Družba Generali Investments ponovno med najboljšimi

 

Revija Moje finance je že enajstič zapored razglasila najboljše vzajemne in pokojninske sklade v Sloveniji. Na prireditvi, ki je ponovno potekala virtualno, je družba Generali Investments prejela priznanje za najboljši sklad:

  • Generali Bond, obvezniški – EUR, v kategoriji delniški korporativni in agregatni obvezniški za tri- in desetletno obdobje,
  • Generali MM, sklad denarnega trga – EUR, v kategoriji denarni EU za desetletno obdobje.

 

Iskrene čestitke upravljavcu obeh skladov, Primožu Cenclju, CFA, ki je bil letos med finalisti izbora za naj upravljavca minulega triletnega obdobja. Cencelj je bil ob lanski desetletnici podelitev izbran za naj upravitelja desetletja.

Družba Generali Investments je v enajstih letih, kolikor poteka prireditev, prejela kar 34 priznanj in se redno uvršča med najštevilčnejše prejemnike. Kar šestkrat smo prejeli naziv Naj upravljavec vzajemnih skladov v Sloveniji, Primož Cencelj je postal tudi naj upravljavec desetletja (od 2010 do 2019). Družba prejema tudi mednarodne nagrade med drugimi je Mednarodno poznana in neodvisna agencija za ocenjevanje uspešnosti upravljanja skladov Morningstar, ki odličnost upravljanja družbe spremlja od leta 2015, je v prvem četrtletju leta 2021 Generali Investments uvrstila med 9 % najboljših družb za upravljanje na svetu.

Številne prejete nagrade predvsem pa zaupanje strank, dolgoročni odnosi, preudarna naložbena politika, kakovostni produkti, vrhunska ekipa z zmagovalno miselnostjo in strokovnost ter tudi mednarodnost so zagotovo motivatorji, ki poganjajo to najstarejšo družbo za upravljanje v Sloveniji in ekipo ter hkrati dokazujejo, da so na pravi poti. Cilji, ki jih uspešno dosegajo vsako leto zapored, pa dokazujejo, da kot družba vedno pozitivno izstopajo.

 

 

Skupina Generali ob 190-letnici napoveduje investicije v oživitev evropskih gospodarstev

  • Skupina Generali je bila osnovana v Trstu 26. decembra 1831 in v letu 2021 praznuje 190 let obstoja.
  • Ob tem zaganja petletni načrt Fenice 190 za oživitev evropskih gospodarstev po pandemiji v vrednosti 3,5 milijarde evrov.
  • Že milijardo evrov je dodelila 10 naložbenim skladom za investicije v inovativne trajnostne projekte.

Z načrtom Fenice 190 bo Skupina Generali v naslednjih petih letih prek mednarodnih investicijskih skladov vsako leto namenila 500 milijonov evrov za spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, predvsem na področjih infrastrukture, inovacij, digitalizacije, trajnostnih stanovanj, malih in srednje velikih podjetij, zdravstvenih ustanov in izobraževanja. Tako bodo pobude, ki jih je Skupina izvajala v boju proti pandemiji leta 2020, pridobile trajni značaj. Lani je namreč za podporo malim in srednje velikim podjetjem in realnemu gospodarstvu namenila že čez milijardo evrov.

Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je ob zagonu načrta povedal: »Generali je ena izmed redkih družb na svetu, ki se lahko pohvali s tako dolgo zgodovino. Zaradi izjemno bogatega znanja in dolgoletnih izkušenj se lahko uspešno sooča z izzivi današnjega časa in hkrati vlaga v prihodnost skupnosti, tako v vlogi zavarovalničarja kot tudi v vlogi družbenega inovatorja. Praznovanje 190-letnice Skupine Generali sovpada s prav posebnim letom, ko bo gospodarstvo okrevalo po najtežji preizkušnji povojnega obdobja. Z načrtom Fenice 190 želimo biti vodilni na poti okrevanja in pustiti otipljivo zapuščino. S podporo najbolj inovativnim, trajnostnim in strateškim sektorjem želimo znova zagnati evropsko gospodarstvo in vključiti tudi tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela.«

