Vztrajati pri depozitih ali vstopiti na kapitalske trge?

 

 

Kako hitro se bomo otresli tradicionalnih naložb, pa je seveda odvisno od vsakega posameznika; od tega v kaj verjamemo, na kaj smo navajeni, morda celo navezani in kaj nam je prineslo želene rezultate v preteklosti.

Depoziti žal ostajajo še vedno varen pristan večine Slovencev, ki se oklepajo tradicionalnih naložb. In še vedno slišimo koga reči, da je najboljše imeti denar na banki, na varnem, čeprav so obresti minimalne in čeprav je že dolgo jasno, da depoziti niso več naložba. Depozit je lahko le trenutno parkirišče za vaš denar. Možnosti za donose bo potrebno iskati drugje, saj z depoziti ljudje le izgubljajo na vrednosti svojih prihrankov. In če k vsemu dodamo še stopnjo inflacije, imamo dovolj dober razlog, da damo priložnost kapitalskim trgom.
O investiranju denarja na delniške trge pa nekateri niti slišati nočejo, saj delnicam ne zaupajo oziroma jih povezujejo z igrami na srečo. Kdor tako razmišlja, si išče le izgovor za to, da ni storil ničesar za plemenitenje svojih financ. Vendar, zavedajmo se že, da moramo za svoje dobro nekaj storiti. Naše finance so naša prihodnost, zato jih ne postavljajmo več na stranski tir.
Če se se vam zdi, da imate premalo finančnega znanja za vstop na kapitalske trge, je za začetnike dobra izbira naložba v vzajemne sklade, kajti z njimi sprejemamo manjšo mero tveganja kot pri direktnih naložbah v posamezno delnico. Denar pa imamo na razpolago prav v vsakem trenutku. S pomočjo finančnega svetovalca bosta skupaj izbrala vam primerno naložbo, ki vam bo zagotovila optimalno razmerje med varnostjo in donosnostjo.

Vzponi in padci delnic na finančnih trgih pa so povsem običajni. Zgodovina nam kaže, da so tudi recesije del borznih trgov, dobro pa jih prenesejo tisti vlagatelji, ki ostanejo mirni in investirani. Borza deluje tako kot človeški utrip, včasih gre hitreje in višje, včasih pa počasneje in nižje. Tako kot človeški utrip po maratonu, se mora tudi delniški trg občasno spočiti in počasi okrevati, vmes globoko vdihniti, da bo spet pripravljen na vrhunsko izvedbo.

Ne glede na to, če smo v recesiji ali ne, je pomembno, da imate široko razpršen portfelj, ki vam omogoča mirno spanje tudi v času viharjev. In za vsako recesijo, se lahko veselimo ponovnega borznega maratona.

Odločitev za naložbo ne sme biti odvisna od dobrega tečaja ali časovnega taktiziranja, ampak veliko bolj od časovnega horizonta, osebnih ciljev in pripravljenosti k tveganju. Kljub temu pa je smiselno letno pregledati posamezne naložbe v portfelju, če se še ujemajo z vašo naložbeno strategijo in vašimi cilji.

Kot vedno na delniških trgih, velja tudi za delniške sklade: dlje kot vlagate svoj denar, manjše je tveganje za izgubo. Na dolgi rok se kratkoročna nihanja tečajev medsebojno uravnotežijo. Strokovnjaki zato priporočajo, da varčevalci vlagajo svoj denar vsaj 10 let ali celo dlje. Nalagajte torej denar, ki ga kratkoročno ne potrebujete, ostalo lahko pustite na depozitu, ali še bolje v bolj varnih denarnih ali obvezniških skladih.

Torej, če želite, da bo vaše premoženje donosno naloženo, boste morali nekaj storiti z vašim prihranki na banki. Sicer, tako rekoč, mečete denar skozi okno. Če veste, koliko denarja vam mesečno ostaja viška, koliko tveganja lahko prevzamete s posamezno naložbo in ko spoznate možnosti naložb v vzajemne sklade, potem pogumno naprej. Brez vstopa na kapitalske trge, boste v prihodnosti veliko zamudili in tako ali drugače izgubljali na vrednosti svojega premoženja.

 

Vzajemni sklad kot najboljša izbira investiranja ali varčevanja

 

 

Razumevanje osnov takšnega načina varčevanja je lahko prehod iz varčevanja samo v bančnih depozitih, kjer trenutne obrestne mere ne dosegajo višine inflacije in tako zmanjšujejo kupno moč prihrankov, k dejanskemu investiranju in varčevanju v skladih, če tudi ne veste veliko o vlaganju in je to odvisno od dogajanja kapitalskega trga. Vsaj delno razumevanje, kaj vzajemni sklad je in v kakšnih naložbenih oblikah se trži, pa vam olajša oziroma prepreči, da denar vložite v napačen vzajemni sklad. Ob izbiri vam lahko v veliki meri pomaga tudi finančni svetovalec, ki skupaj z vami sestavi za vas najbolj primeren portfelj.

Kaj pa pomeni beseda portfelj?

