Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

 

 

Za globalne borze se končuje izjemno leto 2023. Donosi močno presegajo pričakovanja. Tudi v izdihljajih leta ne pričakujemo, da se bo slika pokvarila. Še več, veliko razlogov za zadovoljstvo so v zadnjih tednih imeli tudi vlagatelji na segmentih trga, ki so bili v večjem delu leta nekoliko zapostavljeni in v senci zlasti tehnoloških delnic z veliko tržno kapitalizacijo. Indeks delnic z manjšo tržno kapitalizacijo Russell 2000 je samo pretekli teden pridobil 6 %, v zadnjem mesecu dni pa 11 %. Zanimivo, v tem času so delnice »veličastnih 7«, ki so vodile rast borznih indeksov skozi večji del leta (Apple, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Microsoft in Tesla), pridobile samo 1,5 %.

Da so se karte na borzah premešale, so v veliki meri kriva spremenjena pričakovanja glede denarne politike v 2024. Zdi se, da je bila zgodba »višje za dlje časa«, ki so jo v zvezi z obrestnimi merami še nedolgo nazaj napovedovali centralni bankirji in nekateri tržni udeleženci, kar naenkrat pokopana. Prilagajanja na spremenjen tržni konsenz so se pričela z ugodnimi inflacijskimi podatki za november, stave na občutno nižje obrestne mere v prihodnjem letu, pa so se dodatno povečale po zasedanju ameriške centralne banke pretekli teden. Pri Fed so obrestne mere sicer ohranili na nivoju med 5,25 % in 5,50 %, a mehkejša retorika guvernerja Jerome Powella in projekcije fedovih uradnikov, ki zdaj za prihodnje leto napovedujejo tri nižanja obrestnih mer, pomenijo precejšnjo spremembo v primerjavi s preteklimi, bolj zaostrenimi, zasedanji.

Ob vsem optimizmu glede nižanja obrestnih mer in normalizacije inflacije v ZDA pa ne smemo spregledati, da je jedrna inflacija, ki bolje odraža dolgoročne inflacijske trende, pri 4 % še zmeraj dva krat višja od ciljne in se je od avgusta do novembra na letni ravni znižala zgolj za 0,3 %. Občuten padec splošne inflacije v zadnjih mesecih je šel zlasti na račun nižjih cen energentov, predvsem nafte, cena katere se giba okrog 70 dolarjev za sodček. Vzpodbudna pa je za inflacijske trende deflacija v največji svetovni industrijski sili, Kitajski. Cene v ZDA uvoženih izdelkov so ta mesec dosegle največji upad odkar jih merijo, zato lahko pričakujemo večji vpliv na cene končnih izdelkov tudi v ZDA in Evropi v prihodnjih mesecih, ko se stare zaloge porabijo in odprodajo in na police pridejo cenejši izdelki.

Raven obrestnih mer tudi v evrskem območju ostaja nespremenjena, obenem pa je precej nižja kot v ZDA. Kljub nizki gospodarski rasti in jedrni inflaciji, ki pada hitreje kot čez lužo, je bila pri napovedih za prihodnje leto predsednica ECB Lagardova precej bolj zadržana od Powella. To je okrepilo vrednost evra, medtem pa evropske delnice vztrajajo blizu najvišjih nivojev letos. Pri švicarski in angleški centralni banki ključnih obrestnih mer niso spreminjali. Za še en dvig so se odločili na Norveškem, kjer inflacija vztraja blizu 5 %. Indeks nabavnih managerjev PMI za evrsko območje je še sedmi mesec zapored pod 50 kar pomeni, da se možnosti za recesijo višajo.

Tudi na Kitajskem se leto izteka v skladu z dogajanjem v preteklih dvanajstih mesecih. A v nasprotju z razvitimi trgi, na kitajskih borzah prevladuje rdeča barva. Ob vse bolj trdovratni deflaciji, krizi na nepremičninskem trgu in sila negotovi gospodarski klimi, vlagatelji upajo na obsežnejši finančni stimulus, s katerim bi kitajska vlada v prihodnjem letu uspela obuditi gospodarsko rast.

Okrevanje na trgu obveznic se nadaljuje in je po zasedanju ameriške centralne banke dobilo dodaten pospešek. Močno so se znižale tudi zahtevane donosnosti na visoko tvegane podjetniške obveznice, marsikatero visoko zadolženo podjetje zato nekoliko lažje diha še pred prvim znižanjem ključne obrestne mere.

NASVET ZA VLAGATELJE

Leto 2024 je pred nami. Zaznamovale ga bodo centralne banke z nižanjem obrestnih mer. Fed napoveduje tri, ECB je pri tem bolj previdna, a trg v obeh primerih pričakuje hitrejše in močnejše nižanje obrestnih mer kot to napovedujejo centralne banke. Ta razkorak v napovedih in pričakovanjih predstavlja precejšnje tveganje za trge in lahko prinese popravek na trge. Ekonomska aktivnost se upočasnjuje, čeprav svetovno gospodarstvo ostaja na poti rasti. Razvita gospodarstva, predvsem Evropa, pa tudi ZDA, lahko v prvem polletju 2024 zdrsnejo v plitko recesijo, slednje pa so pogosto, ne pa vedno, povod za popravek na borzah. Oboje, politika centralnih bank in pričakovanje recesije prinašata negotovo prvo polletje na kapitalske trge, kar bodo vlagatelji, ki znajo in zmorejo videti čez kratkoročna nihanja znali izkoristiti. za 2024 so namreč napovedi zmerno optimistične. Glavni indeksi naj bi po napovedih investicijskih bank zrastli, rastli bodo tudi dobički podjetij. Predvsem pa ostajajo nedotaknjeni dolgoročni ekonomski in socio-družbeni trendi. Tehnologija še naprej osvaja prej nepoznana področja. Umetna inteligenca oziroma AI predstavlja rast. Industrija se avtomatizira in digitalizira. Trajnostnost in ESG postajata vse pomembnejša načina investiranja. Varčevanje z energijo, zelena energija, recikliranje in varovanje okolja rišejo nove investicijske priložnosti. Prebivalstvo v razvitem svetu se stara, v razvijajočem pa zori in ustvarja nov močan srednji sloj. To prinaša spremenjene navade potrošnikov in izzive ter priložnosti za globalna podjetja s področja potrošnih dobrin, storitev zdravstva in še kaj. Trendov je še več in v čim širšem pogledu jih bomo poizkušali donosno zajeti v portfelje Generali Investments skladov tudi v 2024.

