Mesečno poročilo KD Krovnega sklada maj 2014

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo KD Krovnega sklada za maj 2014. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.Naložbeni komentar maj 2014 Po nekajmesečni stagnaciji globalnih delniških trgov na začetku leta je maj prinesel pozitivno nadaljevanje. Vsi najpomembnejši delniški trgi so se okrepili, prednjačili […]

Družba KD Skladi je na svoji spletni strani objavila redno mesečno poročilo KD Krovnega sklada za maj 2014. Dodali so mu tudi skupen naložbeni komentar, ki so ga pripravili upravitelji.

Naložbeni komentar maj 2014

Po nekajmesečni stagnaciji globalnih delniških trgov na začetku leta je maj prinesel pozitivno nadaljevanje. Vsi najpomembnejši delniški trgi so se okrepili, prednjačili pa so razvijajoči se trgi s 5,9- odstotnim mesečnim donosom. Razmeroma velik donos je dosegel ameriški kapitalski trg. Tečaji so se v povprečju okrepili za 3,7 odstotka. še najslabše se je odrezala zahodna Evropa. Delniški trgi so se povečali za 1,8 odstotka, vendar smo bili v Evropi že v prejšnjih mesecih deležni višjih tečajev.

Ekonomski podatki v ZDA še naprej ostajajo v pozitivnem območju in kažejo rast gospodarstva.
Na začetku maja so investitorji spremljali predvsem objave o industrijski proizvodnji in stanju na trgu dela. Ameriška stopnja brezposelnosti trenutno znaša 6,3 odstotka in je najnižja v zadnjih petih letih. Tudi trendi kažejo nadaljnje zniževanje brezposelnosti. Prav tako so bili pozitivni tudi podatki o poslovanju ameriških podjetij za prvo četrtletje. Kar 67 odstotkov vseh podjetij je preseglo napovedi, profitne marže pa ostajajo na rekordnih ravneh. Najboljše rezultate za prve tri mesece letošnjega leta je objavil energetski sektor, kar 80 odstotkov vseh podjetij je namreč poslovalo bolje od napovedi. Optimistični ostajajo tudi glede poslovanja v prihodnjih mesecih.

V Evropski uniji podatki kažejo nadaljevanje gospodarskega okrevanja in krepitev zaupanja potrošnikov.
Prav potrošniki bodo ključ za okrevanje v prihodnjih mesecih. Ti so že nakazali bolj optimistično sliko, zdaj pa je treba ta predvidevanja potrditi. še naprej ostaja problem nizka inflacija, ki ne presega enega odstotka. Nizka inflacija ostaja tudi prva skrb na plečih Evropske centralne banke (ECB). V kratkem lahko pričakujemo ukrepanje, saj nadaljnje padanje inflacije lahko pripelje do ponovne stagnacije gospodarske aktivnosti. Prav posojilna aktivnost evropskih bank v razmerju do malih in srednjih podjetij v nekaterih državah ostaja največja težava. V ospredju sta španija in Italija, kjer realna obrestna mera za omenjena podjetja ostaja precej višja, kot je ta v Nemčiji ali Franciji. Na to pereče vprašanje pa bo ECB morala v kratkem najti odgovor.

Na trgih v razvoju se je slika v zadnjem mesecu precej popravila, kar se je seveda pokazalo tudi na delniških trgih.
Ključno vlogo je imela tokrat Indija. Njen delniški trg se je na mesečni ravni okrepil za kar 12 odstotkov. Izredno visoka rast je posledica pozitivnih odzivov na volitve, ki so potekale v Indiji. Od nove oblasti se pričakujejo predvsem investicije v infrastrukturo, ki naj bi se izvedle precej hitreje kot v preteklosti. še vedno pa ostaja pod pritiski Kitajska, ki ima ogromne težave pri zagotavljanju visoke gospodarske rasti. Ta je namreč nujno potrebna, če želijo ustvarjati nova delovna mesta za množico mladih, ki prihajajo na trg delovne sile. Visoka gospodarska rast je v preteklih letih prihajala predvsem iz državnih infrastrukturnih projektov, ki pa v zadnjem obdobju ne rastejo več s tako intenzivnostjo kot v preteklih letih. Prav tako je celotno kitajsko gospodarstvo v fazi prestrukturiranja, kar tudi povzroča šoke po različnih delih gospodarstva. Brazilija je bila v maju v središču predvsem zaradi svetovnega nogometnega prvenstva, dogajanje na gospodarskem in borznem parketu pa je bilo tokrat v drugem planu.

Obrobni regijski trgi so nadaljevali v pozitivnem tonu tudi v maju. Glavna zvezda je bila ponovno Slovenija, kjer so investitorji hitro pozabili na padec vlade, saj privatizacijski projekti, predvsem zaradi pritiskov Evropske unije, tečejo naprej. Podcenjena slovenska podjetja so še vedno privlačna ter ostajajo na nakupnih listah slovenskih in tudi tujih investitorjev, ki vlagajo na slovenski kapitalski trg. Nekoliko se prebuja tudi širši Balkan. Zaznati je mogoče prve pozitivne premike, vendar bo potrebnih še več pozitivnih novic, preden se bo lahko razvil pozitiven trend.

 
* Pozitivna vrednost pomeni rast evra.

Obvezniški trg v Evropi je bil v tudi maja v znamenju velike normalizacije, ki jo je bilo mogoče opaziti v zniževanju pribitkov za tveganje za obrobne evropske države. Prav tako je trg začel vgrajevati »napovedano« znižanje ključne obrestne mere s strani ECB na začetku meseca. Volitve v Evropski parlament so poskrbele, da mesec ni bil popolnoma dolgočasen, saj je zaradi njih prišlo do nihanj na obrobnih obvezniških trgih.