Portfelj si lahko predstavljamo kot »košarico« v kateri zbiramo različne predmete, v našem primeru vzajemne sklade. Z vidika investiranja pa pomeni portfelj »košarico« investicij posameznega vlagatelja. Naložbe v portfelju tako ustvarjajo različno izbrani vzajemni skladi, ki ustvarjajo različne donose in ob tem izkazujejo različne stopnje tveganja ter so v večji ali manjši meri povezane z dogajanji v gospodarstvu in na kapitalskih trgih. Ob tem si naj vlagatelj sestavi takšen portfelj vzajemnih skladov, ki je v skladu z njegovim odnosom do tveganja. Tisti vlagatelj, ki prenese višje tveganje zaradi pričakovanega višjega zaslužka in mu ob tem morebitna izguba ne predstavlja težavo, bo njegov portfelj vseboval več tveganih naložb oziroma skladov in obratno. Vlagatelj z netoleranco do tveganja, bo oblikoval portfelj z manj tveganimi vzajemnimi skladi.

Vzajemni sklad je torej premoženje v obliki naložb v vrednostne papirje in druge finančne instrumente. Njegovi lastniki so vlagatelji. Vsakemu od njih pripada sorazmeren del vrednosti premoženja sklada, odvisno od tega, koliko in kdaj je vplačal vanj. Prednosti takšnega kolektivnega nalaganja so v tem, da omogočajo nakup finančnih instrumentov, do katerih posameznik sam ne bi mogel priti. Premoženje sklada upravljajo strokovnjaki (upravitelji premoženja), ki lahko dosežejo višje donose kot vlagatelj sam, ter da se stroški trgovanja s finančnimi instrumenti porazdelijo in s tem za posameznega vlagatelja znižajo. Morda največja prednost pred individualnim nalaganjem na kapitalske trge pa je v znižanju tveganja, ki ga omogoča velika razpršenost naložb vzajemnega sklada. Kot sem že v začetku omenila, ima sklad lahko tudi do sto ali več različnih naložb, kar vlagatelju znižuje tveganje, saj ne »stavi« samo na enega konja.

Kako pa sklad deluje?

Z vsemi vloženimi sredstvi sklada se na kapitalskih trgih kupujejo različni vrednostni papirji. Tako se premoženje sklada razporedi med različne vrednostne papirje v takih razmerjih, kot je določeno v naložbeni politiki sklada. Vsak sklad je namreč kot nekakšna »košara«, ki vsebuje več različnih vrednostnih papirjev: od domačih in tujih delnic, obveznic, zakladnih menic do drugih finančnih instrumentov. Investiranje v skladih je lažje in ugodnejše, kot če bi vlagatelj sam investiral v posamezne vrednostne papirje na borzi. Poleg tega mu omogoča, da vstopi na svetovne borzne trge že z nizkimi zneski – mesečno tudi do 30 EUR. Za to ne potrebuje časa in znanja, da bi vsakodnevno spremljal gibanja posameznih delnic na borzi, saj v njegovem imenu premoženje sklada upravljajo strokovno usposobljeni upravitelji.

Kaj je cilj posameznega sklada?

Vlagatelj lahko izbira med različnimi vzajemnimi skladi, ki se med seboj razlikujejo glede na naložbeno politiko, ki upravitelju določa katere vrednostne papirje lahko vključi v portfelj sklada in v kakšnem deležu. In medtem ko vlagatelj varčuje za svoje cilje kot so pokojnina, šolanje otrok, nakup stanovanja ali avta, hkrati postane del svetovnih zgodb. Med skladi lahko tudi davčno ugodno in brez stroškov prehaja ter prilagaja svojo strategijo glede na svoje vrednote in potrebe.

 

 

Borzni padci so sestavni del vlaganja na kapitalske trge

 

 

Občasnim večjim kratkoročnim borznim padcem se noben investitor na tem svetu ne more izogniti. Kdor meni, da se lahko, živi v nevarni iluziji. Investitor, ki ima dolgoročen naložbeni horizont, se lahko lažje izogne škodljivemu ravnanju (čezmernim nakupom delniških naložb pod vtisom evforije in prekomernim prodajam v primeru panike). Delniške naložbe niso kratkoročna naložba, kar vam bo potrdil vsak verodostojen finančni svetovalec. Korekcije na delniških in drugih trgih so nekaj povsem normalnega in nas slej kot prej lahko doletijo. Na njih je smiselno gledati kot na obdobje možnosti novih nakupov na borzi.

Vlagatelj se lahko na korekcijo pripravi tako, da se vpraša, ali je res investitor na dolgi rok. Za dolgoročnega vlagatelja morajo biti pomembni lastni naložbeni cilji in dobra naložbena strategija, ki temelji na dobro razpršenem portfelju, ki vključuje mešanico naložbenih razredov (delnice, obveznice, denar, nepremičnine, plemenite kovine ter ostalo), in s tem uravnoteži tudi nihajnost vseh svojih naložb.

Razmere na borzah so in bodo vedno negotove, kar je tudi edini razlog, da je pričakovana donosnost delniških naložb višja od donosnosti obvezniških naložb ali bančnih depozitov. Večje nihanje je pravzaprav povezano z večjim naložbenim tveganjem, večje tveganje pa z višjo pričakovano donosnostjo. Za dolgoročne vlagatelje so bistveno pomembnejša letna kot pa dnevna ali tedenska nihanja tečajev.

