone in padce (nihanja) na borzi.

Recimo, da želite vlagati v podjetje, kot je Apple. Z nakupom njegovih delnic ste lastnik majhnega deleža podjetja in lahko izkoristite njegovo rast in dobiček. Če bo Apple deloval dobro, se lahko vrednost njegovih delnic sčasoma poveča, kar vam bo omogočilo, da jih prodate z dobičkom. Ena pomembna stvar, ki si je treba zapomniti, je, da vlaganje ni zagotovilo in vedno obstaja tveganje izgube denarja. Na primer, če bi Apple bankrotiral, bi bila vaša naložba skoraj brez vrednosti. Zato je bistvenega pomena, da razpršite svoj portfelj z vlaganjem v različna podjetja in panoge z razlogom, da zmanjšate tveganje. Ena izmed bolj razširjenih in vlagateljem prijaznih oblik investiranja je investiranje v vzajemnih skladih. Gre za zelo enostavno in pregledno obliko vlaganja, ki vlagatelju omogoča prihranek časa in energije. Vlagatelju ni treba storiti nič drugega, kot preudarno izbrati ustrezen vzajemni sklad, izpolniti in izročiti pristopno izjavo k pravilom upravljanja vzajemnega sklada ter na račun vzajemnega sklada nakazati denarna sredstva. Za vse drugo poskrbi vzajemni sklad oziroma njegov upravitelj. Vlagatelju tudi ni treba odpirati trgovalnega računa pri borznoposredniški hiši. Z naložbo v vzajemni sklad prihranite del časa, ki bi ga porabili pri neposrednem investiranju v vrednostne papirje. Izbiro vrednostnih papirjev in pripadajoče aktivnosti pa prepustite izbrani družbi, ki upravlja vzajemni sklad.

Varčevanje je običajno bolj smiselno od investiranja, če boste privarčevani denar potrebovali v roku manj kot 5 let. V preostalih primerih predstavlja denar na bančnem računu oziroma v nogavici izgubljeno priložnost za donose, ki bi jih lahko iztržili z investiranjem v za vas najbolj primerne naložbe.  Pri tem je bistvenega pomena, da izberemo pravo kombinacijo naložb glede na svoje cilje, življenjsko obdobje, nagnjenost k tveganju in finančno stanje.

 

 

To so razlogi, zakaj vam premoženje raste prepočasi

 

 

Nekateri od teh razlogov so:
Pomanjkanje znanja in izkušenj. Mnogi ljudje ne razumejo, kako delujejo vzajemni skladi. Za učinkovito vlaganje v sklade ne potrebujete predznanja iz upravljanja premoženja. V skladih
so vaša sredstva razpršena. Delovanje borznega trga in spremljanje vrednosti posameznih delnic lahko mirno prepustite strokovnjakom.

Nekateri ljudje verjamejo, da lahko sami ustvarijo boljše donose. To je lahko res, vendar je to tudi zelo težko. Večina ljudi nima časa ali znanja, da bi lahko uspešno upravljala s svojimi naložbami.

Pomanjkanje sredstev. Nekateri ljudje preprosto mislijo, da nimajo dovolj sredstev, da bi začeli vlagati v vzajemne sklade. Mnogi menijo, da za učinkovito vlaganje potrebujejo več deset tisoč evrov, vendar to preprosto ni res. Že manjša vplačila v višini 30 EUR mesečno lahko ob dolgoročnem varčevanju prinesejo
večjo finančno varnost.

Izgubil bom ves vložek. Vložki v skladih nihajo dnevno in v kratkem obdobju se lahko zgodi, da je vrednost nižja od vložene. Pomembno je investirati dolgoročno, saj se v daljšem obdobju nihanja uravnajo in omogočijo zadostno presežno donosnost. Dolgoročno se zmanjša verjetnost izgube in se ustvari primeren donos. Potrpežljivost in vztrajnost sta tu pomembna dejavnika.

– Odločim se lahko kasneje. Vsak dan, ko preložimo odločitev o vlaganju pomeni, da bomo skozi varčevanje na koncu pridobili manj dobička. Prej začnemo, bolje bo, saj bo donosnost lahko večja.

– Vzajemni skladi so preveč tvegani. Obstaja veliko vzajemnih skladov z nizkim tveganjem, ki so primerni za vlagatelje, ki želijo
zmanjšati tveganje.

– Premlad ali prestar sem, da bi varčeval. Za varčevanje niste nikoli premladi. Prej boste začeli varčevati, prej boste lahko dosegli svoje finančne cilje. Enako je s starostjo. V primeru, da so vse vaše finančne obveznosti že zapadle, si lahko privoščite višja mesečna vplačila, kar pomeni, da boste svoj finančni cilj dosegli prej.

 

Posledica vseh teh razlogov je, da finančno premoženje povprečnega slovenskega gospodinjstva raste počasneje kot v ostalih zahodnoevropskih državah.

Nekateri ljudje preprosto ne vedo, kako začeti vlagati v vzajemne sklade. Če razmišljate o vlaganju v vzajemne sklade, je pomembno, da določite svoje finančne cilje ter da se posvetujete s finančnim svetovalcem. Le ta vam lahko pomaga pri izbiri pravih skladov za vaše potrebe. Začnite vlagati mesečno ter redno z majhnimi zneski in s tem se bo zmanjšal vpliv tveganja in izkoriščen bo potencial za višje donose. Bodite potrpežljivi. Vlaganje v sklade je dolgoročna
naložba.

