Vlaganje v delnice je lahko preprosto

Delnice predstavljajo lastniški delež v podjetju in so ena od osnovnih oblik finančnih naložb. Z vlaganjem v delnice vlagatelj pridobi možnost udeležbe v dobičku podjetja preko dividend ter rasti tržne vrednosti podjetja. Veliko varčevalcev meni, da je vlaganje v delnice tvegano in primerno samo za tiste z obsežnimi prihranki in izkušnjami iz področja finančnih trgov, a ob ustreznem pristopu, so lahko delnice primerna naložba za vsakega varčevalca. Še posebej v primeru vlaganja v delnice prek vzajemnih skladov, kjer je vlagatelj deležen tako diverzifikacije kot strokovnega upravljanja naložb, vse pa mu je dostopno že z majhnimi zneski.

Donosnost delniških naložb

Za boljše razumevanje moči dolgoročnega vlaganja si oglejmo primer. Če investitor vloži 10.000 EUR v portfelj delnic, ki v povprečju dosega donosnost okoli 6,5 % – torej v višini povprečne donosnosti ameriškega borznega indeksa S&P 500 (prilagojeno za inflacijo), bo: :

 • V 10 letih realna (za inflacijo prilagojena) vrednost naložbe narasla na približno 18.771 EUR.
 • V 20 letih bi ta vrednost zrasla na približno 35.236 EUR.
 • V 30 letih pa bi bila realna vrednost investicije ob predpostavki 6,5 % donosa 66.144 EUR.

Dolgoročno vlaganje - graf
Že hitra primerjava razkriva, kako dolgoročno vlaganje v delnice in učinek obrestno-obrestnega računa privede do znatnega povečanja vrednosti naložbe, tudi upoštevajoč inflacijo.
Donosnost delniških naložb

Kaj upoštevati pri nakupu delnic?

Ključne korake za uspešno sestavo portfelja delnic, katerega cilje je na dolgi rok dosegati donosnost trga, smo strnili v 6 točk:

 1. Razpršitev portfelja naložb
  Diverzifikacija oz. razpršitev naložb je ključna strategija za zmanjšanje tveganja. To pomeni, da ne vlagate vsega kapitala v eno delnico ali sektor, ampak razporedite naložbe med različne delnice, sektorje in geografske regije.
 2. Ustrezna raziskava trga in podjetij
  Pred nakupom delnice je pomembno opraviti temeljito analizo. To vključuje razumevanje poslovanja podjetja, preučevanje finančnih poročil, ocenjevanje konkurenčnosti in upoštevanje ekonomskih ter tržnih trendov.
 3. Prilagoditev vlagateljskem profilu
  Investiranje mora biti prilagojeno individualnim okoliščinam. To zajema upoštevanje starosti vlagatelja, njegovega časovnega horizonta, finančnih ciljev in naklonjenosti tveganju. Mlajši vlagatelji lahko na primer prevzamejo večje tveganje, in vlagajo večji delež v delnice, medtem ko je za starejše vlagatelje primerno, da večji del portfelja vložijo v stabilnejše naložbe kot so obveznice.Prilagoditev vlagateljskem profilu

  IZDELAJTE SVOJ PROFIL VLAGATELJA

 4. Disciplina in dolgoročna usmerjenost
  Vlaganje v delnice je primerno za dolgoročne vlagatelje. Trgi so muhasti in volatilni, vendar zgodovina kaže, da dolgoročna rast trgov slej ko prej prevlada nad kratkoročnimi nihaji. Dolgoročna usmerjenost omogoča tudi, da se izognete impulzivnim odločitvam, ki se običajno končajo z zamujenimi priložnostmi za donose.
 5. Preučevanje tveganj na ravni posamezne delnice in celotnega portfelja
  Pomembno je razumeti tveganja, povezana ne samo s posameznimi delnicami, ampak tudi s celotnim portfeljem. Tveganja na ravni delnice vključujejo specifična tveganja določenega podjetja, kot so finančna stabilnost podjetja, konkurenčna pozicija in sposobnost upravljanja. Na drugi strani se tveganja portfelja nanašajo na to, kako so vaše naložbe razporejene in kako se med seboj dopolnjujejo ter zmanjšujejo ali povečujejo skupno tveganje. Analiza in razumevanje tveganja na obeh ravneh pomaga v razumevanju celotne izpostavljenosti in potencialnih vplivov na vrednost vaših naložb.
 6. Preverjanje stanja naložb in prilagajanje portfelja
  Vlagatelji bi morali vsaj enkrat letno pregledati uspešnost svojih naložb in preveriti, ali so še vedno v skladu z njihovimi finančnimi cilji, časovnim horizontom in toleranco do tveganja. To lahko vključuje prilagajanje razporeditve sredstev, prodajo delnic, ki ne izpolnjujejo pričakovanj, ali dodajanje novih naložb za izboljšanje razpršitve in potencialnega donosa. Ta proces omogoča vlagateljem, da ostanejo na poti do svojih dolgoročnih finančnih ciljev in se prilagajajo spreminjajočim se tržnim razmeram.