Pomembno je tudi, da vseskozi ohranite celovit pogled na svoje premoženje. V primeru, da imate v delnicah četrtino svojega premoženja, tečaji pa padejo za 15 odstotkov, potem te padce ocenjujte skozi celotno premoženje. 15-odstotni padec v tem primeru pomeni zmanjšanje vašega premoženja za slabe štiri odstotke. Je to res razlog za veliko zaskrbljenost in paničen odziv? Če da, potem ste napako storili že v samem izhodišču, saj ste prevzeli preveč tveganja. Izpostavljenost delnicam postopno znižajte na takšen nivo, da boste lahko spali mirnejše.

Delniške naložbe kupujte zato, ker na dolgi rok prinašajo višjo pričakovano donosnost od varnih naložb, varne naložbe pa zato, da imate vedno blazino, na katero se lahko naslonite v časih borznih padcev ali osebnih finančnih težav. Ne gre za vprašanje “ali – ali”, temveč za vprašanje “koliko česa”. Odgovor na to vprašanje pa ne bi smel biti odvisen od dnevnih borznih dogodkov, temveč od vašega osebnega finančnega profila (finančnih razmer in ciljev ter psihološke tolerance naložbenega tveganja), ki se ne spreminja dramatično iz dneva v dan. Potrebno je biti dosleden pri svoji dolgoročni naložbeni strategiji in ne smete dovoliti, da bi čustva, kot sta strah in pohlep, spremenila vaše ravnanje.

Vlagatelj se lahko na korekcijo pripravi tudi tako, da si naložbe začasno preusmeri v varnejše naložbe, kot so državne obveznice ali sklad denarnega trga. Ob korekciji pa je treba izkoristiti nižje cene in sredstva preusmeriti v tiste trge, ki so poceni, V takšnih primerih je dobro počasi povečevati svojo izpostavljenost do teh trgov, recimo z mesečnimi vplačili v sklade ali pa postopnimi nakupi posameznih bolj tveganih skladov.

 

 

Varčevalni načrti za boljšo prihodnost

 

 

Večina vlagateljev ne prihaja iz finančne stroke in mnogi nimajo ne znanja in volje ter časa, da bi se poglabljali v naložbe denarja. Vsi pa imamo radi korist in občutek, da smo iz našega dohodka nekaj privarčevali, oziroma še bolje, da smo privarčevani denar tudi bolj ali manj donosno oplemenitili.

Če želite postati uspešen in zadovoljen varčevalec, potrebujete torej dober varčevalni  načrt.

Imejte varčevalni načrt

Ustrezen varčevalni načrt, ki nas bo pripeljal do zastavljenih ciljev, si lahko ustvarimo z varčevanjem v vzajemnih skladih, ki nam nudijo maksimalno razpršenost premoženja.

Vzajemni skladi so odlična oblika postopnega varčevanja za več let, prilagojena različnim profilom vlagateljev. In kar je najpomembnejše – varčevanje v vzajemnih skladih je v primerjavi z neposrednim nalaganjem v vrednostne papirje zelo preprosto, cenejše in dostopno vsem, ne glede na izkušnje, starost, izobrazbo itd.

Varčevalni načrt je dokaj preprosto nastaviti, izberemo primerne sklade in določimo mesečni znesek, ki ga bomo redno investirali v vzajemne sklade. Odvisno od gibanja cen, varčevalec kupuje različne deleže v skladih. Če se cene posameznih investicijskih skladov zvišajo, bo dobil za svoj znesek manj enot premoženja in če se znižajo, več enot premoženja. Skozi leta varčevanja se bo tako oblikoval povprečni tečaj. Z mesečnim varčevanjem torej zmanjšamo tveganje napačnega vstopa na kapitalske trge.

Varčevalni načrt v vzajemnih skladih je zelo prilagodljiv in pregleden. Mesečne zneske lahko kadarkoli zvišate ali znižate. Možne so tudi časovne prekinitve. Prav tako si lahko v vsakem trenutku izplačate del ali celoto privarčevanega zneska. Torej, pri varčevalnem načrtu tudi ni časovne vezave.

Na ta način je možno tudi z varčevalnim načrtom dosegati nadpovprečne donose. Z majhnimi mesečnimi zneski, se skozi leta oblikuje lepo premoženje.

Pravilno razumevanje tveganja v vzajemnih skladih

Čeprav so padci tečajev pozitivni za varčevalce v  varčevalnih paketih (ker kupujejo dobre naložbe po ugodnih cenah), je vseeno potrebno pravilno razumeti tveganje, ki ga prinašajo naložbe v vzajemne sklade. Le tako bo lahko varčevalec mirno spal tudi, ko bodo razmere na trgih zelo volatilne.

Zelo pomembno pri naložbah v investicijske sklade je, da varčevalni načrt že ob sklenitvi vključuje daljši časovni horizont, torej se načrtuje za več let in če je mogoče, da se ga ohrani do konca načrtovanega obdobja.  Krajše kot je izbrano obdobje, v katerem nameravate investirati, večji bo vpliv kratkoročnih tržnih nihanj na naložbo in manjša možnost, da bi izkoristili prednosti dolgoročnih tržnih trendov. Da bo vaša varčevalna pot uspešna, je torej zelo pomembno, da začnete s sistematičnim nalaganjem v košarico izbranih skladov dovolj zgodaj, saj bo le tako čas vaš zaveznik, naložba pa ustrezno oplemenitena.

