Komentar ekipe upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje

Ekipa upraviteljev Generali Investments je pripravila povzetek trenutnega dogajanja z vplivi na kapitalske trge

 

S&P 500 za kratko padel pod mejo 3500 točk
Inflacija merjeno z indeksom CPI se je septembra v ZDA še tretji mesec zapored nekoliko znižala – cene so bile v primerjavi z lanskim septembru višje za 8,2 %, julijski vrh inflacije je bil pri 9,1 %. Na prvi pogled vzpodbuden trend, a slika je izkrivljena zaradi cen energentov, ki so bile septembra nižje kot na vrhuncu poletja. Manj razlogov za zadovoljstvo dajejo številke o jedrni inflaciji, ki v merjenju ne zajema cen goriva in hrane. Jedrna inflacija je bila namreč septembra v ZDA pri 6,6 % najvišja po letu 1982. Prvi odziv na finančnih trgih je bil glede na podatke, ki so bili objavljeni v četrtek prejšnji teden, pričakovan. Cene delnic in obveznic so padle, indeks S&P celo pod vrednost 3500 točk, kar je bila nova najnižja vrednost v letošnjem letu. A še v istem dnevu je sledil nenadejan zasuk, kjer se je pokazalo, kako trgovalni algoritmi, ki predstavljajo že med 60% in 75% celotnega trgovanja na borzah, še povečujejo nihajnost v času nepredvidljivih razmer na trgu. Razpon med najvišjo in najnižjo vrednostjo, ki so jo v četrtek dosegli glavni indeksi je bil več kot 5 %, za tehnološki Nasdaq je to bil celo četrti največji dnevni preobrat v zgodovini. oba ameriška indeksa sta dan sklenila več kot 2 % v zelenem. V petek je znova prevladovala rdeča barva, glavni ameriški indeksi so se na tedenski ravni nekoliko pocenili.

Ameriške banke odprle sezono objav četrtletnih rezultatov
Iz prejšnjega tedna vseeno lahko povlečemo nekaj pozitivnih iztočnic. Glede na še eno precej negativno presenečenje v merjenju inflacije, je bil padec na borzah bolj zmeren, kot bi morda pričakovali, velike amplitude v dnevnem trgovanju ter izmenjevanje izrazite rasti in padcev tečajev v kratkih časovnih obdobjih pa pogosto zaznamujejo poznejša obdobja medvedjega trenda. Tudi začetek sezone objav četrtletnih rezultatov podjetij je minil brez večjih pretresov – tradicionalno so prve poročale ameriške banke, ki so zaradi višjih obrestnih mer občutno povečale obrestne prihodke, znižali pa so se prihodki iz naslova investicijskega bančništva. Povečanje rezervacij za kreditne izgube, kaže na to, da banke v naslednjih četrtletjih pričakujejo več slabih posojil, a zavoljo strogih regulatornih ukrepov po finančni krizi leta 2008 je kapitalska ustreznost večine sistemsko pomembnih bank dobra, zato se šokov v slogu Lehman Brothers leta 2008 ne pričakuje.

Kriza na trgu britanskih državnih obveznic se je umirila
Bolje od ameriških so se v preteklem tednu odrezale evropske delnice, ki so navkljub namigu guvernerke ECB Lagardove, da bo obrestne mere verjetno potrebno višati tudi prihodnje leto, nekoliko pridobile. Pozitivno so presenetili najnovejši podatki o industrijski proizvodnji v evro območju, ki je avgusta tako na mesečni, kot na letni ravni rasla, podatki pa se med posameznimi državami članicami močno razlikujejo.
Britanska premierka Liz Truss je 38 dni po imenovanju razrešila finančnega ministra Kwartenga. Odločitev je bila sprejeta v luči pretresov na finančnih trgih, ki so sledili objavi načrta o znižanju davkov. Načrt bi državo stal okrog 45 milijard funtov letno in po mnenju vlagateljev močno ogrozil britanske javne finance. Zaradi tega je sledila velika razprodaja državnih obveznic in strmoglavljenje vrednosti funta. Britanska centralna banka je nato intervenirala s programom odkupovanja državnih obveznic, vlada pa je sporni načrt umaknila. Situacija na trgih se je umirila, vseeno pa je Kwarteng kot glavni odgovorni za spodleteli program napako plačal s svojim položajem. Nov finančni minister, Jeremy Hunt je v svojih uvodnih nagovorih kot prioriteto izpostavil ekonomsko stabilnost, nova davčna reforma bo bistveno bolj konzervativna.

