Na podnebnem vrhu G20 v Benetkah je Generali predstavil cilje zavezništva Net-Zero Insurance Alliance

(Benetke, 11. julij 2021) Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je danes kot ambasador zavarovalnega zavezništva Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) na podnebnem vrhu G20 v Benetkah predstavil zavezo zavarovalnice za pospešitev prehoda na globalno ekonomijo z ničelnimi emisijami.

 

  • Generali je ustanovni član zavarovalnega zavezništva za ogljično nevtralnost Net-Zero Insurance Alliance.
  • Zavezuje se, da bo do leta 2050 zavarovalni portfelj preoblikoval v smeri ničelnih emisij toplogrednih plinov.
  • Generalijevo zavezo podpira nedavno posodobljena politika za varstvo podnebja, ki vključuje od 8,5 do 9,5 milijarde evrov novih zelenih in trajnostnih naložb v obdobju 2021–2025 in postopno razogljičenje portfelja neposrednih naložb, da bi do leta 2050 postali podnebno nevtralni.

 

Osem vodilnih svetovnih zavarovalnic in pozavarovalnic – AXA (predsednik NZIA), Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re in Zurich Insurance Group – je sklenilo zgodovinsko zavezništvo za pospešitev prehoda na globalno ekonomijo z ničelnimi emisijami. Družbe ustanoviteljice NZIA so se zavezale, da bodo do leta 2050 zmanjšale neto emisije iz svojih zavarovalniških portfeljev in pozavarovalnih skladov ter se zavzemale za omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C nad vrednostmi v predindustrijskem času. Vsak član zavezništva bo tako vsakih pet let določil svoje znanstveno utemeljene vmesne cilje in vsako leto javnosti poročal o svojem napredku, da bi prispeval k doseganju ciljev Pariškega podnebnega sporazuma.

Pobuda NZIA se pripravlja na pridružitev kampanji Organizacije združenih narodov »Race to Zero«, da bo tudi uradno postala del finančnega zavezništva Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ki združuje vodilne pobude v smeri ničelnega ogljičnega odtisa v finančni sferi.

Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je povedal: »Generali želi dejavno podpirati pravičen in vključujoč prehod na gospodarstvo z ničelnimi emisijami. Zavarovalno zavezništvo Net-Zero (NZIA), h kateremu je pozvala OZN, nam omogoča, da združimo moči v panogi, saj si želimo pustiti pomemben in dolgotrajen pečat. Združeni smo močnejši. Ponosen sem, da v imenu zavezništva predstavljam pobudo voditeljem najpomembnejših gospodarstev na svetu prav v Benetkah. Generali in Benetke povezujejo zgodovinske vezi. In letos, ob naši 190-letnici, bomo na Trgu svetega Marka znova odprli zgodovinsko palačo Procuratie Vecchie, ki bo postala dom fundacije The Human Safety Net. Ponosni smo, da podpiramo mesto, regijo in njene prebivalce v skupni ambiciji, da Benetke postanejo svetovna prestolnica trajnosti.«

Posodobljena politika varstva podnebja, ki jo je Skupina Generali sprejela pred kratkim, je usmerjena k postopnemu razogljičenju portfelja neposrednih naložb, da bi do leta 2050 dosegli ogljično nevtralnost, zavzema se za omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C nad vrednostmi v predindustrijskem času in družbo zavezuje k uresničevanju zavez Zveze za ogljično nevtralne naložbene portfelje. Kot del vmesnega cilja bo Generali do leta 2025 zmanjšal emisije ogljika v svojem poslovnem portfelju (podjetniške obveznice, vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi) za 25 % in nepremičninski portfelj uskladil z navedenim ciljem 1,5 °C.

Poleg tega namerava Skupina Generali nameniti naložbam v zelene in trajnostne prakse od 8,5 do 9,5 milijard evrov med letoma 2021 in 2025 ter vpeljati vse strožja merila izključitve sektorja premoga s ciljem postopne, vendar popolne odprave naložb v te dejavnosti.

V zadnjih treh letih je Skupina Generali izvedla za 6 milijard evrov naložb v zelene in trajnostne prakse, s čimer je zastavljene cilje dosegla leto prej kot načrtovano. V Generaliju verjamejo, da lahko zlasti zasebni sektor igra ključno vlogo pri »pravičnem prehodu« v prihodnost z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov, tako da javnim ustanovam pomaga pri sprejemanju potrebnih ukrepov.

V letošnjem letu Skupina Generali praznuje 190-letnico s številnimi pobudami. Med njimi je tudi zaključek prenove palače Procuratie Vecchie v Benetkah, ki poteka pod nadzorom biroja David Chipperfield Architects in bo svoja vrata javnosti ponovno odprla po 500 letih. Zgodovinska stavba bo postala globalno središče fundacije The Human Safety Net in bo nov, živahen prostor za redne razstave, dogodke in razprave o aktualnih socialnih in demografskih izzivih, od revščine do migracij. Obenem se je Generali pridružil beneškim mestnim oblastem ter prizadevanjem regije, ki jih podpira tudi država, pri ambiciji, da bi Benetke postale svetovna prestolnica trajnosti.

Za več informacij o posodobljenih politikah varstva podnebja Skupine Generali, obiščite to povezavo.

 

GENERALI, d. d., ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997, je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali. Skupina Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je leta 2020 presegel 70,7 milijard evrov. S skoraj 72.000 zaposlenimi po vsem svetu in 65,9 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji Skupina deluje preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Ob zavezi k trajnostnemu delovanju, je Generalijeva ambicija postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve v edinstveni distribucijski mreži.