Tudi izbira skladov mora ustrezati lastnim naložbenim ciljem in lastnim nagnjenjem k tveganju

Pri sestavi ustreznega varčevalnega načrta vam svetujem, da se oglasite pri finančnem svetovalcu, s katerim boste sodelovali pri razvoju lastne naložbene strategije. Tudi, če že imate sredstva v skladih, vam jih svetovalec pomaga optimizirati, glede na razmere na trgu, vaše želje in cilje. Le s takšnim individualnim pristopom in portfeljem, ki bo popolnoma prilagojen le vam, boste uspešno prešli skozi vsako krizo.

 

 

 

Izbira finančnega svetovalca je ključnega pomena za učinkovito upravljanje financ

 

 

Pomembno je, da iščete izkušene in kvalificirane strokovnjake, ki imajo ustrezne licence, certifikate in izkušnje na področju finančnega svetovanja. Vsak finančni svetovalec je lahko strokovnjak na svojem področju. Nekateri se osredotočajo na upravljanje naložb, drugi na davčno načrtovanje ali načrtovanje upokojitve. Pri izbiri finančnega svetovalca je pomembno preveriti, ali ima izkušnje in znanje na področju, ki je za vas najbolj pomembno. Delovati mora v skladu z etičnimi standardi in najboljšem interesu stranke. Etika ni nikjer zapisana, a se jo da prepoznati, če uvidite, da svetovalec deluje v vašo korist in vašo dobrobit. To vsekakor pomeni, da vam nedvoumno razloži in pojasni vse pripadajoče rizike ter da vam predstavi vse stroške, ki so povezani z naložbami.

Kakovost in učinkovitost finančnega svetovalca lahko preverite tudi s priporočili od zaupanja vrednih virov, kot so prijatelji, družinski člani, ki so že sodelovali s svetovalcem.

Preden se odločite za svetovalca, razmislite o svojih finančnih ciljih, kot so na primer upokojitev, izobraževanje otrok, nakup nepremičnine ali ustvarjanje naložbenega portfelja. Prav tako je pomembno, da ocenite svojo trenutno finančno situacijo, tveganja, ki jih lahko prevzemate in kakšen časovni horizont imate pred sabo.

Dobro je, da se s finančnim svetovalcem srečate osebno ali preko video klica. Ko začnete z njim sodelovati, je pomembno, da se aktivno vključite v proces. Redno se sestajajte in posodabljajte svoje finančne cilje in situacijo. Bodite odprti za predloge in nasvete.

Preden pa finančni svetovalec sploh predlaga različne finančne produkte, je za finančno svetovanje dolžan pri stranki najprej opraviti temeljito analizo stanja, želja in ciljev, zmožnosti ter rizične naravnanosti posameznika. Šele nato, ko skupaj definirata prioritetne finančne cilje, lahko svetovalec preko različnih produktov izbere ustrezne načine za varčevanje ali investiranje.

Dobro je premisliti o tem, komu in kdaj zaupati svoj privarčevani denar. Na dolgi rok še vedno največ prinese prav pravilna razpršitev med različne finančne naložbe. Izogibajte se “prodajalcev produktov”, ki vam želijo prodati produkte, s katerimi boste že jutri bogati in izogibajte se predvsem produktov z nadpovprečno visokimi stroški in podpovprečnimi rezultati.

Dobri finančni svetovalci se lahko primerjajo z osebnimi trenerji, saj vam lahko pomagajo najti odgovor na številna vprašanja. To je oseba, ki vam lahko pomaga zmanjšati negativne dejavnike in povečati pozitivne. Tako kot osebe brez predhodnega znanja o prehrani in potrebnih vajah potrebujejo osebnega trenerja, da jim svetuje kaj je za njih najbolje in obenem spremlja njihov napredek, je podobno tudi pri finančnih svetovalcih.

 

 

Kako prilagoditi in obnoviti svoj portfelj

 

 

Tekom vsakega leta držanja izbranih naložb, se tržna vrednost posamezne naložbe ali vrednostnega papirja v portfelju spreminja, kar pomeni, da se ustvarjajo različni donosi in to povzroči spremembo uteži pri izbranih naložbah v vlagateljevem portfelju. Ker so se skozi čas deleži posameznih naložb spremenili pomeni, da je treba ponovno uravnotežiti (ovrednotiti) portfelj, kar posamezniku omogoča, da ohranja svojo stopnjo tveganja in si hkrati zmanjša tveganje. Uravnoteženje portfelja pomeni postopek nakupa in prodaje določenega dela vlagateljevega portfelja, da bi tako povrnili utež vsakega naložbenega razreda nazaj v prvotno stanje. Poleg tega se lahko balansiranje portfelja uporabi tudi v primeru, če se naložbena strategija vlagatelja ali njegova toleranca do tveganja spremenita. Vlagatelj z uravnoteženjem ponovno prilagodi uteži vsakega naložbenega razreda v portfelju z namenom, da doseže novo oblikovano razporeditev sredstev, ki je bila določena že na začetku.

