Generali Investments v smeri spodbujanja čistega okolja in pitne vode postaja boter človeškima ribicama iz Postojnske jame

(Ljubljana, 22. 01. 2024) Družbo Generali Investments pri sprejemanju vseh poslovnih odločitev vodi tudi skrb za okolje, zato v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti podpira projekt Protect Proteus, s katerim osvešča o posebnostih in pomenu človeške ribice ter o pomenu ohranjanja čistega okolja in pitne vode.

Na fotografiji pred novim akvarijem so (od leve proti desni) Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame d.d., Mojca Marija Pregelj, vodja trženja pri družbi Generali Investments, in Katja Dolenc Batagelj, izvršna direktorica marketinga Postojnske jame d.d.

V družbi Generali Investments menijo, da lahko prispevajo svoj delež v času vse večje ogroženosti okolja, negativnih podnebnih sprememb ter zahtev po izpolnjevanju višjih družbenih in upravljavskih standardov. In to ne le s spodbujanjem odgovornega poslovanja izdajateljev finančnih instrumentov, v katerih imajo podskladi naložena svoja sredstva, temveč tudi s projekti, ki konkretno izboljšujejo naše življenjsko okolje in pomagajo ohraniti večno mlad planet za vse. Zaradi tega Generali Investments podpira projekt Protect Proteus in v sodelovanju s Postojnsko jamo aktivno osvešča ter z odločnimi koraki skrbi za habitat izredno dragocene in zaščitene življenjske vrste – človeške ribice (Proteus anguinus). Zmajeve mladičke, kot tudi imenujemo največjo jamsko žival na svetu, lahko najdemo na zelo majhnem delu sveta, znotraj tega območja pa njihovo glavno domovanje ostajata Slovenija in Postojnska jama. Človeška ribica živi izključno v temi podzemnih rek in jamskih jezer, skrita našim očem. Pa vendar je s svojim načinom življenja ter izrazito senzibilnostjo najboljši odraz našega odnosa do narave. Prav zato je ohranjanje čistega površja in posledično podtalnice, ki je eden največjih zalogovnikov pitne vode na svetu, pomembno ne le za zagotavljanje kakovostnega habitata endemitu dinarskega krasa, pač pa tudi za vse nas. Človeška ribica je simbol čiste pitne vode.

Družba Generali Investments zato aktivno pristopa k projektu Protect Proteus in je v luči ozaveščanja in podpore omogočila postavitev specializiranega akvarija, v katerem bosta odslej živeli človeški ribici iz znamenitega legla 2016. Takrat smo bili prvič v svetovni zgodovini priča izleganju zmajevih mladičkov pred očmi javnosti, naša človeška ribica pa je postala zvezda, ki je priklicala pozornost vseh največjih medijev na svetu. Generali Investments tako s ponosom postaja boter človeškima ribicama iz Postojnske jame.

»V družbi Generali Investments z aktivnim pristopom k projektu, ki je glasnik ohranjanja čistega okolja, čiste pitne vode in ohranjanja življenja najbolj krhkih živečih vrst, konkretno opredeljujemo svoj pristop k trajnostnim značilnostim, ki temelji tako na poslovanju, osredotočenem na odličnosti notranjih poslovnih procesov, kot tudi na odgovornem ravnanju v lokalni skupnosti, v kateri s prevzemanjem aktivnih vlog delujemo onkraj vsakodnevnega poslovanja«, je ob tej priložnosti poudarila Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave družbe Generali Investments.

»Vsi v Postojnski jami smo varuhi v prvi vrsti čistega okolja in človeške ribice. S podporo, ki nam jo je izkazal Generali Investments, pa smo iskreno veseli in hvaležni, da smo dobili nove varuhe oz. superheroje, kot imenujemo tiste, ki prepoznajo našo namero in podpirajo projekt Protect Proteus. Čestitke Generali Investments za pogum, da so bili prvi, in za zaupanje, da bomo lahko skupaj osveščali in svojim zanamcem zapustili čistejši in bolj zdrav planet,« je ob podani podpori projekta Protect Proteus zadovoljno dodal predsednik upravnega odbora Postojnska jama Marjan Batagelj.

Na fotografiji človeška ribica iz znamenitega legla 2016 v novem specializiranem akvariju, ki ga je pomagala postaviti družba Generali Investments

 

Na fotografiji človeška ribica iz znamenitega legla 2016 v novem specializiranem akvariju, ki ga je pomagala postaviti družba Generali Investments

O družbi Generali Investments: Pri Generali Investments postopno vpeljujejo skrb za trajnost v svoje delovanje – premike delajo tako globalno, kjer je iniciativo prevzela Skupina Generali, kot tudi lokalno, saj so vse družbe znotraj Skupine na svojih lokalnih trgih skrb za trajnost vključile v svoje načrte in delo. Vključevanje (ESG) dejavnikov, kot so okoljske in družbene zadeve ter zadeve, povezane z zaposlenimi, človekovimi pravicami, preprečevanjem korupcije in podkupovanja, nam omogoča ustvarjanje dolgoročne vrednosti v korist vseh naših deležnikov, saj je gospodarsko blaginjo mogoče doseči le, če se jo gradi na družbeno pravičnih in okolju prijaznih temeljih.

Skrb za bolj trajnostno prihodnost družba izraža prek naložbenih odločitev, odnosov z zaposlenimi in strankami. Cilj je ustvarjati dolgoročno konkurenčne donose in hkrati vplivati na družbo (S), okolje (E) in korporativna merila prek upravljavskega vidika (G) – ESG. Zavedajo se, da morajo pri vključevanju ESG načel sodelovati in ukrepati vsi deležniki. Najprej država, ki mora to področje urediti sistemsko, z ustreznimi spodbudami in zakoni, seveda pa tudi podjetja, ki bodo morala zakon in pravila implementirati v poslovanje in spremeniti poslovne procese. Pomembni deležnik so tudi finančne institucije, ki bodo morale poskrbeti za alokacijo kapitala, in posamezniki z odgovornim ravnanjem.

O projektu Proteus Protect: Projekt Postojnske jame je namenjen ohranjanju varnega in zdravega življenjskega prostora človeške ribice, v okviru katerega se razvija laboratorije in sodeluje z znanstveniki, ozavešča o pomenu podtalnice in pitne vode s ciljem ohranjati večno mlad planet.

 

*Uredba SFDR je Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev, ki določa pravila o preglednosti vključevanja tveganj glede trajnostnosti in upoštevanja škodljivih vplivov v postopke pri udeležencih na finančnem trgu in finančnih svetovalcih ter pravila o zagotavljanju informacij o trajnostnih vplivih finančnih produktov
**ESG je kratica, ki označuje E- environment oziroma okolje, S- social oziroma družba in G- governance oziroma upravljanje.