Generali Growth Equity Fund v manj kot enem letu uspešno pridobil 65 milijonov evrov sredstev sklada

Generali Growth Equity Fund je pridobil zaveze raznolike strukture vlagateljev, ki zaupajo poslanstvu sklada, med katerimi so večji slovenski in mednarodni institucionalni vlagatelji, predvsem pokojninske družbe in zavarovalnice, ter posamezniki, ki se uvrščajo med tako imenovane dobro poučene profesionalne vlagatelje. Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. V njegovem naloženem portfelju so trenutno tri podjetja, katerim je skupna trajnostna usmerjenost, visoka tehnološka razvitost in sledenje trendom ter izjemen potencial za rast.

Ob tem je Luka Podlogar, predsednik uprave družbe Generali Investments, povedal: »Veseli smo, da so vlagatelji prepoznali potencial rasti in tudi pomen, ki ga ima industrija skladov zasebnega kapitala za mala in srednja pojdeta, posebno v takih negotovih časih, ko je stabilna lastniška struktura tista, ki ohranja in podpira podjetja pri nemotenem poslovnem razvoju. Marsikatero podjetje z dobro idejo in ambiciozno ekipo ravno v času takih izzivov, kot so zdaj na trgu, ne izkoristi svojega polnega potenciala, ker nima stabilnih virov financiranja. Trenutne sheme državne pomoči ali bančnih rešitev pa so zanj neustrezne, ali pa mu ne nudijo zadostne podpore. Veseli nas, da imamo podporo vlagateljev in uspešno razvijamo industrijo skladov zasebnega kapitala v Sloveniji, saj s tem prispevamo k ustreznmu financiranju in ugodnemu okolju za razvoj in rast gonila slovenskega gospodarstva – to je malih in srednjih podjetij.«

Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala, je ob tem dejal: »Hvaležni smo za močno podporo vlagateljev, posebno v trenutnem zelo posebnem tržnem okolju. Generali Growth Equity sklad je bil ustanovljen, da bi podjetniškim zvezdam pomagali pri rasti v globalne zmagovalce in trenutne tržne razmere izkazujejo, kako pomembna je naša vloga. Kot odgovoren sovlagatelj želimo sodelovati in že sodelujemo z ambicioznimi podjetniki, ki želijo svojo uspešno zgodbo nadgraditi. Za nami je uspešno prvo polletje sklada, v portfelju naložb so tri perspektivna podjetja in veselimo se nadaljevanja.«

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Konec prvega polletja 2020 je imela v vseh svojih produktih (UCITS skladih, alternativnih investicijskih skladih in mandatih) v upravljanju skupaj preko 1, 1 milijarde evrov sredstev 51.000 zasebnih in institucionalnih vlagateljev.

Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

Generali Investments utrjuje svoj položaj v Severni Makedoniji

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana je v postopku podpisa pogodbe o nakupu družbe Ilirika FM AD Skopje, preko postopka združitve z Generali Investments AD Skopje, odvisne družbe Generali Investments Slovenija, s čimer povečuje svoj tržni delež v Severni Makedoniji na 26 %.

Generali Investments AD Skopje je bila ustanovljena leta 2008 in upravlja 4 investicijske sklade s 31,3 milijoni evrov sredstev v upravljanju. Po združitvi z ILIRIKA FM AD SKOPJE se bodo sredstva v upravljanju povečala na skupaj 46 milijonov evrov in 3900 vlagateljev.

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments, je ob tem povedal: »S to transakcijo utrjujemo svoj položaj v Severni Makedoniji. Vizija Generali Investments je postati eden izmed največjih upravljavcev premoženja v Jugovzhodni Evropi. Pod okriljem Skupine Generali so meje našega delovanja odprte, delamo v globalnem okolju, ki zagotavlja podporo, in izkoriščanje priložnosti s ciljem izkoristiti jih v dobro naših vlagateljev.«

Globalno ima Generali Investments, del skupine, ki pokriva upravljanje premoženja, v upravljanju 630 milijard evrov sredstev, v državah CEE pa 23 milijard evrov sredstev, kar uvršča Generali Investments med največje družbe za upravljanje v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.