Ponovno uravnoteženje portfelja torej ni nič drugega kot redno vzdrževanje vaših naložb, kot je recimo vaš obisk pri zdravniku ali menjava olja v avtomobilu. Ponovno uravnoteženje pomeni prodajo na primer nekaterih delnic in nakup nekaterih obveznic ali obratno na način, da se deleži naložb oziroma njihova izpostavljenost v vašem portfelju večino časa ujema z ravnjo donosov, ki jih poskušate doseči, in količino tveganja, ki ga želite prevzeti. In čeprav ponovno uravnoteženje vključuje nakup in prodajo, je še vedno del dolgoročne naložbene strategije – tiste vrste, ki je dolgoročno najboljša. Pri izbiri primerne strategije za ponovno uravnoteženje ni optimalne frekvence, torej kdaj in kako. Pri prilagajanju želite predvsem zmanjšati izpostavljenost tistih naložb, katerih utež se je povečala nad določeno mejo. Disciplina ponovnega uravnoteženja ima možnost, da prepreči panične poteze in poveča vlagateljeve dolgoročne donose.

Ponovno uravnoteženje vašega portfelja je edini način, da ostanete na pravi poti, glede na v začetku določeni ciljni dodelitvi naložbenih razredov. Recimo, da je vaš portfelj sestavljen iz 80 % delnic ali delniških skladov in 20 % obveznic ali obvezniških skladov. Vaše ciljno razmerje je odstotek, ki ga želite imeti v posamezni naložbi z namenom, da ste zadovoljni s tem, koliko tveganja lahko prevzemate, in ste na dobri poti, da vaš portfelj zasluži donos, ki ga potrebujete za izpolnitev svojih ciljev, kot je recimo možnost upokojitve. Več delnic ali delniških skladov kot imate, več tveganja prevzemate, saj bo vaš portfelj bolj nestanoviten in njegova vrednost se bo spreminjala v skladu z nihanji na trgih. Kljub temu so delnice na dolgi rok precej boljše od obveznic. Tudi zato se veliko vlagateljev pri doseganju svojih ciljev zanaša bolj na delnice kot na obveznice. Obveznice so tisti naložbeni razred, ki v vašem portfelju prispeva k manjšemu tveganju oziroma nihajnju celotnega portfelja. Ko je borza uspešna, se bo delež vrednosti vašega portfelja, ki ga predstavljajo delnice, povečal, saj se poveča vrednost vaših delniških naložb. Če na primer začnete z 80% dodelitvijo delnicam in se ta poveča na 85 % pomeni, da bo vaš portfelj bolj tvegani kot ste določili v začetku. Rešitev? Prodajte 5% svojih delnic in z denarjem kupite obveznice. To je primer ponovnega uravnoteženja.

Kako pogosto bi morali portfelj ponovno uravnotežiti? Odločate se lahko v skladu z določenim časovnim okvirjem, na primer enkrat letno ob koncu leta. Primernejša odločitev verjetno je, ko vaše razmerje med naložbenimi razredi odstopa od prvotnega, torej se izpostavljenost do posameznih naložb spremeni za določen odstotek, na primer 5 %, 10 % ali več odstotkov. Kot tretja možnost za odločitev o ponovnem uravnoteženju bo, ko se vaše življenjske razmere spremenijo na način, da vplivajo na vašo toleranco do tveganja.

 

 

 

Novi finančni cilji ob vstopu v leto 2024

 

 

Za prvi korak pri uspešnem vlaganju je zelo pomembno, da razumemo kaj je naložbeni portfelj in kako ga sestaviti?

Naložbeni portfelj je lahko sestavljen iz tujih valut, delnic, borznih indeksov, ETF skladov, vzajemnih skladov, obveznic ali drugih finančnih instrumentov. Vsak lahko izbere in zgradi svoj naložbeni portfelj. Na splošno je bistvo naložbenega portfelja delitev ali razdelitev naložb – to se imenuje razpršenost portfelja za zmanjšanje tveganja naših naložb. Namen naložbenega portfelja je doseči določene cilje glede donosnosti in tveganja.

Naložbeni portfelj ima v svetu financ več pomembnih vlog. Z raznolikimi naložbami zmanjšamo izpostavljenost eni sami naložbi ali sektorju, kar pripomore k zmanjšanju tveganja. S pravilno izbiro naložb in dolgoročnim načrtovanjem lahko dosežemo želeno donosnost in povečamo vrednost našega premoženja.

Sestavljanje naložbenega portfelja zahteva temeljito raziskavo, načrtovanje in upoštevanje posameznikovih finančnih ciljev, časovnega okvira in tveganja. Predstavljamo nekaj korakov, ki vam lahko pomagajo pri sestavljanju naložbenega portfelja.

Pri sestavljanju naložbenega portfelja je pomembno upoštevati časovni okvir vaših ciljev. Če imate daljši časovni okvir, lahko razmislite o bolj tveganih naložbah, ki imajo potencial za večjo rast vašega premoženja. Če pa imate krajši časovni okvir, je morda bolj smiselno izbrati manj tvegane naložbe.

Preden začnete sestavljati naložbeni portfelj, si morate jasno določiti, kaj želite doseči. Ali želite varčevati za upokojitev, financirati otrokovo izobraževanje ali doseči določeno donosnost v določenem časovnem obdobju? Določite svoje cilje in se osredotočite na načrtovanje naložb.

Vsaka naložba nosi določeno stopnjo tveganja. Pomembno je, da razumete svojo toleranco do tveganja in se odločite, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti. Mlajši vlagatelji običajno lahko prevzamejo večje tveganje, medtem ko se starejši vlagatelji običajno bolj osredotočajo na ohranjanje kapitala.

