Pravila uspešnega vlaganja denarja

Vlaganje denarja je prvi korak na poti k finančni neodvisnosti. Vendar pa se je investiranja v sklade treba lotiti preudarno in pri tem upoštevati nekaj temeljnih pravil. Preverite, kaj svetujejo izkušeni svetovalci družbe za upravljanje premoženja Generali Investments.

 

Investiranje je pogosto eden izmed ključnih korakov na posameznikovi poti k finančni neodvisnosti  in stabilnosti. Po drugi strani pa je tudi področje, ki se ga veliko ljudi boji, ali pa se vanj podaja brez ustreznega znanja in izkušenj. Pomisleki, ki so največkrat plod lastnih slabih izkušenj iz preteklosti in negativnih pričevanj drugih, so zato upravičeni. Brez ustrezne strategije in poznavanja nepisanih pravil vlaganja denarja se lahko kaj hitro opečemo in namesto oplemeniti, svoje prihranke izgubimo. 

To pa še zdaleč ne pomeni, da je investiranje primerno zgolj za strokovnjake in izkušene mačke. S sledenjem in upoštevanjem ključnih pravil uspešnega vlaganja denarja lahko tudi začetniki izrabijo priložnosti, ki jih ponuja svet naložb in unovčijo rast vrednosti delnic, obveznic, nepremičnin in ostalih naložbenih razredov.

Bistvena načela uspešnega investiranja denarja smo pri družbi za upravljanje  Generali Investments združili v šest zlatih pravil investiranja, ki jih boste spoznali v nadaljevanju prispevka. Čeprav je za kapitalske trge značilno nepredvidljivo in burno dogajanje, so temeljna načela uspešnega investiranja v delnice in ostale vrednostne papirje večna. 

Šest zlatih pravil vlaganja denarja

 

1.PRAVILO: Investirajte načrtno in po meri

Prvo pravilo ni slučajno postavljeno pred vsemi ostalimi. Še preden se lotimo investiranja v delnice, sklade ali kateri drugi naložbeni razred, moramo jasno zastaviti svoje cilje oziroma namen investiranja. V tem koraku si določimo tudi, koliko smo pripravljeni nameniti vlaganju denarja in koliko časa imamo na voljo do obdobja, ko si bomo začeli naložbo izplačevati. Zelo pomembno pri tem je, da smo v svojih pričakovanjih realni.

 

2.PRAVILO: Izberite primeren način investiranja 

Drugo pravilo ločuje med dvema možnostma pristopa k vlaganju denarja:

– investiranje z enkratnimi zneski, pri katerem v različnih obdobjih vlagamo različno visoke zneske

– mesečno investiranje po metodi povprečnih stroškov, se zlasti pri manj izkušenih vlagateljih običajno izkaže kot najbolj uspešen pristop. Bistvo metode povprečnih stroškov je, da določen znesek investiramo v rednih intervalih (npr. 100 EUR vsakega petnajstega v mesecu), ne glede na ceno naložbe. S tem omilimo vpliv nihanja tržnih vrednosti in onemogočimo, da bi na naše odločitve vplivala čustva.

 

3.PRAVILO: opredelite svoj tip vlagatelja

Glede na stopnjo tveganja, ki smo ga pripravljeni sprejeti, časovni horizont, življenjski slog in druge karakteristike ločimo med petimi različnimi tipi vlagateljev, od zelo previdnega do zelo dinamičnega vlagatelja. 

Kakšen tip vlagatelja ste?

 

4.PRAVILO: svoj denar zaupajte najboljšim

Izbira pravega strokovnega partnerja, ki nam bo pomagal pri odločitvah o tem, kam vložiti denar in kako upravljati z naložbami, lahko nadomesti pomanjkanje strokovnega znanja na področju finančnih trgov. Pri izbiri moramo upoštevati zgodovino delovanja, velikost oziroma količino sredstev v upravljanju, profesionalnost in uspešnost upravljavcev in svetovalcev, stroške v primerjavi z konkurenco.

Spoznajte svetovalce Generali Investments

 

5.PRAVILO: razpršite svoje naložbe

Po tem, ko opredelimo svoje finančne cilje in vlagateljski profil, skladno z ugotovitvami ustrezno razpršimo svoj portfelj naložb. To pomeni, da svoj denar razporedimo med različne naložbe oziroma različne sklade. Temu v financah pravimo, da jajca razporedimo v različne košare, torej zmanjšamo skupno tveganje našega portfelja.

 

6.PRAVILO: spremljajte svoje naložbe

Ker se razmere na trgih spreminjajo, moramo svoje naložbe redno (priporočamo vsaj enkrat letno) pregledovati in po potrebi v skladu s svojo strategijo prilagoditi aktualnim tržnim razmeram. 

 

6 pravil vlaganja denarja na enem mestu

 

Z brezplačno strokovno pomočjo do zmagovalnega portfelja naložb
Vsak posameznik ima svoje cilje, ki jih želi doseči z vlaganjem denarja. Nekaterim je cilj hiter zaslužek, drugim dolgoročna rast vrednosti sredstev, tretji pa se želijo osredotočiti predvsem na zavarovanje vrednosti premoženja. Vsak cilj zahteva svojo strategijo, zato je pomembno, da se posameznik posveti svojim željam in sposobnostim ter skladno s tem oblikuje svojo strategijo.

Šest osnovnih pravil vlaganja denarja nam lahko služi kot izhodišče in vodnik, ki velja za vse vlagatelje, vseeno pa je zelo pomembno, da vsak posameznik naložbene odločitve prilagodi svojem finančnem položaju, željam in ostalim karakteristikam. 

Svetovalka vlagatelju razlaga pravila investiranja v delnice

Da bi lahko bili uspešni vlagatelji je pomembno tudi razumevanje finančnih trgov. Poznavanje finančnih instrumentov ter spremljanje tržnih gibanj, sta pomembna elementa za sprejemanje pravih odločitev. Ključno pri tem je zavedati se svojega znanja in omejitev. Zato so nam lahko v veliko pomoč finančni svetovalci, ki vlagatelje z nasveti vodijo skozi celoten proces investiranja v sklade in sprejemanja naložbenih odločitev. Bralci tega prispevka se lahko brezplačno posvetujete s strokovnjaki iz področja plemenitenja prihrankov v investicijskih skladih, podprtimi z aktualnimi in kakovostnimi informacijami o dogajanju na kapitalskih trgih. 

Prijava na posvet