Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

 

Minuli teden je bil za ameriški borzni trg izjemen oziroma celo eden izmed najboljših v tem letu, saj so vsi tamkajšnji glavni indeksi dosegli rekordni nivo.

 

Znaki umirjanja inflacije in ugodni podatki o cenah življenjskih potrebščin so na trg poslali optimistično sporočilo o možnem znižanju obrestnih mer s strani ameriške centralne banke, kar je posledično spodbudilo dodatne rasti delnic in tako s seboj poneslo glavne tri indekse do zgodovinskih ravni. Ti so se zvišali tudi zaradi okrepljenega zaupanja vlagateljev, da je ameriško gospodarstvo v dovolj dobrem stanju, da v naslednjih dvanajstih do osemnajstih mesecih prenese višje obrestne mere, kot smo jim bili priča v zadnjih desetih letih. Slednje je spodbudilo ponovni vzpon bikov na trgu. Na drugi strani pa se je indeks cen življenjskih potrebščin aprila, v primerjavi s prejšnjim mesecem, zvišal za 0,3 %. Če to primerjamo s prejšnjim letom pa za stopnjo 3,4 %, kar je manj kot marca. Poleg tega se je umirila tudi jedrna inflacija, ki je očiščena volatilnih stroškov hrane in energije. Če k temu dodamo še upadanje cen nafte na globalnih trgih, lahko vsaj kratkoročno pričakujemo nadaljnje upočasnjevanje inflacije. Nekoliko skrbi prinaša le precejšnja rast nekaterih surovin, med njimi rekordne vrednosti bakra, ki je pomembna surovina predvsem v zelenem prehodu. A tu ni povsem jasno, koliko gre za rast cen »papirnatega« bakra predvsem zaradi aktivnosti finančnih vlagateljev in koliko se je dejansko podražil baker pri proizvajalcih. Kot vidimo v nekaterih drugih primerih iz bližnje preteklosti, je razkorak lahko precejšen.

Plemenite kovine poletele v nebo

Močno so pridobile plemenite kovine. Zlato je preseglo 2400 dolarjev za unčo, srebro pa je pridobilo več kot 10 % in po letu 2013 zopet preseglo vrednost 32 dolarjev za unčo. Vzroke za skokovito rast lahko iščemo predvsem v špekulativno naravnanih vlagateljih, predvsem hedge skladih, ki po nekaj zamujenih priložnostih pri nekaterih drugih surovinah tokrat ne želijo zamuditi igre in visokih donosov.

Upad donosa ameriške 10-letne državne obveznice

Na obvezniškem trgu je donos ameriške 10-letne državne obveznice upadel na 4,4 %. Vzrok se skriva v podatkih o nekoliko nižji inflaciji in šibkejši potrošniški porabi, ki se odraža v pričakovanjih po dvakratnem znižanju obrestne mere s strani Fed.

Pozitivni trendi na azijskih delniških trgih

Nadaljujejo se pozitivni trendi na azijskih, predvsem kitajskem, delniškem trgu. Kitajske oblasti namenjajo dodatna sredstva za reševanje nepremičninske krize, a so zneski zopet premajhni v primerjavi z nakopičenimi težavami. Solidni rezultati poslovanja kitajskih tehnoloških gigantov so ob relativno nizkih vrednotenjih dovolj, da trg gleda bolj optimistično v prihodnost. Ne smemo pozabiti, da so pri nekaterih delnicah popravki v zadnjem letu in pol dosegli več kot 70 % ter da so delnice že ob manjši rasti poslovanja naenkrat postale privlačne. Ob tem moramo zamižati na eno oko in odmisliti del tveganja, da se centralna oblast in partija ponovno vmešavata v poslovanje podjetij, a na kratek rok to gre in zdi se, da je pred nami vsaj krajše obdobje okrevanja tečajev.

NASVET ZA VLAGATELJE

Največji vpliv na kapitalske trge imajo že nekaj časa centralne banke oziroma pričakovanja o višini obrestnih mer. Ta vpliv lahko pričakujemo, da se bo nadaljeval v prihodnjih mesecih. Delniški trgi so tu v primerjavi z obvezniškimi v nekoliko boljšem položaju. Zamiki v rezih obrestnih mer so predvsem posledica dobrega makroekonomskega položaja v globalnem in še posebej ameriškemu gospodarstvu. Ta robustna rast na drugi strani zavira upad inflacije. Lepljiva inflacija in višje obrestne mere sta dva negativna dejavnika na obvezniškem trgu. Posledično so donosi obveznic visoki in v okolju pričakovanega upada inflacije in nižjih obrestnih mer (čeprav šele v 2025) privlačna naložba, saj ponujajo pozitivne realne donose, obenem pa ocenjujemo da so obrestne mere dosegle svoj vrh. Bližajo se ameriške volitve, ki imajo precejšen vpliv na kapitalske trge, obenem pa spremljamo rast geopolitičnih napetosti in oboje sili vlagatelje v globalno razpršene portfelje. Generali Galileo s kombinacijo razpršenih delniških naložb ter dodatkom obveznic, ki ponujajo realne donose, je v takem okolju najboljša izbira za malo bolj previdnega vlagatelja. Za tiste nekoliko bolj nagnjene k tveganju in preferenco k delniškim naložbam priporočamo Generali Globalni kot pravi pristop k globalno razpršenemu portfelju. Vlagateljem, ki se želijo močneje izpostaviti globalnim megatrendom, predvsem v tehnologiji (AI) in megatrendom v zdravstvu, sklada Generali Tehnologija in Generali Vitalnost ponujajo uspešno globalno zgodbo. Tehnologija je panoga ki odraža pričakovanja vlagateljev po nadpovprečni rasti ter novih tehnologijah. Vitalnost pa išče donose predvsem v demografskih megatrendih in trenutno najmočnejša v tem segmentu sta zdravilo za debelost ter rast kupne moči prebivalstva na trgih v razvoju. Najbolj tveganju nagnjene vlagatelje privlači zgodba sklada Generali Indije – Kitajske. Indija je nadomestila Kitajsko kot država z najhitrejšo rastjo a precej boljšo pravno ureditvijo, Kitajska pa se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih 25 letih a vrednotenja kitajskih delnic so po precejšnjih upadih v zadnjih letih zelo privlačna in ponujajo možnost nadpovprečnega dolgoročnega donosa za potrpežljive vlagatelje. Za konzervativne vlagatelje sklada Generali MM in Generali Bond ponujata precej lepše donose kot bančne vloge ob relativno podobni stopnji tveganja.

Razpršenost donosov med trgi in panogami ponujajo privlačne naložbene možnosti za aktivne vlagatelje. Aktivno upravljani skladi Generali Investments ponujajo dostop do teh zgodb.