Razpršitev je ključnega pomena pri sestavljanju naložbenega portfelja. Razdelite svoj denar med različne vrste naložb, različne sektorje in različne regije. Na ta način boste zmanjšali tveganje, saj ne boste odvisni od ene same naložbe.

Treba je torej razmišljati dolgoročno, kajti vlaganja v težkih, izzivov polnih časih, so se v večini primerov na obdobje pet let in več izkazala kot nadpovprečno uspešna.

Naložbeni portfelj ni statičen, ampak se spreminja skozi čas. Redno pregledujte svoje naložbe, ocenite njihovo uspešnost in jih po potrebi prilagajajte. Spremljajte gospodarske razmere in spremembe na trgu ter prilagodite svoj portfelj, da ohranite ravnotežje med tveganjem in donosnostjo.

 

 

Zakaj vstopati v naložbo z daljšim časovnim horizontom

 

 

Ta strategija vključuje posedovanje različnih sredstev, kot so obveznice, delnice, vzajemni skladi in skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) ter druge naložbe. Posamezniki, ki se odločijo za dolgoročen pristop, ta od njih zahteva disciplino in potrpežljivost. To je tudi zato, ker morajo biti, medtem ko čakajo na višje nagrade v obliki donosov, sposobni prevzeti določeno mero tveganja. Vlaganje v delnice ter ostale delniške naložbe ter njihovo imetje, je eden najboljših načinov za dolgoročno večanje vloženega premoženja. Samo za primer vzemimo ameriški delniški indeks S&P500 (indeks vsebuje 500 najboljših ameriških podjetij), je imel od leta 1975 do leta 2022 izgube le v 11 od 47 let, kar dokazuje, da borza veliko pogosteje ustvarja pozitivne donose kot negativne.

Dolgoročna naložba se v večini primerov izkaže kot uspešnejša strategija od strategije časovnega taktiziranja, ko vlagatelji skušajo premagovati trg. Prav tako tudi čustveno trgovanje v večini primerov ovira donose vlagateljev oziroma prispeva k ustvarjanju podpovprečnih donosov.

Osnovne naložbe delimo na različne naložbene razrede kot so npr. delnice, obveznice ali denar. Obveznice in instrumenti denarnega trga so naložbeni razred, ki prinaša že vnaprej znani donos. Delnice, ki so ena izmed najpogostejših naložbenih možnosti, pa vam omogočajo, da postanete delničar uspešnega podjetja. Naložbeni razred sredstev, ki je za vas najbolj primeren, je odvisen od več dejavnikov, vključno z vašo starostjo, profilom tveganja in toleranco, naložbenimi cilji ter zneskom kapitala, ki ga imate. Kateri naložbeni razredi sredstev so najboljši za dolgoročne vlagatelje? Če pogledamo za nekaj desetletij v preteklost, na ameriški kapitalski trg, ugotovimo donosnosti različnih naložbenih razredov sredstev, delnice na splošno pa presegajo skoraj vse druge naložbene razrede. Ameriški indeks S&P 500 je med letoma 1928 in 2021 v povprečju dosegel 9,82-odstotni letni donos. Dosežen donos je tako ugodnejši v primerjavi s 3,33-odstotnim donosom trimesečnih zakladnih menic (T-bills) in 5,11-odstotnim donosom 10-letnih ameriških državnih obveznic.

Delniške naložbe veljajo za dolgoročne naložbe. To je delno tudi zato, ker ni neobičajno, da vrednost delnic v krajšem časovnem obdobju zaniha navzdol tudi med 10 % do 20 % ali več. V daljšem časovnem obdobju imajo vlagatelji zato priložnost prebroditi nekatere od teh vzponov in padcev z namenom, da ustvarijo boljši dolgoročni donos. Če se ponovno vrnemo v preteklost in pogledamo donose ameriškega delniškega trga od leta 1920 naprej, lahko vidimo, da so vlagatelji, ki so vlagali v indeks S&P 500, v 20-letnem časovnem obdobju, le redkokdaj izgubili denar. Res da pretekli rezultati niso zagotovilo prihodnjih donosov, vendar podatki kažejo na to, da dolgoročno vlaganje v delnice na splošno daje pozitivne rezultate, če jim le damo dovolj časa in ta čas ni špekuliranje na kratek rok, ampak odločitev za vlaganje za obdobje vsaj 10 let s primerno naložbeno strategijo.

Zanimivo opažanje pri vlagateljih, ki se odločajo za vlaganje v vzajemne sklade je, da velikokrat niso tako mirni in racionalni kot v začetni fazi trdijo da so. Pravzaprav je ena od neločljivih napak v vedenju vlagateljev, težnja po čustvenosti. Številni posamezniki trdijo, da so dolgoročni vlagatelji dokler vrednosti na borzah ne začnejo padati. Takrat se veliko vlagateljev odloči za prodajo svojih naložb z namenom, da zavarujejo svoj vložek pred dodatnimi izgubami. Mnogim vlagateljem tako ne uspe ostati v delnicah, ko ponovno pride do odboja na borzah. Pravzaprav se največkrat vrnejo šele, ko je večina dobičkov že doseženih. Ta vrsta vedenja vlagateljev, ko kupujejo visoko in prodajajo nizko, največkrat ohromi njihove donose.