Generali d. d., ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997, je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali. Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831 v Trstu, danes je prisotna v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je v letu 2019 presegel 69,7 milijard evrov. S skoraj 72.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni distribucijski mreži.

 

 

Generali Investments z najboljšim upravljavcem desetletja

 

 

Revija Moje finance vsako leto razglasi najboljše vzajemne in pokojninske sklade ter najboljšega upravljavca premoženja v Sloveniji. Na prireditvi, letos je prvič potekala prek video povezave, je revija podelila tudi prestižni naziv za Naj upravljavca desetletja, ki ga je prejel Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj iz družbe Generali Investments.

Primož Cencelj, ki upravlja obvezniška sklada Generali Bond in Generali Corporate Bonds ter denarni sklad Generali MM, je že leta 2014, s komaj 29. leti, osvojil naziv najboljšega upravljavca premoženja, ta prestižni naslov pa je prejel še dvakrat, in sicer 2016 in 2018. Njegov obvezniški sklad je dobil v vseh treh obdobjih (tri-, pet- in 10-letnem) pet zvezdic in tri kipce za najbolje upravljani sklad v Sloveniji. Naziv najboljšega upravljavca je ekipa Generali Investments, ki ima dolgoletne izkušnje na domačem in regionalnih kapitalskih trgih ter dobre mednarodne povezave, v desetletnem obdobju prejela kar šestkrat, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 in 2019.

Na prireditvi so podelili tudi zvezdice skladom za tri-, pet- in desetletno obdobje, kar predstavlja najvišjo prepoznavnost v industriji vzajemnih skladov in so odraz največje odličnosti upravljanja skladov.

Letos so zmagovalni vzajemni skladi z najboljšo oceno, pet zvezdic, postali:
– Za triletno obdobje, za petletno obdobje in desetletno obdobje v kategoriji evropski korporativni in agregatni obvezniški: Generali Bond, obvezniški – EUR
– Za desetletno obdobje v kategoriji delniški informacijska tehnologija: Generali Tehnologija, delniški

V kategoriji naj upravljavec petletnega obdobja od 2015 do 2019 je Primož Cencelj zasedel drugo mesto, postal pa je tudi naj upravljavec desetletja – od 2010 do 2019. V isti kategoriji je David Zorman zasedel četrto mesto, prav tako iz družbe Generali Investments.

Primož Cencelj, CFA, je ob prejemu nagrade za najboljšega upravljavca premoženja po izboru revije Moje Finance zadnjih deset let, ki mu jo je izročil Andrej Šircelj, Minister za finance, povedal: »Hvaležen sem svoji ženi za vso podporo in svojim kolegom, šefom sedanjim in preteklim. V naslednjem desetletju si želim, da bi bilo to obdobje prilivov v vzajemne sklade in da bi Slovenci prepoznali naložbene priložnosti, ki jih ta industrija ponuja.«

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments pa je poudaril: »Ponosen sem na ekipo, in če sem iskren, nisem presenečen, da smo prejeli nagrado za Naj upravitelja zadnjih deset let. Že večkrat smo s številnimi domačimi in tujimi nagradami dokazali, da delamo z vrhunsko ekipo, ki ima zmagovalno miselnost.«

 

 

Generali Growth Equity Fund v procesu pridobivanja svoje naložbe v družbi LIT Tranzit d.o.o., Trzin

LIT Tranzit d.o.o. je globalno, visokotehnološko podjetje s sedežem v Trzinu in razvojnim centrom v Mariboru, ki razvija in integrira inteligentne rešitve na področju javnega transporta in mobilnosti. Njihovi produkti so uporabljeni na več kot 25.000 avtobusih in neposredno vplivajo na več kot 5 milijard potnikov letno na vseh celinah. Ponašajo se z implementacijami v mestih z najnaprednejšim javnim transportom na svetu, kot so Hong Kong, Singapur, Nagoja in Tel Aviv. Rešitve podjetja LIT Tranzit d.o.o. so razdeljene v štiri sklope:

  • platforma za operativno upravljanje javnega transporta v oblaku,
  • rešitve za upravljanje s plačilnimi sistemi za mesta in javni transport,
  • izračun in distribucija informacij za potnike ter
  • splošne rešitve na področju mobilnosti.