 

 

 

 

Kaj vam prinese postopno mesečno varčevanje na daljši rok

 

 

In kakšna je prednost biti t. i. dolgoročni »mali« vlagatelj. Vsak mesec vložite enako vsoto, na primer 100 EUR v izbrani vzajemni sklad ali sestavljeni paket skladov, ki je, oziroma so, usmerjeni na delniški trg. Vaša vrednost investicije oziroma sredstev, ki se skozi čas plemeniti se lahko spreminja, vendar bo v daljšem časovnem obdobju vaš povprečni donos višji od tistega, ki vam ga v enakem času ponudi varnejša oblika varčevanja, kot je to na primer varčevanje na banki.

Na gibanje delniškega trga in tako na gibanje vzajemnih skladov vplivajo gospodarska kot tudi politična dogajanja po svetu, ki lahko vlagateljem v času varčevanja poženejo »kri po žilah«. Dogajajo se vratolomni vzponi in spusti, nekatera izrazitejša gibanja lahko označimo kot korekcija delniškega trga, kar pa za vlagatelje nikoli ni prijetno, saj se marsikomu zdijo kot konec sveta, čeprav so v resnici zelo običajne in jih lahko pričakujemo skoraj vsako leto. Varčevanje v vzajemnih skladih pa vam ustvarja donos, ki je kot nagrada za sprejemanje takšnega tveganja in je lahko kakšno leto višji za 11 odstotkov, naslednje leto za 6 odstotkov nižji, nato spet za 9 odstotkov višji in tako naprej, tako da je vsekakor oblika varčevanja, ki prinaša »divjo vožnjo« v primerjavi z varnejšo in predvidljivo možnostjo varčevanja, kot so to varčevalni računi na banki. In varnost ima svojo – po večini – nizko ceno, medtem ko s tveganjem pridobite premijo. V primeru postopnega, mesečnega in tako dolgoročnega varčevanja, se vpliv opisane volatilnosti ali t. i. nihajnosti v veliki meri izniči. To pa pomeni, da v takšni obliki postopnega varčevanja v vzajemnih skladih, če tudi se lahko v določenem letu zgodi korekcija (popravek) trga, ni potrebe izgubljati spanja, saj veste, da boste zaradi sprejemanja tveganja kasneje nagrajeni s premijo oziroma nagrado in to je višji donos, medtem ko je tudi čas vaš zaveznik, saj daljši kot je čas varčevanja, bolj vam znižuje večino tveganja.

Prednost dolgoročnega mesečnega varčevanja je tudi metoda povprečnega stroška, ki ga lahko opišem na naslednji način. Ko varčujete v skladih kupujete točke izbranega sklada. In ker vsak mesek vložite na primer 100 EUR, kupujete točke sklada tako v dobrih kot tudi v slabih časih. V dobrih časih se vrednost vašega sklada poveča. Recimo, da začnete kupovati točke delniškega sklada, ki stanejo 20 EUR na točko. Za vloženih 100 EUR dobite 5 točk. Leto kasneje je sklad delal dobro in cena točke sklada se je dvignila na 25 EUR. Sedaj za vloženih 100 EUR dobite le 4 točke sklada, vendar ste vseeno zadovoljni, saj vam je sklad za prve kupljene točke ustvaril 25-odstotni donos. Naslednji mesec je točka sklada znašala 21 EUR, tako ste v tem mesecu dobili 4,76 točk in tako naprej. Takšen način varčevanja v dobrih časih zbere manj delnic, kar morda zmanjšuje potencialno rast v prihodnosti, vendar pa tudi pomeni, da z vašo naložbo dosegate dober skupni dobiček oziroma donos. Recimo, da pa cena točke sklada v naslednjem letu pade iz 20 na 15 EUR. Tako za 100 EUR mesečnega zneska kupite več točk in sicer 6,66 točk. Naslednji mesec se točka zviša na 19 EUR, kar pomeni, da dobite 5,26 točk in tako naprej.

Če obdržite svoj razum in vas čustva ne premagajo ter se držite zastavljenega varčevalnega načrta, tudi ko se delniški trg obrne navzdol, dobite več točk sklada za svoj denar. Te dodatno kupljene točke povečujejo donos vaši naložbi, ko se delniški trg znova odbije. In prav to je velik del razloga, zakaj preudarni (modri) vlagatelji dobijo višjo dolgoročno donosnost v primerjavi z varnejšimi naložbami, in to kljub začasnim vzponom ter padcem na delniškem trgu.

 

 

Brezčasna pravila za vlagatelje


Prvi nasvet, ki ga finančni svetovalci dajo novim vlagateljem 

Vlagatelji se morajo zavedati, da tržne cene izbranih naložb nikoli ne ostanejo enake in so popravki neizogibni. Zato na poti investiranja poskušajte odstraniti čustva. Naj vas ne vodi čredni nagon, hkrati pa ne pozabite, da skušate kontrolirati tako strah kot pohlep ter analitične napovedi jemljite postransko. Prvo in najpomembnejše pravilo pravi, da se trgi čez čas vedno vrnejo na dolgoletno povprečje. Torej, ne glede na to, ali se trgi soočajo s skrajnim optimizmom, ali s pesimizmom, se sčasoma vrnejo na bolj zdrave, dolgoročne ravni vrednotenja. Po tej teoriji se bodo donosi in tržne cene naložb vrnile tja, od koder so prišle – torej vračanje k dolgoročnemu povprečju. Ko pa gre za posamezne vlagatelje, je lekcija jasna: v samem začetku naredite za vas primeren naložbeni načrt in se ga držite. Na tej poti poskusite pretehtati pomembnost vsega drugega, kar se dogaja okoli vas, in skušajte uporabiti svojo najboljšo presojo. Naj vas vsakodnevne novice iz trga in »nemiri« na trgu ne vržejo iz tira, ki ste si ga postavili na začetku vaše finančne poti.