lede na Dalbarjevo kvantitativno analizo vedenja vlagateljev, gre za ameriško podjetje, ki letno izdaja poročilo o obnašanju vlagateljev, je imel delniški indeks S&P 500 v 20-letnem obdobju, ki se je končalo 31. decembra 2019, povprečni letni donos nekaj več kot 6 %. V istem časovnem obdobju je povprečni vlagatelj dosegel povprečni letni donos približno 2,5 %. Obstaja nekaj razlogov, zakaj se to zgodi: pretirano reagirajo na novice – dobre ali slabe – brez predhodne analize. Skušajo nadoknaditi zamujeno, ko slišijo, kako so znanci ali prijatelji visoko zaslužili na borzi. Prepustijo čustvom odločitve o svojih varčevalnih navadah. Tudi empirični podatki govorijo o škodljivem obnašanju vlagateljev. Kljub priporočilom, da so delniški skladi primerni za dolgoročno varčevanje, je povprečno obdobje, ki jih vlagatelj preživi v delniškem skladu, med tremi do štirimi leti. S tem si vlagatelj naredi ogromno finančno škodo, saj vstopi in izstopi ob najbolj nepravem trenutku.
Pomembno si je torej zapomniti, da so »motnje« oziroma nihajnosti na delniških trgih pogosto kratkotrajne in da se (tveganja) oziroma dogajanja zelo verjetno ponovno obrnejo v pozitivno smer. Vlagatelji, ki borzi posvečajo preveč pozornosti največkrat zmanjšajo svoje možnosti za uspeh prav zaradi taktiziranja v upanju, da si zmanjšajo tveganja ali da želijo nadvladati trg. Že preprosta dolgoročna strategija kupi in zadrži bi v enakem obdobju prinesla veliko boljše rezultate.

 

 

 

Leto 2023 se počasi izteka

 

 

Vprašanja, ki se nam v takih časih porajajo: Kako bomo živeli v prihodnosti? Bomo zmogli izpeljati naše življenjske načrte? Veliko je odvisno od nas samih. Nekatere želje lahko uresničite, če si boste le zastavili dober finančni načrt. Zdaj je pravi čas, da začnete ustvarjati svojo finančno rezervo. Da bi uresničili cilje, moramo biti potrpežljivi in vztrajni ter se držati svoje zastavljene strategije. Pomembno je, da se pri naložbah ne prepustimo čustvom in da se načrtovanja lotimo preudarno in disciplinirano. Da boste lahko več privarčevali, se naučite upravljati in ravnati z denarjem odgovorno.

Poznamo najrazličnejše oblike varčevanja, zato izberite tisto, ki bo za vas najbolj primerna. Varčevanje v vzajemnih skladih je prava izbira za uresničitev želja in dosego finančnih ciljev za varno prihodnosti. Ena od najuspešnejših strategij je zagotovo načrtno investiranje. Načrtno investiranje v vzajemnih skladih predstavlja odlično naložbeno priložnost in alternativo oziroma dopolnitev ostalim oblikam varčevanja, saj omogoča posredno varčevanje v vrednostnih papirjih, predvsem delnicah in obveznicah, ki na dolgi rok prinašajo višjo pričakovano donosnost kot na primer varčevanje v depozitih. Z rednim mesečnim vplačevanjem v vzajemnih skladih lahko že z majhnimi zneski dosežemo zastavljene cilje. Vlaganje v vzajemne sklade je dinamičen proces, zato je najučinkovitejša strategija redno in dolgoročno varčevanje.

Za vzajemne sklade je vedno pravi čas. Veliko večino ljudi skrbi nihanje na kapitalskih trgih, ampak vlaganje v vzajemne sklade je v primeru dolgoročnega varčevanja relativno varna oblika varčevanja. Nihanja na kapitalskih trgih so namreč povsem normalen pojav. Pomembno je, da ohranjamo fokus na zastavljenih finančnih ciljih in da v času krize nadaljujemo varčevanje in si tako zagotovimo finančno stabilnost tudi v prihodnosti. Kriza je tudi priložnost, saj v obdobju korekcij na kapitalskih trgih kupujemo enote premoženja sklada po nižjih vrednostih.

Sestavni del vsakega finančnega portfelja posameznika bi morali biti vzajemni skladi, saj predstavljajo enostavno in transparentno obliko varčevanja. Skrb za naložbo in spremljanje gibanj na kapitalskih trgih namreč prepuščamo visoko usposobljenim finančnim strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami. Cilj varčevanja v vzajemnih skladih je predvsem zasledovanje dolgoročne rasti investiranih sredstev. Zaradi svoje razpršenosti med različne naložbe nudijo tudi dovolj veliko varnosti in zaščito pred izgubo premoženja. Vplačana sredstva niso vezana in so nam, po potrebi, vedno na voljo. Vlaga lahko praktično kdor koli, od tistih, ki so se prvič zaposlili, do tistih, ki že razmišljajo o upokojitvi. Za vlaganje v sklade niso potrebni visoki vložki, zato je ta oblika varčevanja primerna za vse, ki se zavedajo, kako zelo pomembna je finančna rezerva za prihodnost.

