Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.

Po krajšem predahu nov skok zahtevanih donosnosti obveznic
Po krajšem zatišju, so zahtevane donosnosti državnih obveznic pretekli teden znova rušile lokalne rekorde in stopnjevale pritisk na cene delniških indeksov. Začetni šok po izbruhu spopadov na Bližnjem vzhodu se je na trgih polegel a negotovost predvsem na energetskih trgih ostaja. V ospredje pozornosti vlagateljev so se vrnili obeti o gospodarski rasti, inflaciji ter politiki centralnih bank v prihajajočih mesecih. V tej luči je bil precej pozornosti deležen govor guvernerja Feda Powella pred newyorškim Ekonomskim klubom.

Powellova in tudi druga stališča ameriških centralnih bankirjev ostajajo nespremenjena. Vrh obrestnih mer je blizu oziroma že dosežen, višje obresti pa bodo vztrajale dlje časa. Ameriško gospodarstvo namreč ostaja odporno na strožje pogoje zadolževanja, zaposlenost je visoka. Prilagajanje finančnih trgov na višje obrestne mere je v preteklih mesecih potekalo precej manj boleče, kot je večina tržnih udeležencev pričakovala ob začetku zaostrovanja denarne politike v začetku 2022. V skladu s tem najbolj spremljani ameriški in globalni borzni indeksi ostajajo nad nivoji iz začetka leta. A če so se trgi že pred časom uspešno prilagodili trenutno višjim obrestnim meram, je bilo potrebnega precej več časa za sprijaznjenje z napovedmi, da višje obresti postajajo nova realnost in hiter preobrat v politiki centralnih bank ni samoumeven. V zadnjih tednih je bilo zato na borzah znova več negativnega razpoloženja. Slednje še zlasti velja za trg obveznic. Zahtevana donosnost na ameriško 10 letno državno obveznico je pretekli teden za kratek čas dosegla 5 %. Ob prilagajanju na novo realnost, rast zahtevanih donosnosti obveznic poganja še neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po ameriških obveznicah. Ameriško ministrstvo za finance namreč zaradi naraščajočega javnofinančnega primanjkljaja povečuje obseg izdaje obveznic. Pozitivna plat nedavnega dogajanja na trgu obveznic je, da višje donosnosti pomagajo centralnim bankirjem pri zaviranju zasebnega zadolževanja in posledično umirjanju inflacije. Spet smo pri ekomomiji 1.0, ko država izpodriva na višino obrestnih mer bolj občutljivo zasebno zadolževanje, a negativne posledice v obliki manjše rasti se bodo močneje pokazale šele čez nekaj let.

Indeks STOXX Europe na vrednosti iz začetka leta
Podobno dinamiko gibanj, smo spremljali na evropskih borzah, kjer rast stroškov odplačevanja dolga znova obuja spomine na evropsko dolžniško krizo. Zahtevana donosnost na 10 letno italijansko državno obveznico je okrog 5 %, za primerjavo – pred posredovanjem ECB je na vrhuncu dolžniške krize leta 2011 ta dosegla 7 %, italijanski javni dolg v primerjavi z BDP je pri 140 % za 14 odstotnih točk višji kot pred 12 leti. Za nameček so finančni trgi vse prej kot navdušeni nad odločitvijo italijanske vlade, ki je pred kratkim napovedala, da bo ciljni javnofinančni primanjkljaj za prihodnje leto zvišala na 4,3 % BDP. Negativni sentiment na evropskih borzah je stopnjeval tudi strah pred posledicami geostrateških napetosti na Bližnjem vzhodu in ne najboljši začetek sezone objav četrtletnih rezultatov nekaterih izmed največjih evropskih podjetij na čelu s švicarskima multinacionalkama Nestle in farmacevtom Roche Holding, francoskim kozmetičnim podjetjem L’Oreal ter finsko Nokio. Indeks STOXX Europe je pretekli teden izgubil 3,44 % in je trenutno bolj ali manj poravnan z vrednostjo iz začetka letošnjega leta.

Še en pomemben igralec na kitajskem nepremičninskem trgu pred bankrotom
Kitajski BDP se je v tretjem četrtletju na letni ravni zvišal za 4,9 %, vendar pozor, pred enim letom so bila največja kitajska mesta še v lockdownu, ob tem pa je uporaba podatka o deflaciji v začetku leta »napihnila« gospodarsko rast za več kot odstotno točko. Bolj realno sliko zato kažejo primerjave na četrtletni ravni, kjer je bila rast z 1,3 % še vedno nad pričakovanji ekonomistov, a vseeno so krivulje kitajskih ekonomskih podatkov gledano z nekaj časovne distance vse bolj obrnjene navzdol. Vsaj na prvi pogled bolj vzpodbudne ekonomske podatke pa so zasenčile novice, da nepremičninski velikan Country Garden tudi v obdobju 30 dnevnega odloga plačila ni uspel poravnati dolarske obveznice in bo tako bržkone postal še eno v vrsti kitajskih nepremičninskih podjetij, ki se bo znašlo v bankrotu.

NASVET ZA VLAGATELJE
Dvigi obrestnih mer so bolj ali manj končani, a obrestne mere bodo ostale višje dalj časa in prilagajanje v gospodarstvu na novo realnost je še naprej boleče. Inflacija se umirja, a centralne banke nakazujejo, da je upad proti 2% prepočasen, zato so pripravljene še nekoliko zaostriti denarno politiko. A trg dela ostaja močan in svetovno gospodarstvo vseeno raste. Globalne oziroma ameriške tehnološke delnice so drage in predvsem zaradi tega ostajamo pri delniških naložbah previdni in bolj konzervativni. Daljše obvezniške naložbe, predvsem zaradi vrha v ciklu dvigovanja obrestnih mer ter premika proti območju, kjer bo donos obveznic višji od inflacije, pridobivajo na privlačnosti. Ohranjamo razpršen pristop s periodičnim povečevanjem naložb. Globalno razpršen portfelj skozi Generali Galileo, Generali Bond, Generali Prvi izbor ali Generali Globalni je najboljši odgovor na povišana vrednotenja na eni ter upočasnjevanje svetovnega gospodarstva na drugi strani. Med posameznimi skladi ohranjamo priporočilo za sklad zdravstva in demografskih trendov Generali Vitalnost. Zdravstvo je ugodno vrednoteno, obenem se kažejo nekatere dobre zgodbe, kot je prodor AI v zdravstvo ter razmah zdravila za debelost. Za vlagatelje, ki so manj naklonjeni tveganju Generali Bond ali Generali MM predstavljata dobro vstopno točko, saj so zelo verjetno zahtevani obvezniški donosi dosegli vrh. Tehnološke delnice so sicer visoko vrednotene, a predstavljajo otok rasti in s tem v tem okolju upočasnjevanja globalne rasti ostajajo privlačne za vlagatelje. Generali Tehnologija torej ostaja eden izmed pomembnih gradnikov portfelja. Kitajske delnice statično gledano ostajajo privlačno vrednotene, a se je v zadnjih tednih nakopičilo toliko negativnih novic, da je hiter obrat trenda malo verjeten, zato znižujemo priporočilo in obenem ocenjujemo, da nekatere druge delniške oziroma obvezniške naložbe v tem trenutki ponujajo bolj privlačen profil vlaganja.