Kako vstopiti v svet finančnih naložb?

Investiranje je proces uporabe kapitala za nakup sredstev ali finančnih instrumentov z namenom ustvarjanja dobička. Mnogim se zdi ta finančni svet zapleten in nedostopen. Uspešno investiranje zahteva razumevanje različnih vrst naložb, tveganj in strategij.

 

 

Pri investiranju se skoraj vse vrti okrog pričakovanih donosov. Od tega sta med drugim odvisna ocena tveganosti naložbe in cena vrednostnega papirja. Prihodnje donose z dovoljšno stopnjo gotovosti ne moremo napovedati zaradi različnih dogodkov, kot so gospodarsko-politični premiki, geostrateški spori, naravne nesreče, epidemije in podobno. Svet, življenje in narava so polni negotovih dogodkov, na finančnih trgih pa se ti dogodki, običajno zelo hitro preslikajo v gibanje vrednosti naložb. 

Na gibanje finančnih in kapitalskih trgov vplivajo mnogi dejavniki in tudi najsodobnejša informacijska tehnologija z umetno inteligenco ne more v celoti predvideti vseh.

Ne nazadnje finančne odločitve na koncu sprejemajo ljudje, ti pa se ne odločajo vedno popolnoma racionalno. Ko je v minulih letih svet zajela pandemija, smo lahko v živo spremljali strah in negotovost vlagateljev. Finančni svet poganjata predvsem dve čustvi: pohlep in strahPohlep po tem, da bi imeli več in strah pred tem, da bi to, kar imamo, izgubili. Za uspešno ravnanje s premoženjem je ključno, da znamo nadzorovati obe čustvi. Da se ne prepustimo pohlepu in zato spregledamo nevarnosti ter da se ne prepustimo strahu in zato izpustimo priložnosti.

Ko gre za finance, je zmeren strah lahko koristen, a le dokler ne preglasi razuma. Strah pred izgubo premoženja nas varuje pred nepremišljenimi odločitvami oziroma pomaga pri iskanju sprejemljivega ravnovesja med donosnostjo in tveganjem. Toda lahko se zgodi, da strah postane prevelik in nas oropa priložnosti. Tipičen primer prevelikega strahu je hranjenje denarja doma v nogavici ali v najboljšem primeru na bančnem računu, ker se bojimo, da bi z naložbo v vrednostne papirje lahko ogrozili varnost svojih prihrankov. Četudi se v resnici prav s hranjenjem denarja v nogavici ali na bančnem računu vrednost prihrankov zaradi inflacije zmanjšuje, medtem ko se z ustrezno izbranimi naložbami premoženje praviloma oplemeniti.

Če bi bilo mogoče z gotovostjo napovedovati gibanje vrednosti tečajev na finančnih in kapitalskih trgih, bi lahko vsakdo poskrbel za donosnost svoje naložbe. Najverjetneje bi vse skupaj opravil kar računalniški program. Toda svet je, kot lahko vidimo vsak dan, zelo nepredvidljiv. Informacije in znanje so eno najmočnejših orožij proti strahu, saj zmanjšujejo negotovost. Če vemo, da so občasna nihanja sestavni del kapitalskih naložb ter da naložbe dolgoročno praviloma rastejo, nas morebitna korekcija ne bo spravila v negotovost in strah ter posledično v nevarnost, da bi pod vplivom strahu ravnali nepremišljeno.

Če ste že vstopili v svet finančnih naložb ali če o tem še razmišljate, je zato pomembno, da se opremite z verodostojnimi informacijami in znanjem.

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.