 

 

Varčevanje v primerjavi z vlaganjem: Kaj morajo vedeti mladi vlagatelji

 

 

Varčevanje pomeni da denar, ki ga prejemamo, del teh sredstev, varno hranimo na način, da nam je na voljo, ko ga potrebujemo. Tak način varčevanja ima majhno tveganje izgube nominalne vrednosti. Do privarčevanega denarja lahko kadarkoli dostopamo in največkrat varčujemo v bančnih depozitih, na varčevalnih bančnih računih ali v gotovini. Varčujete lahko iz različnih razlogov, kot je nakup novega pripomočka, odhod na počitnice ali pa imate varčevalni račun za nujne primere oziroma za nepričakovane stroške.

Investiranje na drugi strani pomeni nakup sredstev, kot so na primer delnice, vzajemni skladi, nepremičnine, zlato, umetnine ter drugo, z namenom povečanja vrednosti premoženja v prihodnosti in s seboj prinaša tudi daljši časovni horizont vlaganja, kot je recimo investiranje za namen šolanja otrok ali za namen pokojnine. Investiranje s seboj prinaša tudi določeno tveganje, a seveda tudi potencial za višje donose.

Če opredelimo tudi časovni vidik, je varčevanje predvsem odličen način za doseganje kratkoročnih finančnih ciljev in pripravo na nepričakovane situacije, kot so popravilo avtomobila ali računi za zdravstvene storitve. Z rednim dajanjem denarja na stran lahko ustvarite rezervo, ki vam bo pomagala prebroditi težke čase. Prihranki so na splošno nizko tvegani, kar pomeni, da je vaš denar varen, vendar pa so tudi prejete obrestne mere nizke. Za kratkoročno obdobje se šteje čas približno enega leta ali manj. Varčevanje ima številne prednosti, kot so zagotavljanje finančne varnosti za nepričakovane dogodke, likvidnost za prihodnje nakupe in drugi kratkoročni cilji. Treba pa je upoštevati tudi nekatere pomanjkljivosti, kot je izguba potencialnih višjih donosov iz bolj tveganih naložb ter izguba kupne moči prihrankov zaradi obdobij naraščajoče inflacije. Čeprav je varčevanje ključni del vsakega finančnega načrta je bistveno, da ga kombinirate z drugimi oblikami naložb, kot so vlaganja v vzajemne sklade, pokojninske sklade ali v naložbe na borzi (delnice), da dosežete uravnotežen pristop k finančnemu načrtovanju.

Investiranje oziroma vlaganje je način, kako sčasoma povečati svoj denar, tako da ga vložite v različne finančne instrumente, kot so delnice, obveznice in vzajemni skladi. V nasprotju z varčevanjem vlaganje vključuje prevzemanje določenega tveganja, vendar vam naložbe dajejo možnost, da dolgoročno zaslužite višje donose. Investiranje oziroma vlaganje je način za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev, kot je varčevanje za fakulteto, predplačilo za hišo ali upokojitev. Ker vlaganje vključuje prevzemanje določenega tveganja je bistveno, da izberete naložbe, ki so v skladu z vašimi cilji, toleranco do tveganja in izbranim časovnim horizontom. Na splošno velja, da dlje kot lahko vlagate, več tveganja lahko prevzamete, saj imate več časa, da preživite vzpone in padce (nihanja) na borzi.

Recimo, da želite vlagati v podjetje, kot je Apple. Z nakupom njegovih delnic ste lastnik majhnega deleža podjetja in lahko izkoristite njegovo rast in dobiček. Če bo Apple deloval dobro, se lahko vrednost njegovih delnic sčasoma poveča, kar vam bo omogočilo, da jih prodate z dobičkom. Ena pomembna stvar, ki si je treba zapomniti, je, da vlaganje ni zagotovilo in vedno obstaja tveganje izgube denarja. Na primer, če bi Apple bankrotiral, bi bila vaša naložba skoraj brez vrednosti. Zato je bistvenega pomena, da razpršite svoj portfelj z vlaganjem v različna podjetja in panoge z razlogom, da zmanjšate tveganje. Ena izmed bolj razširjenih in vlagateljem prijaznih oblik investiranja je investiranje v vzajemnih skladih. Gre za zelo enostavno in pregledno obliko vlaganja, ki vlagatelju omogoča prihranek časa in energije. Vlagatelju ni treba storiti nič drugega, kot preudarno izbrati ustrezen vzajemni sklad, izpolniti in izročiti pristopno izjavo k pravilom upravljanja vzajemnega sklada ter na račun vzajemnega sklada nakazati denarna sredstva. Za vse drugo poskrbi vzajemni sklad oziroma njegov upravitelj. Vlagatelju tudi ni treba odpirati trgovalnega računa pri borznoposredniški hiši. Z naložbo v vzajemni sklad prihranite del časa, ki bi ga porabili pri neposrednem investiranju v vrednostne papirje. Izbiro vrednostnih papirjev in pripadajoče aktivnosti pa prepustite izbrani družbi, ki upravlja vzajemni sklad.

Varčevanje je običajno bolj smiselno od investiranja, če boste privarčevani denar potrebovali v roku manj kot 5 let. V preostalih primerih predstavlja denar na bančnem računu oziroma v nogavici izgubljeno priložnost za donose, ki bi jih lahko iztržili z investiranjem v za vas najbolj primerne naložbe.  Pri tem je bistvenega pomena, da izberemo pravo kombinacijo naložb glede na svoje cilje, življenjsko obdobje, nagnjenost k tveganju in finančno stanje.