Korekcije so sestavni del investiranja
Tako kot je lahko nestanovitna vožnja neizkušenega mladega voznika, je lahko zaradi različnih dogodkov, ki vplivajo na gibanje trga, pretirana tudi korekcija trga. Finančni trgi se na gospodarske, politične in podjetniške dogodke odzivajo z močnimi nihanji, kar vpliva na kratkoročne rezultate vlagateljev. Korekcije na trgih so nekaj povsem normalnega in pomenijo premik trga za več kot 10 odstotkov od zadnjega doseženega vrha. Na njih je zato smiselno gledati kot na obdobje možnosti novih nakupov na borzi. V času večjega tržnega nihanja se vlagateljem ponujajo res odlične nakupne priložnosti. Treba pa je razumeti, da bodo zakonitosti trgov vedno iste, gibanje nepredvidljivo in končni uspeh bo skoraj vedno odvisen le od vaših odločitev.

Naslednje pravilo pravi, da anomalije trga niso nikoli trajne. Ko se stvari premikajo v korist trga, je težnja k prepričanju, celo med najuspešnejšimi vlagatelji, da so dobički neomejeni. To preprosto ni res in nič ne traja večno – zlasti ne v finančnem svetu. Ne glede na to, ali »jahate« val, ko je trg nizko, kar predstavlja priložnosti za nakupe, ali rastete s trgom proti visokim vrednostim, kar vam omogoča, da lahko s prodajo zaslužite, ne štejte svojih »piščancev, preden se vsi ne izvalijo«, kajti kot kažeta prvi dve pravili, se trgi vedno vrnejo na dolgoletno povprečje.

Kar pa je večno, so popravki trga, ki so bili in bodo večni in visoki premiki na trgih, tako v smeri rasti, kot v smeri padanja vrednosti trga lahko vlagateljem preprečijo, da bi mirno in trezno razmišljali o svoji naslednji potezi. Lekcija tukaj je, da ste v takšnih obdobjih hitro spreminjajočega trga odločni ter da se čustveno ne odzivate.

Tipična napaka neizkušenih vlagateljev
Dejstvo je, da mali vlagatelji svoje odločitve o nakupu večinoma sprejemajo ko se že oblikuje vrh trga in najmanj takrat, ko je trg dejansko na dnu. Tipičen vlagatelj bere najnovejše novice na svojem mobilnem telefonu, gleda tržne programe, ki poročajo o dogajanjih in seveda sledi temu, kar sliši. Na žalost pa je to že čas, ko je glavni premik trga že končan in običajno nato sledi obrat v popravek trga. To je trenutek, ko se mali vlagatelj odloči za nakup na vrhu ali za prodajo na dnu. Neodvisno razmišljanje pa je tisto, ki prekaša čredni nagon.

Dva naša največja sovražnika sta tako strah in pohlep, ki sta močnejša od dolgoročne odločitve Ta dva osnovna človeška čustva sta morda največji sovražnik uspešnega vlaganja. Toda ne glede na to, ali ste dolgoročni vlagatelj ali trgujete dnevno, je discipliniran pristop k vlaganju in investiranju ključen za dosego finančnega cilja ter za ustvarjanje dobička. Zavedati se moramo, da strah in pohlep delujeta hitro, zato sta tveganje, ki vpliva na vašo realno presojo in posledično na vaše premoženje.

Še zadnje pravilo ki pravi, da so bikovski trgi bolj zabavni kot medvedji trgi. To velja za večino vlagateljev, saj cene v obdobju bika še naprej rastejo. Komu ni všeč, da se mu dobiček poveča? Torej nihče ne trdi, da je vlaganje in investiranje enostavno. Vedno je veliko na kocki, saj gre za vaše premoženja ter hkrati je treba veliko tudi sprejeti. Sprejeti tveganje. Ne glede na to, ali ste vlagatelj začetnik ali nekdo, ki trge opazuje že veliko časa, oba se lahko zlahka ujameta v dnevne novice, v čustva in v trg, ki je brezplačen za vse. Toda če boste sledili preizkušenim dejstvom dolgoročnega vlaganja in investiranja ter modrim odločitvam preudarnega vlaganja, boste morda na koncu le zmagali.

Tveganje –  kaj pomeni pri vlaganju, kako ga izmeriti in upravljati

 

 

Tako je prvo in zelo pomembno dejstvo pri odločanju za vlaganje in investiranje na kapitalski trg sprejemanje tveganja. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z vlagatelji sprejemanje tveganja ni samoumevno, ampak je treba tveganje najprej razumeti in ga skozi celotno obdobje plemenitenja tudi sprejeti. Tveganje je v finančnem smislu opredeljeno kot možnost, da se izid ali dejanski dobiček naložbe razlikuje od pričakovanega izida ali donosa. Tveganje vključuje možnost izgube dela ali celotne naložbe. Prisotno je pri vseh naložbenih aktivnostih in je druga plat zaslužka. Na splošno velja, da bolj tvegane naložbe prinesejo več zaslužka, če se izkažejo za pravilne. Tveganje pa je mogoče obvladovati, vendar ga je treba pravilno opredeliti.

