Družba KD Skladi utrjuje svoj položaj v regiji: Družba KD Skladi pridobila kvalificiran delež v družbi Locusta Invest, d. o. o., Hrvaška

Družba KD Skladi, d. o. o., je dne 15. maja 2015 prejela dovoljenje Hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (Hrvatska agencija za nadzor financijski usluga) za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi Locusta Invest, d. o. o., Hrvaška, v višini 60 % osnovnega kapitala. Družba KD Skladi bo nadaljevala postopek pridobitve vseh ustreznih dovoljenj za združitev družb Locusta Invest, d. o. o., in KD Investments, d. o. o., Hrvaška.

Z navedenimi aktivnostmi družba KD Skladi utrjuje svoj regijski položaj in sledi strategiji postati vodilna družba za upravljanje premoženja v regiji Jugovzhodne Evrope (JVE). Družba za upravljanje KD Skladi, Ljubljana, je ena od vodilnih slovenskih družb za upravljanje in v letu 2014 po izboru revije Moje finance tudi družba za upravljanje z največ »naj skladi« v tri- in petletnem obdobju. Konec leta 2014 je upravljala KD Krovni sklad s 14 podskladi. Zunaj Slovenije v okviru Skupine KD Group delujejo 4 družbe za upravljanje, ki skupaj upravljajo 11 investicijskih skladov, od tega 5 vzajemnih skladov na Hrvaškem, 4 vzajemne sklade v Makedoniji ter 2 zaprta investicijska sklada v Bosni in Hercegovini.
Družbe za upravljanje v lasti KD Group, d. d., skupaj upravljajo več kot 715 milijonov evrov premoženja, od tega 630 milijonov evrov v Sloveniji.