KD Skladi in Adriatic Slovenica o priložnostih in trendih na sejmu Kapital 2013

V sredinem programu sta Sašo šmigić in David Zorman, upravitelja iz KD Skladov, govorila o situaciji na finančnih trgih in o tem, kako izkoristiti trende prihodnosti. Sašo šmigić je vzorec poteka okrevanja preteklih kriz – razvidne so štiri faze – primerjal s trenutnim razpletom po zlomu trgov v oktobru 2007. Prvemu šoku sledi medkrizni skok tečajev, nato mučno obdobje vzponov in padcev, v katerem smo sedaj, ki se zaključi z visoko rastjo delniških trgov, in celoten cikel se ponovi. Predavatelj je prisotne pomiril z ugotovitvijo, da se razvoj zadnje finančne krize bistveno ne razlikuje od prejšnjih. Trenutno se držimo še bolje kot v preteklosti, predvsem smo lahko priča rasti trgov v razvoju in v ZDA. Izjema sta le evrsko območje in Balkan, ki zaostajata v primerjavi z drugimi trgi. Pri prvem je problem v togem političnem sistemu in prepočasnem odzivanju na krizo, pri drugem pa v pomanjkanju politične volje za stimulacijske programe, nelikvidnosti trgov in slabem prometu na lokalnih borzah. A to pomeni tudi priložnost za nove vlagatelje, saj bodo tudi ti trgi verjetno nadoknadili razkorak. Sašo šmigić vidi svetlo prihodnost v balkanski regiji. Če sklepamo po vzorcu preteklih kriz, je torej pred nami velik vzpon tečajev, do takrat pa kakšen popravek navzdol še ni izključen.

David Zorman, ki upravlja sklad KD Vitalnost, je prikazal, da sektorjev, kamor investira ta sklad (zdravstvo, osnovna in široka potrošnja), kriza ni prizadela. Zaradi demografskih trendov, kot so staranje prebivalstva in višanje življenjskega standarda, lahko pričakujemo nadaljnjo uspešno rast teh podjetij, predvsem na trgih v razvoju, kjer bodo vse več sredstev namenili za rekreacijo, zabavo, zdravstvo. Coca-Cola se tam prodaja ne glede na krizo, tako kot ostale blagovne znamke prehrambnih izdelkov in kozmetike, katerih cena se giblje okoli nekaj evrov in ki zaradi zahodnega porekla veljajo za bolj zaželene. Priča smo zanimivemu trendu, da zahodna globalna farmacevtska podjetja večino prodaje že ustvarijo na trgih v razvoju, zato se poraja vprašanje, ali investirati v te ali lokalne farmacevtske družbe. Slednje imajo lepo rast v zadnjih letih, vendar cena njihovih delnic tudi bolj niha.

Poraba in zdravstvo sta torej nesporna dolgoročna strukturna trenda, ki ju s postopnim varčevanjem lahko izkoristimo sebi v prid, še posebej pri varčevanju za pokojnino …

Pokojnina je bila ena od tem četrtkovega sklopa predavanj za poslovno javnost. O pokojninskih zavarovanjih je na predavanju z naslovom Nove dimenzije varnosti in stroškovna učinkovitost govorila izvršna direktorica za področje življenjskih zavarovanj na Adriaticu Slovenici, mag. Maja Benko.

Predstavila je prednosti in učinke pokojninskih zavarovanj za podjetja dolgoročen vpliv na poslovanje, motivacijo zaposlenih in večanje ugleda podjetja. Država si vzdrževanja obveznega pokojninskega sistema v taki obliki, kot je bil sedaj, več ne more privoščiti, zato bo v prihodnjih letih vsekakor spodbujala pokojninsko varčevanje v drugem in tretjem stebru – v sklopu dodatnih zavarovanj. Korak k temu je naredila že z aktualnimi spremembami drugega stebra – gre za razširitev nabora podjetij, ki so lahko vključena v sistem in tako upravičena do davčnih olajšav, prav tako se širi nabor potencialnih zavarovancev, pristopili bodo lahko na primer tudi pretežni lastniki. Delodajalci, ki financirajo kolektivne pokojninske načrte, z vstopom v sistem drugega pokojninskega stebra zmanjšujejo svoje stroškovne in davčne obremenitve, ob ustrezni kombinaciji z varčevanji in zavarovanji v tretjem stebru pa še dodatno optimizirajo nagrajevanje vseh zaposlenih in še posebej svojih ključnih kadrov.

Prezentacija KD Skladi

Fotoutrinki

KD Skladi na konferenci o poslovni etiki: delujemo strokovno in družbeno odgovorno

Zadnja ekonomska in finančna kriza je odprla številna vprašanja o tem, v kolikšni meri v tržnem gospodarstvu sploh obstaja poslovna etika, saj vsa družbena odgovornost podjetij temelji na osebni etiki ter vrednotah voditeljev in zaposlenih, kljub pravnim okvirom, ki jih mora vsaka panoga spoštovati. Prof. Danica Purg je na okrogli mizi omenila, da se morajo podjetja obnašati kot posamezniki: moralno in odgovorno.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi Primož Cencelj, upravitelj KD Skladov in nosilec naziva CFA, ki je mednarodni standard za znanje o naložbah, poslovno odličnost in etiko v finančni industriji. Imetnika tega naziva sta v naši družbi še dva in tudi sicer se standardi za finančne strokovnjake na področju upravljanja skladov v Sloveniji zvišujejo. V družbi KD Skladi pri upravljanju premoženja upoštevamo tudi druge profesionalne in etične standarde, ki so definirani v internih pravilnikih; vlaganje v sklade je zakonsko zelo strogo urejeno, saj nad družbami za upravljanje bdita Agencija za trg vrednostnih papirjev in banka skrbnica. Pri naših storitvah težimo k profesionalnosti, etičnosti, kakovosti in inovativnosti, zaposleni se timsko trudimo za zadovoljstvo vlagateljev in ohranjanje zaupanja, kar dokazujejo številne nagrade strokovne javnosti in potrošnikov. Kot je predsednik Pahor poudaril, bistvo etike je občutek do drugih, tako poslovno kot zasebno.

Konferenco sta organizirala Svetovni forum za poslovno etiko in gibanje Fokus 2031. Slavnostni govornik je bil njegova svetost Sri Sri Ravi Shankar, soustanovitelj Svetovnega foruma za poslovno etiko, ustanovitelj Mednarodnega združenja za človekove vrednote in ustanovitelj mednarodne Art of Living fundacije, ki je poudaril, da je cilj poslovanja vsake družbe zadovoljstvo in miren spanec tako lastnikov, zaposlenih kot strank. Konferenca je nadaljevanje vsakoletnega Mednarodnega simpozija o poslovni etiki, ki poteka v Evropskem parlamentu in na katerem se zberejo vodilne svetovne osebnosti iz gospodarstva in politike, akademiki, predstavniki civilne družbe in verskih organizacij. Na njem razpravljajo o nujnosti krepitve človekovih vrednot in uvajanja poslovne etike.

Video posnetki in vtisi s konference