Poleg pričakovane donosnosti mora vlagatelja zanimati tudi tveganje. Za mero tveganja se v sodobni finančni teoriji uporabljata varianca in standardni odklon donosnosti. Standardni odklon je merilo nestanovitnosti cen naložb v primerjavi z njihovimi preteklimi povprečji v danem časovnem okviru. Tveganje, ki je torej merjeno s standardnim odklonom, se z daljšim obdobjem držanja naložbe zmanjšuje. Tako spoznamo, da se z daljšim obdobjem varčevanja verjetnost pozitivnih donosov povečuje, in po 10 letih držanja naložbe, se lahko vsak vlagatelj skoraj zagotovo nadeja pozitivnih donosov. Tako je vlaganje in varčevanje oziroma borza in delniške naložbe tek na dolge proge in se zato morajo vlagatelji osredotočiti na dosego dolgoročnih finančnih ciljev ter se izogniti pastem delniških trgov na dnevni ravni oziroma na kratek rok.

Tveganje torej pomeni verjetnost, da bo dejanska donosnost recimo izbranega vzajemnega sklada odstopala od njene pričakovane donosnosti. Običajno se tveganost vzajemnega sklada meri s standardnim odklonom, ki kaže odstopanje vrednosti točke sklada od njenega povprečja. Večji kot je standardni odklon sklada, bolj je ta tvegan in obratno. Standardni odklon je zgolj ena od metrik tveganja, a ponuja preprosto razumljiv koncept razumevanja tveganja, uporaben za širši krog vlagateljev. Torej, večji, kot je standardni odklon sklada, bolj je ta tvegan in obratno.

Temeljna ideja v financah je razmerje med tveganjem in donosom. Več tveganja kot je vlagatelj pripravljen prevzeti, večji je potencialni donos. Tveganja se lahko pojavijo na različne načine in vlagatelji morajo prejeti nadomestilo za prevzem dodatnega tveganja, torej nagrado v višjem donosu. Na primer, ameriška državna obveznica velja za eno najvarnejših naložb in v primerjavi s podjetniško obveznico zagotavlja nižjo stopnjo donosa. Podjetje ima večjo verjetnost, da bo bankrotiralo kot vlada ZDA. Ker je tveganje neplačila pri vlaganju v podjetniške obveznice večje, je vlagateljem na voljo višja stopnja donosa.

Finančna podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem premoženja, razvijajo strategije za obvladovanje tveganj, ki jim pomagajo pri obvladovanju tveganj, povezanih z njihovimi naložbami in poslovnimi dejavnostmi, z uporabo različnih strategij, vključno z diverzifikacijo in s pozicijami v izvedenih finančnih instrumentih (opcije).

Poleg razumevanja tveganja sta ključna dejavnika pri vlaganju in investiranju tudi časovni horizont in likvidnost, ki vplivata na oceno in obvladovanje tveganja. Če vlagatelj potrebuje sredstva, ki so takoj dostopna, je manj verjetno, da bo vlagal v visoko tvegane naložbe ali naložbe, ki jih ni mogoče takoj unovčiti, in bo verjetno svoj denar naložil v ne tvegane vrednostne papirje, kot je recimo depozit ali v instrumente denarnega trga. Mlajši vlagatelji z daljšim časovnim obdobjem do upokojitve so morda pripravljeni vlagati v naložbe z večjim tveganjem in z višjimi potencialnimi donosi. Starejši vlagatelji bi imeli drugačno toleranco do tveganja, saj bodo prej potrebovali sredstva, in zato morajo biti lažje dostopna.

Pomembno je tudi upoštevati, da večje tveganje ne pomeni samodejno višjih donosov. Kompromis med tveganjem in donosom samo nakazuje, da imajo naložbe z večjim tveganjem možnost višjih donosov – vendar ni nobenih jamstev. Najosnovnejša in učinkovita strategija za zmanjšanje tveganja pa je diverzifikacija. Razpršitev v veliki meri temelji na konceptih korelacije in tveganja. Dobro razpršen portfelj bo sestavljen iz različnih vrst vrednostnih papirjev iz različnih panog, ki imajo različne stopnje tveganja in medsebojne korelacije z donosi. Medtem ko se večina naložbenih strokovnjakov strinja, da diverzifikacija ne jamči pred izgubo, je najpomembnejša komponenta, ki pomaga vlagatelju doseči dolgoročne finančne cilje, hkrati pa zmanjša tveganje.

 

 

Kako vlagati v vzajemne sklade?

 

 

Ko vlagate v vzajemne sklade, dobite profesionalno voden portfelj, pa tudi priložnost za vlaganje v različne sektorje. Vzajemni skladi se pogosto omenjajo v povezavi s skladi, s katerimi se trguje na borzi ali t. i. indeksni skladi (ETF), vendar pa sta v resnici to dve zelo različni vrsti skladov. In medtem ko indeksni skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) v zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljeni, imajo vzajemni skladi vsekakor prednostno mesto pri številnih vlagateljih in njihovih portfeljih. Medtem ko skladi, ki temeljijo na indeksih, dosegajo uspešnost osnovnega trga, ga aktivno upravljani vzajemni skladi poskušajo preseči. Uspeh ni vedno zagotovljen, a možnost je privlačna za številne vlagatelje. Vlaganje v vzajemne sklade je samostojen naložbeni proces. Gre torej za svobodno izbiro, saj sami izberete sklad z naložbeno politiko, ki ustreza vašim finančnim ciljem. Četudi še nikoli niste vlagali v vzajemne sklade, bom opisala postopek, ki vas bo morda prepričal o korist le-teh.