A vendarle naše priporočilo za 2024 ostaja podobno kot v 2023. Globalno razpršen portfelj skozi Generali Galileo, Generali Prvi izbor ali Generali Globalni oziroma kombinacija slednjih z Generali Bond in Generali MM je najboljši odgovor na izzive, ki jih prinaša leto 2024. Kombinacija obvezniških in delniških naložb predstavlja pravo mešanico donosa in varnosti za večino vlagateljev. Ohranjamo razpršen pristop s periodičnim povečevanjem naložb. Ta se je skozi zgodovino izkazal kot najboljši pristop, saj se z njim izognemo tveganju, da naložbo kupimo na vrhu.

Obrestne mere so dosegle vrh, zato je za vlagatelje s kombinacijo naložb v delnice in depozitov privlačna možnost vlaganja v globalno razpršene generali sklade ter Generali MM, sklad denarnega trga, ki ponuja celo višjo varnost od bančnih depozitov, podobno donosnost ter fleksibilnost, saj vlagatelja ne zavezuje v naložbo kot to stori bančni depozit.

Obvezniške naložbe skozi Generali Bond, Generali Corporate Bonds zaradi padanja donosov ter posledično rasti cen obveznic predvsem daljše ročnosti pridobivajo na privlačnosti. Obveznice bodo ob padajočih zahtevanih donosih na borzah ustvarile poleg obrestnega donosa še kapitalski dobiček. Obrestni donosi obveznic pa bodo zopet višji od inflacije.

Med posameznimi delniškimi skladi imamo pozitiven pogled na sklad zdravstva in demografskih trendov Generali Vitalnost. Zdravstvo je ugodno vrednoteno, obenem se kažejo nekatere dobre zgodbe, kot je prodor AI v zdravstvo ter razmah zdravila za debelost. Tehnološke delnice, predvsem velikih globalnih podjetij ostajajo visoko vrednotene, a predstavljajo otok nadpovprečne gospodarske rasti. S tem v okolju upočasnjevanja globalne rasti ostajajo privlačne za vlagatelje. S pozitivnimi zgodbami kot so AI predstavljajo enega izmed gradnikov bodoče rasti gospodarstva in borz. Generali Tehnologija torej ostaja eden izmed pomembnih naložbenih delov portfelja, a v 2024 bodo verjetno rast poganjala druga podjetja kot v preteklosti.

Generali Rastko Evropa predstavlja zanimivo naložbo na razvite, a precej nižje ovrednotene trge Evrope, ki bi lahko v okolju padajočih obrestnih mer, ko bo svetovni kapital iskal spregledane naložbene priložnosti, prinesli nadpovprečno rast.

Kitajske delnice statično gledano ostajajo zelo privlačno vrednotene, a se je v 2023 nakopičilo toliko negativnih novic, da je hiter obrat trenda malo verjeten, čeprav so kitajske delnice danes najcenejše v primerjavi z ostalimi delnicami s trgov v razvoju ter tudi razvitimi trgi v zadnjih 25 letih. Zato ostajamo previdni in dajemo znotraj sklada večji poudarek Indiji in njenim naložbam. Indija je postala najbolj privlačno gospodarstvo trgov v razvoju, v 2024 pa napoveduje 7 % gospodarsko rast. Prinaša močno rast srednjega razreda in relativno dobro pravno varnost temelječo na anglosaksonski zakonodaji ter demokratično izvoljene predstavnike oblasti. Lahko rečemo, da Indija vse bolj posnema zgodbo hitre rasti Kitajske iz preloma tisočletja. Zato sklad Generali Indija – Kitajska ostaja bolj špekulativno naravnan, čeprav trenutni nivoji za potrpežljivega vlagatelja predstavljajo zanimivo nakupno priložnost.

Sklad Generali Jugovzhodna Evropa v 2024 prinaša nadaljevanje pozitivnih trendov kapitalskih trgov v regiji, ki jih zaznamujejo predvsem visoki dividendni donosi. Tudi v 2024 bodo podjetja zmerno rastla in s tem zagotavljala nadpovprečne dividende, obenem pa z ugodnimi vrednotenji predstavljajo manjše tveganje v morebitnih korekcijah.

Leto 2024 bo leto aktivnega upravljanja. Podjetja, ki so prinašala nadpovprečne donose v preteklosti ne bodo nujno najboljša v prihodnosti. V skladih Generali Investments bomo še naprej skrbeli za portfelje in aktivno spremljali ter spreminjali naložbe skladov. S tem bomo skrbeli, da bomo aktivni mi, upravitelji, in posledično vam, vlagateljem, ne bo potrebno toliko spreminjati sestave vaših portfeljev. Čeprav še naprej velja pravilo, da se je potrebno dvakrat letno pogovoriti z vašim svetovalcem o strukturi in stanju naložb.

Ekipa Generali Investments vam in vašim najdražjim želi vesele božične praznike ter zdravo, uspešno in donosno leto 2024!