Varčevalni paket KD Skladi in AS: Varčujte in ugodneje avto zavarujte!

Poskrbite za svojo finančno prihodnost, za dodatek k pokojnini, šolanje otroka ali izpolnitev večjih osebnih želja in ob tem uveljavite še popust pri avtomobilskem zavarovanju.

 

Obiščite poslovalnice KD Finančna točka (v prostorih Adriatica Slovenice) in ob sklenitvi novega paketa skladov (Popotnica za življenje, Moje sanje ali Situirana jesen) do konca tega leta izkoristite naslednje ugodnosti:

•    Ugodnost KD Skladov: bon za 20 EUR kot dodatno vplačilo v paket skladov po enem letu varčevanja;*
•    Ugodnost Adriatica Slovenice: bon do 40 EUR pri obnovi ali sklenitvi novega AS avtomobilskega zavarovanja za osebno vozilo. **

Akcija velja do 31. 12. 2014.

Več

*Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakc?ski račun paketa prek direktne obremenitve SEPA. Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.
Vlagatelji, ki bodo do 31. 12. 2014 sklenili enega izmed varčevalnih paketov ali KD VIP Kombinacij KD Skladi in vanj do najpozneje 28. 2. 2016 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno vplačilo v paket skladov oziroma KD VIP Kombinacijo v višini 20 EUR. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni mogoče, prav tako ni mogoče izplačilo obroka v gotovini. Če vlagatelj sklene več paketov skladov oziroma bi lahko prejel več ugodnosti s strani KD Skladi, je upravičen le do toliko ugodnosti, ki ne presegajo 42 EUR za posamezno ugodnost oziroma 84 EUR za vse prejete ugodnosti v posameznem koledarskem letu.
** Bon za avtomobilsko zavarovanje pri Adriaticu Slovenici je unovčljiv do 31. 12. 2015 v vseh poslovalnicah Adriatica Slovenice in pri pooblaščenih zavarovalnih zastopnikih AS. Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe pravil unovčenja bona.