Prva velika prednost vzajemnih skladov je razpršenost naložb, kar omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. Zaradi tega vzajemni skladi zagotavljajo najlažji način za ohranjanje prave mešanice naložb za vsakega posameznika.

Naslednja prednost je, da imajo profesionalno in skrbno upravljanje. Razpršitev in profesionalno upravljanje zagotavljata raven varnosti, ki jo sami z izbiranjem posameznih naložb na borzi težko dosežete. Upravljavci skladov imajo bogate izkušnje in sredstva skladov razporedijo med različne vrednostne papirje, glede na naložbeno politiko sklada, ki se lahko osredotoča na določen sektor, kot so zdravstvo, tehnologija, energetika, široka potrošnja, osnovne dobrine, nepremičnine, proizvodnja ali skoraj kateri koli drug naložbeni sektor. Številne različice vzajemnih skladov dajejo vlagateljem zelo specifične izbire, ne le glede tega, v katere sektorje vlagati, ampak tudi pod kakšnimi pogoji.

Prednost je tudi to, da vsak vzajemni sklad vlagatelju zagotovi že pripravljen upravljan portfelj različnih vrednostnih papirjev. V vsakem skladu je lahko do 50 in več različnih vrednostnih papirjev, s čimer se zmanjšuje naložbeno tveganje posamezne naložbe. Vlagatelju vzajemni skladi dajejo priložnost, da posamezno naložbo razdeli na desetine ali celo stotine posameznih vrednostnih papirjev, kar s samostojnim vstopom neposredno na borzo posameznik težko doseže. Vzajemni skladi lahko vlagajo tudi v vrednostne papirje z že naprej znanim donosom, kot so podjetniške obveznice, državne obveznice ali v instrumente denarnega trga, kot so zakladne menice in komercialni zapisi, ki so namenjeni vsem, ki želijo imeti za krajši čas varno naložbo, in za vse, ki niso zadovoljni z bančnimi obrestnimi merami, hkrati pa želijo imeti svoje prihranke vedno pri roki. Za večino posameznih vlagateljev so vzajemni skladi najlažji način za ohranjanje prave mešanice naložb. Če želi posameznik sam doseči isto, potrebujete za vlaganje večjo vsoto denarja in veliko časa za upravljanje svojih naložb. Pomanjkljivost pa je, da imajo vzajemni skladi stroške, ki lahko zmanjšajo naložbene donose, vendar na račun vseh prej naštetih prednostih, kar stroške upraviči.

Zakaj bi vlagali in varčevali v vzajemnih skladih?

Ker večini vlagateljev primanjkuje časa, strokovnega znanja ali motivacije za aktivno upravljanje svojih naložb. Pri vzajemnih skladih to namesto vas uredi upravitelj sklada. To vključuje sestavo portfelja izbranega sklada, izbiro vrednostnih papirjev, ki sklad sestavljajo ter nakupi in prodaje vrednostnih papirjev, ki so potrebni za izboljšanje uspešnosti sklada. Ko vlagate v vzajemne sklade, lahko preprosto vložite svoja sredstva in nanje »pozabite«. Vse podrobnosti o upravljanju se prevzamejo v vašem imenu in za vas, tako vam ostane dragoceni čas, ki nam ga vse bolj primanjkuje.

Vzajemni skladi torej omogočajo visoko naložbeno razpršenost oziroma diverzifikacijo portfelja. Za razliko od skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), so aktivno upravljani ter tako skušajo preseči splošni delniški trg. Vzajemni skladi predstavljajo hibrid med indeksnimi skladi in posameznimi svetovnimi delnicami. Tako boste vlagali v različne mednarodne vrednostne papirje, vendar vam le-teh ne bo treba izbirati vam, in vključeni boste v raznolik portfelj, kar vam znižuje tveganje.

 

 

Strah pred izgubo vrednosti premoženja

 

 

Pogosto se dogaja, da vlagatelji sprejemajo odločitve na podlagi čustev, kot so strah, pohlep, panika ali zadovoljstvo. Čustvena odločitev lahko vpliva na sprejemanje napačne odločitve, ki lahko vodi v izgubo premoženja. Zato je pomembno, da znajo vlagatelji obvladovati svoja čustva.

Vlagatelji morajo razumeti, kako delujejo vzajemni skladi, poznati morajo različne vrste vzajemnih skladov, kakšno je tveganje naložb v vzajemne sklade ter kakšni so dolgoročni in kratkoročni cilji naložb. Preden začnejo vlagati v vzajemne sklade, morajo določiti jasne cilje, le ti pa se morajo ujemati z njihovim profilom tveganja in življenjskimi cilji.

Vlagatelji lahko zmanjšajo svojo občutljivost na kratkoročna nihanja vrednosti naložb tako, da se osredotočijo na dolgoročne cilje. Kratkoročna nihanja vrednosti naložb so običajna in ne smejo biti razlog za paniko. Vlagatelji morajo predvsem imeti potrpljenje in vztrajnost. Pomembno je, da upoštevajo svoj časovni okvir in cilje. Vlagatelji, ki so bližje upokojitvi ali imajo kratkoročne cilje, morda niso primerni za visoko tvegane naložbe, saj imajo manj časa za okrevanje v primeru izgube premoženja.

Tveganje lahko občutno zmanjšajo tudi z razpršenostjo portfelja. To pomeni, da  vlagatelji vlagajo v več različnih naložb, kar zmanjšuje tveganje izgube v primeru slabe uspešnosti posameznih naložb.