Kje kupiti delnice v Sloveniji

V Sloveniji je nakup posameznih delnic mogoč preko domačih in tujih borznoposredniških hiš, t.i. brokerjev, kot so na primer domača Ilirika, tuji Interactive brokers in Admiral ter spletnih trgovalnih platform kot je Etoro. Še en način vlaganja, ki je povprečnemu vlagatelju zelo prijazen, je prek vzajemnih skladov, a več o teh v nadaljevanju prispevka. Pri izbiri finančnega posrednika je pomembno upoštevati več dejavnikov, najpomembnejši med njimi so:

 • Ugled in zanesljivost: Preverite ugled in zgodovino izbranega posrednika. Izberite uveljavljeno in zanesljivo institucijo.
 • Licence in regulativa: Zagotovite, da je posrednik licenciran in reguliran od pristojnih finančnih organov.
 • Uporabniška izkušnja: Preverite uporabniški vmesnik trgovalne platforme in dostopnost podpore za uporabnike.
 • Izobraževalni viri : Nekateri finančni posredniki nudijo izobraževalne vsebine, webinarje, analize in novice iz sveta financ, kar je lahko koristno predvsem za začetnike.

Veliko vlogo pri uspešnosti vašega investiranja bodo igrali stroški, zato je pri izboru posrednika zelo pomembno, da preučimo različne vrste bremenitev. Upoštevajte:

 • Provizijske stroške: To so stroški, ki jih finančni posrednik zaračuna za posredovanje pri nakupu ali prodaji delnic. Nekateri posredniki zaračunavajo tudi skrbniške provizije, ki so povezane s hrambo vrednostnih papirjev.
 • Stroški vzdrževanja računa: Nekateri finančni posredniki zaračunavajo mesečne ali letne stroške za vzdrževanje računa.
 • Drugi stroški: Pozorni bodite tudi na morebitne skrite stroške, kot so stroški za izplačilo sredstev ali menjavo valut.

 

Davčne obveznosti pri vlaganju v delnice

Obveznost vsakega, ki vlaga direktno v delnice, je, da enkrat letno pravilno odda davčno napoved in plača ustrezne davke. V nasprotnem primeru je lahko izpostavljen visokim kaznim. Po davčni zakonodaji je treba prijaviti:

 • Kapitalski dobiček: Davčna obveznost nastane ob prodaji delnic, če je bila prodajna cena višja od nakupne.
 • Dividende: Ob izplačilu dividend je treba plačati davek, če te niso bile obdavčene že pri viru.

Davčna napoved mora biti oddana skladno z veljavnimi roki in pravili. Priporočljivo je, da se vlagatelji posvetujejo z davčnim svetovalcem ali uporabijo profesionalne računovodske storitve za zagotavljanje pravilnosti in zakonitosti njihovih davčnih obveznosti. O tem, kdaj je vlagatelj oproščen davčne obveznosti, višini davka in ostale ključne informacije povezane z davki na kapitalski dobiček si lahko preberete v prispevku Obdavčitev naložb.

Vlaganje v delnice prek vzajemnih skladov

Kot že omenjeno, se lahko v delnice investira tudi posredno prek vzajemnih skladov. Pri vlaganju prek vzajemnih skladov kupite delež v skladu, ki vlaga v portfelj delnic različnih naložb. Tako z nakupom deleža v vzajemnem skladu posredno vlagate v širok nabor delnic, ne da bi pri tem morali sami izbirati in kupovati vsako delnico posebej.

Vlaganje v delnice prek vzajemnih skladov

Vzajemne sklade upravljajo profesionalni upravljavci, ki spremljajo trge in vseskozi prilagajajo naložbeni portfelj. To vam prihrani čas in trud, ki bi ga sicer porabili za individualne raziskave in upravljanje naložb. Še ena ključna prednost vzajemnih skladov je ta, da omogočajo dostop do razpršenega portfelja različnih naložb že z nizkimi zneski. Če ne premorete še znanja in izkušenj na finančnih trgih, vam lahko pri investiranju v vzajemne sklade s strokovnimi nasveti pomagajo finančni svetovalci.

PRIJAVA NA POSVET

Ključna vprašanja z odgovori

Kako izberem pravega finančnega posrednika?
Pri izbiri finančnega posrednika je pomembno upoštevati ugled in zanesljivost, licenciranje in regulativo, uporabniško izkušnjo ter razpoložljivost izobraževalnih virov. Raziskujte, primerjajte stroške in storitve različnih posrednikov, in izberite tistega, ki najbolje ustreza vašim potrebam in ciljem.

Kje lahko v Sloveniji kupim delnice?
V Sloveniji lahko delnice kupite preko domačih in tujih borznoposredniških hiš ter spletnih trgovalnih platform ter posredno prek vzajemnih skladov. Pomembno je izbrati zanesljivega in uglednega posrednika, ki je ustrezno licenciran in reguliran.

Kateri so ključni koraki pri vlaganju v delnice?
Ključni koraki vključujejo temeljito raziskavo trga in podjetij, razpršitev naložb, prilagoditev vlagateljskemu profilu, preučevanje tveganj in preverjanje ter prilagajanje stanja naložb. Pomembno je tudi upoštevanje dolgoročne usmerjenosti in discipline pri vlaganju.

Kako lahko enostavno in že z majhnimi zneski vlagam v delnice?
Eden izmed bolj dostopnih načinov vlaganja v delnice je investiranje posredno prek vzajemnih skladov, in sicer tako, da kupite delež v vzajemnem skladu, ki vlaga v številne različne delnice. Na ta način vam vzajemni skladi omogočajo diverzifikacijo naložb, kar zmanjšuje tveganje. Poleg tega, da so te naložbe strokovno upravljane in vam tako olajša sprejemanje investicijskih odločitev, so vzajemni skladi primerni tudi za vlagatelje, ki želijo (redno mesečno) vlagati z manjšim zneski, saj omogočajo naložbe v širši spekter delnic, ki bi sicer zahtevale večji začetni vložek.