Njihova konkurenčna prednost je vertikalno integriran sistem z natančnimi in zanesljivimi algoritmi za napovedovanje prihodov v javnem prometu.

 

S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v LIT Tranzit d.o.o. bo podjetju omogočena nadaljnja raziskovalno-razvojna dejavnost na področjih sodobnih izzivov mobilnosti in varovanja okolja z inovativnimi visokotehnološkimi programskimi rešitvami, ki ključno prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo LIT Tranzit, programske rešitve, d.o.o., sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

Generali Growth Equity Fund  v procesu pridobivanja naložbe v družbi Panorganix d.o.o., Ljutomer

 

 

Panorganix d.o.o. je sodobno pridelovalno podjetje, pionir v prodaji  tako imenovanih »živih« izdelkov, torej izdelkov s koreninami v zemlji, ki so pakirani v posebni biorazgradljivi embalaži, in predstavljajo »korak naprej od ekološke pridelave«. V svojih pridelovalnih procesih sledijo sodobnim trendom prehrane in obstoječi ponudbi konstantno dodajajo nove pridelke, pri čemer uporabljajo najnovejšo tehnologijo pridelave, ki vključuje skrb za čisto okolje.

S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v Panorganix bo podjetju omogočen nadaljnji razvoj inovativnega visokotehnološkega načina pridelave najkakovostnejšega sadja in zelenjave, ki do kupcev pridejo sveži, polni okusa in hranljivih snovi, ter širitev trajnostno naravnanega kmetijstva z najnovejšo tehnologijo in inovativnimi načini dela, ki omogočajo naravi prijazno, okolju neškodljivo pridelavo, v širšo regijo.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, ki skupaj s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji upravlja 1.025 milijoni evrov sredstev v upravljanju. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v Panorganix sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

 

 

Generali Growth Equity Fund zaključil prvo naložbo s pridobitvijo 75-odstotnega deleža družbe Eko Papir d.o.o.

 

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments. Sklad investira pretežno v ambiciozna majhna in srednja podjetja in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Družba Generali Investments, ki je bila ustanovljena leta 1994, je ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi. Skupaj s hčerinskimi družbami upravlja več kot 900 milijonov evrov sredstev.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v Eko Papir sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka.

 

 

 

POGLED 2020: Vsi deležniki moramo prispevati k oblikovanju »virtuous circle-a«

 

Na dogodku Pogled 2020, ki v letošnjem letu naslavlja pomembni temi konkurenčnosti in inovativnosti ter je pritegnil številne udeležence, so bili osrednji govorci dr. Arturo Bris, direktor švicarskega inštituta IMD, dr. Dušan Mramor, predsednik Observatorija ZM in profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Verica Trstenjak, profesorica za evropsko pravo, nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU, članica izvršnega in upravnega odbora EU Agencije za temeljne pravice na Dunaju in članica Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, dr. Ali Žerdin, urednik Delove Sobotne priloge, mag. Veljko Bole, glavni ekonomist Ekonomskega inštituta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (EIPF) in tudi Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments.

Slovenija je med 63 državami na 37 mestu na lestvici konkurenčnosti

»Švica ima katastrofalne predispozicije. Nima naravnih virov, geografska lokacija je slaba in tudi nima dostopa do morja. Toda kljub vsemu je bogata država,« je na dogodku izpostavil dr. Arturo Bris, direktor švicarskega inštituta IMD, ki pripravlja lestvico konkurenčnosti držav, na kateri Slovenija zaseda šele 37. mesto, na 32. mestu je po digitalnih kompetencah in 31. mestu na svetovni lestvici sposobnosti privabljanja talentov.

