Podpiramo talente: RAZPIS FINANČNE POMOČI ZA ŠTUDIJ GLASBENE UMETNOSTI V TUJINI

Znanje je temelj uspeha, zato v ustanovi AS Fundacija vse od ustanovitve leta 1995 podpiramo nadpovprečno nadarjene in uspešne mlade posameznike pri šolanju na različnih področjih znanosti, umetnosti in kulture, doma in v tujini. Naše poslanstvo je dobrodelno, splošno koristno in trajno.

V študijskem letu 2015/16 bomo finančno pomoč ponovno namenili posebno nadarjenim študentom ali študentkam glasbene umetnosti za dodiplomski oziroma podiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo.

Proaktivnost pri študiju, strast in veselje do ustvarjanja in zmagovalna miselnost, ki vas vodi do novih uspehov, so naše vrednote, ki jih posebno cenimo. Če ste ambiciozni in motivirani, odgovorno načrtujete svojo prihodnost ter zaupate v svoje uspehe in če ste bili sprejeti na katero od uveljavljenih akademij glasbe in umetnosti, vabljeni k oddaji svoje prijave.

Vaša prijava naj vsebuje:

  • kratek življenjepis,
  • vaše kontaktne podatke,
  • potrdilo o vpisu,
  • potrdilo o morebitnih že opravljenih izpitih,
  • uradne podatke o trajanju in stroških šolanja,
  • morebitna potrdila o doseženih najvišjih mestih na tekmovanjih s področja študija ter potrdila o prejetih nagradah ustanov v državi ali tujini za izvedene projekte s področja študija.

Prijavo za pridobitev finančne pomoči skupaj z dokazili pošljite najkasneje do 15. junija 2015 na naslov:
AS Fundacija, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, s pripisom RAZPIS »finančne pomoči nadarjenim«. Kandidate bomo o odločitvi obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Preberite več o AS Fundaciji