Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge.


Inflacija v ZDA se je januarja znižala manj od napovedi

Objava uradnega podatka o januarskem CPI v ZDA je bil glavni dogodek preteklega tedna na kapitalskih trgih. 6,4 % dvig cen na letni ravni pomeni, da se je inflacija v ZDA še sedmi mesec zaporedoma znižala, a za razliko od predhodnih merjenj je bil tokrat mesečni padec stopnje inflacije zelo majhen, bolj občuten padec indeksa CPI so pričakovali tudi ameriški ekonomisti.

Opozorilo, da inflacija v ZDA še zdaleč ni premagana je nato prišlo še iz podatka o januarskih cenah na debelo, ki so se na mesečni ravni zvišale za 0,7 % ter iz podatkov o prodaji na drobno. Ta se je januarja nepričakovano povečala za 3 %, kar je bil največji skok v zadnjih dveh letih. Če so podatki iz zadnjega dela lanskega leta kazali na to, da se poraba gospodinjstev vse bolj umirja, januarske številke to spreminjajo. Ameriški potrošnik navkljub inflaciji in višjim obrestnim meram svojih nakupovalnih navad ni spremenil do takšne mere, kot bi mogoče lahko pričakovali in ostaja pomemben vir gospodarske moči ZDA.

Kakšen pristanek čaka ekonomijo?
Ker trg dela ostaja izjemno močan, potrošniška poraba, ki predstavlja več kot dve tretjini bruto domačega proizvoda v ZDA pa raste, je v debate o posledicah višanja obrestnih mer ob »mehkem« in »trdem pristanku« ekonomije vse bolj vključen scenarij »brez pristanka«. Slednje pomeni, da bi se gospodarska rast kljub zategovanju denarne politike nadaljevala s podobnim tempom. V normalnih okoliščinah bi to seveda bil najbolj željen scenarij, a brez umiritve gospodarske aktivnosti bo bolj trdovratna ostala tudi inflacija, kar bi centralno banko primoralo v nadaljnje zaostrovanje denarne politike in umiritev gospodarske rasti bržkone zgolj preložilo na kasnejše obdobje.

Indeksi še zmeraj krepko nad vrednostmi izpred nekaj mesecev
Ker si trgi trenutno v prvi vrsti želijo nižje inflacije, ki bi centralnim bankam dovolila prekinitev višanja obrestnih mer, se je pretekli teden nekoliko ohladilo vzdušje na borzah. Glavni ameriški indeksi so še drugi teden zaporedoma sklenili z negativnim izkupičkom, a premiki so bili relativno majhni in niso posebej skazili slike izjemno donosnega uvodnega dela leta. Indeks S&P 500 je slabih 10 % nad najnižjimi vrednostmi iz začetka januarja ter 15 % nad dnom iz lanskega oktobra.

Evropske delnice še naprej razveseljuje vlagatelje
Indeks MSCI Europe je zgolj nekaj odstotkov oddaljen od rekordnih vrednosti doseženih konec leta 2021. V zadnjih tednih so za povečan optimizem na evropskih borzah ob boljših gospodarskih obetih skrbeli tudi dobri poslovni rezultati borznih družb. Presenetljivo postaja pomemben vir rasti tudi odkupi lastnih delnic evropskih podjetij. Ti odkupi so konec lanskega leta prvič po finančni krizi 2008 v deležu tržne kapitalizacije presegli odkupe v ZDA. Na drugi strani so padale cene evropskih državnih obveznic. Zahtevana donosnost (obratno sorazmerna s ceno obveznice) na nemško 10 letno državno obveznico znaša približno 2,5 %, na podobno slovensko 3,6 %, italijansko pa 4,3 %. Podobno kot v ZDA trg dela tudi na stari celini ostaja izjemno robusten, skupno število zaposlenih na območju EU se je v zadnjem četrtletju lani povečalo na rekordnih 165 milijonov. Padec kupne moči, stopnjevanje pritiskov sindikatov in nizka brezposelnost spodbujajo rast plač ter sekundaren učinek na inflacijo, zaradi česar se pričakovanja o višini ključne obrestne mere na koncu cikla zaostrovanja denarne politike zvišujejo.

NASVET ZA VLAGATELJE
Makroekonomski podatki zadnje tedne kažejo znake blagega okrevanja. Inflacija se je stabiliziral in kaže trend upadanja, trg dela ostaja zelo močan in posledično centralne banke namigujejo na nadaljevanje zaostrovanja denarne politike. Pričakovanja vlagateljev o skorajšnjem obratu v politiki obrestnih mer so v nasprotju z retoriko centralnih bank in ostajajo vračunana v tržne nivoje. Tak optimističen scenarij predstavlja tveganje za trge. Sezona objave rezultatov za zadnji kvartal 2022 z napovedmi za 2023 se zaključuje in ni razočarala vlagateljev. Zaenkrat so napovedi za 2023 bolj optimistične kot se je pričakovalo še pred nekaj tedni. Boljše razpoloženje se vrača tudi na trge v razvoju. Kitajsko odpiranje daje upanje, da je najhuje za nami. Delnice glede na vse izzive in pričakovane spremembe niso poceni, a določeni segmenti trga vseeno ponujajo priložnosti. Priporočamo, da se ohrani dolgoročni pristop s periodičnim povečevanjem naložb, ki je dokazal, da v razmerah večje nihajnosti in začasne negotovosti ponuja dober odgovor in da najboljši rezultat. Razpršitev portfelja ostaja glavno vodilo ohranjanja in krepitve prihrankov. Globalno razpršen portfelj skozi Generali Galileo, Generali Prvi izbor ali Generali Globalni še naprej ponuja najboljše rešitve za kompleksen koktajl trenutnih političnih razmer in ekonomskega okolja. Tisti s premalo delniških naložb naj načrtujejo povečanje le teh v prihajajočih tednih in mesecih. Začimbe so skladi kot so Generali Vitalnost, Generali Indija Kitajska, Generali Rastko Evropa in Generali Bond. Zdravstvo se v teh razmerah zdi stabilno in poceni, čeprav so farmacevtske družbe v zadnjih objavah rezultatov nekoliko razočarale. Azija ostaja špekulativna naložba, saj kitajska država redno in pogosto spreminja pravila igre in to s seboj prinaša močno nihanje, čeprav pokovidno odprtje ponuja hitrejšo rast v 2023. Evropske delnice še naprej presenečajo in nekateri evropski indeksi so zelo blizu zgodovinskim rekordom. Obveznice so v 2022 imele najslabše leto v zadnjih 50ih letih. Ne verjamemo, da se to lahko ponovi v 2023. Nasprotno, počasi se bo začela graditi naložbena priložnost. Za potrpežljivega vlagatelja so to trenutki, ko se počasi začne graditi pozicijo, tako na delniških kot obvezniških trgih in bo rezultat prinašala naslednja leta. Časi so nepredvidljivi in priložnosti se bodo pojavljale. Zadnji odboj kaže, da je trg nepredvidljiv in da so potrebni postopni in metodični koraki pri prilagajanju naložbenega portfelja, saj čakanje na optimalen trenutek pripelje do tega, da lahko zamudimo močne odboje. Odboj ne pomeni, da je kriza končana in da novo dno ni možno. Pove le to, da biti preveč prepričan v eno samo zgodbo in zaradi tega imeti neuravnotežen portfelj je lahko nevarno.