Generali Investments zaključila postopek prodaje deleža v družbi Generali Investments AD Skopje

(Ljubljana, 22. maj 2024) Družba Generali Investments je zaključila proces prodaje deleža v družbi Generali Investments AD Skopje družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, je novembra 2023 z družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., podpisala pogodbo o prodaji delnic v družbi Generali Investments AD Skopje. Po uspešni pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj bo lastništvo preneseno 23. maja 2024. Hčerinska družba Generali Investments AD Skopje, ki je bila ustanovljena leta 2008 pod okriljem družbe, ko je ta poslovala še z imenom KD Skladi, s tem prehaja pod okrilje NLB Skupine.

»Veseli nas, da bo družba Generali Investments AD Skopje nadaljevala dolgoletno tradicijo  zagotavljanja storitev kakovostnega upravljanja premoženja pod okriljem in korporativno identiteto NLB Skupine, s katero smo v Severni Makedoniji že do sedaj tesno sodelovali« je ob tem dejala predsednica uprave družbe Generali Investments Slovenija, Melita Rajgelj Ozebek, in še povedala: »Družba Generali Investments Slovenija, prva slovenska družba za upravljanje, v letu 2024 praznuje 30 let svojega delovanja. Ponašamo se z najdaljšo tradicijo upravljanja premoženja na trgih JV Evrope in nas veseli, da uspešno nadaljujemo s procesom uvajanja nove razvojne strategije in konsolidacije poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, katere cilj je zagotavljanje najvišje ravni storitev upravljanja premoženja za vlagatelje. Ostajamo družba za upravljanje s priznano in največkrat nagrajeno ekipo strokovnjakov na lokalnem trgu. Vse prednosti dosedanjega plemenitenja sredstev ostajajo enake, hkrati pa svoje poslovanje vsakodnevno nadgrajujemo s praksami, podprtimi z bogatimi mednarodnimi izkušnjami Skupine Generali. Namen naše ekipe je doseči še boljše rezultate za naše vlagatelje, s pomočjo inovativnih, dostopnih in vlagateljem prilagojenih storitev.«

Družba Generali Investments Slovenija upravlja Generali Krovni sklad s 15 podskladi, od katerih jih 11 spodbuja okoljske in družbene značilnosti dejavnikov trajnosti, in 1 alternativni nepremičninski sklad. V letu 2023 je družba skupaj s Skupino Generali pričela s procesom uvajanja nove razvojne strategije in konsolidacije poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, katere cilj je zagotavljanje najvišje ravni storitev upravljanja premoženja za vlagatelje.