Se tudi vam svetlika naložba v zlato?

V obdobjih gospodarske negotovosti se mnogi obračajo k zlatu kot simbolu finančne varnosti in hranilca vrednosti. Tradicionalno je zlato veljalo za "varno naložbo", še posebej ko na delniških trgih prevladuje nestanovitnost. Vendar, ali je nakup zlata res najboljša izbira za vaše prihranke?

Naložbe - uravnotežena tehtnica z zlatom in S&P 500Zlata ogrlica ni naložbeno zlato

Naložbeno zlato obsega zlate palice, kovance in certificirane zlate ploščice, ki jih kupujemo predvsem kot obliko finančne naložbe. Vrednost takšnega zlata je običajno tesno povezana s trenutno tržno ceno čistega zlata.

Zlata palica.

Na drugi strani zlata verižica ali drugi zlati nakit ne šteje nujno za naložbeno zlato. Vrednost nakita je namreč poleg čistosti zlata odvisna od dizajna, blagovne znamke, umetniške vrednosti, možnosti prodaje itd.

Certificirano naložbeno zlato je zato boljša izbira za investiranje, saj njegova čistost, oblika, teža in druge karakteristike ustrezajo določenim standardom, kar olajša ocenjevanje njegove vrednosti.

Najvišji standard kakovosti naložbenega zlata predstavlja oznaka Standard Good Delivery. Standard določa specifikacije, ki jih zlato mora dosegati za trgovanje na mednarodnih borzah. Tako zlato kujejo zgolj kovnice, ki izpolnjujejo stroge pogoje standarda. Posledično je zlato z oznako Good Delivery priznano po vsem svetu in se lahko brez dodatnih preverjanj trguje na mednarodnih trgih, kar zagotavlja lažjo prenosljivost, večjo likvidnost in zaupanje med vlagatelji. Zaradi naštetega so certificirane zlate ploščice veliko bolj smiselna izbira za naložbe v primerjavi z nakitom, katerega vrednost je bolj subjektivna.

Kje lahko kupite naložbeno zlato?

V zadnjem obdobju je vse bolj razširjeno investiranje v zlato preko finančnih trgov. Ena izmed možnosti je nakup delnic podjetij, ki se ukvarjajo z rudarjenjem zlata. Te delnice so pogosto bolj nihajne od same cene zlata in ponujajo možnost višjih donosov, a višja je tudi stopnja tveganja.

Druga možnost so ETF-i. Ti skladi investirajo neposredno v fizično zlato in so visoko likvidni, kar omogoča enostaven nakup in prodajo. Vrednost enot teh skladov običajno tesno sledi ceni fizičnega zlata. Običajno so stroški nakupa in upravljanja nižji kot pri fizičnem naložbenem zlatu, kjer je poleg stroškov kovnic in posrednikov, potrebno upoštevati tudi stroške hranjenja . ETF-i tako predstavljajo priročno in cenovno ugodno možnost za vlagatelje, ki ne želijo fizičnega zlata​.

Ali se investiranje v zlato splača?

Naložba v zlato ima med vlagatelji status varne in stabilne investicije, ki služi kot hranilec vrednosti in sredstvo za razpršitev tveganja v celotnem portfelju. Kaj pa kažejo zgodovinski podatki v praksi?

Povprečna dolgoročna donosnost splošnega ameriškega indeksa 500 najuspešnejših podjetij, S&P 500 znaša okrog 10,5 %. Če želimo realno primerljivo oceno povprečne donosnosti zlata, moramo ceno začeti spremljati avgusta leta 1971, ko so ZDA ukinile zlati standard oziroma sistem, v katerem je bila vrednost dolarja vezana na določeno količino zlata. Povprečna donosnost najžlahtnejše plemenite kovine v obdobju od takrat do leta 2023 znaša 7,8 %. Dodati je potrebno, da podatki ne vključujejo stroškov hrambe, kovnice in posrednikov pri prodaji. Skupni stroški naložbe v fizično zlato so običajno precej višji kot stroški pri vlaganju v delnice.

Donosnost najbolj spremljanega ameriškega delniškega indeksa torej presega donosnost zlata. Kaj pa pogost argument zagovornikov naložbenega zlata, stabilnost?