Načrt Fenice 190 se izvaja prek platforme Generali Investments, ki je odprta tako nepovezanim skladom in institucionalnim vlagateljem kot tudi vsem družbam Skupine Generali. Izbor naložb opravlja komisija oddelka za upravljanje sredstev in premoženja, ki ga vodi Carlo Trabattoni, sestavljajo pa jo strokovnjaki s področij stvarnega premoženja, trajnosti, zasebnih trgov, posojil in lastniškega kapitala. Glavna kriterija izbora sta predvsem skladnost s 17 Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in pričakovan pozitiven vpliv na gospodarsko okrevanje v Evropi. Do danes so identificirali že deset trajnostnih investicijskih priložnosti na področjih infrastrukture, trajnostnih domovanj, malih in srednje velikih podjetij, zdravstva, digitalizacije in energetskega prehoda v vrednosti ene milijarde evrov.

Praznovanje 190-letnice Skupine Generali
Skupina Generali bo 190 let delovanja obeležila še s številnimi drugimi pobudami, ki se bodo zvrstile skozi vse leto 2021. Še posebej velja omeniti prenovo palače Procuratie Vecchie v Benetkah, ki bo zaključena decembra. Prvič po 500 letih bo palača odprla svoja vrata za javnost in ob tem postala sedež fundacije The Human Safety Net. Septembra bodo zagnali prvo edicijo programa EnterPRIZE, vodilno pobudo Skupine Generali za evropska mala in srednje velika podjetja, ki so v svojih poslovnih modelih že izvedla opazne trajnostne pobude. Predstavili pa bodo tudi prvo izdajo Bele knjige o trajnostnem razvoju, ki so jo pripravili z Univerzo Bocconi. Posvečena je učinkom vpeljave trajnostnih načel v evropska mala in srednje velika podjetja.

V Trstu, kjer je bilo podjetje ustanovljeno, bodo v prenovljenih prostorih palače Palazzo Berlam odprli zgodovinski arhiv. V isti palači domuje tudi Akademija, mednarodni center za usposabljanje Skupine Generali, ki bo letos ponujala nova izobraževanja in programe.

Predsednik Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di Genola je povedal: »Bolj kot kadarkoli prej in v času kot ga še ni bilo, gradi Skupina Generali skupno in trajnostno vizijo prihodnosti za vse naše deležnike. V letu 2021, ko pričakujemo ponovno oživitev gospodarstva, praznujemo našo obletnico s številnimi pobudami, ki združujejo preteklost in prihodnost, saj želimo ustvarjati nove priložnosti za rast in sodelovanje. Z načrtom Fenice 190 se zavezujemo, da bomo del razvoja za vse bolj trajnostno družbo. Hkrati želimo z našimi dolgoletnimi izkušnjami in bogato zgodovino spodbujati razvoj znanja in biti navdih za prihodnje generacije.«

Več informacij o pobudah in aktivnostih v okviru praznovanja 190-letnice najdete na spletni strani zavarovalnice Generali in na spletni strani Skupine Generali.

Generali Growth Equity Fund je pridobil naložbo v družbi Paradajz, d.o.o., Turnišče

 

 

Podjetje Paradajz d.o.o. je generator slovenske pridelave visoko kakovostnega paradižnika kot primarnega proizvoda v zaprtih prostorih na tehnološko najnaprednejši in okolju prijazen način – z visoko dodano vrednostjo pridelka, visoko izobraženim kadrom, vrhunskimi zunanjimi sodelavci in ostalimi možnostmi, ki jih nudi Pomurje kot ena najbolj perspektivnih regij za specializirano slovensko kmetijsko pridelavo.

Podjetje je nosilec blagovne znamke premium paradižnika LUŠT. Je tudi nosilec znanja s področja integriranega gojenja vrtnin v zaprtih prostorih, ogrevanih z geotermalno energijo v Sloveniji. Rastlinjaki, v katerih zorijo Lušt paradižniki se nahajajo v Renkovcih v Prekmurju in se raztezajo na 90.000 m2 (9 ha) s steklom pokritih površin, ob njih pa je mogoče najti še geotermalno vrtino in laguno, v katerih se zbira deževnica za zalivanje rastlin. Integrirana pridelava paradižnika je na severovzhodu Slovenije in ima strateško gledano odličen geografski položaj. Na ta način so Luštni paradižniki na policah trgovin vedno sveži, kar se odraža v vsebnosti hranil, videzu in okusu.

