Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

 

 

Pozitivni niz ameriškega indeksa S&P 500, ki je trajal devet tednov, se ni podaljšal v novo leto. Vlagatelji so del donosov pobrali z mize, saj so glavni delniški indeksi leto 2024 začeli v rdečem. Zanimiv je pogled na donose posameznih segmentov trga, saj je pretekli teden zaznamovala rotacija investicijskih tokov od zmagovalcev 2023 v naložbe in sektorje, ki so bili v preteklih dvanajstih mesecih zapostavljeni in so zaostajali.

Unovčevanje dobičkov je bilo tako najbolj izrazito pri skupini t.i. veličastnih sedem (Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Alphabet in Meta), ki so lani beležili spektakularne donose in imajo največjo utež v glavnih borznih indeksih. Delnice Tesle in Amazona so 2024 začele z okrog 5 % upadom na tedenski ravni. Še za spoznanje več so se pocenile delnice Appla, v zvezi s katerim se je v zadnjem obdobju nabralo nekaj negativnih novic – občuten padec prodaje Iphonov na Kitajskem, znižane napovedi nekaterih investicijskih bank ter predvsem protimonopolna tožba ameriškega ministrstva za pravosodje. Po mnenju ministrstva je sporna ekskluzivnost delovanja ure Apple Watch in storitve iMessage, ki je na voljo zgolj uporabnikom Appla oz. Iphona. V boju za status največje borzne družbe na svetu, Applu tesno za ovratnik diha Microsoft.

Na drugi strani so leto odlično odprle delnice zdravstvenega sektorja, ki so kljub nekaterim odločilnim prebojem, kot je zdravilo za debelost, trendu staranja prebivalstva in dobrim poslovnim rezultatom, lani po donosih močno zaostale za tehnološkimi delnicami, pa tudi za celotnim trgom ter so posledično ugodno ovrednotene. Še manj razlogov za zadovoljstvo so imeli v 2023 vlagatelji v delnice sektorja javne oskrbe in potrošnje, ki so leto sklenile v rdečem. Tudi indeksi obeh omenjenih sektorjev so pretekli teden pridobivali.

Nič pretresljivo novega pa niso prinesli najnovejši podatki iz ameriškega trga dela. Število novo ustvarjenih delovnih mest je decembra znova preseglo napovedi. Stopnja brezposelnosti je ostala pri 3,7 %, povprečna urna postavka se je v primerjavi z novembrom zvišala za 0,4 %. Trg dela torej ostaja robusten, kar centralnim bankirjem dopušča, da bodo pri sproščanju denarne politike precej bolj previdni in potrpežljivi kot pri zategovanju.

Boljše so v leto vstopili evropski borzni indeksi, kjer je utež tehnoloških delnic v indeksih veliko manjša kot v ZDA. V središču pozornosti so bili podatki o decembrski inflaciji, ki se je iz novembrskih 2,4 % zvišala na 2,9 %. Ob ponovnem skoku inflacije, so znova pridobivale zahtevane donosnosti evropskih obveznic. A zvišanje inflacije gre predvsem na račun enkratnih vladnih subvencij energentov decembra leta 2022 v Nemčiji, zaradi katerih je bila primerjalna osnova izkrivljena. Precej bolj informativen bo podatek o januarski inflaciji, saj se v nekaterih državah prenehajo državne subvencije za energente, z začetkom leta pa se običajno na marsikaterem področju na novo prilagajajo cene.
Ekonomski podatki na Kitajskem ostajajo neprepričljivi. Indeks nabavnih managerjev PMI je bil decembra tretji mesec zapored pod mejo 50, ki ločuje rast in krčenje gospodarske aktivnosti. Kitajski borzni indeksi so nadaljevali z upadom.

Ta konec tedna nas čakajo, iz geopolitičnega vidika, zelo pomembne predsedniške volitve na Tajvanu. Predvolilne ankete najbolje kažejo predstavniku progresivne demokratske stranke Lai Ching-teu, ki zagovarja obstoječo politiko neodvisnosti Tajvana. Kitajski predsednik Xi je v luči prihajajočih volitev že izjavil, da je ponovna združitev Kitajske neizogibna. Vprašanje glede Tajvana bo ena izmed ključnih geopolitičnih tem v letošnjem letu.