Že hitra primerjava grafa gibanja cene zlata in ameriškega S&P 500 v zadnjih 25 letih razkriva, da rast vrednosti zlata še zdaleč ni konstanta, amplitude nihanja vrednosti pa ne bistveno odstopajo od nihanja delniškega indeksa. Zlato se je odlično odrezalo med leti 2008 in 2012, ko se je svet spopadal z veliko finančno krizo. Donosnost delnic je v tistem obdobju zaostajala za donosnostjo zlata, a v času gospodarskega okrevanja so delnice hitro nadoknadile zamujeno in rasle po precej višjih stopnjah kot zlato.

Za vlagatelje z dolgoročno perspektivo se je vlaganje v delnice izkazalo kot bolj donosno od vlaganja v zlato. Največja pomanjkljivost naložbe v zlato napram delnicam je to, da ne generira denarnega toka, ki bi se nato obrestoval. Njegova vrednost temelji predvsem na neoprijemljivih lastnostih kot so varnost, redkost in prestiž, ne pa na ustvarjanju dobička.

Pod črto je torej zlato v preteklosti upravičilo svojo vlogo hranilca vrednosti, še posebej v času geopolitičnih nemirov, inflacije in globalnih finančnih kriz. Kljub temu pa je lahko njegova cena bolj nihajna od obveznic, donosnost pa na dolgi rok nižja kot pri delnicah. Zlato je zato v portfelju vlagatelja smiselno predvsem kot dodatek donosnejšim delniškim in bolj stabilnim obvezniškim naložbam, ki bo služil kot varovalka v primerih gospodarskih in finančnih šokov, ne pa kot osrednji del naložbenega portfelja.

Do zmagovalnega portfelja prek vzajemnih skladov

Vlagateljem enostaven in učinkovit način vlaganja v delnice in obveznice predstavlja investiranje v vzajemne sklade. Vzajemni skladi so zasnovani tako, da izpolnjujejo različne naložbene cilje in stopnje tveganja, kar vlagateljem omogoča izbiro kombinacije skladov, ki najbolj ustrezajo njihovim finančnim ciljem in toleranci do tveganja. Med seboj se razlikujejo po naložbeni politiki oziroma vrsti vrednostnih papirjev, v katero nalagajo sredstva.

Naložbe v delnice prek vzajemnih skladov omogočajo dostop do strokovnega upravljanja portfelja, kar je še posebej koristno za tiste, ki nimajo časa ali znanja za samostojno upravljanje naložb. Posvetujte se z finančnimi svetovalci, ki vam bodo pomagali do najboljše rešitve za svoje finančne potrebe in karakteristike.

 

PRIJAVA NA POSVET

Ključna vprašanja in odgovori

Kakšna je razlika med naložbenim zlatom in zlatim nakitom?
Naložbeno zlato vključuje certificirane zlate palice, kovance in zlate ploščice, katerih vrednost je tesno povezana s tržno ceno čistega zlata. Nasprotno pa je zlat nakit odvisen tudi od drugih dejavnikov kot je dizajn in blagovna znamka. Zlati nakit je težje prodati in ima zato običajno nižjo vrednost v primerjavi z certificiranim naložbenim zlatom.

Je zlato res varna in stabilna naložba?
Zlato je v preteklosti služilo kot hranilec vrednosti in sredstvo za razpršitev tveganja v portfelju, še posebej v času geopolitičnih nemirov in finančnih kriz. Vendar pa njegova cena ni vedno stabilna in lahko niha.

Kakšne so možnosti za investiranje v zlato preko finančnih trgov?
Investitorji lahko investirajo v zlato preko delnic podjetij, ki se ukvarjajo z rudarjenjem zlata, ali preko ETF-ov, ki investirajo neposredno v fizično zlato. Delnice rudarskih podjetij so bolj nihajne in ponujajo potencialno višje donose, medtem ko ETF-i nudijo visoko likvidnost in enostavno trgovanje.

Kako se donosnost zlata primerja z donosnostjo delnic?
Zgodovinsko gledano je povprečna dolgoročna donosnost zlata nižja v primerjavi z delniškimi indeksi, kot je npr. S&P 500. Zlato predstavlja ustrezno dopolnilo portfelju, ki se dobro odreže v času gospodarske negotovosti.