Neustrezna struktura prihrankov je odraz strahu in delno nizke finančne pismenosti

Luka Podlogar se je v svojem nagovoru dotaknil aktualnih tem sedanjosti, ki bodo imele neverjetno velik vpliv in pomen za našo prihodnosti. Med drugim je izpostavil staranje slovenskega prebivalstva, finančno nepismenost in strukturo prihrankov Slovencev, ki je neustrezna in se močno oddaljuje od evropskega povprečja. Pri finančni nepismenosti prebivalstva je izpostavil tako stare kot tudi mlade. Prvi ne znajo razmejiti sedanje in bodoče porabe, drugi pa neprimerno alocirajo svoje prihranke. »Neustrezna struktura prihrankov je odraz strahu, ki izhaja iz pretekle finančne krize, delno pa je tudi odraz nizke finančne pismenosti. A dejstvo je tudi, da izhaja iz neustrezne politike države, ki ne spodbuja dolgoročnega varčevanja, oziroma ga spodbuja v zelo omejenem obsegu,« je izpostavil. Poudaril je tudi, da potencial podjetij v Sloveniji ni v celoti izkoriščen tudi, ker so naše finančne institucije, ki delujejo na trgu kapitala, predvsem lastniškega, slabo razvite.

V Sloveniji nimamo ustrezno razvitega trga kapitala

Podlogar je še poudaril, da v Sloveniji nimamo ustrezno razvitega kapitalskega trga, ki bi bil lahko velika podporo gospodarstvu. Razvoj tega trga je prepuščen sam sebi in nihče ga ne stimulira. Investicijski skladi in pokojninski skladi, ki so na večini razvitih trgov gonilo domačega investiranja, z zanemarljivim obsegom sredstev v upravljanju niti slučajno nimajo velikosti, ki bi jo potrebovalo naše gospodarstvo. Slovenske družbe za upravljanje upravljajo zgolj 2,9 milijard evrov sredstev. Sredstva v shemah dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo pičlih 2,5 milijard evrov. Na prebivalca je to globoko pod razvitimi državami. V Generali Investments si želijo ustreznih finančnih spodbud za varčevanje, ki bodo poskrbele za ustrezno alokacijo prihrankov iz neuporabnih vlog na vpogled v bolj primerne oblike dolgoročnega varčevanja, ki lahko stimulirajo dolgoročno vzdržno gospodarsko rast in ohranjajo blaginjo na dolgi rok.

Generali Growth Equity Fund za podjetniške ekipe

Slovenija je država majhnih in srednje velikih podjetij, kar 99,8 odstotka oziroma več kot 136.000 jih namreč spada v to kategorijo. Ta podjetja zaposlujejo več kot 72% odstotkov vseh aktivno zaposlenih in ustvarijo 65% odstotkov ustvarjene dodane vrednosti v gospodarstvu, kar je nad povprečjem EU. Generali Growth Equity Fund, družbe Generali Investments, je sklad namenjen predvsem institucionalnim vlagateljem in podpira rasti željne, ambiciozne podjetniške ekipe, ki vodijo mala in srednja podjetja v Sloveniji in širši regiji. Z njim družba Generali Investments izpolnjujejo svoje poslanstvo odgovornega finančnega posrednika in pozitivno prispeva ne zgolj k donosu vlagateljev, temveč tudi k povečevanju slovenske gospodarske rasti.

Vsi deležniki morajo odigrati svojo vlogo

“Za konkurenčnost slovenskega gospodarstva je nujno treba vzpostaviti ustrezne finančne spodbude za varčevanje, ki bodo poskrbele za ustrezno alokacijo prihrankov iz neuporabnih vlog na vpogled v bolj primerne oblike dolgoročnega varčevanja, ki lahko stimulirajo dolgoročno vzdržno gospodarsko rast in ohranjajo blaginjo na dolgi rok. Zgolj dobro razvit sistem varčevanja s primerno velikim obsegom sredstev v upravljanju namreč lahko podpira produkte, kot so skladi zasebnega kapitala, ki so namenjeni predvsem profesionalnim vlagateljem in ki neposredno predstavljajo možnost financiranja domačih, predvsem malih in srednjih podjetij, ki so premajhna, da bi prišla na javni kapitalski trg. Namreč vsi deležniki morajo prispevati k oblikovanju dinamičnega kroga vzajemno delujočih pozitivnih dejavnikov oz. tako imenovanega »virtuous circle-a«, ki omogoča učinkovit pretok sredstev od prebivalstva preko finančnih posrednikov do podjetij z visokim potencialom rasti in nato z dobičkom nazaj k prebivalstvu. Pri tako daljnosežnih spremembah mora ključno vlogo odigrati tudi politika oziroma država. Resnično si želimo, da bi kratkoročni pogled zamenjal dolgoročni vidik, ki pravzaprav ne stane ničesar, naredi pa lahko veliko koristnega na našo prihodnjo blaginjo,” je ob koncu nagovora dodal Podlogar.

 

 

KD Skladi odslej Generali Investments

 

Družba KD Skladi, d. o. o. se je uradno preimenovala v Generali Investments d.o.o. in poleg imena spremenila tudi svojo podobo. Logotip – črno oranžni kvadrat – bo zamenjala znamenita podoba beneškega leva, ki je simbol Skupine Generali.

Prva slovenska družba za upravljanje bo ohranila dosedanje produkte, ti se bodo v skladu z novim imenom in podobo preimenovali, hkrati pa se bodo še nadgradili z novostmi in praksami, podprtimi z bogatimi mednarodnimi izkušnjami Skupine Generali. Sprememba imena in podobe podjetja ne bo vplivala na vlagatelje in proces poslovanja.

Josef Beneš, glavni direktor za naložbe (CIO) družbe Generali CEE Holding B.V. in glavni izvršni direktor (CEO) družbe Generali Investments CEE ter predsednik nadzornega sveta Generali Investments d.o.o., je ob tej priložnosti povedal: »KD Skladi, ki se ponašajo z najdaljšo tradicijo upravljanja premoženja na trgih JV Evrope, zdaj Generali Investments, ostaja družba za upravljanje s priznano in največkrat nagrajeno ekipo strokovnjakov na lokalnem trgu. Vse prednosti dosedanjega plemenitenja sredstev ostajajo enake, hkrati pa se jim odpirajo vrata in dostop do vseh globalnih znanj in priložnosti, ki jih ponuja Skupina Generali.«

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments d.o.o., je dodal: »Odlične rezultate v upravljanju in najboljše poznavanje lokalnega trga združujemo z močjo globalne platforme. V prihodnjem obdobju Generali Investments ohranja prednosti KD Skladov in jih nadgrajuje z novimi znanji, viri in priložnostmi za rast. Namen naše ekipe je doseči še boljše rezultate s pomočjo inovativnih, dostopnih in vlagateljem prilagojenih storitev.«

Skupina Generali je prisotna v Sloveniji od leta 1997. V skladu z vizijo in strategijo Generali 2021 je Generali v letu 2018 povečala svoj položaj na območju Slovenije in v regiji Avstrije, Srednje in Vzhodne Evrope ter Rusiji, z zaključkom postopka s KD Group za pridobitev 100-odstotnega lastništva v zavarovalnici Adriatic Slovenica in KD Skladih, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij nadzornih institucij in organov za varovanje konkurence.

 

SKUPINA GENERALI
Skupina Generali, mednarodna finančna skupina, eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja, je bila ustanovljena leta 1831 v Trstu in je prisotna v več kot 50 državah sveta. Skupni prihodek od premij je v letu 2018 presegel 66 milijard evrov. S skoraj 71.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni distribucijski mreži.

Generali Investments ima globalno v upravljanju 488 milijard evrov sredstev, v državah CEE pa 20 milijard evrov sredstev, kar uvršča Generali Investments med največje družbe za upravljanje v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.

 

Za več informacij nas lahko pokličete na 01 58 26 778 (040 424 155), Mateja Stopar, ali nam pišete na e-mail naslov: mateja.stopar@generali-investments.si.

Svetovni teden denarja

 

     

 

Svetovna kampanja se je začela leta 2012, letos pa tako obeležujemo že 8. Svetovni teden denarja. V sedmih letih se je kampanja dotaknila življenj 32 milijonov otrok in mladih v 169 državah po vsem svetu, sodelovalo pa je že 52 tisoč organizacij. Partnerji kampanje so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Afriška Unija, Evropski parlament, Evropska komisija, UNICEF in drugi. Slovenija pri kampanji sodeluje že od leta 2014, družba KD Skladi pa se je gibanju pridružila v letu 2017.

Ljubljanska borza meni, da je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno prihodnost vsakega posameznika. S finančnimi odločitvami se srečujemo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo in nenazadnje vsakodnevno pri opravljanju nakupov. Ker je borza institucija, katere pomembno poslanstvo je tudi finančno opismenjevanje, so letos s tem namenom ponovno organizirali tradicionalni letni dogodek ‘Gremo na borzo’, namenjen srednjim šolam in fakultetam. Pri projektu bodo sodelovali številni slovenski strokovnjaki s področja financ, sodelovali pa bomo tudi mi. Družba KD Skladi je pripravila predavanje, ki ga bo vodila finančna svetovalka Sonja Lovše Bambič in predstavila vse kar je treba vedeti o varčevanju v skladih.

 

KD Skladi ponovno najboljša slovenska družba za upravljanje z najboljšim upravljavcem premoženja

 

V devetletni zgodovini podeljevanja nagrad, s strani revije Moje finance, je naziv najboljšega upravljavca premoženja šestkrat pripadel upravitelju iz družbe KD Skladi, letos že četrto leto zapored. Štirje upravitelji ekipe upraviteljev KD Skladi, najboljše družbe za upravljanje, pa so bili uvrščeni med top 10 upravljavcev premoženja v Sloveniji: Primož Cencelj, najboljši upravljavec premoženja 2018, je zasedel 2. mesto, Aleš Lokar, najboljši upravljavec premoženja 2017, je zasedel 3. mesto, David Zorman, najboljši upravljavec leta 2010, je zasedel 5. mesto in Sašo Šmigić je zasedel 9. mesto. KD Skladi smo bili ponovno prepoznani kot najboljša družba za upravljanje v petletnem obdobju. Nagrajeni smo bili tudi s sedmimi kipci Zvezdonos – ki jih prejmejo skladi z najboljšo oceno, petimi zvezdicami, in so pokazatelj odličnosti upravljanja premoženja.

Nagrade in podeljene zvezdice skladom za tri- in petletno obdobje predstavljajo najvišjo prepoznavnost v industriji vzajemnih skladov in so odraz največje odličnosti upravljanja skladov.

 

Letos so zmagovalni vzajemni skladi z najboljšo oceno, pet zvezdic, postali:

Za triletno obdobje:

KD Bond, obvezniški – EUR

KD Rastko, evropski delniški sklad

KD Vzhodna Evropa, delniški

Za petletno obdobje:

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

KD Rastko, evropski delniški sklad

KD Vzhodna Evropa, delniški

KD Bond, obvezniški – EUR

 

Foto: Jure Makovec

 

Luka Flere, CFA, je direktor naložbenega sektorja družbe KD Skladi in upravitelj premoženja sklada KD Vzhodna Evropa. Ob prejemu naziva najboljšega upravljavca premoženja po izboru revije Moje Finance in nagrade, ki mu jo je izročil dr. Andrej Bertoncelj, Minister za finance, je povedal: »Ta nagrada je še ena potrditev, da delamo dobro. Upravljanje premoženja je skupinsko delo. Smo vrhunsko uigrana ekipa, ki si vedno prizadeva delati premišljeno, v korist našim vlagateljev. Naša ključna prednost je prav skupen potencial celotne ekipe«.

 

Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi je povedal: »Ponosni smo, da delamo v taki ekipi, kjer je zmagovalna miselnost ena od temeljnih vrednot. Z rezultati dokazujemo, da smo zmagovalci. Naši uspehi so plod dela in zagnanosti vseh zaposlenih«.