Vlagatelji morajo sprejemati odločitve o naložbah na podlagi informacij, ne pa na podlagi čustev. Z zbiranjem ustreznih informacij, analiziranju različnih možnosti in premislekom o tveganjih in koristih lahko sprejemajo bolj racionalne odločitve.

Kaj narediti, ko trgi močneje zanihajo?

Zelo pomembno je, da vlagatelji ostanejo mirni in racionalni. Ko se vrednosti naložb znižajo, je naravno, da vlagatelji doživljajo strah in negotovost, vendar morajo ostati zbrani in nadzorovati svoja čustva. Namesto da panično odreagirajo in prodajo svoje naložbe, lahko vlagatelji razmislijo o nakupu dodatnih naložb, če menijo, da so vrednosti padle pod realno vrednost. Prav tako je pomembno, da vlagatelji ne pretiravajo z nakupom naložb, ko so vrednosti visoke, saj se lahko to kasneje izkaže kot slaba odločitev. Skupaj z obvladovanjem čustev lahko vlagatelji ustvarijo uspešno strategijo naložb v vzajemne sklade in dosežejo svoje dolgoročne cilje.

Kako vplivajo nihanja na vrednost premoženja v vzajemnih skladih?

Vrednost premoženja v vzajemnih skladih je odvisna od vrednosti naložb, ki jih ima sklad v svojem portfelju. Ko se vrednost teh naložb spreminja, se spreminja tudi vrednost premoženja v skladu. To lahko povzroči nihanje vrednosti enot premoženja, ki jih ima vlagatelj v skladu.

Če se vrednost naložb v skladu poveča, se poveča tudi vrednost premoženja v skladu. Nasprotno pa lahko padec vrednosti naložb v skladu privede do zmanjšanja vrednosti premoženja v skladu.

Pomembno je razumeti, da so nihanja vrednosti naložb normalna in pričakovana, saj so finančni trgi občutljivi na različne dejavnike, kot so gospodarska rast, inflacija, obrestne mere, politični dogodki itd. Vendar pa imajo vzajemni skladi razpršene naložbe, kar zmanjša tveganje in pomaga izravnati kratkoročna nihanja vrednosti premoženja.

Pri varčevanju v vzajemnih skladih je pomembno, da se vlagatelji zavedajo, da so naložbe v vzajemne sklade dolgoročne naložbe in da lahko kratkoročna nihanja vrednosti vplivajo na njihovo vrednost premoženja. Zato je ključno, da vlagatelji v takšnih trenutkih ne odreagirajo panično in prodajajo svojih naložb. Namesto tega naj se osredotočijo na dolgoročne cilje in izbrano strategijo portfelja ter sprejemajo odločitve o nakupu ali prodaji naložb na podlagi dolgoročnih kazalcev uspešnosti.

 

 

Strategija za vsak trg

 

 

Strahovi pred nadaljnjimi padci in naraščajočimi izgubami vlagatelje dobesedno »preženejo« iz delniških skladov in jih »vabijo« v obvezniške ali v sklade denarnega trga. In začne se tako imenovani beg na varno. Ta beg je lahko učinkovita taktika za vlagatelje, ki niso naklonjeni tveganju, saj bežijo iz delnic oziroma delniških skladov zaradi domnevne varnosti sveta naložb s fiksnim donosom – to so obvezniški in denarni skladi. Obvezniški skladi se v težkih tržnih razmerah, kot je recesija, navado bolje odzivajo kot delniški skladi. Ko pride do gospodarske upočasnitve ali celo do recesije prevladuje modrost, da morajo vlagatelji zmanjšati izpostavljenost do delniških naložb in se usmeriti k naložbam s fiksnim donosom. To je lahko pametna poteza, vendar ne poskušajte časovno taktizirati na način, da zapustite delniške naložbe, ko mislite, da se rast upočasnjuje, in da začnete na veliko vlagati v obvezniške naložbe. Namesto tega imejte že v osnovi raznovrsten portfelj z mešanico obvezniških in delniških naložb (skladov), da boste lahko kos kakršnim koli izzivom, s katerimi se sooča gospodarstvo, ne da bi vaše premoženje utrpelo velik udarec. Najpomembnejša stvar, ki jo morate storiti, če ugotovite, da ste na t. i.  medvedjem trgu je, da ostanete mirni ter ne delate večjih sprememb pri vaših naložbah. Strah in pohlep sta najhujša sovražnika vlagatelja.

Oktobra leta 2008, ko so trgi po vsem svetu strmoglavili, je legendarni vlagatelj Warren Buffett v New York Timesu napisal komentar z naslovom “Kupujte ameriško. Jaz sem.” V komentarju je zapisal: »Če imate denar za vlaganje v delnice, je najboljši čas za to takrat, ko vsi drugi mislijo, da bo konec sveta. Če nimate denarja za vlaganje, vendar  ga tudi dodatno ne potrebujete za plačilo računov, ne prodajte svojih delnic. Celo tisti, ki so blizu ali so že v pokoju, bodo lahko počakali nekaj let, da se vmesne nerealizirane izgube njihovih naložb povrnejo.«

Preprosto pravilo, ki narekuje nakup delnic in delniških skladov, kot pravi Warren Buffett, “bodi prestrašen, ko so drugi pohlepni, in bodi pohlepen, ko so drugi prestrašeni.” In vsekakor je strah zdaj zelo razširjen in zajema celo izkušene vlagatelje. Seveda imajo vlagatelji prav, da so previdni, toda strahovi glede dolgoročne blaginje številnih zdravih podjetij nimajo smisla. Ta podjetja kratkoročno lahko »trpijo« zaradi slabših dobičkov, kot so v preteklosti vedno. Toda večina velikih podjetij bo čez pet let in več ponovno postavljala nove rekorde v dobičkih. V času medvedjega trga delnice v povprečju izgubijo 36 %. V času bikovskega trga pridobijo 114 %. Za to je vredno biti potrpežljiv.