Nominalne donosnosti obveznic postajajo privlačnejše
Zahtevana donosnost na 10 letno ameriško državno obveznico je po objavi podatkov o inflaciji prvič po letu 2008 zrasla nad 4 %. Rastejo tudi zahtevane donosnosti evropskih državnih obveznic – na 10 letno slovensko znaša 3,35 %. Nominalni donosi obveznic torej po dolgih letih zelo nizkih, pogosto celo negativnih obrestnih mer postajajo privlačnejši. Ali je nakup obveznic dobra naložba, bo v veliki meri odvisno od gibanja inflacije. če se le ta ne bo znižala, bo realna donosnost državnih obveznic (upoštevajoč inflacijo) ostala negativna in s tem manj privlačna za vlagatelje.

NASVET ZA VLAGATELJE
Nasvet ostaja že nekaj časa nespremenjen. Smo v obdobju velike negotovosti v svetovnem gospodarstvu, ko se razmere slabšajo. Zgodovina nas uči, da se privlačnost investiranja zaradi tega povečuje, a le malo vlagateljev ima moč, da zdrži to upadanje tečajev, a žal jih večina tudi zgreši točko odboja in se zopet vrnejo na trge, ko so tečaji že precej višje. Zato ostaja v veljavi osnovno priporočilo, da postopoma dodajamo naložbe v mešane ali kombinacijo obvezniških in globalno razpršenih skladov kot so Generali Bond, Generali Galileo, Generali Globalni in Generali Prvi izbor. Razlogi so enostavni in razpršitev je ključni dejavnik uspešnega dolgoročnega investiranja. Centralne banke ostajajo najpomembnejši igralec kapitalskih trgov. Denarna politika se zaostruje in upanja na hitro nižanje obrestnih mer v 2023 skoraj ni več. Glavna ekonomska politika je boj proti inflaciji, recesija pa je nujno zlo, ki ga moramo sprejeti. To in energetska draginja krepko znižujeta zaupanje potrošnikov. Na prihranke krepko vpliva visoka inflacija. Močna upočasnitev gospodarske rasti je tu in zdrs v stagflacijo najverjetnejši scenarij. Zgodovinski podatki kažejo, da od glavnih naložbenih kategorij v razmerah stagflacije najbolje kaže delnicam, slabše nepremičninam, najslabše pa obveznicam in na koncu denarju oz. depozitom. A ker centralne banke in hitro se spreminjajoče ekonomske politike ostajajo nepredvidljive je potreba po uravnoteženem portfelju velika. Obveznice postajajo privlačnejša naložba in denar v Generali MM zopet ponuja pozitiven donos, a razkorak med nominalnimi obrestmi in inflacijo ostaja velik zato obveznice zaenkrat ne nudijo zaščite, zgolj začasno pribežališče. Portfelju lahko dodamo začimbe kot so Generali Vitalnost, ker demografski trendi ostajajo močni in predvsem panoga zdravstva nudi ugodna vrednotenja. Zanimive ostajajo tudi delnice s področja energije in materialov, ki ponujajo odgovor na stagflacijo in kjer so vrednotenja ugodna, a privlačnost v očeh vlagateljev se je zaradi strahu pred recesijo kljub dobrim rezultatom zmanjšala. Regionalno smo močno naklonjeni ameriškemu trgu, precej manj pa Evropi ali trgom v razvoju. Tehnološke delnice imajo veliko utež v ameriških indeksih, zato so tu mogoči hitri in večji premiki, a dejstvo ostaja, da je upočasnjevanje gospodarske aktivnosti v ZDA bistveno manjše ter da je ekonomski položaj ameriškega gospodarstva in podjetij precej boljši od evropskih ali iz trgov v razvoju.