NASVET ZA VLAGATELJE

Leto 2024 bodo zaznamovale centralne banke z nižanjem obrestnih mer. Fed napoveduje tri reze, ECB je pri tem bolj previdna, a trg v obeh primerih pričakuje hitrejše in močnejše nižanje obrestnih mer kot to napovedujejo centralne banke. Ta razkorak v napovedih in pričakovanjih predstavlja precejšnje tveganje za trge in lahko prinese popravek na trge. Ekonomska aktivnost se upočasnjuje, čeprav svetovno gospodarstvo ostaja na poti rasti. Razvita gospodarstva, predvsem Evropa, pa tudi ZDA, lahko v prvem polletju 2024 zdrsnejo v plitko recesijo, slednje pa so pogosto, ne pa vedno, povod za popravek na borzah. Oboje, politika centralnih bank in pričakovanje recesije prinašata negotovo prvo polletje na kapitalske trge, kar bodo vlagatelji, ki znajo in zmorejo videti čez kratkoročna nihanja znali izkoristiti. Za 2024 so namreč napovedi zmerno optimistične. Glavni indeksi naj bi po napovedih investicijskih bank zrastli, rastli bodo tudi dobički podjetij. Predvsem pa ostajajo nedotaknjeni dolgoročni ekonomski in socio-družbeni trendi. Tehnologija še naprej osvaja prej nepoznana področja. Umetna inteligenca oziroma AI predstavlja rast. Industrija se avtomatizira in digitalizira. Trajnostnost in ESG postajata vse pomembnejša načina investiranja. Varčevanje z energijo, zelena energija, recikliranje in varovanje okolja rišejo nove investicijske priložnosti. Prebivalstvo v razvitem svetu se stara, v razvijajočem pa zori in ustvarja nov močan srednji sloj. To prinaša spremenjene navade potrošnikov in izzive ter priložnosti za globalna podjetja s področja potrošnih dobrin, storitev zdravstva in še kaj. Globalno razpršen portfelj skozi Generali Galileo, Generali Prvi izbor ali Generali Globalni oziroma kombinacija slednjih z Generali Bond in Generali MM je najboljši odgovor na izzive, ki jih prinaša leto 2024. Kombinacija obvezniških in delniških naložb predstavlja pravo mešanico donosa in varnosti za večino vlagateljev. Ohranjamo razpršen pristop s periodičnim povečevanjem naložb. Ta se je skozi zgodovino izkazal kot najboljši pristop, saj se z njim izognemo tveganju, da naložbo kupimo na vrhu.

Obrestne mere so dosegle vrh, zato je za vlagatelje s kombinacijo naložb v delnice in depozitov privlačna možnost vlaganja v globalno razpršene generali sklade ter Generali MM, sklad denarnega trga, ki ponuja celo višjo varnost od bančnih depozitov, podobno donosnost ter fleksibilnost, saj vlagatelja ne zavezuje v naložbo kot to stori bančni depozit.

Obvezniške naložbe skozi Generali Bond, Generali Corporate Bonds zaradi padanja donosov ter posledično rasti cen obveznic predvsem daljše ročnosti pridobivajo na privlačnosti. Obveznice bodo ob padajočih zahtevanih donosih na borzah ustvarile poleg obrestnega donosa še kapitalski dobiček. Obrestni donosi obveznic pa bodo zopet višji od inflacije.

Med posameznimi delniškimi skladi imamo pozitiven pogled na sklad zdravstva in demografskih trendov Generali Vitalnost. Zdravstvo je ugodno vrednoteno, obenem se kažejo nekatere dobre zgodbe, kot je prodor AI v zdravstvo ter razmah zdravila za debelost. Tehnološke delnice, predvsem velikih globalnih podjetij ostajajo visoko vrednotene, a predstavljajo otok nadpovprečne gospodarske rasti. S tem v okolju upočasnjevanja globalne rasti ostajajo privlačne za dolgoročne vlagatelje, lahko pa letošnje leto predstavlja leto predaha po močni rasti v 2023. Vseeno s pozitivnimi zgodbami kot so AI predstavljajo enega izmed gradnikov bodoče rasti gospodarstva in borz. Generali Tehnologija torej ostaja eden izmed pomembnih naložbenih delov portfelja.

Kitajske delnice statično gledano ostajajo zelo privlačno vrednotene, a se je v 2023 nakopičilo toliko negativnih novic, da je hiter obrat trenda malo verjeten, čeprav so kitajske delnice danes najcenejše v primerjavi z ostalimi delnicami s trgov v razvoju ter tudi razvitimi trgi v zadnjih 25 letih. Zato ostajamo previdni in dajemo znotraj sklada večji poudarek Indiji in njenim naložbam. Indija je postala najbolj privlačno gospodarstvo trgov v razvoju, v 2024 pa napoveduje 7 % gospodarsko rast. Prinaša močno rast srednjega razreda in relativno dobro pravno varnost temelječo na anglo saksonski zakonodaji ter demokratično izvoljene predstavnike oblasti. Lahko rečemo, da Indija vse bolj posnema zgodbo hitre rasti Kitajske iz preloma tisočletja. Zato sklad Generali Indija – Kitajska ostaja bolj špekulativno naravnan, čeprav trenutni nivoji za potrpežljivega vlagatelja predstavljajo zanimivo nakupno priložnost.