Medtem ko obvezniški skladi in podobne konservativne naložbe v težkih časih izkažejo svojo vrednost varnega zatočišča, pa vlaganje v te oblike ni prava strategija za vlagatelje, ki iščejo dolgoročno rast. Vlagatelji tudi morajo razumeti, da varnejša, kot se zdi naložba, manj donosa lahko pričakujejo.

Pomembno je tudi vedeti, da se taktiziranje ali premagovanje trga redko obrestuje. Poskušati časovno določiti trg na način, da prodate svoje delniške naložbe (sklade), preden se njihova vrednost začne zniževati in izkupiček uporabite za nakup obvezniških naložb (skladov) ali drugih konservativnih naložb, nato pa storiti obratno, da z novimi nakupi delniških naložb ustvarite dobiček, ko borza zraste, je zelo tvegana igra. Verjetnost, da boste naredili pravo potezo je zelo majhna ali celo ničelna. Tudi če enkrat dosežete uspeh, verjetnost, da boste to zmago ponavljali znova in znova skozi celotno dobo vlaganja, preprosto ni v vašo korist. Empirične raziskave potrjujejo trditev, da vam taktiziranje preprosto krade donos.

Veliko boljša strategija je že v osnovi raznoliko oblikovan portfelj naložb ali vzajemnih skladov. Pravilno sestavljen portfelj vključuje mešanico delniških in obvezniških naložb (skladov) in tako vlagatelju nudi priložnost za sodelovanje pri rasti delniškega trga, hkrati pa blaži vaš portfelj, ko je borza v zatonu oziroma ko na trg prilomasti medved. Takšen portfelj je mogoče sestaviti z nakupom posameznih skladov v razmerjih, ki ustrezajo vaši želeni razporeditvi  sredstev. Sama izbira ustrezne razporeditve sredstev je odvisna od dveh ključnih dejavnikov: koliko časa boste vlagali in plemenitili vložena sredstva in koliko tveganja si lahko privoščite. Alokacija sredstev je orodje, ki določa razmerje med donosnostjo in tveganjem posameznega portfelja. Druga možnost pa je, da celotno delo opravite z enim samim skladom, to je, da vlagate v mešani fleksibilni globalni sklad. Lahko je pametna izbira za vsakega vlagatelja, saj prilagaja portfelj razmeram na trgu. Med rastjo delniških trgov investira v delnice, v manj ugodnih razmerah pa premoženje prerazporedi v varnejše oblike naložb, to so obveznice in instrumenti denarnega trga. Zaradi njegove globalne usmeritve in fleksibilnosti zagotavlja stabilen dolgoročen donos, zato ga v portfelj priporočamo kot blažilnik tveganja. Z ustrezno razpršitvijo med različne naložbene razrede si lahko vlagatelj dolgoročno zagotovi optimalno razmerje med donosnostjo finančnega premoženja in tveganjem, ki je povezano s tovrstnim premoženjem.

 

 

Pravila uspešnega investiranja

 

 

Dobra izbira za investiranje je varčevanje v vzajemnih skladih. Vzajemni skladi združujejo denarna sredstva velikega števila vlagateljev in so alternativa samostojnemu trgovanju oziroma investiranju na borzi, le da tu za razvoj in plemenitenje premoženja skrbijo strokovnjaki na tem področju. Upravljavci premoženja svoje delo opravljajo skladno z vnaprej določeno naložbeno politiko in cilji posameznega sklada. Za vsak sklad je namreč določeno, v katere delnice oziroma obveznice lahko vlaga, v kakšnih deležih in v katero regijo. Investiranje v sklade je vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Za varčevanje v skladih velja enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost in prihranek časa. Primerni so za vsakogar. Za malega vlagatelja pa je investiranje v vzajemne sklade tudi cenejše, učinkovitejše in veliko bolj razpršenoVlagatelji lahko že z minimalnim vložkom dosežejo zastavljene dolgoročne finančne cilje, svoje premoženje pa razpršijo po vsem svetu in različnih donosnih panogah.

 

Podajam vam nekaj pravil uspešnega investiranja: 