Tudi s kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v Paradajz, d.o.o. bo podjetje nadaljevalo z razvojem in širitvijo pridelovalne dejavnosti na področju integrirane pridelave paradižnika v Sloveniji in razvoj distribucije, ki bo omogočila dostavo svežih pridelkov od rastlinjakov do končnih odjemalcev v najkrajšem možnem času. S tem je podprta vizija podjetja, ki želi postati vodilni dobavitelj in pridelovalec vrtnin za največje prehrambene trgovske verige na slovenskem trgu ter pomemben dobavitelj prehrambnim trgovskim verigam v državah na katere meji Slovenija.
Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

 

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo Paradajz, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo, d.o.o., sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

 

 

Generali Investments z novim članom uprave

 

Luka Flere, ki bo s funkcijo člana uprave v Generali Investments, najstarejši družbi za upravljanje v Sloveniji, začel 16. oktobra 2020, ima več kot 15- letne izkušnje, s finančnega področja upravljanja naložb in analiz tako doma kot tudi v tujini. V družbi Generali Investments je opravljal funkcijo direktorja naložbenega sektorja in je nosilec prestižnega priznanja najboljši slovenski upravljavec leta 2019.

Končal je ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Leta 2005 se je zaposlil kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje Generali Investments (KD Skladi). V letu 2010 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v Generali Investments.

 

 

Generali Growth Equity Fund v manj kot enem letu uspešno pridobil 65 milijonov evrov sredstev sklada

Generali Growth Equity Fund je pridobil zaveze raznolike strukture vlagateljev, ki zaupajo poslanstvu sklada, med katerimi so večji slovenski in mednarodni institucionalni vlagatelji, predvsem pokojninske družbe in zavarovalnice, ter posamezniki, ki se uvrščajo med tako imenovane dobro poučene profesionalne vlagatelje. Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. V njegovem naloženem portfelju so trenutno tri podjetja, katerim je skupna trajnostna usmerjenost, visoka tehnološka razvitost in sledenje trendom ter izjemen potencial za rast.

Ob tem je Luka Podlogar, predsednik uprave družbe Generali Investments, povedal: »Veseli smo, da so vlagatelji prepoznali potencial rasti in tudi pomen, ki ga ima industrija skladov zasebnega kapitala za mala in srednja pojdeta, posebno v takih negotovih časih, ko je stabilna lastniška struktura tista, ki ohranja in podpira podjetja pri nemotenem poslovnem razvoju. Marsikatero podjetje z dobro idejo in ambiciozno ekipo ravno v času takih izzivov, kot so zdaj na trgu, ne izkoristi svojega polnega potenciala, ker nima stabilnih virov financiranja. Trenutne sheme državne pomoči ali bančnih rešitev pa so zanj neustrezne, ali pa mu ne nudijo zadostne podpore. Veseli nas, da imamo podporo vlagateljev in uspešno razvijamo industrijo skladov zasebnega kapitala v Sloveniji, saj s tem prispevamo k ustreznmu financiranju in ugodnemu okolju za razvoj in rast gonila slovenskega gospodarstva – to je malih in srednjih podjetij.«

Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala, je ob tem dejal: »Hvaležni smo za močno podporo vlagateljev, posebno v trenutnem zelo posebnem tržnem okolju. Generali Growth Equity sklad je bil ustanovljen, da bi podjetniškim zvezdam pomagali pri rasti v globalne zmagovalce in trenutne tržne razmere izkazujejo, kako pomembna je naša vloga. Kot odgovoren sovlagatelj želimo sodelovati in že sodelujemo z ambicioznimi podjetniki, ki želijo svojo uspešno zgodbo nadgraditi. Za nami je uspešno prvo polletje sklada, v portfelju naložb so tri perspektivna podjetja in veselimo se nadaljevanja.«

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Konec prvega polletja 2020 je imela v vseh svojih produktih (UCITS skladih, alternativnih investicijskih skladih in mandatih) v upravljanju skupaj preko 1, 1 milijarde evrov sredstev 51.000 zasebnih in institucionalnih vlagateljev.

Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

Generali Investments utrjuje svoj položaj v Severni Makedoniji

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana je v postopku podpisa pogodbe o nakupu družbe Ilirika FM AD Skopje, preko postopka združitve z Generali Investments AD Skopje, odvisne družbe Generali Investments Slovenija, s čimer povečuje svoj tržni delež v Severni Makedoniji na 26 %.

Generali Investments AD Skopje je bila ustanovljena leta 2008 in upravlja 4 investicijske sklade s 31,3 milijoni evrov sredstev v upravljanju. Po združitvi z ILIRIKA FM AD SKOPJE se bodo sredstva v upravljanju povečala na skupaj 46 milijonov evrov in 3900 vlagateljev.

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments, je ob tem povedal: »S to transakcijo utrjujemo svoj položaj v Severni Makedoniji. Vizija Generali Investments je postati eden izmed največjih upravljavcev premoženja v Jugovzhodni Evropi. Pod okriljem Skupine Generali so meje našega delovanja odprte, delamo v globalnem okolju, ki zagotavlja podporo, in izkoriščanje priložnosti s ciljem izkoristiti jih v dobro naših vlagateljev.«

Globalno ima Generali Investments, del skupine, ki pokriva upravljanje premoženja, v upravljanju 630 milijard evrov sredstev, v državah CEE pa 23 milijard evrov sredstev, kar uvršča Generali Investments med največje družbe za upravljanje v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.

Generali d. d., ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997, je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali. Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831 v Trstu, danes je prisotna v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je v letu 2019 presegel 69,7 milijard evrov. S skoraj 72.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni distribucijski mreži.

 

 

Generali Investments z najboljšim upravljavcem desetletja

 

 

Revija Moje finance vsako leto razglasi najboljše vzajemne in pokojninske sklade ter najboljšega upravljavca premoženja v Sloveniji. Na prireditvi, letos je prvič potekala prek video povezave, je revija podelila tudi prestižni naziv za Naj upravljavca desetletja, ki ga je prejel Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj iz družbe Generali Investments.

Primož Cencelj, ki upravlja obvezniška sklada Generali Bond in Generali Corporate Bonds ter denarni sklad Generali MM, je že leta 2014, s komaj 29. leti, osvojil naziv najboljšega upravljavca premoženja, ta prestižni naslov pa je prejel še dvakrat, in sicer 2016 in 2018. Njegov obvezniški sklad je dobil v vseh treh obdobjih (tri-, pet- in 10-letnem) pet zvezdic in tri kipce za najbolje upravljani sklad v Sloveniji. Naziv najboljšega upravljavca je ekipa Generali Investments, ki ima dolgoletne izkušnje na domačem in regionalnih kapitalskih trgih ter dobre mednarodne povezave, v desetletnem obdobju prejela kar šestkrat, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 in 2019.

Na prireditvi so podelili tudi zvezdice skladom za tri-, pet- in desetletno obdobje, kar predstavlja najvišjo prepoznavnost v industriji vzajemnih skladov in so odraz največje odličnosti upravljanja skladov.

Letos so zmagovalni vzajemni skladi z najboljšo oceno, pet zvezdic, postali:
– Za triletno obdobje, za petletno obdobje in desetletno obdobje v kategoriji evropski korporativni in agregatni obvezniški: Generali Bond, obvezniški – EUR
– Za desetletno obdobje v kategoriji delniški informacijska tehnologija: Generali Tehnologija, delniški

V kategoriji naj upravljavec petletnega obdobja od 2015 do 2019 je Primož Cencelj zasedel drugo mesto, postal pa je tudi naj upravljavec desetletja – od 2010 do 2019. V isti kategoriji je David Zorman zasedel četrto mesto, prav tako iz družbe Generali Investments.