  • Naložbo izberite po svojih potrebah in ciljih, ne po preteklih donosih. Pretekli donosi niso napoved prihodnjih.
  • Razpršite svoje naložbe. Za zmanjšanje potencialnih nihanj vaše naložbe in povečanje verjetnosti donosa razpršite svoje naložbe v različne tipe vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, vzajemni skladi, denarni instrumenti, …), saj se le-ti v različnih situacijah odzivajo različno. Razpršena naložba v različne naložbene razrede vam pomaga zagotoviti, da vrednost vaše naložbe v določenem obdobju ne bo istočasno padla oz. rastla.
  • Ohranite realna pričakovanja. Pri mešanih skladih lahko v vsakem strnjenem 20-letnem obdobju, realno pričakujete povprečni letni donos od 4 % do 5 %, pri delniških 7 %, včasih celo več. Ampak takšna dolgoročna povprečna letna donosnost vključuje tudi posamezna leta, ko je donos lahko tudi negativen.
  • Odločite se za postopna vlaganja. Če razporedite naložbeni znesek na več zaporednih vplačil, se boste izognili ugibanju, kdaj je najboljši trenutek za vplačilo. Malo verjetno je, da boste s čisto vsakim vplačilom kupovali po najvišjih tečajih, poleg tega pa boste izkoristili pravilo povprečne nabavne cene, ki je velikokrat ugodnejša.
  • Ko trgi nihajo, bodite potrpežljivi. Če nalagate za prihodnje finančne cilje in potrebe, na primer za starost, se držite svoje naložbene strategije. Ne pozabite, da borznim padcem zmeraj sledijo rasti.
  • Vsaj enkrat letno preglejte svoj naložbeni portfelj. Vaša osebna situacija in finančne potrebe se stalno spreminjajo, torej je treba pregledati vse svoje naložbe in oceniti, ali še ustrezajo vašim potrebam.
  • Ne sledite množici. Kupujte, ko so množice prestrašene in prodajajte, ko vlada splošen optimizem. Daljši je naložbeni čas, večja je verjetnost, da boste dosegli svoj naložbeni cilj. Najbolj negotovo je doseganje naložbenega cilja vlagateljev, ki ves čas prežijo na kratkoročne priložnosti.
  • Strah in pohlep sta močnejša od dolgoročnega cilja. Ti osnovni človeški čustvi sta največja sovražnika preudarnega investiranja. Zato naj se vlagatelj drži svojega naložbenega načrta in poskuša izločiti čustvene odločitve.

 

 

 

 

Naj varčevanje postane navada že v mladosti

 

 

Številni mladi ljudje verjamejo, da je investiranje primerno za ljudi, ki so starejši. Mislijo, da lahko začnejo z varčevanjem pri štiridesetih. Če bi res začeli z varčevanjem oziroma z naložbami pri štiridesetih, to niti ne bi bilo tako slabo. Resnica pa je, da so se do svojega 40. leta navadili, da si nikoli niso dali na stran ničesar, temveč so sproti vse zapravili. In to navado bodo sedaj težko izkoreninili.

Z vsakim zamujenim letom, pa na žalost, mladi zamujajo tudi pri opazovanju čudeža, ki mu pravimo obrestno obrestni račun, kjer čas dela za vaš portfelj. Ne samo, da bi z zgodnjim varčevanjem imeli prihranjeno že čedno vsoto denarja, hkrati bi pridobili tudi zavedanje, da si je moč premoženje ustvariti popolnoma sam – zahvaljujoč svoji dobri navadi – to je varčevanju.

Tudi vzgoja vpliva na mladostnikov odnos do denarja.  Otroci, ki jim je vse ponujeno na pladnju in se jim uresničijo vse želje, ne znajo ceniti stvari, niti se ne morejo naučiti racionalnega ravnanja z denarjem. Takšnim otrokom je verjetno tudi težje dopovedati, da lahko denarja nekoč zmanjka. Otroci, ki so jim starši že v rani mladosti, na preprost način predstavili vrednost denarja, se naučijo z njim veliko bolj odgovorno ravnati. Tako so jim starši podarili pomembno lekcijo za življenje. Naučili so jih, da si morajo za dosego svojega cilja zastaviti svoj načrt – načrt varčevanja.

V času, ko ni več bančnih obresti in postaja denar zaradi inflacije vse manj vreden, se je nemogoče izogniti vstopu na kapitalske trge. Prednost mladih vlagateljev je predvsem v časovnem horizontu, ki ga imajo na razpolago. Torej, imajo dovolj časa, da preživijo vse turbulence in nihanja, ki so del delniških trgov in za dolgoročnega vlagatelja nimajo tako velikega pomena.  Kdor varčuje na svetovnih globalnih trgih na dolgi rok, zagotovo ne bo utrpel izgube.

Mladi vlagatelji lahko bolj pogumno pristopijo k varčevanju v vzajemnih skladih, kajti s tem bodo zmanjšali tveganje v primerjavi z izbiro posameznega vrednostnega papirja. Najprimernejše je izbrati globalni sklad, ki sledi razvoju svetovnih gospodarstev, kajti s tem so sredstva maksimalno razpršena. Ko si ustvarite varčevalni načrt, je smiselno, da si uredite trajnik, saj boste le tako dovolj disciplinirani, da boste redno odvajali mesečni znesek, namenjen varčevanju. Takšen način ima to prednost, da dokupujete enote skladov tako po nizkih kot po visokih tečajih. Ko so cene nizke, dobite za isti znesek več enot skladov, ko pa so cene visoke, pa boste sicer pridobili manj novih enot, boste pa pridobili na celotnem donosu.  Prava točka vstopa tako ni več pomembna, kajti z mesečnim varčevanjem se oblikuje povprečna nabavna cena.

S tem, ko ste si zastavili varčevalni načrt v vzajemnih skladih, ste naredili velik korak k uresničitvi zastavljenih ciljev in sanj. Najboljši trenutek za začetek varčevanja je že v rani mladosti oziroma takoj, ko vstopite na svojo lastno poklicno pot. Saj vem, mladi imate s svojimi prvimi zaslužki čisto druge načrte, kot pa varčevanje. Ampak verjemite, v mladosti ste polni ciljev, ki si jih boste lahko uresničili le tako, da se boste dosledno, vsak mesec, odrekli določenemu znesku v prid izgradnje svojega lastnega premoženja. Ko boste starejši in se boste zazrli v preteklost, ne boste obžalovali, saj ste se dovolj zgodaj odločili za pravo pot. Pa srečno!

 

Lidija Selič, finančna svetovalka