Primož Cencelj, CFA, je ob prejemu nagrade za najboljšega upravljavca premoženja po izboru revije Moje Finance zadnjih deset let, ki mu jo je izročil Andrej Šircelj, Minister za finance, povedal: »Hvaležen sem svoji ženi za vso podporo in svojim kolegom, šefom sedanjim in preteklim. V naslednjem desetletju si želim, da bi bilo to obdobje prilivov v vzajemne sklade in da bi Slovenci prepoznali naložbene priložnosti, ki jih ta industrija ponuja.«

Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments pa je poudaril: »Ponosen sem na ekipo, in če sem iskren, nisem presenečen, da smo prejeli nagrado za Naj upravitelja zadnjih deset let. Že večkrat smo s številnimi domačimi in tujimi nagradami dokazali, da delamo z vrhunsko ekipo, ki ima zmagovalno miselnost.«

 

 

Generali Growth Equity Fund v procesu pridobivanja svoje naložbe v družbi LIT Tranzit d.o.o., Trzin

LIT Tranzit d.o.o. je globalno, visokotehnološko podjetje s sedežem v Trzinu in razvojnim centrom v Mariboru, ki razvija in integrira inteligentne rešitve na področju javnega transporta in mobilnosti. Njihovi produkti so uporabljeni na več kot 25.000 avtobusih in neposredno vplivajo na več kot 5 milijard potnikov letno na vseh celinah. Ponašajo se z implementacijami v mestih z najnaprednejšim javnim transportom na svetu, kot so Hong Kong, Singapur, Nagoja in Tel Aviv. Rešitve podjetja LIT Tranzit d.o.o. so razdeljene v štiri sklope:

  • platforma za operativno upravljanje javnega transporta v oblaku,
  • rešitve za upravljanje s plačilnimi sistemi za mesta in javni transport,
  • izračun in distribucija informacij za potnike ter
  • splošne rešitve na področju mobilnosti.

Njihova konkurenčna prednost je vertikalno integriran sistem z natančnimi in zanesljivimi algoritmi za napovedovanje prihodov v javnem prometu.

 

S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v LIT Tranzit d.o.o. bo podjetju omogočena nadaljnja raziskovalno-razvojna dejavnost na področjih sodobnih izzivov mobilnosti in varovanja okolja z inovativnimi visokotehnološkimi programskimi rešitvami, ki ključno prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo LIT Tranzit, programske rešitve, d.o.o., sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

Generali Growth Equity Fund  v procesu pridobivanja naložbe v družbi Panorganix d.o.o., Ljutomer

 

 

Panorganix d.o.o. je sodobno pridelovalno podjetje, pionir v prodaji  tako imenovanih »živih« izdelkov, torej izdelkov s koreninami v zemlji, ki so pakirani v posebni biorazgradljivi embalaži, in predstavljajo »korak naprej od ekološke pridelave«. V svojih pridelovalnih procesih sledijo sodobnim trendom prehrane in obstoječi ponudbi konstantno dodajajo nove pridelke, pri čemer uporabljajo najnovejšo tehnologijo pridelave, ki vključuje skrb za čisto okolje.

S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v Panorganix bo podjetju omogočen nadaljnji razvoj inovativnega visokotehnološkega načina pridelave najkakovostnejšega sadja in zelenjave, ki do kupcev pridejo sveži, polni okusa in hranljivih snovi, ter širitev trajnostno naravnanega kmetijstva z najnovejšo tehnologijo in inovativnimi načini dela, ki omogočajo naravi prijazno, okolju neškodljivo pridelavo, v širšo regijo.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, ki skupaj s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji upravlja 1.025 milijoni evrov sredstev v upravljanju. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v Panorganix sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

 

 

Generali Growth Equity Fund zaključil prvo naložbo s pridobitvijo 75-odstotnega deleža družbe Eko Papir d.o.o.

 

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments. Sklad investira pretežno v ambiciozna majhna in srednja podjetja in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Družba Generali Investments, ki je bila ustanovljena leta 1994, je ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi. Skupaj s hčerinskimi družbami upravlja več kot 900 milijonov evrov sredstev.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v Eko Papir sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka.